Patenty so značkou «člena»

Zapojenie asymetrického člena vo viacfázových symetrických sústavách

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5506

Dátum: 09.08.2010

Autor: Galbavý Jozef

MPK: H02J 3/00, H02J 3/26

Značky: symetrických, asymetrického, člena, viacfázových, zapojenie, sústavách

Text:

...sústavách je možné použiť zapojenie asymetrického člena vo viacfázových symetrických sústavách, podstata ktorého spočíva v tom, že oblasť fázovo galvanícky oddelenej elektrizačnej sústavy A sa cez symetrický prepoj viacfázových sústav A spojí s asymetrickým členom viacfázových sústav, pričom asymetrický člen viacfázových sústav je spojený cez symetrický prepoj viacfázových sústav B, s oblasťou fázovo galvanicky oddelenej elektrizačnej...

Zapojenie aktivácie rozbehového člena vo viacfázových sústavách

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5491

Dátum: 09.08.2010

Autor: Galbavý Jozef

MPK: H02J 3/00, H02J 3/26

Značky: člena, viacfázových, zapojenie, sústavách, aktivácie, rozběhového

Text:

...asymetrickej zložky napätia spojený s napäťovou sústavou a výstup bloku logického súčinu je cez prepoj rozbehového člena s kontrolovanou dĺžkou logického vstupného signálu spojený s rozbehovým členom s kontrolou dĺžky logického vstupného signálu.Zapojenie aktivácie rozbehového člena vo viacfázových sústavách, rozširuje možnosť aktivácie zariadení pracujúcich vo viacfázových synchrónnych sústavách.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku l...

Kanálový podporný člen, spôsob výroby kanálového podporného člena a podporný systém pre strop vytvorený suchým murovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11650

Dátum: 04.02.2010

Autori: Borgers Stéphane, Stessel Wilfried

MPK: E04B 9/06, E04B 9/12

Značky: výroby, podporný, podporného, kanálového, suchým, spôsob, kanálový, člena, strop, systém, člen, murovaním, vytvorený

Text:

...vpodstate nezávisle od aplikácie dosiek suchého muriva. Takýto konštrukčný systém umožňuje, aby boli niektoré konštrukčné kroky, ako napríklad nasadzovanie stavebných konštrukcií na podporné systémy, ako sú napr. svetelné armatúry, atď. uskutočňované potom, čo bol skonštruovaný podporný systém, ale predtým, než boli aplikované dosky suchého muriva, čo je menej ťažkopádne.0010 Prihlasovatel zistil, že prítomnosť dvoch upevňovacích...

Spôsob priľnutia optického člena a zariadenie využívajúce tento spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13848

Dátum: 12.10.2007

Autori: Hino Atsushi, Yura Tomokazu, Nishida Kanji, Ohashi Hiromichi, Amano Takaichi, Matsuo Naoyuki, Kameda Yoshihiro, Kitada Kazuo

MPK: B29D 11/00, B23K 26/40, B23K 26/00...

Značky: zariadenie, využívajúce, optického, spôsob, priľnutia, člena

Text:

...tak, že sa panel produktu zarovnáva s plátom opticky funkčného film uvolneného z uvedeného uvolniteľného ñlmu a neidentifikovaného ako defektný plát opticky funkčného filmu alisovanim plátu opticky funkčného filmu, neidentifikovaného ako defektný plát, aby sa laminoval uvedený plát opticky funkčného filmu na uvedený panel produktu.Podľa vyššie uvedeného spôsobu tohto vynálezu sa kontinuálny filmový Iaminát reže tak,pričom uvolnitelný film...

Zariadenie na ovládanie aspoň jedného piezoelektrického akčného člena vstrekovacej dýzy pre spaľovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8299

Dátum: 22.05.2007

Autori: Eder Hubert, Steinbauer Herbert

MPK: H01L 41/04

Značky: vstrekovacej, akčného, jedného, zariadenie, piezoelektrického, dýzy, motor, aspoň, člena, spalovací, ovládanie

Text:

...intervalov otvorenia vstrekovacích dýz, ktoré rastie s výkonom sa uskutočňuje cez zvláštny riadiaci obvod, ktorý vprípade potreby spomocou prepínača prepína nielen riadiacim zariadením riadený vybijací obvod pre príslušný piezoelektrický akčný člen na nabitú náhradnú záťaž, ale piezoelektrický akčný člen pripája na dodatočný vybíjací stupeň, aby ho vybíjal sčasovým oneskorením a tým aby slúžil pre príslušné predĺženie vstrekovacieho...

