Patenty so značkou «cívky»

Nosné ústrojí navíjené cívky textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 260128

Dátum: 15.12.1998

Autor: Braunfuchs František

MPK: D01H 7/86

Značky: cívky, ústrojí, navíjené, textilního, stroje, nosné

Text:

...niti zvětšuje, pohyb směrem vzhůru od třee cího válce po křívee blížíeí se pŕímce až po maximální návin bez potřeby zvětšení šířky textilního stroje. Dráha navíjené cívky po přímce zaruouje téměř konstantąí 4 vzdáienostvrozváděcího vodiče niti od místa styku navíje né cívky s třecím válcem.Přítlakynavíjené cívky na třecí yálec je u tohotořešení dosažen silou vyvozenou hmotnoetí nosného ramena,hmotností návinu a silou pružiny působící mezi...

Držák cívky

Načítavanie...

Číslo patentu: 271464

Dátum: 12.10.1990

Autor: Stenmans Heinz

MPK: D01H 7/16, D01H 7/86, D01H 1/10...

Značky: držák, cívky

Způsob výroby cívky s vysokou izolační pevností pro jiskrově bezpečné obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 269072

Dátum: 11.04.1990

Autori: Goj Jiří, Štverka Václav, Bigos Radomír

MPK: H01F 5/06

Značky: pevnosti, bezpečné, vysokou, výroby, cívky, jiskrově, způsob, obvody, izolační

Text:

...způsob výroby cívky 5 vysokou izolační pevnosti pro jiskrově bezpečné obvody podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tom, že na těleso kostřičky se navine primární vinutí, které se od stinici fólie z vodívého materiálu oddělí izolační fólií, nnvinutou na primárni vinutí tak, že izolační fólie je širší než šířka tělesa kostřičky a její navinutí se provede tak, že začátek fólie se zachytí o čelo kostřičky a fólie se napne tahem za mez...

Způsob vedení nití od cívky k pletacímu stroji a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 268468

Dátum: 14.03.1990

Autori: Svoboda Petar, Piškula František

MPK: D04B 15/44

Značky: pletacímu, stroji, provádění, vedení, způsob, zařízení, cívky, nití

Text:

...alespoň z části tŕauím povlak, přičemž oběžná část je uložena otočně v ložiskách. Podle jednoho významu je obežná část zabudována v utěsnäně skříni, opatřené nátrubky pro nasazení trubť člnov ěho vuxicní.Význam a-dosežuný účinek způsobu vedení a příslušnéłno zařízení objasňuje příkladné provedení, přívodnfvhn systemu nni-ti, zuázonněné na priložených schématických výkresech, a to na obr. 1 vadex~í.niti mezi oíąkou a zásobníkovým podavačem, na...

Zařízení k tvorbě kuželové křížové cívky na komorovém a podobném dopřádacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 268416

Dátum: 14.03.1990

Autori: Prášil Vladimír, Beran Jaroslav

MPK: B65H 54/42

Značky: stroji, kuželové, podobném, cívky, komorovém, zařízení, dopřádacím, tvorbě, křížové

Text:

...rozvâděeím kotoučem gg, pevně uloženým nn hlavním hřídelí gg, který je jednak otočnéa jednak posuvně ulo 2 env 1 ožiskách§g. Drážkařgwrozváděcíhokotouče gg vykazuje dvalnflexní body 5 a L při stoupání zleva doprava a další dva inflexní body 5 akÍ při stoupúní této drážky § v provedení opačném, značeném na obr. 6 jako drážka 8, zpravadolevn. V obou případech úhel stoupání Jvz dréžky Q uprostřed zdvihu g drážky g je menší než úhel stoupání ati u...

