Patenty so značkou «členitých»

Zariadenie na elektroerozívne obrábanie, najmä členitých obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238511

Dátum: 01.11.1987

Autori: Križák Jozef, Pikály Štefan

MPK: B23H 1/00

Značky: obrobkov, najmä, obrábanie, elektroerozívne, členitých, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zlepšenie pracovného procesu a dosiahnutie vyššej kvality oborobenej plochy. Uvedeného účelu sa dosahuje zariadením na elektroerozívne obrábanie, u ktorého na bočnej ploche pracovného nástroja je vytvorená alespoň jadna tlaková komora dielektrickej kvapaliny, ktorá vyúsťuje do iskrišťa.

Výsuvný zvárací prípravok na výstupkové odporové zváranie rozmernejších členitých predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: 251500

Dátum: 16.07.1987

Autori: Korbaš Ivan, Sasák Ján, Mucha Miroslav

MPK: B23K 11/36

Značky: predmetov, odporové, zvárací, rozmernejších, prípravok, členitých, zváranie, výstupkové, výsuvný

Text:

...po ustavení zvarku v pracovnom priestore lísu zasunie do zváracieho miesta. Použitím pripravku podľa vynálezu je možné celý pracovný Cyklus automatizovať. Pohyblivá čeľusť zváracieho prípravku sa vysüva do pracovného priestoru lísu len V dobe zvárania a počas presúvania zvarkov uvoľňuje potrebný priestor tým, že sa odsúva mimo pra 4covný priestor lisu pomocou pneumatického valca. Pohyblivá čeľust je konštruovaná tak, že okrem výsuvného...

Spôsob poplastovania členitých podkladov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235205

Dátum: 15.02.1987

Autori: Šimko Milan, Gantner Ivan

MPK: B29C 27/30, B29C 27/14

Značky: podkladov, členitých, spôsob, poplastovania

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob poplastovania členitých podkladov vrstvou nepolárnej a obtiažnej lepivej makromolekulovej látky na báze polytetrafluóretylénu, polyoxymetylénu, polyacetálov a polyamidov pomocou adhezíva na báze epoxidových živíc tak, že na aktivovaný povrch dosky z plastu o hrúbke 0,5 až 10 mm a na tvarovo členitý povrch sa nanesie vrstva adhezíva, pričom sa na obidve plochy pôsobí tlakom 8 až 25 MPa prostredníctvom lisovníka, ktorý má...

Izolační hmota pro izolování členitých ocelových povrchů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229594

Dátum: 15.09.1986

Autori: Říha Jiří, Boubela Lubomír, Davidová Helena, Radomil Milan

MPK: C23F 13/00

Značky: členitých, hmota, oceľových, izolování, povrchu, izolační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká izolační hmoty pro izolování členitých ocelových povrchů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že sestává ze 7,5 až 60,0 % hmotnostních ataktického polypropylenu, z 2,5 až 20,0 % hmotnostních polyetylénu, z 15,0 až 45,0 % hmotnostních přírodního kaučuku, z 5,0 až 45,0 % hmotnostních butadienstyrenového kaučuku a z až 80,0 % hmotnostních aromatických, alifatických rozpouštědel nebo jejich směsí. Izolační hmoty podle vynálezu lze...

Forma pro výrobu povrchově členitých dílců z plastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 226507

Dátum: 15.05.1986

Autori: Šenkýř Oldřich, Dušek Josef, Taschner Karel

Značky: dílců, členitých, povrchové, výrobu, plastických, forma

Zhrnutie / Anotácia:

Forma pro výrobu povrchově členitých dílců z plastických hmot, výlisků nebo výstřižků z plastů, jejíž funkční části jsou na zadní straně vyztuženy opěrnou hmotou, vyznačená tím, že horní a dolní funkční tvarované části (5, 6) formy (3) jsou provedeny jako skořepina ze šedé litiny a jsou připevněny spojovacími elementy (4) k hornímu a dolnímu obvodovému rámu (1, 2).

Nástroj pre elektrochemické obrábanie, najmä veľkých členitých plôch obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 214978

Dátum: 15.09.1984

Autori: Staňák Vladimír, Augustín Ján

Značky: najmä, elektrochemické, obrobkov, nástroj, obrábanie, ploch, veľkých, členitých

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je opracovanie na jednu operáciu veľkú členitú plochu dutiny, napríklad zápustky. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že medzi upínacou prírubou a telesom nástroja je pevne uložená elektrovodivá vložka. Medzi členitými činnými plochami je v telese nástroja vytvorený aspoň jeden odvádzací otvor pripojený na odvádzací kanál vytvorený v elektrovodivej vložke vyúsťujúci do voľného priestoru. Pro anotaci obr. výkr. č. j. 48020.