Patenty so značkou «články»

Polyuretánové elastomérové články z diisokyanátových prepolymérov s nízkym obsahom voľného difenylmetánu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10267

Dátum: 13.02.2009

Autori: Nybakken George, Peter Thomas, Laskowitz Ian, Palinkas Richard

MPK: B60C 1/00, C08G 18/32, C08G 18/42...

Značky: prepolymérov, difenylmetánu, volného, diisokyanátových, články, elastomerové, nízkým, polyuretanové, obsahom

Text:

...lržnú pevnosť a odolnosť voči opotrebeniu, čo ich robí ideálne vhodnými pre použitia pri nepneumatických plášťoch, ako sú plášte používané pri terénnych vozidlách. Okrem toho, bolo prekvapivo a neočakávane objavené, že kombinovanie prepolymérových zmesí s tvrdídlom pozostávajúcim z MDA-soľného komplexu môže produkovať polyuretánové pre-elastomérové zmesi s dlhými a stabilnými časmi skladovateľnosti, ktoré sú dobré na výrobu veľkých...

Elektrolytické články hliníka s uhlíkovými katódovými blokmi s heterotypickou štruktúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15321

Dátum: 17.12.2007

Autor: Feng Naixiang

MPK: C25C 3/08

Značky: katodovými, články, strukturou, blokmi, heterotypickou, uhlíkovými, elektrolytické, hliníka

Text:

...literatúry je možné zistiť, že výška hrebeňa vĺn povrchu taveného hliníka na katóde elektrolytického článku je približne 2 cm. Ak tavený hliník v elektrolytickom článku nie jezvlnený, elektrolytický článok môže vykonávať elektrolytickú produkciu ak je vnútorná 2elektródová vzdialenosť 2,0 až 3,0 cm. Preto môže byť napätie v článku znížené o 0,7-1,0 v,takže je možné dosiahnut cieľ ušetrenia spotreby energie elektrolytického článku o približne...

Rozkladač amalgámu pre články s ortuťovými katódami na elektrolýzu alkalických chloridov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6196

Dátum: 12.04.2007

Autori: Bertin Raffaello, Meneghini Giovanni

MPK: C25B 1/00

Značky: chloridov, elektrolýzu, katodami, alkalických, články, amalgamů, ortuťovými, rozkladač

Text:

...účinok, pretože chýbajúca zmáčatelnosť spôsobuje vysoký elektrický kontaktný odpor medzi grafitovou časticou a kvapôčkou amalgámu, čo zase výrazne bráni toku elektrónov generovaných ionizáciou sodíka na amalgámovej kvapôčke a ten musí dosahovať grañtovú časticu, aby sa adekvátne udržiaval vývoj vodíka. Ukazuje sa teda, že grafit nemôže byť optimálnym katalyzátorom, a toto platí aj pre iné prípravky homogénneho typu, napríklad ten,ktorý...

Spôsob elektrochemického rozpúšťania práškov a na to vhodné elektrolytické články

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5839

Dátum: 04.04.2003

Autori: Gille Gerhard, Olbrich Armin, Meese-marktscheffel Juliane, Mathy Wolfgang, Stoller Viktor

MPK: C22B 3/00, C22B 7/00, C22B 34/00...

Značky: spôsob, práškov, rozpúšťania, články, vhodné, elektrochemického, elektrolytické

Text:

...pomocou anodického rozpúšťania. Elektrolyzátor obsahuje vreteno, ktoré je usporiadané rozčlenene velektricky izolovanom strmeni. Dolná časť katódy existuje vpodobe sektora a perforácia dolnej časti katódy zosilňuje prúd odpadového plynu vystupujúceho z reakčnej zóny. Horná časť katódy tvorí nosič a obsahuje zárezy napripevnenie vretena, pričom anóda existuje v podobe bubienka s prírubou, ktorý je plnenýmateriálom anódy z plniacej násypky....

Spojovací a prechodový systém pre kĺbovo spolu navzájom spojené a spoločným podvozkom nesené články niekoľkočlenného koľajového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6277

Dátum: 13.03.2003

Autori: Krüger Andreas, Krieg Andreas

MPK: B61D 17/04, B61F 3/00, B61D 3/00...

Značky: kĺbovo, nesené, spojené, vozidla, spoločným, přechodový, systém, niekoľkočlenného, navzájom, podvozkom, spojovací, koľajového, spolu, články

Text:

...doskami. Harmonikovýalebo vlnitý mech samotný má dva rozsiahlo obiehajúce mechy, pričomvonkajší mech vpodstate prekrýva otočný člen, ale nie úplne, takže oblast medzi nárazovými doskami zostáva volná. Vnútorný harmonikový alebo vlnitý mech prekrýva len horné a bočné oblasti. Spodná časť v oblasti miesta prechodu je vytvorená bez časti harmonikového alebo vlnitého mechu. Vtejto oblasti je prechodový mostík, skladajúci sa zčasti mostíka. spojený...

