Patenty so značkou «citlivosti»

Kompozície a spôsoby na zvýšenie citlivosti na inzulín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13999

Dátum: 20.11.2006

Autori: Cowley Michael, Tollefson Gary, Mckinney Anthony

MPK: A61K 31/00, A61K 31/138, A61K 31/135...

Značky: spôsoby, zvýšenie, kompozície, inzulín, citlivosti

Text:

...(GK) (Van Schañingen, E. et al., Adv. Enzyme Rcgul. 32 133148, 1992). Štúdie zahŕňajúce transgénne diabetické myši preukázali, že výsledkom zvýšeného počtu GK kópií je zvýšenie metabolizmu glukózy v pečení a zníženie hladín plazmatickej glukózy (Ferre, T. et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 937225-7230, 1996 FASEB J., 10112131218, 1996 Niswender, K. D. et al., J. Biol. Chem., 27222570-22575, 1997), čo preukazuje, ževzostup pečeňovej GK...

Spôsob stanovenia citlivosti na inhibítory CHK1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7369

Dátum: 16.02.2006

Autori: Zabludoff Sonya, Bergeron Louise

MPK: G01N 33/574, G01N 33/68, C12Q 1/48...

Značky: stanovenia, spôsob, citlivosti, inhibitory

Text:

...odpovedí na terapeutický zákrok (Atkinson et al, Clin. Pharmacol. Ther., 69 89-95 (2001. Predpokladá sa, že vývoj nových overených biomarkerov povedie k významnému zníženiu nákladov ako na liečebnú starostlivosť, tak vo vývoji liečiv, a k významným zdokonaleniam liečby veľkého radu ochorení a chorobných stavov.0007 Biomarker je nevyhnutný na to, aby bolo možné optimálne navrhnúť klinický výskum a získať čo najviac informácií ztýchto...

Zapojenie automatického riadenia citlivosti CCD senzora

Načítavanie...

Číslo patentu: 278238

Dátum: 02.02.1994

Autori: Šurianský Jozef, Chmúrny Ján

MPK: G05F 1/10

Značky: citlivosti, automatického, zapojenie, riadenia, senzora

Zhrnutie / Anotácia:

Výstup CCD senzora (1) je pripojený na vstup detektora (2), ktorého výstup je pripojený na neinvertujúci vstup operačného zosilňovača (3). Invertujúci vstup operačného zosilňovača (3) je pripojený na referenčný zdroj (4), ktorý je uzemnený. Výstup operačného zosilňovača (3) je pripojený na rezistor (R1), ktorý je pripojený na kolektor tranzistora (T1) a nulovací vstup CCD senzora (1). Na bázu tranzistora (T1) je pripojená svorka (5) signálu UGR...

Zapojenie napájacieho zdroja skúšača citlivosti zubov v stomatologických súpravách

Načítavanie...

Číslo patentu: 279703

Dátum: 13.05.1992

Autor: Burian Jozef

MPK: A61C 19/04, H02M 5/275

Značky: zdroja, skúšača, zapojenie, napájacieho, citlivosti, zubov, stomatologických, súpravách

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie napájacieho zdroja skúšača citlivosti zubov v stomatologických súpravách vytvára impulzy s potrebnou frekvenciou, šírkou a amplitúdou napájacieho napätia. Podstata zapojenia spočíva v tom, že zdroj (1) napätia je pripojený na vstup násobiča (2) napätia a zároveň na vstup tvarovacieho obvodu (3), pričom výstup tvarovacieho obvodu (3) je spojený so vstupom monostabilného klopného obvodu (4), ktorého výstup je spojený s druhým vstupom...

Fotografické čidlo a způsob řízení jeho citlivosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 266221

Dátum: 13.12.1989

Autori: Dubecký František, Michajlova Maja, Jasněvic Irina, Komčanova Ninel, Benč Viliam, Morvic Marian, Mežinský Karel

MPK: H01L 31/00

Značky: fotografické, čidlo, řízení, způsob, citlivosti

Text:

...mowouyucwnnrenbuoçwn. mEcnu moTonpneMHK,amonneHHmů npHcoönmeHnn ykasaunux numa ycnonnň,ocnernTncBeToM na cneKmpannuoroúHTepBana 141,4 MKM H npànoxurb snexrpuqecxoe uanpsxenme n-ppznou Hanpaanennu, aennunua Kowoporo yoanernopaeT ycnonumU h pv V 105 B/cM ~ -4 ~ 409 B/cu .mo są cqew MoHononnpnoüAyapnoü uonusamnu-rnyà 37 . . T Aóoxoü npnnecn nocwnraemcx ynennqené qyncwanwennnocru B yxaàąnuou cnexrpann-r® HoMuHwepnane npu coxpanenu őHCIp 0...

