Patenty so značkou «článkového»

Spôsob výroby článkového meradla z dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10016

Dátum: 30.10.2008

Autor: Gampper Roland

MPK: G01B 3/06

Značky: spôsob, výroby, článkového, meradlá, dřeva

Text:

...gravíruje alebo vypaľuje pri vytvorení priehlbín. Pri procese gravírovania alebo vypaľovania nastávajú v dreve v dôsledku zvýšených teplôt chemické zmeny, ktoré vedú k tmavému sfarbeniu. Týmto spôsobom sa v miestach stupnice dosiahnu trvalo zostávajúce priehlbiny a sfarbenie v dreve, ktoré pri pohybe článkov meradla nepodliehajú žiadnemuopotrebovaniu, ktoré by viedlo k obmedzeniu čitaternosti.0009 Riešenie podla vynálezu spočíva naproti tomu v...

Kloubové spojení článkového kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 247205

Dátum: 01.08.1988

Autori: Š?astný Petr, Mutl Silvestr

MPK: B61F 3/12

Značky: kolejového, článkového, kloubové, spojení, vozidla

Text:

...a brzděnf vozidla je nutné použití soustavy táhel.Výše uvedené nedostatky odstraňuje kloubovê spojení článkového vozidla podle Vynálezu, jehož podstata spočívâ V tom, že těleso kloubu přecházf po obou stranách ve dva protilehlê držáky vodorovných čepů, na které jsou vnitřními pouzdry navlečeny pryžovê vâlečky, uložené vnějšími pouzdry ve vidlici. Vidlice je upevněna na čelníku jedné ze dvou sousednfch skřínf vozidla. Horní část svislého...

Těsnění odstředivého, zejména článkového čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 252929

Dátum: 15.10.1987

Autor: Rozehnal Karel

MPK: F16J 15/16, F04D 29/12

Značky: čerpadla, zejména, těsnění, článkového, odstředivého

Text:

...a nedostatky známých řešení odstraňuje v podstatě vynález, kterým je těsnění odstředivého, zejména článkového čerpadlalproti tlakovému spádu mezi sací a výtlačnou stranou oběžného kola, uloženého svým nábojem, opatřeným na svém vnějším obvodě labyrintem, V tělese článku čerpadla, kde vnitřní průměr tělesa článku je opatřen těsnicím kruhem.Podstatou vynálezu je, že v labyrintu oběžného kola je vytvořena drážka, ve které je s přesahem...

Zajišťovací prvek článkového řetězu, především pro zařízení k ochraně osob proti švihu řetězu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246678

Dátum: 15.10.1987

Autor: Sáblík Radko

MPK: E21C 29/20

Značky: řetězů, především, zajišťovací, zařízení, ochraně, švihu, článkového, prvek, proti

Text:

...podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že je tvořen objímkou s otvory pro zajiščovací vidlici nebo čepy a hlavním otvorem pro řetěz.Zajíšłovací prvek článkového řetězu podle vynálezu má výhody v tom, že zajištění je jednoduché, rychlé a neenižuje únosnost řetězu a tím zvyšuje bezpečnost zajištění - spojení. Výrobní náklady zajiščovacího prvku jsou minimální.Na płiložených výkresech je příkledné provedení zajiäčovacího prvku podle...

Kloubové spojení článkového kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 238320

Dátum: 01.10.1987

Autori: Kraus Vladimír, Novák Eduard

MPK: B61F 3/12

Značky: kloubové, spojení, kolejového, článkového, vozidla

Zhrnutie / Anotácia:

Kloubové spojení slouží ke spojení sousedních skříní článkového kolejového vozidla. Kloubové spojení obsahuje těleso kloubu přacházející v rameno, upevněné na čelníku jedné ze dvou sousedních skříní vozidla. Na horní část svislého otočného čepu je svorníkem upevněn nosič soustavy pryžových segmentů. Spodní část nosiče má vespodu kuželovou plochu dosedající, pomocí kluzné vložky na horní kuželovou plochu tělesa kloubu. Horní část nosiče přechází...

Upevnění tělesa článkového kolonkového radiátoru topení

Načítavanie...

Číslo patentu: 249637

Dátum: 15.04.1987

Autor: Bednář Arnošt

MPK: F24D 19/02

Značky: radiátoru, kolonkového, článkového, upevnění, tělesa, topení

Text:

...má formu oddělítclná části konzoly. Tuto nevýhodu lze však do značné míry odstranit použitím vhodného zdvihacího vozíku, popřípadě jiným provedením konzoly, např. konzoly s neoddělítelnou příčkou podle obr. 4.na obr. l a 2 je v bokorysech znázorněn výsledek konkrét ně provedeného ppevnění podle vynálezu.Na obr. 3 je v püdorysu a schématícky znázorněno upevnění radiátoru na vidlicovité konzoly s příčným čepem.Ne obr. 4 je znázorněna konzola s...