Ozubený prevod riadenia s automatickým nastavovaním prítlačného člena

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9562

Dátum: 25.01.2007

Autori: Weigel Michael, Rombold Manfred

MPK: B62D 3/12, F16H 55/28

Značky: nastavovaním, riadenia, ozubený, člena, automatickým, prítlačného, převod

Text:

...svojej klinovitej špičky, to znamená u klinovitých dielov znázornených naobrázkoch zmenšovat svoj polomer.0010 Samozrejme je možné, šikmé plochy dielov nezriaďovat ako rotačne symetrické, ale voliť šikmo položené rovné prítlačné plochy. Rotačnésymetrické uskutočnenie má ale tú výhodu, že sa diely v skrini nevzpriečia.0011 Ďalej sa možné uskutočnenie ozubeného prevodu riadenia podľavynálezu bližšie vysvetľuje podľa výkresov.obr. 1 znázornenie v...

Postup a zariadenie na kontrolu činnosti elektrického člena v motorovom vozidle

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4951

Dátum: 30.05.2005

Autor: Lopez Thierry

MPK: G05B 23/02, G01R 31/00

Značky: vozidle, zariadenie, činnosti, postup, motorovom, elektrického, člena, kontrolu

Text:

...alebo napäťový okruh. Vkonečnom dôsledku, keď raz je uskutočnená kontrolaelektrického pripojenia pre člen spotrebovávajúci prúd, elektrické pripojenie uvedeného rušiaceho člena sa opätovne stane účinným pomocou operácie smerujúcej kpripojeniu uvedených konektorov. Pre konektory, ktoré boli určené na zabezpečenie stáleho elektrického prepojenia, napríklad medzi elektrickým členom anapäťovým okruhom, sú operácie spočivajúce v odpojení a potom...

Regulačné zariadenie polohy hydraulického akčného člena a doska rozhrania servoventilu prevádzkovaného v takomto zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5548

Dátum: 09.12.2004

Autori: Grelat Philippe, Pollet Franck, Charles-bernaud Daniel

MPK: F15B 11/00, F15B 13/00

Značky: prevádzkovaného, hydraulického, akčného, servoventilu, regulačné, takomto, doska, zariadení, polohy, člena, zariadenie, rozhrania

Text:

...krútiacim momentom motora 4 d, včleneným do servoventilu, Motorový pohon je riadený elektronickou regulačnou jednotkou 7.0027 Extrémne polohy 4 a, 4 b zodpovedajú maximálnym prietokom tekutiny dodávanej servoventilom. Piest sa môže klasickým spôsobom dostat do stredných polôh nachádzajúcich sa medzi zatvorenou polohou ajednou alebo druhou zdvoch extrémnych polôh. Tieto prostredné polohy zodpovedajú odlišným prietokom tekutiny prenášanej podľa...

Ultrazvukové zváranie spojovacieho člena na integrovanú vrchnú vrstvu plátku z polymérnej peny na strane tela pre stómiu pre dvojdielny stomický systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11819

Dátum: 10.12.2002

Autor: Gijsbert Van Der Leden Arie

MPK: B29C 65/08, A61F 5/448

Značky: vrchnú, zváranie, integrovanú, plátků, straně, systém, ultrazvukové, spojovacieho, člena, dvojdielny, polymérnej, stómiu, vrstvu, stomický

Text:

...ultrazvukového zvárania kritickým postupom. Ak kombinácia vyššie uvedených podmienok vytvorí príliš mnoho energie, vypáli sa zvárací proñl sonotródy do jedného alebo oboch zváraných polymérových povrchov. Ak kombinácia vyššie uvedených podmienok generuje príliš málo energie, tak sa oba zvárané diely tavením dohromady nespoja alebo málo. V oboch prípadochbude pevnosť zvarenia ochranného spojovacieho lemu s povrchom lemu na strane...

