Patenty so značkou «cívečnice»

Cívečnice tvaru písmena V

Načítavanie...

Číslo patentu: 273257

Dátum: 12.03.1991

Autor: Adomavičius Sigitas

MPK: D02H 1/00

Značky: cívečnice, písmena, tvaru

Cívečnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 266329

Dátum: 13.12.1989

Autor: Gutschmit Alan

MPK: D04B 15/40, D04B 15/42

Značky: cívečnice

Text:

...OĎSühU)ĺ podln jiné varianty vynálezu snustředný vnitřní rámovýdíl pu t./.(ví nouiřwí vodítnk nirĺ v pořtu odpovídajícím počtu nosičú návinu nítě, a toPĺ Hkĺďĺhĺ Ulivnluvl vnhlvdvm hv knnwnvým krnhnvým râmúm u vv zvolených polohách na jejichubvudů a sv uvolvnými odsłuy, příůwmž kaúdý nosič vodltuk níLI je opatřon sournvou vodítnk( Y V ĺ V Vh ÚVVľduifvírh odsrupům ivdnó soupravy podpür~nyrh |IlI H-I nnniŕi ndviluľl mlw .| Inn. vunlľlLn ).-1...

Zařízení k odvíjení nití z cívečnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 242690

Dátum: 01.04.1988

Autor: Cvengroš Ján

MPK: D02H 13/10, D02H 1/00

Značky: nití, zařízení, cívečnice, odvíjení

Text:

...a svislých dvojíc vlasců vzniknou velké a malé mřížově otvory. Velké otvory umožňují snadnou manipulaoi při. výměně přeglohových cíveko Do malých otvorů, ktoré jsou umístěny přesně v ose předlohových oívek se vede odvíjená nit. Maly otvor mřížky rozruäí balon a usměrní nit. Kromě toho roztáhne smyčka a zkrutlq, které se mohou případně utvořit, takže do brzdičky již propouští uklídněnou nít, čímž usnadňuje funkci nitově brzdíčky a vytváří...

Vozíková cívečnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 245058

Dátum: 15.12.1987

Autori: Štipánek Karel, Bartonik Josef, Holub Jioí

MPK: D02H 1/00

Značky: cívečnice, vozíková

Text:

...k znázornění pojezdoveho vozíku a uložení krycího pásu, obr. 3 půdorysný pohled na můstky a vozíky na cívky a propojení pojezdových vozíků.Niže je jako příkladné provedení popsana cívečnice s vnějším odtahem. Zařízení podle vynálezu se skládá z levého svislého po hyblivého rámu 1, pravého svislého pohyb lívého rámu 2, které jsou umístěny na pojezdových vozících 3, vzájemné spojených spojnicemi 16 a ovládacími hřídeli 17. Každý vozík 3 je...

Zařízení k podávání útku od stacionární cívečnice na útkové cívky zanašečů u víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 253510

Dátum: 12.11.1987

Autori: Augusta František, Lanta Jiří, Zábrodský Zdeněk, Mikulecký Karel, Lindenthal Antonín

MPK: D03D 47/26

Značky: stroje, zařízení, zanašečů, útku, víceprošlupního, cívky, cívečnice, útkové, stacionární, tkacího, podávání

Text:

...bodu Q podání je uspořádán v místě útkových cívek najíždějicích zanaäečů 3 do soukaci sőny Q soukaci dráhy Q. No obloukové vnější atěně zakřivenáho kanálu 1 je vytvořena podélná ětěrbína 2 pro vyaunování útku g ze zekříveného ka ná 1 u A v průběhu jeho soukáni na útkovou civku zansěečů 3 postu pujícich směrem do prošlupu łj. Zanašeče 3 se pohybuji rovnoměr 253 510nourrychlostí v nekonečné dráze 1 a procházejí prošlupem L 1, kde je útek g...

Předlohová cívečnice, zejména pro prstencové skací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 240164

Dátum: 01.06.1987

Autor: Rubcov Alexadd Borisovie

MPK: B65H 49/02

Značky: prstencové, skací, zejména, stroje, cívečnice, predlohová

Text:

...vynálezu je znázorněno na přiloženém výkresu, kde značí obr. 1 nárys části předlohovécívečnice a obr. 2 bokorys.Na neznázorněném rámu stroje jsou nad sebou uloženy dva vodorovné nosníky l. Mezi vodorovnými nosníky l jsou uloženy nosné desky g, přičemž horní konec nosné desky 2 je rozebíra telně spojen s horním vodorovným nosníkem 1 a dolní konec nos né desky 3 je rozebíratelně spojen s dolním vodorovným nosníkem l.Na nosné desce g jsou...

Cívečnice textilního, zejména skacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 231358

Dátum: 01.03.1987

Autori: Sušánka Theodor, Opletal Robert, Fuxa Libomír

MPK: D01H 1/18

Značky: skacího, cívečnice, textilního, stroje, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká cívečnice textilního zejména skacího stroje, obsahující horní a dolní profilové tyče, které jsou na koncích pevně spojeny vzpěrami a mezi kterými jsou uloženy vodicí trubky s držáky cívek. Na čelních plochách vzpěr jsou upevněna kluzátka, přičemž na horních profilových tyčích jsou upravena alespoň dvě oka a na dolních profilových tyčích jsou upevněny alespoň dva naváděcí čepy.

