Patenty so značkou «čistých»

Spôsob prípravy enantiomérne čistých amínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17286

Dátum: 02.06.2009

Autori: Tank Sinderpal, Gore Vinayak, Sonawane Sandeep, Kokane Dattatrey, Manojkumar Bindu

MPK: A61K 31/135, C07C 211/42

Značky: amínov, spôsob, enantiomérne, přípravy, čistých

Text:

...môžeme rozdeliť do troch hlavných kategórií po prvé, reakcia (R)-1 aminoindánu (2) s propargylovým alkylačným činidlom po druhé, reakcia racemického 1-aminoindánu s propargylovým alkylačným činidlom nasledovaná rezolúciou vzniknutého racemického rasagilínu po tretie, dlhšia chemická syntéza zahŕňajúca rezolúciu alebo stereošpeciñckú syntézu rôznych intermediátov.0011 Na komerčnú prípravu rasagilínu (1) a jeho farmaceuticky prijateľných...

Spôsob výroby čistých enantiomérov derivátu pyridazinónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285364

Dátum: 02.11.2006

Autori: Bäckström Reijo, Timmerbacka Mika, Tanninen Veli Pekka, Lehtonen Jorma, Hyppölä Riikka, Muttonen Esa, Kaukonen Jukka

MPK: C07D 237/00

Značky: spôsob, pyridazinónu, derivátů, výroby, enantiomérov, čistých

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy v podstate opticky čistého (-)-[[4-(1,4,5,6-tetrahydro-4-metyl-6-oxo-3-pyridazinyl)fenyl]- hydrazono] propándinitrilu, ktorý zahŕňa kroky: a/ štiepenie racemického 6-(4-aminofenyl)-4,5-dihydro-5-metyl-3(2H)-pyridazinónu vyzrážaním so štiepiacou kyselinou za prítomnosti rozpúšťadla b/ reakciu získaného 6-(4-aminofenyl)-4,5-dihydro-5-metyl-3(2H)-pyridazinónu, ktorý je obohatený (-)-enantiomérom, s dusitanom sodným a malononitrolom...

Proces prípravy čistých konjugátov liečiv

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12699

Dátum: 14.08.2006

Autori: Meshulam Deborah, Jin Shengjin, Amphlett Godfrey, Wang Yong, Dai Yong

MPK: A61K 47/48

Značky: konjugátov, přípravy, liečiv, proces, čistých

Text:

...alebo sa živica absorpčnej chromatografie alternatívne používa vprvom kroku čistenia aTFF sa používa vdruhom kroku čistenia. Kombinácia TFF a živice absorpčnej Chromatografia sa dá použiť aj v prvom kroku čistenia.Všetky vhodne systémy TFF sa môžu použiť, vrátane systému typu Pellicon (Millipore,Billeríca, MA) systému Sartocon Cassette (Sartorius AG, Edgewood, NY) a systému typu Centrasette (Pall Corp., East Hills, NY).Môže sa použiť...

Spôsob prípravy enantiomérne čistých 1-substituovaných-3-aminoalkoholov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12747

Dátum: 21.02.2005

Autori: Mettler Hanspeter, Michel Dominique, Mcgarrity John

MPK: C07B 53/00, C07D 333/20, C07C 213/00...

Značky: čistých, enantiomérne, spôsob, 1-substituovaných-3-aminoalkoholov, přípravy

Text:

...rovnako ako solíoxaltátov z (S)-()-1/, N-dimetyl-3-(l-naftalcnyloxy)-3-(Z-ticnyD-propanamínu a (S)-(-)-MNdimetyl-3-(l-naftalenyloxy)-3-(2-tienyl)propánamínu. Posledné dva uvedené sú aromatické ćtery zlúčenín vzorca l. Priama príprava príslušných solí organických kyselín nie je v dotcrajšom stave techniky opísaná. Prekvapivo, tieto zlúčeniny sa môžu používať pri hydrogenizačnej reakcii rovnako bez...