Způsob pozitivního podávání nitě z cívky do pracovních jehel plochého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268326

Dátum: 14.03.1990

Autori: Povolný Jiří, Smejkal Vladimír, Balšík Pavel, Jelínek Rudolf

MPK: D04B 15/38

Značky: jehel, pletacího, způsob, podávání, stroje, plochého, pozitivního, cívky, nitě, pracovních

Text:

...unàšecího vàlečku nejsou vyvolány mechanickým převodem od náhonu sení stroje, ale jsou ovládány elektronicky,Otáčky unášecího váleěku lze na rozdíl od mechanických pozitivních podevačú nití něnit 1 błhen jednoho přejozdu sení. vzhledem k tomu, že rychlost otáčení unáěecího válečku je neustále vypočitáváne v přadstíhu před okemžitýni otáčkemi tohoto válečku. je možno unášecí váleček předtáčet ne nejbližší žádené otáčky. a tím dosáhnout...

Bezvřetenový dopřádací stroj s pojízdným automatem pro výměnu navinuté cívky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268302

Dátum: 14.03.1990

Autori: Buryšek František, Hortlík František, Pacáková Zdenka, Brokl Pavel

MPK: D01H 9/18, B65H 67/06

Značky: navinuté, pojízdným, automatem, cívky, výměnu, stroj, dopřádací, bezvřetenový

Text:

...kdy na straně skříně 3 pohonu je provedsno zokončsní dopravních pásů 3, 5,popř. lg, lg tak, aby bylo možno přířadít k tomuto ěelu skříní ll ústrojí g pro orísntací a ústrojí Z pro odběr cívek. ústrojí Z pro odběr cívek může být Vytvořeno manipulátorem, roboteo nebo dalším zařízením sloužícím pro odběr cívek. navazujícím napr, na transportní zařízení. V případě nutnosti provádět orientaci cívek, např. kuželové cívky orientovat jedním směrem...

Nosič cívky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267535

Dátum: 12.02.1990

Autor: Feranc Jozef

MPK: D04B 15/40

Značky: nosič, cívky

Text:

...maticí 3 na rám cívečnice pletacího stroje. Na trnu 1 je šroubem 3 stavitelné uložena hlava 5 s osazením 2, tvarovaná do tři radiàlních žebsr § s radiálníni drážkami Z, syoetrickými vzhleden k podělné ose ą trnu 1, jejichž čelní stěny 2 jsou s podélnou osou § rovnoběžnê. V radiàlnich drážkàch Z jsou na čepu lg otočná uloženy rozpěrné páky ll, jejichž spodní ramena 15 jsou zakončena stupňovitě uspořàdanýni úkosy lg, li, 12, které v nyšlenen...

Otáčivé spojení rámu podvozku a nosného rámu cívky pásového zavlažovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 263337

Dátum: 11.04.1989

Autori: Žákovský Jiří, Tengler Jaroslav, Popelka Ludvik, Kubát Tomáš

MPK: A01G 25/09

Značky: otáčivé, nosného, pásového, cívky, podvozku, spojení, zavlažovače, rámu

Text:

...kterým je vyveden volný konec stavitelného šroubu, přičemž mezi dnem středového vybrání náboje a nákružkem stavitelného šroubu je umístěno axiálníVyšší účinek řešení podle vynálezu spočívá v soustředění přenáěených sil do středu otáčení, čímž se podstatně sníží výrobní náklady otočného spoje. Výhodou řešení jsou také menší nároky na přesnost výroby, jelikož vzniklé nepřesnosti je možnoeliminovat stavitelným středovým šroubem.2 233 337 Příklad...

Zapojení pro rychlé vypínání stejnosměrné elektromagnetické cívky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262485

Dátum: 14.03.1989

Autor: Král Václav

MPK: H01F 27/34

Značky: elektromagnetické, cívky, vypínání, stejnosměrné, rychle, zapojení

Text:

...cívky a zkrácení reakčního času asi 20 krát. Krátký reakční čas jádra stejnosměrné elektromagnetické cívky umožní rychlé reakce ovládaného zařízení. zapojení je možno připojit mezi výstupní svorky meniče a stejnosměrnou elektromagnetickou cívku bez zásahu do atávajícího zařízení.vynález blíže objasní přiložený výkres, kde je znázorněno zapojení pro rychlé vypínánístejnosměrné elektromagnetické cívky.Kolektor spínacího tranzistoru l je...