Zapojení tvarovacího obvodu snímače značky se samočinným nastavováním citlivosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 265634

Dátum: 14.11.1989

Autori: Svoboda Karel, Liška Martin

MPK: F02P 7/077, F02P 7/06

Značky: snímače, zapojení, tvarovacího, obvodů, nastavovaním, samočinným, citlivosti, značky

Text:

...v tom, že druhý vstup komparátoru je spojen s výstupem součtového obvodu, na jehož jeden vstup je přivedeno prahové napětí a druhý vstup je spojen s výstupem usměrňovače s integrátorm, jehož vstup je spojen s prvním vstupem komparátoru.Výhodou zapojení podle vynálezu je samočinné nastavování citlivosti zapojení podle velikosti signálu ze snímače značky, čímž je dosahováno vysoké odolnosti proti rušivým impulsům,které mohou být obsaženy v...

Způsob výroby křemíkových dozimetrických diod s vysokou citlivostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263809

Dátum: 12.05.1989

Autori: Látal František, Sopko Bruno, Obraz Otakar, Kits Ján

MPK: H01L 31/00, G01T 1/24

Značky: citlivosti, křemíkových, dozimetrických, vysokou, způsob, výroby

Text:

...na potíže reprodukovatelnosti,což souvisí s technologií vyroby.Dosaxvadní nevyhovující stav. řeší navrhovaný způsob vyroby, kterého podstata vynálezu spočívá v tom, že na křemíkovou de-s ku, tloušťky 2,5 mm a rněrného odporu 100.Q .cm s Hlaądkým povrchem, jehož bylo docíieno broušením a ieptäním, se naimplantuje z jedné strany bor B 1, popřipadě hliník AI nebo thalium T 1 o dávce větší2, než 2 . 101 íontů . cm s energií 160 keV a do druhé...

Černobílý fotografický halogenstříbrný negativní materiál s extrémně vysokou citlivostí, nízkou zrnitostí a s příznivou kinetikou vyvolávání

Načítavanie...

Číslo patentu: 263296

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vobořil Ivan, Dostál Josef, Vít Václav, Arient Josef

MPK: G03C 1/02

Značky: citlivosti, negativní, nízkou, černobílý, kinetikou, vyvolávání, příznivou, extrémně, fotografický, materiál, zrnitosti, halogenstříbrný, vysokou

Text:

...se přisype k roztoku 27,5 g inertní želatíny a michá se až do jejího rozpuštěni. Roztok se nechá ztuhnout, sole se z gelu vyperou vodou A přidá se 13,75 g aktivní želatiny (30 až 33 ppm akt. siry). Po úpravě pBr na hodnotu 2,5 ae přidá 1,65 ml lot chelatonu III. 16,5 ml 10 toluensulfinanu sodného a 16,5 g sachnrosy A roztok komplexu zlata připravený z 1,45 mg AuCl 3 a 10,5 mg rhodranidu amonného. Po provedeném chemickém zráni se emulze...

Zapojenie na zvýšenie citlivosti regulácie teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 240306

Dátum: 15.06.1987

Autor: Blašeík František

MPK: G05D 23/19

Značky: zvýšenie, zapojenie, teploty, citlivosti, regulácie

Text:

...regulátora teploty je vradený riadený zdroj.Zapojený riadený zdroj medzi-regulátor teplotya druhý regulačný termočlánok-dovoľuje upravit signál oboch termočlánkov tak, aby tento mohol byt spracovaný regulátorom teploty s maximálnou citlivosťou.Na pripojenom výkrese je schemati.cké za 4pojenie regulácie teploty dvoma čidlami súčasne s riadeným zdrojom. Zapojenie podľa vynálezu pozostáva z prVélho regulačného termočlánku 1, pripojeného k...