Spôsob výroby čistých roztokov alkalických hlinitanov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283913

Dátum: 27.04.2004

Autori: Roggenkamp Detlev, Potencsik Istvan, Sedelies Reinhold, Breker Johannes, Dörrer Hubert

MPK: C01F 7/47

Značky: výroby, čistých, roztokov, spôsob, alkalických, hlinitanov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob niekoľkostupňového čistenia a koncentrácie roztokov alkalických hlinitanov, ktoré sú odpadom v priemysle spracovania hliníka, kalov, filtračných koláčov a pevných zvyškových látok obsahujúcich hliník, za získania roztokov alkalických hlinitanov alebo pevných alkalických hlinitanov. Spôsob sa uskutočňuje tak, že sa nastavuje mólový pomer alkalického oxidu k oxidu hlinitému prísadou alkalického lúhu a/alebo oxidu hlinitého na 1 až 5, s...

Spôsob prípravy enantiomérne čistých esterov kyseliny (+)- a (-)-tropovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 283793

Dátum: 29.12.2003

Autor: Banholzer Rolf

MPK: C07D 451/10, C07D 451/14

Značky: esterov, tropovej, spôsob, čistých, přípravy, enantiomérne, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Prekurzory anticholinergicky účinných kvartérnych zlúčenín sa môžu syntetizovať z opticky aktívnej kyseliny tropovej acetyláciou, premenou na chlorid kyseliny, reakciou s aminoalkoholmi, ktoré majú vzorec (I), deacetyláciou a izoláciou reakčného produktu.

Spôsob prípravy opticky čistých aktívnych zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13363

Dátum: 03.12.2003

Autori: Kohl Bernhard, Weingart Ralf Steffen, Müller Bernd

MPK: C07D 471/04, C07D 401/12

Značky: čistých, spôsob, opticky, aktívnych, zlúčenín, přípravy

Text:

...bis-(NN-dibenzylamid) kyseliny (-)-D-vlnnej, bis-(N,N-diizopropylamid) kyseliny (-)-D-vínnej, bis-(NN-dimetylamid) kyseliny(N-4-metyl-N-piperazínamid) kyseliny (-)-D-vínnej alebo dialkyl-(-)-D-vlnany, ako je dibutyl-(-)-Dvlnan, di-terc-butyl-(-)-D-vinan, diizopropyl-(-)-D-vínan, dimetyl-(-)-D-vlnan a dietyl-(-)-D-vínan. Vo všeobecnosti sa použili 0,02-4 ekvivalenty, výhodne 0,1-2 ekvivalenty opticky čistého derivátu kyseliny...

Spôsob prípravy enantiomérne čistých imidazolylových zlúčenín, imidazolylové zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 283471

Dátum: 14.07.2003

Autori: Verbeek Jan-maarten, Van Der Meij Paulus Franciscus Cornelis

MPK: C07D 471/06, C07D 207/28

Značky: imidazolylových, přípravy, spôsob, imidazolylové, čistých, zlúčeniny, enantiomérne, zlúčenín

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy enantiomérne čistých imidazolylových zlúčenín všeobecného vzorca (I), v ktorom n znamená 0 alebo 1, m znamená 1 alebo 2, R1 znamená atóm vodíka, metylovú skupinu alebo etylovú skupinu a C* znamená chirálne centrum, ako aj ich farmaceuticky prijateľných adičných solí s kyselinami, pri ktorom sa a) k roztoku racemickej zmesi uvedenej zlúčeniny všeobecného vzorca (I) pridá kyselina karboxylová v opticky aktívnej forme, následne sa...

Spôsob výroby enantiomérne čistých fenylsubstituovaných derivátov kyseliny 1,4-dihydropyridín-3,5-dikarboxylovej a medziprodukty na túto výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282428

Dátum: 21.12.2001

Autori: Meier Heinrich, Mittendorf Joachim, Junge Bodo, Fey Peter, Schohe-loop Rudolf, Kaulen Johannes, Van Laak Kai

MPK: C07D 211/90

Značky: medziprodukty, spôsob, fenylsubstituovaných, kyseliny, výrobu, výroby, čistých, 1,4-dihydropyridín-3,5-dikarboxylovej, derivátov, enantiomérne, túto

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný vysoko selektívny spôsob výroby enantiomérne čistých fenylsubstituovaných derivátov kyseliny 1,4-dihydropyridín-3,5-dikarboxylovej všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opise a medziprodukty na túto výrobu.