Zapojenie riadiaceho člena pre otvorený polohový servosystém s krokovým motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 263393

Dátum: 11.04.1989

Autori: Siviček Pavel, Almássy Stanislav, Varga Alexander

MPK: G05D 17/02, H02P 8/00

Značky: motorom, riadiaceho, člena, otvorený, krokovým, zapojenie, polohový, servosystém

Text:

...výstup generatora 1 želaných priebehov íázových prúdov, ktorého prvý vstup je pripojený k prvej vstupnej svorke ll a druhý vstup k výstupu prevodnika § číslo - frekvencia, na vstup ktorého je pripojený výstup obvodu § výberu minima. Prvý vstup obvodu § výberu minima je spojený s druhou vstupnou svorkou 33 riadiaceho člena, na jeho druhý vstup je pripojený výstup pamäte 5 dobehu, na ktorej vstup je pripojený výstup vyhodnocovacieho...

Zapojenie riadiaceho člena pre uzavretý servosystém s krokovým motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 263392

Dátum: 11.04.1989

Autori: Varga Alexander, Siviček Pavel, Doležal Miroslav, Almássy Stanislav

MPK: G05D 17/02, H02P 8/00

Značky: člena, zapojenie, krokovým, uzavretý, servosystém, motorom, riadiaceho

Text:

...člena 1. Prvý vstup diferenčného člena 1 je spojený s prvým vstupom vratného čítača g a je pripojený súčasne na výstup prvého člena l logiokého súčtu. Druhý vstup diferenčného člena 1 je spojený s druhým vstupom vratného čítača g a je pripojený súčasnena výstup druhého člena 3 loqickeho súčtu. Tretí vstup diferenčného člena 1 je spojený s~prvým výstupom inkrementálneho snímača lg, ktorého vstup je pripojený na druhý výstup sú~ stavy §...

Zapojenie číslicového diferenčného člena polohového servosystému

Načítavanie...

Číslo patentu: 243791

Dátum: 15.01.1988

Autori: Prchlík Vojtich, Kolman Zdenik

MPK: G05B 11/14

Značky: diferenčného, polohového, člena, číslicového, servosystému, zapojenie

Text:

...pripojený na vstup tvarovacieho obvodu 3, ktorého výstup je pripojený tak na vstup počítacielío obvodu 4, ako aj na vstup vzorkovacieo obvodu 5 a súčasne aj na prerušovací vstup 13 mikropočítača. Vstup 7 inicializačného signálu je pripojený na nastavovací vstup čítača .Z, ako aj na nastaovovací vstup počítacieho obvodu 4. Výstup vzorkovacieho obvodu 5 je pripojený na prvý číslicový vstup 11 mikropočítača,ktorého druhý číslicový vstup 12 je...

Zapojenie riadiaceho člena pre servosystémy s asynchrónnym motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 242322

Dátum: 15.11.1987

Autori: Leinweber Jindoich, Hájek Milan, Sládek Vladimír, Faltus Milan, Vít Zdenik, Linhart Jioí

MPK: H02P 1/04, H02P 7/42

Značky: zapojenie, asynchrónnym, riadiaceho, servosystémy, motorom, člena

Text:

...vstup tretieho člena logického súčtu 3 a na výstup druheho člena logického súčtu 2 je pripojený ešte prvý vstup štvrtého člena logického súčtu 4. Výstupy tretieho 3 a štvrtého 4 člena logického súčtu sú pripojené na prvý a druhý vstup vratného čítača 5, ktorého výstup je pripojený na Vyhodnocovací obvod 6, ktorého prvý výstup je pripojený na prvý vstup prvého člena logického súčtu 1 a jeho druhý výstup je pripojený na prvý vstup člena...

Zapojenie riadiaceho člena pre rovnomerné delenie veľkosti kroku krokového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 242321

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kalina Karel, Smrž Rudolf

MPK: H02P 8/00

Značky: kroku, zapojenie, delenie, krokového, člena, rovnoměrné, riadiaceho, motora, veľkosti

Text:

...vstup je pripojený výstup dekodéra 9, na vstup ktorého je pripojený výstup vratného čítača 1 D.Činnosť zapojenia je nasledovnáVýstupné impulzy impulzného generátora 13 sú cez členy logického súčtu 5, E privedené na vstupy oboch deličov 7, 8. V pripade ak na začiatku činnosti boli oba deliče vynulované, budú ich výstupné impulzy vo fáze. Na ovládač krokového motora 11 prichádzajú vl tomto prípade súčasne výstupné impulzy deliča 7, ktoré...