Vestavba obráceného článkového parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 228241

Dátum: 15.03.1986

Autori: Sýkora Josef, Hloušek Vladimír, Nekvapil Karel

Značky: generátoru, vestavba, článkového, obráceného, parního

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dosáhnout, použitím vhodné vestavby, menší hmotnosti teplosměnných trubek a tlakového systému parního generátoru. Uvedeného účelu se dosáhne tak, že kruhová přepážka bude mít na svém obvodu jak mezikruhový, tak srpovitý výřez. Tento výřez se v kruhové přepážce musí provést tak, aby proud voda - pára byl vhodně rozdělen po průřezu a tím aby se zajistilo příčné obtékání pro všechny teplosměnné trubky. Vynálezu lze využít...

Lopatka, zejména axiálního rozváděče článkového odstředivého čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 220712

Dátum: 15.12.1985

Autor: Bagar Bronislav

Značky: lopatka, axiálního, rozváděče, článkového, odstředivého, zejména, čerpadla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru odstředivých čerpadel a týká se lopatky axiálního rozváděče článkového odstředivého čerpadla. Podstatou vynálezu je konstrukční provedení, které usnadňuje vlastní výrobu lopatky v tom, že alespoň jedna strana lopatky je opatřena úkosem, jehož úhel sklonu je po celé délce lopatky stejný, a že tloušťka lopatky na vnitřním obvodu je rovněž konstantní. K usnadnění výroby je křivka tvořící vnitřní stranu lopatky zakótována v...

Zařízení k signalizaci vnější netěsnosti parovodního prostoru článkového parního generátoru umístěného v krabici

Načítavanie...

Číslo patentu: 220075

Dátum: 15.10.1985

Autori: Kopecký Radko, Šrůtek Josef, Bár Jaromír, Kafka František

Značky: netěsnosti, signalizaci, prostoru, vnější, článkového, parovodního, zařízení, umístěného, krabici, generátoru, parního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k signalizaci vnější netěsnosti parovodního prostoru článkového parního generátoru umístěného v krabici, zvláště v jaderných elektrárnách s rychlými sodíkovými reaktory. Zařízení podle vynálezu sestává z chladiče napojeného na krabici a na komoru, ve které je umístěna elektricky nevodivá chemikálie, přičemž komora je opatřena elektrodami elektricky izolovanými od sebe navzájem a vodivě napojenými na zdroje elektrického...

Kloubový spoj článkového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 219894

Dátum: 15.09.1985

Autor: Horváth Tibor

Značky: článkového, vozidla, kloubový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kloubového spoje článkového vozidla, spojujícího články vozidla tak, že se mohou vzájemně natáčet kolem svislé osy a vodorovné osy. Úkolem vynálezu je konstrukce kloubového spoje obou článků vozidla, umožňující při malé potřebě prostoru spolehlivější ovládání sil závislých na řízení, popřípadě na pojezdu po nerovném terénu. Podstatou vynálezu je, že otočná ložiska přiřazená vodorovné ose svislého natáčení leží na vzájemně...

Zapojení čidel pro kontrolu těsnosti dvojitých trubkovnic článkového parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225361

Dátum: 30.06.1985

Autori: Bánovec Josef, Koňařík Milan, Vytopil Oldřich

Značky: trubkovnic, čidel, kontrolu, generátoru, parního, dvojitých, zapojení, těsnosti, článkového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení čidel pro kontrolu těsnosti dvojitých trubkovnic článkového parního generátoru s kapalným kovem, zejména sodíkem, vyznačující se tím, že všechna čidla pro kontrolu těsnosti dvojitých trubkovnic článkového parního generátoru jsou zapojena na příslušné společné řádkové a sloupcové vodiče.

Rozvaděč článkového čerpadla a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 224849

Dátum: 01.11.1984

Autor: Sedláček Jaroslav

Značky: způsob, článkového, rozvaděč, výroby, čerpadla

Zhrnutie / Anotácia:

Rozvaděč článkového čerpadla, zejména vysokotlakého napájecího čerpadla, sestávajícího z řady článků v jejichž průtočném prostoru je uspořádána jednak rozváděcí část a jednak převáděcí část spolu s oběžným kolem, vyznačující se tím, že rozváděcí lopatky (6) jsou odlity společně se středicí stěnou (7) rozvaděče (4) a jsou spojeny s kuželovou plochou (11) příložky (8) koutovým svarem {12), a tento montážní celek sestávající ze středicí stěny (7)...