Spôsob výroby čistých alkylesterov kyseliny alkylacetoctovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 282381

Dátum: 10.12.2001

Autor: Jackson Barry

MPK: C07C 67/48, C07C 69/716

Značky: alkylesterov, výroby, kyseliny, spôsob, alkylacetoctovej, čistých

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob čistenia alkylesterov kyseliny alkylacetoctovej všeobecného vzorca (I), kde R1 znamená C1-C10-alkylskupinu a R2 znamená C1-C4-alkylskupinu. Pri postupe sa alkylester kyseliny alkylacetoctovej, ktorý ako nečistoty obsahuje alkylester kyseliny alkenylacetoctovej všeobecného vzorca (II), kde R1 a R2 majú menovaný význam, a/alebo ďalšie vedľajšie produkty, premení esterom všeobecného vzorca (III), kde R2 má menovaný význam, v...

Způsob výroby čistých aromatických uhlovodíků z produktu katalytického reformování

Načítavanie...

Číslo patentu: 260563

Dátum: 15.12.1998

Autori: Pokorný Petr, Hable Kurt, Švajgl Oldřich, Káně Jiří

MPK: C07C 7/00

Značky: produktů, katalytického, výroby, reformování, čistých, aromatických, způsob, uhlovodíku

Text:

...hlince se tim současně sníží prosazsnía tím se zlepší odstranění polymerizovatelných látek při nízkych teplotách. V případě přechodu větší koncentrace olefinických nečistot do kolony, v níž se získávají xyleny se výhodné odpouští z hlavy kolony malé množství destilátu, obsahujícího tyto nečistoty. Tento destilat se může vracet zpět do extrakční suroviny nebo odvádět pro jiné použití, kde olefiny nevadí.V dále uvedeném příkladu jsou uvedeny...

Spôsob prípravy farmaceuticky čistých 3-metyl-7-alkylxantínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278359

Dátum: 17.06.1992

Autori: Nevydal Jozef, Mandúch Milan, Polák Jozef, Šiška Karol

MPK: C07D 473/06

Značky: přípravy, čistých, 3-metyl-7-alkylxantínov, spôsob, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 3-metyl-7-alkylxantínov všeobecného vzorca (I), kde R je H, metyl, etyl alebo n-propyl z 1-metyl-5-formylalkylamino-6-aminouracilov vzorca (II), kde R je H, metyl, etyl alebo n-propyl, pôsobením ekvivalentného množstva hydroxidu draselného alebo uhličitanu draselného v zmesi voda-alifatický alkohol s C1 až C3 uhlíkmi v pomere 1 : 1,5 až 1 : 0,1 pri teplote 50 až 80°C. Ochladením reakčnej zmesi na teplotu -20 až 25°C sa...

Způsob přípravy čistých nebo směsných monokrystalů chloridu, bromidu, jodidu rťutného nebo jodidu rtuťnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 270091

Dátum: 13.06.1990

Autor: Barta Čestmír

MPK: C30B 29/12

Značky: rtuťného, čistých, rtuťnatého, způsob, bromidů, chloridů, jodidu, monokrystalů, směsných, přípravy

Text:

...druhým koncom, kterým je zajiitąn orientovaný růet monokryetalu kolomelu odohýlený od kryetelografickáho eměruuooljo ůhal 65 ° , byla vodorovně umietöna v kryetelizátoru, který udržoval v eublimačni časti ampule teplotu 400 °c a v růetovú části teplotu 370 °c a empuli poaunovel rychloeti 9,5 mm/den. Pěetováni nonokryotelu kelomelu bylo ukončeno, když monokryatal doedhl délky 128 mm, potom byla ampule postupně temperována na pokojovou teplotu...