Cívečnice pro osový odvin skleněných vláken zevnitř předlohových kokonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248179

Dátum: 12.02.1987

Autori: Slezák Arnošt, Juhás Dezider

MPK: B65H 49/02, D01H 1/10

Značky: osový, odvin, cívečnice, zevnitř, vláken, kokonů, sklenených, předlohových

Text:

...průměru a hmotnosti a zejména jejich přístupnost pro obsluhu.Příkladné provedení cívečnice je znázorněno na příloženém výkrese, kde značí obr. 1axonometrický pohled na cívečníci, obr. 2 nárys příkladného provedení části cívečnice a obr.3 osový řez příkladného provedení cívečnice ve vodorovné rovině.Tenkostěnné trubky l jsou vyrobeny například svinutím ocelového plechu. Pro zvýšení tvarové stability mohou být opatřeny zahnutými okraji nebo...

Zařízení k soukání útkové nitě do útkových cívek ze stacionární cívečnice u víceprošlupních tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247637

Dátum: 15.01.1987

Autori: Mikulecký Karel, Augusta František, Lindenthal Antonín, Lanta Jiří, Zábrodský Zdeněk

MPK: D03D 47/34, D03D 47/26

Značky: nitě, tkacích, soukání, stacionární, zařízení, víceprošlupních, cívek, útkové, cívečnice, strojů, útkových

Text:

...zhruba umístěny v linifmi, v níž jsou od sebe vzdálenyV předem určené rozteči łâ, která teoreticky nemusí být neustále stejná.Volbou rozdílných rozteči ł 6 nepohyblivých magnetů g, lze měnit rychlost rotaoe V průběhu jednoho soukaoího cyklu. Polerita pőlu g, g nepohyblivých magnetů g je stŕídavá. Kombinací unášivého pohybu zanašečů g a účinku magnetického pole od nepohyblivých magnetů § se vytvoří moment, který uděluje útkovým cívkám i...

Cívečnice skacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 233954

Dátum: 01.12.1986

Autori: Mačenka Lubomír, Brázda Miroslav

MPK: D01H 9/14, D01H 3/10

Značky: stroje, cívečnice, skacího

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká cívečnice skacího stroje s horizontálně uloženými cívkami, určené zejména pro skací stroje na druhé skaní skleněného hedvábí. Jeho podstatou je, že odvíjecí hlavy jsou umístěny na rámu cívečnice, uspořádaného výklopné z horizontální polohy odvíjecích hlav do vertikální polohy odvíjecích hlav. Zařízení se vyznačuje dále tím, že rám cívečnice je uložen pomocí závěsů a čepů na horním nosníku cívečnice a pomocí závěsných ok s čepy a...

Samostatná cívečnice pro textilní, zejména proplétací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 228166

Dátum: 15.05.1986

Autori: Stoupal Petr, Faulhaber Ervín, Viterna Zdeněk

Značky: samostatná, stroje, zejména, cívečnice, proplétací, textilní

Zhrnutie / Anotácia:

Samostatná cívečnice pro textilní, zejména proplétací stroje, sestávající ze sekcí, tvořených postranicemi s uchycenými spojovacími nosníky sekcí cívečnice, nosiči cívek s připevněnými cívkovými trny a nosiči vodicích a brzdicích elementů, vyznačující se tím, že rovnoběžně se spojovacími nosníky (1) jsou k postranicím (3) uchyceny natáčecí prostředky (4, 4´), tvořené dvěma vodicími konzolemi (5, 6), opatřenými shodně tvarovanými vodicími...

Otočná cívečnice, zejména pro stroje na zpracování chemických vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 224762

Dátum: 01.09.1984

Autori: Svánovský Karel, Holý Josef

Značky: zejména, chemických, cívečnice, zpracování, stroje, otočná, vláken

Zhrnutie / Anotácia:

Otočná cívečnice, zejména pro stroje na zpracováni chemických vláken, jejíž skelet je tvořen horní a dolní růžicí, jejichž jednotlivé paprsky jsou na koncích spojeny svislými tyčemi, opatřená po obvodě v etážích nad sebou rozmístěnými trny pro uložení předlohových cívek, směřujícími do vnitřního prostoru cívečnice a systémem pro vedení niti při jejich odtahování z cívečnice, vyznačující se tím, že v ose horní růžice (5) je vytvořen závěs pro...

Zásobníková cívečnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 216470

Dátum: 01.07.1984

Autor: Blašková Marie

Značky: cívečnice, zásobníková

Zhrnutie / Anotácia:

Jedná se o zásobníkovou cívečnici, zejména pro velkoprůměrové slunečnicové cívky, která pozůstává z alespoň jedné řady vertikálních stojanů uspořádaných v jedné rovině a z výkyvných cívkových trnů, spojených se stojany pomocí ramen tak, že vždy dva cívkové trny, spojené každý s jedním ze sousedících stojanů, stojí v poloze pro odvíjení proti stejnému vodiči, přičemž jsou drženy pomocí dorazových prvků. Podle vynálezu jsou konce ramen cívkových...