Pouzdro cívky rotačního chapače s vertikální osou otáčení

Načítavanie...

Číslo patentu: 262030

Dátum: 10.02.1989

Autori: Strya Josef, Dvořáček Jaromír

MPK: D05B 57/26

Značky: chapače, rotačního, pouzdro, cívky, vertikální, otáčení

Text:

...Toto uspořádání síce zvětšuje potřebnou zásobu spodní niti e vytváří vedení spodní niti v fází jejího odstříhu, to je při zpětném pohybu pohyblívého odstřihovacího nože,nezabraňuje všąk shore popsenému aamovolnému zkroucení spodní nítí v první fázi pohybu odetřihovacího nože, jejímž účelem. je tuto spodní nit spolehlivě zachytit. Podleznámého etavu techniky neexistuje zatím ani žádné jiné zařízení, ktere by zejména u strojů e jehelním...

Hnací válec pro pohon navíjené kuželové cívky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261950

Dátum: 10.02.1989

Autor: Vajda Andrej

MPK: B65H 54/42, B65H 59/00

Značky: kuželové, navíjené, hnací, cívky, pohon, válec

Text:

...resp. aby se s rostoucí velikosti návinu přize na dutince nepatrně zvětševala nebo zmenšovala podle potřeb, se může zajistit převažujícim půaobením postrannich rotačních dílů hnacího válce s vyloučením nebo se značným omezením funkce doposud přiřazovnné zejména střednimu rotačnímu dílu hnąciho wálce spojeného pevne s poháněným.hřídelem.Uvedené nevýhody a nedostatky známých hnacích vàlců prp pohon navíjených kuželových.civek si klade za...

Hnací válec pro pohon navíjené kuželové cívky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261921

Dátum: 10.02.1989

Autor: Vajda Andrej

MPK: B65H 54/42, B65H 59/00

Značky: hnací, válec, pohon, cívky, kuželové, navíjené

Text:

...prostředí vždy možná a tím se vyloučí chybné funkce diferenciálního převodu.Další výhody a účinky uspořádání hnacího válce podle vynálezu jsou dále patrny z připojeného obrázku, který ukazuje jednu z možných základních variant řešení daného problému a z popisu tohoto příkladného provedení.Na poháněním hřídeli l se stálými otáčkami je např. pomocí osazeného závitového čepu g uchyceno otočne alespoň jedno planetové kolo Q a kuželovým...

Zařízení na přivádění útkových nití z nehybně uspořádaných předlohových návinů k navíjení na pohybující se útkové cívky u tkacího stroje s vlnitým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259934

Dátum: 15.11.1988

Autori: Augusta František, Mikulecký Karel, Lindenthal Antonín, Zábrodský Zdeněk

MPK: D03D 47/38

Značky: nehybné, návinů, zařízení, stroje, předlohových, cívky, přivádění, vlnitým, prošlupem, nití, tkacího, útkových, útkové, navíjení, pohybující, uspořádaných

Text:

...259934 4žuje dovnitř vodicího kanálu lg. Prostor mezi výstupním ústím lg trysky łl a vstupním koncem vodicího kanálu lg, kde účinně působí proud vzduchu na předloženou útkovou nít §, tvoří přitom aktivní zónu trysky ll.I když to není pro popisovâní daného příkladu provedení vynálezu důležité, takže příslu~ šné vyobrazení je vynecháno, budiž pro úplnost poznamenáno,že tyto známé vodicí kanály lg,tvořené vnitřními stěnami trubkovitého dílu lg...

Zapojení pro ovládání cívky stejnosměrného elektromagnetu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259416

Dátum: 17.10.1988

Autori: Pásek Zdeněk, Stuchlík Vlastimil

MPK: H01H 47/36

Značky: cívky, stejnosměrného, zapojení, ovládání, elektromagnetů

Text:

...může býtproveden jako autotransformátor, který je opatřen alespoň jedu-ou vhodnou odbočkou. Podle obr. 4 je druhý můstkový usměrfpovač US 2 tvořen dvoutepým usměrň-ovačern napájeným ze .dvou sekundarních vinutí transíormátoru TR, jejichž sprolečný střed tvoří jeden pól druhého usměrňovače U 82 a je přípojen k odpovídajícímu polu prvního usměrňovače USI. Na obr. 2 mají dva müstkové usměrňovače U 81 a U 82 vzájemně spojené kladné a zapomné...