Způsob výroby opticky čistých (5R, 6S,1´R)-2-methoxymethyl penemderivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268197

Dátum: 14.03.1990

Autori: Franceschi Giovanni, Zarini Franco, Perrone Ettore, Alpegiani Marco, Della Bruna Costantino

MPK: C07D 499/00

Značky: 6s,1´r)-2-methoxymethyl, výroby, čistých, opticky, penemderivátů, způsob

Text:

...bázickć aliIatiokó estery karboxylových kysalin, například Z-diothylaminoethylester 4-aminobenzoov 6 kyseliny, nižší allqlennminy, například l-ethylpiperidin, cykloelhylaminy, například. dicyklohexylanin, benzylaminy, například 11,11 ~dibenzylethylendismi.n, dibanzylamin nebo lI-henzyl-o-renethylsmin, nebo bázioká aminokyseliny, například arginin. Zvlášť výhodnými famaceuticky upotřebitelnými solemi sloučeniny vzorce I jsou...

Způsob získávání čistých forem A a B famotidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268188

Dátum: 14.03.1990

Autori: Miszori Sándor, Aracs Zsuzsanna, Stiller Mária, Bogsch Erik, Harsányi Kálmán, Fekecs Éva, Hegedüs Béla, Péter Imre, Bod Péter

MPK: A61K 31/425

Značky: famotidinu, získavání, způsob, forem, čistých

Text:

...týká jednak A formy famotidinu. Tato íorma je charakterizována tím, že její endothermní maximum je pri 167 °C podle DSC, její charakteristická aosorpční pásy v jejím íníračerveněm spektru jsou pri 3450, 1670, 1138 a 611 cm 1, a její teplota tání je 157 až 170 °c.vynález se dále týká B formy tamotidínu. Tato forma je charakterizována tím, že její endothermní maximum tání je při 159 °C podle DSC, její charakteristické absorpční pásy v jejím...

Spôsob izolácie chemicky čistých amínokyselín z ich smesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265510

Dátum: 13.10.1989

Autori: Pataky Anton, Sova Oto, Szilasi Jozef

MPK: C07K 3/16

Značky: spôsob, směsi, izolácie, chemicky, aminokyselin, čistých

Text:

...100 až 1 000,uS.cm 1 a autofukusuje jednosmerným elektrickým prúdom pri napätí od 200 do 1 000 V po dobu 24 až 48 hodin a jednotlivé aminokyseliny, nachádzajúce sa vo frakcíách 5 pH blízkym ich izoelektrickému bodu sa oddelene refokusujú a následne sa dehydratujú.Prednosťou vynálezu sú nízke náklady na zariadenie a energiu. Spôsob výroby je veľmi jednoduchý a vyžaduje minimálne nároky na obsluhu.Roztok kazeinového hydrolyzátu sa odsoli, s...

Způsob přípravy čistých enantiomerů 4-(1-methyl-4-piperidyliden)-4,9-dihydrobenzo/4,5/cyklohepta/1,2- b/thiofen-10-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263993

Dátum: 12.05.1989

Autori: Polívka Zdeněk, Metyš Jan, Jelínek Ivan, Protiva Miroslav, Valchář Martin, Snopek Jiří, Smolková-keulemansová Eva

MPK: C07D 409/04

Značky: čistých, enantiomeru, způsob, přípravy

Text:

...I vy-plývnají z příkl-adů, které jsou ovšem jen ilustrací možností vynálezu a není jejich úkolem vyčenpávajícím způsobem všechny možnosti popisovat. Enantiomerní báze vzorce I jsou krystalické látky, které krystallizují z etha 263-393Farmakologické hodnocení obou enantiomerů hodnocených ve formě v-odných roz« toků hyd-rogeníumarátů vykázalo určité diference, které naznačují stereoselektivitu účinků, i když ~ne příliš výraznou....