Zapojenie na prepínanie citlivosti meracích prístrojov s uzavretou spätnoväzebnou slučkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 233254

Dátum: 01.04.1987

Autori: Podolan Ľubomír, Zrubec Vladimír

MPK: G01R 3/00

Značky: meracích, slučkou, citlivosti, prístrojov, prepínanie, uzavretou, zapojenie, spätnoväzebnou

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie je určené na prepínanie citlivostí meracích prístrojov s uzavretou spätnoväzobnou slučkou. Jeho účelom je umožniť prepínanie citlivosti meracieho prístroja bez nežiadúceho vplyvu na zosilnenie elektrického reťazca, do ktorého je zapojený. Uvedeného účinku sa dosahuje využitím zákonitostí negatívnej spätnej väzby s použitím jediného invertujúceho zosilňovača a pasívnych odporových prvkov. Je obzvlášť výhodný pre meracie prístroje...

Prostředek pro lokální fluoridaci a odstraňování citlivosti zubů, na bázi fluorfosforečnanu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 228743

Dátum: 15.04.1986

Autor: Ojčíková Helena

MPK: A61K 7/18

Značky: zubů, odstraňování, citlivosti, lokální, bázi, fluoridaci, fluorfosforečnanu, sodného, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká prostředku pro lokální fluoridaci a odstraňování citlivosti zubů, na bázi monofluorfosforečnanu sodného, jenž obsahuje v gelovém nebo lakovém základě 5 až 15 % hmot., a výhodou 8 až 10 procent hmot., monofluorfosforečnanu sodného.

Zvyšování citlivosti bakterií na antibiotika

Načítavanie...

Číslo patentu: 226174

Dátum: 15.03.1986

Autori: Yoshikumi Chikao, Hotta Tetsuya, Omura Yoshio

Značky: antibiotika, bakterií, zvyšování, citlivosti

Zhrnutie / Anotácia:

Použití dusíkatého polysacharidu z kultivační tekutiny nebo mycelia basidiomycetické houby rodu Coriolus z čeledi Polyporaceae ke zvyšování citlivosti rezistentních bakterií, vybraných ze skupiny zahrnující Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella enteritidis, Klebsiella pneumoniae, Shigella sonnei, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus faecalis, Proteus mirabilis a Enterobacter aerogenes, na antibiotika vybraná ze skupiny zahrnující...

Zapojení pro automatickou regulaci citlivosti přijímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 222427

Dátum: 15.09.1985

Autori: Červenka Jan, Řápek Zdeněk

Značky: automatickou, citlivosti, zapojení, prijímače, regulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro automatickou regulaci citlivosti přijímače přenosového kanálu s frekvenčním dělením. Vynález splňuje požadavek širokého regulačního rozsahu při zachování malého intermodulačního zkreslení v průběhu celého regulačního rozsahu. Mezi první vstupní svorkou a první výstupní svorkou je zapojen pevný odpor. Mezi výstupními svorkami je zapojen fotoodpor, jehož odpor je nepřímo úměrný velkosti osvětlení jeho účinné plochy....

Zapojení zdroje napájecího proudu pro polovodičový tenzometrický můstek s teplotní kompenzací jeho citlivosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 218455

Dátum: 15.03.1985

Autor: Vaněk František

Značky: polovodičový, kompenzaci, zdroje, proudu, napájecího, můstek, tenzometrický, teplotní, zapojení, citlivosti

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je zapojení vytvořené ze zdroje stálého napětí a rozdílového operačního zesilovače. První pól zdroje je přes první odpor připojen k invertujícímu vstupu rozdílového operačního zesilovače, jehož výstup je spojen jednak přes druhý odpor s jeho invertujícím vstupem, jednak přes třetí odpor s první výstupní svorkou zapojení a zároveň přes čtvrtý odpor jednak s neinvestujícím vstupem rozdílového operačního zesilovače, jednak přes...

Zapojenie audiometrického zariadenia pre meranie citlivosti a poruchy sluchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224589

Dátum: 01.10.1984

Autori: Rajčán Emil, Konečný Marian

Značky: zapojenie, zariadenia, meranie, poruchy, audiometrického, sluchu, citlivosti

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie audiometrického zariadenia pre meranie citlivosti a poruchy sluchu vyznačené tým, že v prvom kanáli je generátor spúšťacích impulzov /l/ spojený cez prvú časovaciu jednotku /2/, cez prvé elektronické hradlo /3/, cez prvý amplitúdový modulátor /4/ cez prvý atenuátor /5/ na tretí atenuátor /6/, v druhom kanáli je oneskorovacia jednotka /7/ pripojená na generátor spúšťacích impulzov /1/ a je spojená cez druhú časovaciu jednotku /8/, cez...