Zařízení k zabezpečení bezprokluzového pohonu navíjecí cívky na bezvřetenovém dopřádacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 259055

Dátum: 17.10.1988

Autori: Němec Jiří, Halamka Petr, Horníček František, Stránský Milan

MPK: B65G 54/22

Značky: cívky, bezprokluzového, stroji, zařízení, pohonů, zabezpečení, dopřádacím, bezvřetenovém, navíjecí

Text:

...2 jsou pevně spojény a opačnýmip konci tlačně válcové pružiny 2 tak, že společně vytvéřejíhe v nezatíženém stavu jednotný celek. Akumulátor àíly 1 je. vložen do vlastního mechanismu zařízení tak, že náhonovápáka Q je nuceně ovládána programovou vačkou 1 a proatředà niotvím otočných čepů 12 a li je spojene přes akumulátor síly 1 s přitlačovací pákou §. Při zahájení zapřádacího °oyklu jsou navíjecí ramena g s navíjenou oívkou g pákou zvedání...

Navíjecí zařízení k tvorbě křížové cívky

Načítavanie...

Číslo patentu: 258065

Dátum: 15.07.1988

Autori: Rejnart Vlastimil, Holý Zdeněk

MPK: B65H 54/42

Značky: navíjecí, tvorbě, cívky, křížové, zařízení

Text:

...opečné.APří pevnévpoloze rozváděče může vykonávat vratný pohyb nevíjená cívke. Tímto uspořádáním so docílí. že pàsmo.úzkého křížového návinu se í postupně ve formě šroubovíce navíjí~na plnou šířka cívky. Jedw notlívé vrstvy návinu cívky Jsou tedy tvořeny páemem úzkéhoW výhodou zařízení podle vynálezu Je. že je dosaženop 1 ynu- ílejšího odvíjení nítě z cívky během jejího zpracování v dalším technoiogíckém procesu. Dálší výhódyspočíve 3 í v...

Zařízení k navíjení příze na kuželové cívky na textilních strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 257423

Dátum: 16.05.1988

Autor: Šafář Václav

MPK: B65H 54/42

Značky: textilních, kuželové, příze, cívky, strojích, zařízení, navíjení

Text:

...aby bylo možno průběh navíjení přize a stavbu cívky citlivé ragulovet a přízi přitom nemáhat jen příměřeným způsobem. který nebude príčinou přetrhů e ani ůbytku težnoati příze, což je důeledek třeba i krátkodobých špiček oeová any» průběhu nevíJení. iU systému aktivní kompenzace, která přesně koriguje průběh vytváření a uvolňování záeoby příze při měnících se pod- mínkách v průběhu zdvihu vodiča i v průběhu roatoucí vrstvy přize na cívce,...

Zapojení k elektromechanickému krokovému pohonu, zejména cívky pásového zavlažovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 256633

Dátum: 15.04.1988

Autori: Michl Vladimír, Kopal Jiří

MPK: A01G 25/09

Značky: pohonů, krokovému, elektromechanickému, zavlažovače, cívky, zapojení, zejména, pásového

Text:

...prvního výstupního hřídele ilg přes druhou spojku znapříklad zubovou, na před lohu 6. Předlohu 64 je možno také propojit s neznázorněným trakto rem pomocí druhého vstupního hřídele QA. Na druhém vjŕstupním hřídelipředlohy g je uchyceno řetězové kolo Lpropojenářetězem p s cívkou li. Na třetím výstupním hřídeli Q z předlohy á je uchycen kloubový hřídel QA. propojený s řádkovacím ústro jím. Elektronické centrum ll je jednak propojeno s...

