Patenty so značkou «clostridium»

Použitie nifuratelu na liečbu infekcií spôsobených druhmi z rodu Clostridium

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17767

Dátum: 19.01.2012

Autori: Bulgheroni Anna, Iob Giuliana, Mailland Federico

MPK: A61P 31/04, A61K 31/422, A61K 45/06...

Značky: použitie, infekcii, druhmi, clostridium, nifuratelu, spôsobených, liečbu

Text:

...v rovnakej kompozícii ako nifuratel) alebo sa môžu podávat oddelene od nifuratelu alebo s krátkym časovým odstupom od jeho podania.0012 Príklady antibiotík zahrnujú metronidazol, vankomycín, bacitracín, rifaximín, aminoglykozidy, ako je neomycín, gentamicín, amikacín, kanamycín a ich soli.2 0013 Príklady látok proti hnačke zahrnujú bizmut subsalycilát, kremičitan hlinitý, kaolin, aktívne uhlie,loperamid, atapulgit, zinok. Príklady...

Zlúčeniny na liečbu ochorenia asociovaného s clostridium difficile

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20857

Dátum: 01.06.2011

Autori: Wren Stephen Paul, Dorgan Colin Richard, Wilson Francis Xavier, Johnson Peter David, Van Well Renate, Sudlow Lauren Jayne, Vickers Richard

MPK: A61K 31/4164, A61K 31/4365, A61K 31/424...

Značky: clostridium, asociovaného, difficile, ochorenia, liečbu, zlúčeniny

Text:

...infekcií aobvykle je ľahko kontrolovaná použitím vhodných antibiotík. Približne pri 20 neliečených prípadov infekcie antraxom pokožkou dochádza kúrnrtiu. lntestinálna infekcia sa vyznačuje akútnym zápalom intestinálneho traktu, ktorý sa prejavuje nevoľnosťou, stratou chuti do jedla,zvracaním, horúčkou, bolesťou brucha, zvracanim krvi a závažnou hnačkou. Intestinálny antrax vedie kúrnrtiu pri 25 až 60 prípadov. Najzávažnejšou formou...

Protilátky proti toxínom Clostridium difficile a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18357

Dátum: 04.02.2005

Autori: Hernandez Hector Javier, Graziano Robert, Broering Theresa, Mandell Robert, Babcock Gregory, Molrine Deborah, Ambrosino Donna, Lowy Israel, Thomas William, Zhang Hui-fen

MPK: A61K 39/395, A61K 39/08, A61K 47/48...

Značky: protilátky, použitie, clostridium, proti, toxínom, difficile

Text:

...1500 až 1600, 1600 až 1700, 1800 až 1900, 1900 až 200, 2100 až 2200 alebo 2200 až 2300, 2300 až 2400, 2400 až 2500, 2500 až 2600, 2600 až 2710 toxínu A, alebo akýkoľvek jeho interval, časť, alebo rozsah.0016 V určitých uskutočneniach vynálezu protilátky alebo ich antigén viažuce časti, ktoré sa špecificky viažu na toxín A, sa viažu s KD menej než približne 20 x 10 ° M. Vkonkrétnom uskutočnení vynálezu protilátka alebo jej antig 7 n...

Protilátky proti toxínom Clostridium diffecele a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11120

Dátum: 04.02.2005

Autori: Ambrosino Donna, Mandell Robert, Graziano Robert, Thomas William, Lowy Israel, Zhang Hui-fen, Hernandez Hector Javier, Babcock Gregory, Molrine Deborah, Broering Theresa

MPK: C07K 16/12, A61P 31/04, A61K 39/395...

Značky: toxínom, protilátky, použitie, diffecele, clostridium, proti

Text:

...vyvinuté vakcíny, ktoré ochraňujú živočíchov pred letálnou expozíciou v infekčných modeloch ochorenia (Torres et al., Infect. Immun. 63(12) 4619-27, 1995). Navyše bolo ukázané,že polyklonálne protilátky ochraňujú škrečky pred ochorením,pokiaľ sú podávané injekčne alebo s potravou (Giannasca et al., Infect. Immun. 67(2) 527-38, 1999 Kink and Williams, Infect.Immun., 66(5) 2018-25, 1998). Boli izolované myšie monoklonálne protilátky, ktoré sa...

Spôsob pripravy očkovacej látky proti toxínu Clostridium botulinum typu C

Načítavanie...

Číslo patentu: 247339

Dátum: 15.01.1988

Autori: Šulc Vladimír, Kováo Karel, Sukovatý Jaroslav, Kaluha Ladislav, Š?astný Jioí, Novotný Vladimír

MPK: A61K 39/08

Značky: látky, očkovacej, toxínu, přípravy, proti, botulinum, spôsob, clostridium

Text:

...proti botulizmu typu CD v kombinácii aj proti Aujeszkěho chorobe, pričom puriiikovane botulinické anatoxíny boli naviazané na hydroxid hlinitý.V poslednom období na rôznychi miestach v ČSSR sa vyskytuje úhyn bažantov a divých kačic, u ktorých ako zdroj úhynu bol diagnosticky potvrdený botulotoxin typu C v časopise Veterinařství D. Gajdošík a spol. 1982, 32, č. 8, s. 370373, . Sabo a spol. 1983, 33, č. 8, s. 356 ~ 358, V. Racháč 1984,34, č....

Způsob inhibování růstu bakterií Clostridium butulinum v masných produktech

Načítavanie...

Číslo patentu: 246076

Dátum: 15.12.1987

Autor: Pokorný Petr

MPK: A23B 4/02

Značky: clostridium, inhibování, růstu, butulinum, bakterií, produktech, masných, způsob

Text:

...sodný sloučeninou podle uvedeného vynálezu v takovém množství, aby byla zachována konzervační účinnost, tzn. kontrola růstu bakterií Clostridium botulinum, za s-ouučasného snížení tvorby nitrosamlnů vzhledem k nízke koncentraci dusitanu. Z výsledků pokusü, které bud-ou popsâmy v dalším textu, je zřejmě, že podle uvedeného vynálezu bylo zjištěno, že je možno snížit množství použitého -dusitanu z koncentrace 120 ppm na koncentraci asi 40 ppm...

Způsob výroby dialyzovaných toxických kultur mikroorganismu Clostridium septicum

Načítavanie...

Číslo patentu: 248764

Dátum: 12.02.1987

Autori: Hnátková Zuzana, Hnátek Josef, Lettl Aleš

MPK: C12M 1/12

Značky: septicum, způsob, výroby, mikroorganismu, toxických, dialyzovaných, kultúr, clostridium

Text:

...mikroorganismu Clostridíum septicum použita.Přednost navrženého postupu spočívá v tom, že Clostridium septícum se v uvedené aparatuře pomnožuje. Poměr mezi kultivačnim a nutríčním objemem je přibližně 12, takže při užití přímé dialyz ní trubice o velké ploše je média dobře využito i při krátkodobé kultivaci..Další předností navrženého postupu je skutečnost, že při přiměřené spotřebě kapalného živného média je toxický protein...