Způsob výroby čistých draselných vodních skel ze sodného vodního skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 262074

Dátum: 10.02.1989

Autori: Novotný Miloslav, Doležal Jiří

MPK: C01B 33/32

Značky: vodních, vodního, způsob, výroby, draselných, čistých, sodného

Text:

...mol kysličníku draselného, kterýje obsažen v použitém hydroxidu draselném připadlo 2 - 4 moly kysličníku kremičitého obsaženého v zahuštěném roztoku.Tímtr způsobem lze připrałvit prakticky jakékoli čisté draselné vodní sklo.Způsob podle vynálezu je rovněž zřejmý z následujícího příkladu provedení.Vodní sklo sodné tekuté 1 834 g o složení S 102 27 0/0, Nazo 8,16 , H 20 64,84 bylo naředěno 9680 g destilované vody. Takto bylo připraveno 11514 g...

Způsob přípravy vysoce čistých chlorsilanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261343

Dátum: 12.01.1989

Autori: Vošta Jan, Slepánek Antonín, Laskafeld Dušan

MPK: C01B 33/107

Značky: vysoce, chlorsilanů, způsob, čistých, přípravy

Text:

...heterogenních částic, nnpŕ. částečnou hydrolýzou.Praktické využití způsobu přípruvy vysoce čistých chlorsilanů podle vynálezu je objasněno nn následujících příkladech.Trichlorsilan používsný jako základní surovina ve výrobě polovodičového křemíku,přiváděný 2 meàioperačního zásobníku. je po odpařeni do proudu vodíku s obsnhem kyslíku pod 5 ppm a vody pod 2 ppm filtrován přes teflonový mikrofiltr s porozitou pod 1/um těsně před vstupem do...

Způsob výroby čistých alkyl-terc.alkyletherů a uhlovodíkových rafinátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241108

Dátum: 15.12.1987

Autori: Zeman Svatopluk, Lipka Radislav, Kellner Michal, Longauer Karol

MPK: C07C 41/06, C074 3/04

Značky: čistých, způsob, výroby, rafinátu, alkyl-terc.alkyletherů, uhlovodíkových

Text:

...alespoň do dvou vrstev, ze kterých se používá alespoň jedna k absorpci vestavu pokud možno zbaveném alkanolu, zatímco druhá vrstva, která již byla uvedena ve styk s alkanolem, se zařazuje do proudu výohozíoh uhlovodíků pro postup podle vynálezu za účelem desorpce.včas, před dosažením takovéhoto nasycení alkanolem, kdy lze ještě s jistotou zahránit prüchodu alkanolu absorpční vrstvou, se uvedené obě absorpční vrstvy přemístí, takže nyní se...

Způsob získávání čistých aromatických uhlovodíků C .sub.7.n., C .sub.8.n. případně C .sub.9.n. z katalytického reformátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241948

Dátum: 01.12.1987

Autori: Neuman Petr, Štepita Matej, Štulík Karel, Michálek Jaroslav

MPK: C07C 15/02

Značky: sub.7.n, sub.8.n, katalytického, získavání, případně, sub.9.n, uhlovodíku, reformátu, způsob, čistých, aromatických

Text:

...reaktoru se řídí v rozmezí 80 až 200 °C a bromový index perkolovaného extraktu mezi 20 ažZ uvedeného popisu vynálezu vyplývaji nové rysy proti běžnému postupu, v němž se izolační kolony pro aromáty totálně refluxují a perkolace se vede při maximální teplotě okolo 200 °C, aby se získaly prodejné produkty destilačně zbavené olefinů. Při postupu podle vynálezu slouží prvni kolena k oddělení větší části olefinů, ktoré znečiětuji toluen. Jeho...

Injektor čistých svazků těžkých iontů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253200

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kult Karel

MPK: H01J 37/317

Značky: iontů, injektor, čistých, těžkých, svazků

Text:

...čistých svazku těžkých iontů je tvořen vakuovou komorou 1. Na jejím vstupu je uložen zdroj g svazku iontů a extrakční elektroda 3, která je uohycena na čelní straně separačního permanentniho magnetu l. svazek iontů je veden po transportní dráze konstantního zakřivení mezi pölovými nástavci 3 separačního permanentního magnetu l, vybavenými otočnými klíny g pro nastavení úhlu vstupní a výstupní hrany. Separační permanentní magnet l s...