Zapojenie riadiaceho člena uzavretého servosystému s krokovým motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 242320

Dátum: 15.11.1987

Autori: Vejdilek Zdenik, Šindeláo Karel, Pospíšil Zbynik

MPK: H02P 8/00

Značky: motorom, zapojenie, riadiaceho, uzavretého, krokovým, servosystému, člena

Text:

...pripojený na výstup krokového motora 1 U.Na tretí vstup obvodu pre obmedzenie uhla rozladenia 11 je pripojený výstup prvého multiplexera 3 a na jeho štvrtý vstup je pripojený výstup druhého multiplexera G,pričom na prvé vstupy prvého a druhého multiplexera 3, B, sú pripojené výstupy prevodníka 12 frekvencia - číslo, na ktorého prvý vstup je pripojený a na druhý vstup druhý výstup inkrementálneho snímača polohy 13. Na druhé vstupy prvého...

Zapojenie riadiaceho člena naviňovacieho systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 242213

Dátum: 15.09.1987

Autori: Andira Vratislav, Skalský Jioí Lovosice

MPK: G05B 19/18

Značky: riadiaceho, zapojenie, systému, člena, naviňovacieho

Text:

...7, ktorého druhý výstup je pripojený na druhý vstup prvého čítača 4 a jeho tretí výstup je pripojený na druhý vstup pamäte 5, pričom jeho vstup je spojený s výstupom druhého inkrementálneho snímača 10, spojeného svojim vstupom s vstupom pohonu 9 navíjacieho tŕňa 12.Činnosť zapojenia je nasledovná.Pohon 1 podávacich valcov 11 je zapojený ako rýchlostný servosystém a signálom na jeho vstupnej svorke 13 sa zadáva rýchlost otáčania podávacích...

Zapojenie riadiaceho člena uzavretého servosystému s krokovým motorom s pevnou spätnou väzbou od polohy rotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 242186

Dátum: 15.09.1987

Autori: Stanjura Eduard, Kueera Ladislav, Marko Leonard

MPK: H02P 8/00

Značky: riadiaceho, rotora, uzavretého, člena, polohy, vazbou, spätnou, zapojenie, krokovým, pevnou, motorom, servosystému

Text:

...vstup krokového motora 8 je pripojený výstup ovládača 7, na ktorého prvý vstup je pripojený výstup prvého člena logického súčtu 5 a na jeho druhý vstup je pripojený výstup druhého logického súčtu B. Na prvý vstup prvého člena logického súčtu 5 je pripojený výstup prvého deüča 3,na vstup ktorého je pripojený výstup tretieho člena logického súčtu 1. Na prvý vstup tretieho člena logického süčtu 1 je pripojená prvá vstupná svorka 10 a na...

Zapojenie riadiaceho člena uzavretého servosystému s krokovým motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 242185

Dátum: 15.09.1987

Autori: Smrkovský Evžen, Uzík Ladislav

MPK: H02P 8/00

Značky: riadiaceho, zapojenie, krokovým, servosystému, uzavretého, motorom, člena

Text:

...k prvému vstupu a druhý výstup je pripojený k druhému vstupulobvodu stráže 4nia uhla rozladenia 5, na ktorého treti vstupv je pripojený prvý a na jeho štvrtý vstup jepripojený druhý výstup inkrementálnehosnímača polohyrs spojeného svojim vstupoms výstupom krokového motora 7. Prvý výstup obvodu 5 stráženie uhla rozladenia je pripojený k prvému vstupu prvého člena logického súčtu 1, na ktorého druhý vstup je pripojená prvá vstupná svorka 9...