Kostra cívky magnetických obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255778

Dátum: 15.03.1988

Autor: Nečas Eduard

MPK: H01F 5/02

Značky: magnetických, cívky, obvodů, kostra

Text:

...jejíž podstataspočívá v tom, že seetává z trubky, opatřené ne povrchu vruby, e nejméně jednoho přestavitelného čela e vruboveným otvorem.Kostra cívky podle vynálezu je stavebnicovà, umožňuje sesteveni několika sekci pro vínutí a stínění podle konkrétních požadavků e použití. Sekce zvyšuji elektrickou pevnoet vinutí proti sobě. stíněni í jádru. Naeouvatelný nosník přís 1 ušenství,osazený např. svorkovnící,zejišĚuje přehlednějši uspořádání...

Navíječ cívky chapače šicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255713

Dátum: 15.03.1988

Autori: Bárta Milan, Ctrya Josef

MPK: D05B 59/00

Značky: cívky, šicího, chapače, navíječ, stroje

Text:

...pohon třecím atykem.s hnacím řemenem šicího stroje, přitom však univerzálně použítelný a umožňující polohovou nastavítelnost jeho spojovací»ho pohybového členw v potřebném rozsahu.Podle vynálezuje navíječ cívky chapače ěicího stroje, obsahující hřídel.pro nasunutí cívkyíchapačą rozpojitelně pohybové spojený e některým členem hnacího nebo pohybového ústrojí šícího stroje, např. a jeho hlavním hřídelem nebo s řemenem opásàným okolo výstupní...

Regulátor otáček zejména navíjecí cívky pásového zavlažovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 254805

Dátum: 15.02.1988

Autori: Hubáček Václav, Šobr Petr

MPK: G05D 13/02

Značky: zejména, otáček, navíjecí, zavlažovače, cívky, pásového, regulátor

Text:

...3 představujeágohled na navíjecí cívku pásového zavla 5 °YYm» zovace se zabudovanýňsn 1 macem z obr. 1 a 2.Regulátor otáček podle vynálezu je tvořen časovým snímačem l rychlosti posuvu neznázorněného postřikovače a je sou rV 3 zacnu částí řádkovacího mechanismu gnavíjení závlahové hadice 2 na navíjecí cívku 5 pásověho zavlažovače 2. Řádkovací mechanismus g sestává z otočného řádkovacího ramene §,se kterým je časový snímač L pevně...

Zařízení pro ovládání pohonu navíjené cívky na textilních strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 255131

Dátum: 15.02.1988

Autor: Horatschke Rudolf

MPK: B65H 54/42

Značky: zařízení, pohonů, cívky, navíjené, strojích, ovládání, textilních

Text:

...3 čidla 2 délkové kompenzace příze l.Pohyblivé očko g je neseno raménkem lg, uloženým výkyvně na čepu ll a opatřeným tažnou pružinou lg pro napínání příze l. Kompenzační záloha příze l mezi vodícími očky Q, 1 je nutná pro vyrovnání délkových disproporcí.při konstantní dodávce příze l ze spřádací komory l, a nepravidelném odběru příze l při navíjení na velký nebo na malý průměr kuželové cívkyNad vodicími očky 6u povrchu odvalovacího válce lg,...

Zařízení k navíjení nitě na cívky šicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255125

Dátum: 15.02.1988

Autor: Němec Petr

MPK: D05B 59/00

Značky: zařízení, navíjení, nitě, stroje, cívky, šicího

Text:

...upevněno posuvné pouzdro Q e výetupkem äł, který má tvar a velikost negatlvu výřezu §ł otočného pouzdra Q. . .ĺI, .Poeuvné pouzdro §je uloženo v základním pouzdře ll e výstupkem âł proti výřezu 3 otočného pouzdra Q a jeho protilehlý konec je vzepřen tlačnou pružinou gg. která je zajiitěna kroužkem lg. Pro šroubový kolík il je v základním pouzdře ll vytvořena vodicí drážka lg.Na vyčnělém konci otočného pouzdra 3 je evěrným epojem 33...

