Patenty so značkou «čítač»

Dávkovač a čítač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12627

Dátum: 10.12.2004

Autor: Bacon Raymond John

MPK: B65D 83/04, A61M 15/00, A61J 7/00...

Značky: dávkovač, čítač

Text:

...majú replikovaný tvar predchádzajúceho kovaného hliníka. Ich tvar poskytuje problémy pri vyhodnotenímechanizmus na použitie v dávkovačoch.(0011) Predmetom zlepšenia môjho predchádzajúceho dychomovládaného dávkovača so zalomeným ventilom je jehozabezpečenie nádoby počítadlom, pričom počítadlo je snímateľnéz vyčerpaného dávkovača na použitie s novým dávkovačom.(0012) Také usporiadanie má výhodu spočívajúcu v možnosti opätovného použitia...

Vratný čítač pro přímé připojení na sběrnici mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 267615

Dátum: 12.02.1990

Autor: Doleček Jaroslav

MPK: G01G 3/147

Značky: sběrnicí, mikropočítače, připojení, přímé, vratný, čítač

Text:

...na desku s plošnými spoji.Příklady zapojení vratného čítače pro přímé připojení na sběrnici mikropočítaćepodle vynálezu jsou znázornený na obr. l a 2.Generator impulzů A - obr. 1 pro ćítání vpřed nebo vzad je spojen vodiči ł a lg s integrovaným obvodem 3 pro čítaní vpřed nebo vzad, obsahujícím čítače Ž, 5 pro čítaní vzad, příkladně se uvažuje obvod I B 253 nebo jeho ekvivalent. Vodič ll je připojen na hodinový vstup Zł prvního čítače 3...

Rychlý desítkový čítač

Načítavanie...

Číslo patentu: 254394

Dátum: 15.01.1988

Autor: Musil Vítek

MPK: H03K 21/00

Značky: desítkový, čítač, rychlý

Text:

...svorkou A čítače. K výstupu l děliče g kmitočtu dvěma jsou paralelné připojeny taktovací vstupy §, §,§,každého z trojice JK klopných obvodů 1, lg ll. J vstup Q prvního JK klopného obvodu 1 a k vstup g prvního JK klopného obvodu 1 jsou spojeny s invertovaným výstupom g třetího JK klopného obvodu lg. Přímý výstup ll prvního JK klopného obvodu 1 je spjen s J vstupem g druhého JK klopného obvodu ll a s K vstupem lg druhého JK klopného obvodu...

Dvoufázový binární čítač

Načítavanie...

Číslo patentu: 226499

Dátum: 15.11.1985

Autor: Mašek Miloš

Značky: dvoufázový, binární, čítač

Zhrnutie / Anotácia:

Dvoufázový binární čítač, sestávající z řady lichých klopných obvodů, z řady sudých klopných obvodů a z řady sčítaček, vyznačený tím, že výstup (1503) z prvního hradla (15) je spojen a hodinovým vstupem CL (101) prvního klopného obvodu (1), jehož výstup je spojen s hodinovým vstupem CL (301) třetího klopného obvodu (3) a současně se vstupem A (901) první sčítačky (9), zatímco výstup Q (303) třetího klopného obvodu (3) je spojen s hodinovým...

Synchronní čítač s pevnými paměťmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 226498

Dátum: 15.11.1985

Autor: Mašek Miloš

Značky: synchronní, pevnými, paměťmi, čítač

Zhrnutie / Anotácia:

Synchronní čítač s pevnými paměťmi sestávající z klopných obvodů a pevných pamětí, u kterého jsou propojeny hodinové vstupy CL všech klopných obvodů a přivedeny na hodinový vstup synchronního čítače, vyznačený tím, že informační vstupy D (202, 302, 402, 502, 602) klopných obvodů (2, 3, 4, 7, 6) jsou připojeny na výstupy Y1 až Y5 (707, 708, 709, 710, 711) první pevné paměti Z a výstupy Q (105, 205, 305, 405, 505, 605) klopných obvodů (1, 2, 3,...

Čítač horních nul

Načítavanie...

Číslo patentu: 226846

Dátum: 01.09.1985

Autor: Šmíd Jiří

Značky: horních, čítač

Text:

...řídů čítočo horuíoh nul jo nnpojon nn řddorvĺ vyšší vstup prvního oporondu sšítočky g o jo tnké řídovš vyšším výstupom 2 calćho zapojení. Výstup m gonorátcru g konstoutý jo připojan no vstup druhého oporondu sčítoěky g. Řídovš najnižší výstup ý söítnöky i jo připoj on un dotcvý vstup ponšti g sojniišího řádu ěítsčo hornín) nul o řádovš vyšší výstup QLZ sčítnčky n ja připojon no. dntový vstup rogistru g vyšších aaa čítoča horních nul.čítač...

Adresný multiplexer a čítač adresy obnovenia pre dynamické pamäte 16K a 64K

Načítavanie...

Číslo patentu: 246306

Dátum: 31.08.1985

Autori: Hagedorn Willi, Palliard Maurice, Zeunert Fritz, Stinnertz Horst

MPK: G06F 12/02

Značky: čítač, obnovenia, dynamické, adresy, pamäte, multiplexer, adresný

Text:

...çietekciiou a oprovou chýb je čítač adresy obnovenia, ktorý je realizovaný dvoma osemtbitortvýxmi binárnyipi čitačmi rozšírený tretím, dvojbitovým binároy-m čitačomQUJDOIJYLÍYLJ kiopnýtn obvodom, ktoré sú zapojené tak, že treti hodinový vstrp H 3 je pripojený na prvý vstup 41 tretie-ho binarneho čítaiča 43, vstup No. nuiovainia adresy je pripojený na druhý vstup 42 tretieho binárneho čitača 4 h a na. druhý vstup 52 klnopného Odñřürdtl...

Zapojení bezkontaktního spínače pro tyristorový kruhový čítač s výstupem v katodě

Načítavanie...

Číslo patentu: 217542

Dátum: 15.02.1985

Autori: Vašek Josef, Jeřábek Josef

Značky: zapojení, čítač, výstupem, bezkontaktního, spínače, tyristorový, kruhový, katodě

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení bezkontaktního spínače pro tyristorový kruhový čítač s výstupem v katodě. Zapojení podle vynálezu je charakterizováno tím, že výstup z katody tyristoru je připojen přes diodu na začátek primárního vinutí oddělovacího transformátoru. Konec transformátoru je přes společný přerušovač spojen s druhým polem zdroje, přičemž sekundární vinutí transformátoru je připojeno na řídicí elektrodu triaku, který má výstup na svorkách....