Zapojenie riadiaceho člena servosystému s krokovým motorom s premenlivou štruktúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: 242184

Dátum: 15.09.1987

Autori: Sedlmaier Oldoich, Ulrych Stanislav

MPK: H02P 8/00

Značky: premenlivou, servosystému, krokovým, strukturou, riadiaceho, člena, zapojenie, motorom

Text:

...5 a na piaty adresný vstup je pripojený druhý výstup ínkrementálneho snímača 5. Vstup snímača 5 je spojený s výstupom motora 3. Prvý výstup snímača 5 je ešte spojený s prvým vstupom frekvenčného komparátora 6, na ktorého vstup je pripojená šiesta vstupná svorka 12. Cinnost zapojenia je nasledovnáAk má systém pracovat V otvorenej štruktúre, potom sa privedie na vstupnú svorku 7 taká logická úroveň, aby vratný čítač 1 nebol nastavený a...

Zapojenie kompenzačného, transformačného člena pre viacprvkový senzorový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 241583

Dátum: 15.09.1987

Autor: Duerksen Charles John

MPK: G05F 5/00

Značky: zapojenie, kompenzačného, senzorový, člena, transformačného, systém, viacprvkový

Text:

...sa docieli sledovaný kontrolovaný tech nologický proces, ktorý umožňuje transformáciu analógových lsignálov viacprvkovéhosenzorického systému v jednom .alebo via cerých senzoroch do nulového stavu, nulovej sústavy. Z tohoto nulového stavu, ikt-oremu zodpovedajú nulové analógové výstup ~ 4Na pripojenom výkrese je nakreslená bio-uková~ schéma zapojenia ekoumpenzačného,tnansfo-rmačné-ho člena aplikovaného pre momentom-Silový šesťprvkový...

Zapojenie vybíjacieho člena spínacej jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241335

Dátum: 15.09.1987

Autor: Sulke Vladimír

MPK: H03K 17/56

Značky: jednotky, vybíjacieho, zapojenie, člena, spínacej

Text:

...odporu báze.Ďalšou výhodou spínacej jednotky podľa vynálezn je zväčšenie stnm-osti prevodovej charakteristiky spínacej jednotky, čo je spôsobené zápornuou spätnou väzbou, ktorú vytvárajú obvody pomooného tranzlstora.Na obr. í je príklad využitia vynáiezu v riešení TTL hradlas otvoreným kolektorom,na obr. 2 priklaćř využitia výnálezu u v-ýŠtďpnébo lprąvodníka pre hradlowé matice Vstwpoowzirozhodovacou úrovňou 3 UBE. V obidvoch...

Zapojenie číslicovo riadiaceho člena polohového servosystému s inkrementálnym odmeriavaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 249947

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šupatík Ivan, Mirc Gejza, Kubinec Milan, Kušnír Juraj

MPK: G05B 19/35

Značky: polohového, zapojenie, člena, riadiaceho, inkrementálnym, servosystému, číslicovo, odmeriavaním

Text:

...oznámi, že príkaz vykonal a polohu dosiahol. V rámci svojich komunikačných a programových možnosti môže počítač tiež riadiť i ďalšie uzly mo-ntážnej linky.Na pripojenom výkrese je nakreslená bloková schéma zapojenia číslicového riadia 4ceho člena polohového servosystému s inkrementalnym odmeriavaním.Zapojenie číslicového riadiaceho člena polohověhwo servosystému s inkrementálnym odmeriavaním pozostáva z identifikačného čítača 2 polohy, na...

Zapojenie číslicovo riadiaceho člena polohového servosystému s inkrementálnym odmeriavaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 249946

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kušnír Juraj, Mirc Gejza, Kubinec Milan, Šupatík Ivan

MPK: G05B 19/35

Značky: polohového, zapojenie, číslicovo, člena, riadiaceho, servosystému, inkrementálnym, odmeriavaním

Text:

...s inkrementálnym odmeriavanim.Zapojenie číslicoveho riadiaceho člena polohového servosystému s inkrementálnym odmeriavaním pozostáva z identifikačného čítača 2 polohy, na ktorý je pripojený výstup vyhodnocovacieho obvodu inkrementálneho snímača 1. Identifikačný čítač 2 polohy je pripojený na vstup pamäte a dekodéra 3 ldentiiikačných bodov. Pamäť a dekodér 3 identifikačných bodov je obojsmerne spojený s radičom 4, ktorého jedny výstupy...