Zařízení k automatickému vracení příze z navíjecí cívky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241423

Dátum: 01.02.1988

Autori: Franěk Miroslav, Kupka Jioí, Drapae Václav, Sýkora Vladislav

MPK: D01H 15/02

Značky: příze, automatickému, zařízení, navíjecí, vracení, cívky

Text:

...reverzační váleček a odtahovací prostředky zapřádacího ústrojí zapnuty na poněkud rychr lejší chod zpět, konec příze se vrací do spřádacího rotoru.V okamžiku zapředení se změní směr otáčení reverzačního válečku a odtahovacích prostředků zapřádacího ústrojí a pak rychlým rozběhem se zvyšuje až k stanovené provozní rychlosti odtahu příze. Svěrná kladka odtahovacích prostředků epřádací stanice je zpětným pohybem podšvače položena na svůj trvale...

Zařízení k oddálení navíjené cívky od hnacího válce, zejména u textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 253967

Dátum: 17.12.1987

Autori: Soukup Jiří, Němec Jiří

MPK: B65H 67/04

Značky: cívky, stroje, zařízení, hnacího, zejména, navíjené, textilního, válce, oddálení

Text:

...až po dosažení horní úvrati.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je znázorněn na přiložených výkresech, kde obr. 1 značí boční pohled na navíjecí jednotku textilního stroje se zařízením podle vynálezu v řezu a v klidové poloze a obr. 2 detailní pohled na uspořádání zařízení - řez podle čáry A-A v obr. 1.Na obr. 1 je vidět částečně zobrazenou navíjenou cívku 1 textilního stroje jak dosedá na hnací válec 2. Cívkail bývá uložena na...

Zařízení pro brzdění odvíjené příze při odvíjení z nejměně jedné přízové cívky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241111

Dátum: 15.12.1987

Autor: Faneovie Karol

MPK: B65H 59/12, B65H 59/06

Značky: odvíjení, zařízení, přízové, cívky, příze, odvíjené, brzdění, jedné, nejméně

Text:

...místu.Tento úkol je vyřešen pomocí hřebenovitého brzdicího prstence nasazeného na souosé těleso a opatřeného soustavou lamel nebo zubů, směřujících směrem dovnitř a šikmo nahoru ve směru oběhu příze, z nichž se nejméně dvě lamely ve směru povrchových přímek překrývají a přes které jsou vedeny příze, odtahované z různých cívek.Podle konkrétního výhodného provedení vynálezu je zařízení opatřeno nasazavaclm tělesea kuželového tvaru pro...

Ústrojí na přestřížení příze při snímání navinuté cívky z navíjecího ústrojí textilních strojů, zejména soukacích, tvarovacích, bezvřetenových dopřádacích a jiných podobných strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238552

Dátum: 01.12.1987

Autori: Soukup Jiří, Němec Jiří, Kubata Milan, Vencl Zbyněk

MPK: D01H 9/02

Značky: jiných, cívky, navíjecího, příze, tvarovacich, zejména, snímání, navinuté, přestřížení, podobných, bezvřetenových, dopřádacích, ústrojí, soukacích, strojů, textilních

Zhrnutie / Anotácia:

Ústrojí na přestřížení příze při snímání navinuté cívky z navíjecího ústrojí obsahuje pevný a pohyblivý nůž uchycené na transportním ramenu zařízení pro snímání navinutých cívek, přičemž pohyblivý nůž je opatřen ostruhou zabezpečující bodový styk břitů nožů. Na ostruze je zakotvena pružina, jejíž opačný konec je uchycen na transportním rameni spojeném s táhlem volným koncem opřeným o vačku uloženou nehybně na rámu stroje.

Zařízení pro uchopení cívky

Načítavanie...

Číslo patentu: 253623

Dátum: 12.11.1987

Autori: Meduna Jiří, Fuxa Lubomír, Chlubna Blažej

MPK: D01H 7/16

Značky: cívky, zařízení, uchopení

Text:

...uchopení cívky a to soustavou pružin žg a 22. Součástí pružného systému jsou čepy 5, na něž je připevněno vlastní těleso Ž zařízení pro uchopení cívky Q.Vlastní těleso Ž zařízení pro uchopení cívky Q se vyznačuje jednoduchou konstrukcí a zejména nízkou stavební výškou, která.umožňuje maximální využití prostoru u obsluhovaněho skacího nebo dopřádacího stroje. Dále umožňuje jednoduchý tvar tělesa Ž zkrácení roztečí mezi jednotlivými zařízeními...