Prepravná a/alebo skladovacia nádoba pre ožiarené palivové články, defektné palivové články a/alebo tyče defektných palivových článkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6953

Dátum: 18.01.2003

Autori: Thomas Felix, Wriegt Jürgen, Methling Dieter

MPK: G21F 5/008

Značky: skladovacia, defektných, prepravná, palivových, nádoba, články, ožiarené, článkov, palivové, tyče, defektné

Text:

...aj jednotlivé tyče defektných palivových článkovPre ďalšie uskutočnenia existuje V rámci vynálezu viac možností. Podľa jednej výhodnej formy uskutočnenia je tak vytvorené také opatrenie, že plášť je na hornom konci opatrenýstenovými vybraniami, do ktorých môžu byť vloženéuchopovacie orgány manipulačného zariadenia namanipuláciu so škatuľami. Škatuľa samotná má dno upevnené na dolnom konci plášťa a vrchnák nasadený na horný koniec...

Spôsob regenerácie zdrojov napätia vyhotovených ako primárne články a zapojenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280687

Dátum: 05.10.1994

Autor: Ronisch Werner

MPK: H02J 7/10, H01M 10/44

Značky: články, vyhotovených, vykonávanie, primárne, zdrojov, regenerácie, zapojenie, spôsob, napätia

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe sa regenerovaný zdroj napätia napája počas definovaného časového úseku periodicky privádzanými impulzmi napätia s pevnou amplitúdou a s definovaným pevným časom impulzu napätia, ktorý má čas nábehu hlavne 10exp(-3) sekundy až 2 x 10exp(-3) sekundy. Impulzy napätia sa privádzajú s frekvenciou v rozsahu od 2 do 200 Hz. Regeneračný prúd sa nastavuje a/alebo reguluje v závislosti od vnútorného odporu regenerovaného zdroja napätia a...

Spojka pro články olověné akumulátorové baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 254056

Dátum: 15.01.1988

Autor: Václavík Jaromír

MPK: H01M 2/28

Značky: baterie, olověné, spojka, akumulátorové, články

Text:

...ta» kové spojky pocínovat i poolovit. Lisované spojky mohou být z dostupných, dobře elektricky vodivých materiálů, jako například ze železa, hliníku nebo mědi. Průřez spojky při zachování téhož elektrického odporu jako měla původní olověná spojka může být úměrně menší. Spojky se mohou pocínovat nebo pocínovat a poolovit elektrolyticky, žárově nebo s pomo cí ultrazvuku.Pőäĺtí spojky článků podle vynálezuusnadní aplikaci technologie...

Zařízení pro analýzu plynů s galvanickými články s pevným elektrolytem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245251

Dátum: 15.06.1987

Autori: Barth Hubert, Bartoszyk Gerd, Satzinger Gerhard, Hartenstein Johannes, Fritschi Edgar

MPK: G01N 27/00

Značky: galvanickými, elektrolytem, analýzu, články, pevným, plynů, zařízení

Text:

...SJIBRTPNIKTOB conepaar coJm c Icuçixoponułnm amonam amwąpnnon. v ~Eoam napmaarsnoe nameme mcnopona B Bamąpnrenno 1 úrase .panna napmansnonay naanemm awanounoro rasa, Hanpmĺuep, namepexum mcporconnenrpannn IBÍHOBJWIG, worm maoxpamaercaBxmanne sroro naBJxeBJm Ha. Hanpmenne mamu. EcJm ne nap-ľ nyramnoe nannerme mcnopona B nsMepzreJmHoM rase OEJILHO VAH 0 ero yqnrunan, mm zero dana npemxomena KOMÓKHBJIEH . W cnnaxon narqmca, eonepmamero S 02 -...

Pánvový lis s topnými články

Načítavanie...

Číslo patentu: 240449

Dátum: 15.12.1986

Autori: Pomykáeek Josef, Protiva Miroslav, Jílek Jioí

MPK: D06F 65/00

Značky: pánvový, články, topnými

Text:

...KOTopuü npâz rconmamnoñ uxanoraóapnmnoň KoHcTPYKIIm oöecneumaew ,eqgěemmxym IIOBHJĽEHIUD rc.n.,11. 063 mm ropatmx camonpećcon ymě Jmaalmm Tema, conepmamąerocn B .orxonmnem BoamxaBComacno naoópeweumo sanaqa pemaercà snem, mo B npeneqxax Bnemnm raóapnron ropmero camonpeoca pasmemaewca cncrervra perenepamm remza co onemmumm npnauaxcamia) mama cemmm caMonpecca oóopynonana remooóMemmKoM c mayMa npoxommm KaMepaNm, na maxó) nepBaa...