Zapojenie rozbehového člena krokového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 228862

Dátum: 15.08.1986

Autori: Varga Alexander, Almássy Stanislav

MPK: H02K 37/00

Značky: zapojenie, krokového, člena, motora, rozběhového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie rozbehového člena krokového motora vyznačené tým, že výstup impulzného generátora (1) je pripojený jednak na vstup frekvenčnej násobičky (7) a jednak cez blok (2 ) nastavenia časovej mierky, cez riadiaci zrýchľovací blok ( 3 ) a cez prepínač ( 4 ) na vstupy vratného čítača ( 5 ), ktorého výstup je pripojený jednak na vstup riadiaceho zrýchľovacieho bloku ( 3 ), jednak na vstup komparátora ( 6 ) a jednak na vstup frekvenčnej násobičky...

Spôsob vedenia akčného člena robota periodickou polohovou moduláciou infračeveného reflexného snímača

Načítavanie...

Číslo patentu: 230453

Dátum: 01.03.1986

Autori: Kočíš Ivan, Petráš Štefan, Kvasnica Milan

MPK: G06F 15/46

Značky: robota, snímača, infračeveného, člena, akčného, vedenia, reflexného, spôsob, periodickou, polohovou, moduláciou

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob vedenia akčného člena robota periodickou polohovou moduláciou infračerveného reflexného snímača je vhodný najmä pre aplikácie v robotike. Podstatou spôsobu vedenia akčného člena robota periodickou polohovou moduláciou infračerveného reflexného snímača je, že periodický pohyb infračerveného reflexného snímača po uzavretej krivke v oblasti ohraničenej linearitou charakteristiky infračerveného reflexného snímača periodicky moduluje výstupnú...

Zapojenie riadiaceho člena pre rýchlostný servosystém s krokovým motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 226610

Dátum: 15.02.1986

Autori: Almássy Stanislav, Kalaš Václav, Varga Alexander

Značky: krokovým, motorom, člena, rýchlostný, riadiaceho, zapojenie, servosystém

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie riadiaceho člena pre rýchlostný servosystém s krokovým motorom zaradeného medzi zdroj impulzov so žiadanou frekvenciou a ovládač krokového motora spojeného s krokovým motorom, vyznačené tým, že na prvý vstup vratného čítača (1) je pripojený inkrementálny snímač polohy (8), na jeho druhý vstup je pripojený ovládač krokového motora (9) a súčasne výstup člena logického súčtu (6), ktorého prvý vstup je pripojený na výstup prvého člena...

Bezkontaktný sytém pre prenos údajov o polohe rotujúceho člena

Načítavanie...

Číslo patentu: 219686

Dátum: 01.12.1985

Autori: Oravec Ivan, Doboš Jaroslav, Kos Rudolf

Značky: sytém, bezkontaktný, rotujúceho, člena, polohe, údajov, prenos

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka priameho inkrementného bezkontaktného systému prenosu údajov o polohe rotujúceho člena k logickej jednotke pomocou svetlovodných vlákien. Podstata tohoto bezkontaktného systému spočíva v tom, že rotačný člen je zaradený medzi svetelným zdrojom a vstupnými koncami svetlovodných vlákien uloženými na rotačnej ploche, pričom výstupné konce svetlovodných vlákien sú spojené cez optoelektrické členy s logickou jednotkou. Bezkontaktný...

Zapojenie polohového člena číslicového servosystému s krokovým motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 243789

Dátum: 31.08.1985

Autori: Pavlica Ivo, Šeepán Alojz, Lonský Jioí

MPK: H02P 8/00

Značky: zapojenie, polohového, motorom, servosystému, číslicového, krokovým, člena

Text:

...sú pripojené na nastavovecí vstup N a. mazací vstup M klopného obvodu ii. Na hodinový vstup i klopného obvodu (i je privedený impulz pri komparécii nuly pri prechode vratneho čítača. nulou. Tento je sychronizovaný sychronizačnými impulzami H 3. Samotnü komparáciu nuly uskutoční komparátor nuiy 111 pripojený na výstupné bity vratného čítača diferenčného člena 5 polohy.Zvolením príslušného výstupu vratneho čítača diferenčneho člena 5 polohy na...