Zařízení k podávání útku od stacionární cívečnice na útkové cívky zanašečů u víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 253510

Dátum: 12.11.1987

Autori: Lindenthal Antonín, Lanta Jiří, Augusta František, Zábrodský Zdeněk, Mikulecký Karel

MPK: D03D 47/26

Značky: stroje, útkové, podávání, víceprošlupního, zanašečů, zařízení, cívky, tkacího, cívečnice, stacionární, útku

Text:

...bodu Q podání je uspořádán v místě útkových cívek najíždějicích zanaäečů 3 do soukaci sőny Q soukaci dráhy Q. No obloukové vnější atěně zakřivenáho kanálu 1 je vytvořena podélná ětěrbína 2 pro vyaunování útku g ze zekříveného ka ná 1 u A v průběhu jeho soukáni na útkovou civku zansěečů 3 postu pujícich směrem do prošlupu łj. Zanašeče 3 se pohybuji rovnoměr 253 510nourrychlostí v nekonečné dráze 1 a procházejí prošlupem L 1, kde je útek g...

Zařízení pro navíjení slunečnicové cívky při konstantní rychlosti podávané příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 253453

Dátum: 12.11.1987

Autor: Růžičková Miroslava

MPK: B65H 54/06

Značky: cívky, navíjení, podávané, konstantní, rychlostí, slunečnicové, příze, zařízení

Text:

...přitlaku civky na válec náhonu s rostoucím průměrem cívky.Dosavadní zařízení pro pohon slunečnioové cívky při kon stantní rychlosti podávané příze sestává z navíjecího válces konstantnim převodem mezi podávacím ústrojím a navíjecím válcem a z držáku cívky, který zajištuje správné vedení a odval cívky. Držák civky může být tvořen na příklad navíjecími rameny nebo vodící dràžkou.Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro navíjení slunečnicové...

Blokovací ústrojí průměrové zarážky navíjené cívky na soukacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 253023

Dátum: 15.10.1987

Autori: Prášil Vladimír, Nepraš Petr

MPK: B65H 54/22, D01H 13/24

Značky: průměrové, cívky, navíjené, soukacím, zarážky, blokovací, ústrojí, stroji

Text:

...náhonové těleso gl s rozvádäcími drážkani gg nsvíjeně příze gl. Nosný rám 12 je proti dvojici opěrných remen 11 a 12 Lříremenné páky 13 opetřen pevným opěrným výstupkem QA s oblou opěrnou plochou gz. Operný výstupek gg je opatřen bočnä uspořádaným sretsčním roubem gg zasshujícím do oválnáho otvoru g 1 ve atavitelnćm aegmenlu gg vykyvně uloženám na nosněm hřídelí l§. Stavitelný segment gg je opstřen ovládací plochou g 2 uprevenou pro styk s...

Zapojení pro havarijní zasunuti cívky lineárního motoru vystavovacího mechanismu magnetických hlav diskových pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246909

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šmída Tibor, Koneený Václav

MPK: H02J 9/00

Značky: zasunuti, cívky, zapojení, vystavovacího, pamětí, magnetických, havarijní, diskových, lineárního, motorů, mechanismu

Text:

...napětí lineárního motoru §. Záporná svorka 3 zdroje napájecího napětí lineárního motoru § je připojena na záporný napájecí vstupgg koncového stupně 1 buzení.Výstup lg koncového stupně 1 buzení je připojen na druhý přívod lineárního motoru É. Budicí vstup ll vpřed koncového stupně 1 buzení je připojen přes rozpínací kontakt 3 spínače gg na svorku lg buzení pro připojení na obvod buzení. První zapínací prvek ll, spínač gg a druhý zapínací...