Čerpadlo na transport velmi čistých kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 252985

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bajús Martin, Kurtiš Ľubomír

MPK: F04B 9/14

Značky: velmi, kvapalín, čistých, čerpadlo, transport

Text:

...a chemické a fyzikálne vlastnosti prečerpávanej kvapaliny. Práve posledné menované kritérium, ktoré zohľadňuje chemické a fyzikálne vlastnosti prečerpávanej kvapaliny značne zužuje výber čerpadiel vhodných pre transport veľmi čistých kvapalín.Uvedené nedostatky sú v podstatne miere odstránené čerpadlem na transport veľmi čistých kvapalín, ktoré je vyrobené z nekovového materiálu, napríklad zo skla, pozostávajúca z komory opatrenej trubicou pre...

Způsob přípravy čistých nebo směsných monokrystalů halogenidů olova

Načítavanie...

Číslo patentu: 250401

Dátum: 15.04.1987

Autori: Tříska Aleš, Barta Čestmír, Gilar Oldřich, Krčová Eva, Pavlíček Zdeněk

MPK: C30B 29/12

Značky: čistých, halogenidů, přípravy, způsob, směsných, olova, monokrystalů

Text:

...než odpovídá tenzi 13,3 Pa. Přitom se do taveniny vpravi 0,001 mol 9/0, popřípadě až do nasycení plynu, nebo plynu obsahujícího či uobsahujících halogen jako je C 12, H nebo COBr 2.Povrch reakčního prostoru přicházejícího ve styk s taveninou je vhodné opatřit Ipovlakem na bázi grafitu, popřípadě křemíku nebo dalších látek, které zamezí, popřípadě podstatné sníží smáčení stěn reakčního prostoru.Bylo zjištěno, že vyvinutý způsob přípravy...

Prostředek pro čištění čistých a technických plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249380

Dátum: 12.03.1987

Autori: Břízová Eva, Burkhard Jiří, Buryan Petr, Komárek Josef, Grznárová Anna

MPK: B01D 53/02

Značky: technických, čistých, prostředek, plynů, čištění

Text:

...nebo výměny a s tim souvisí i nutnost časté kontroly.Potřeba časté regenerace je způsobena bud nízkou sorpční kapacitou materiálu nebo relativně nízkými specifickými elučními objemy na těch typech materiálů, které pracují v podstatě jako stacionární fáze V plynové chromatografii. Tuto druhou příčinu je v některých případech možno zčásti eliminovat chlazením čisticího materiálu na nízká teploty, čímž se však zvyšují provozní...

Spôsob plnenia uzavretých baniek trojného bodu čistých látok so samovoľne nastaveným tlakom

Načítavanie...

Číslo patentu: 235380

Dátum: 15.02.1987

Autor: Scholtz Ladislav

MPK: G01N 1/00

Značky: samovolně, tlakom, spôsob, látok, čistých, baniek, trojného, plnenia, uzavretých, nastaveným

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob plnenia uzavretých baniek trojného bodu čistých látok so samovoľne nastaveným tlakom. Vynález sa týka oblasti metrológie teploty. Vynález rieši problém nastavenia tlaku pár čistej látky, ktorej trojný bod sa realizuje, zodpovedajúci teplote trojného bodu čistej látky. Banka s plniacim otvorom sa cezeň naplní čistou látkou. Potom sa zahreje na teplotu nad teplotou tavenia ale pod teplotou varu čistej látky. Vplyvom teplotnej rozťažnosti...

Způsob výroby čistých terciárních olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235020

Dátum: 15.02.1987

Autori: Scheef Hans-volker, Schulwitz Bruno, Herwig Jens, Schleppinghoff Bernhard, Lange Peter

MPK: C07C 11/09

Značky: čistých, terciárních, olefinu, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby čistých terciárních olefinů ze směsí uhlovodíků obsahujícíh alespoň jeden terciární olefin reakcí s alkanolem za vzniku alkyl-terc.alkyletherů, oddělením zbylých uhlovodíků v podstatě prostých terc. olefinů od alkyl-terc.alkyletherů, opětovným štěpením alkyl-terc.alkyletherů na terc. olefiny a na alkanol a oddělením čistých terc. olefinů od alkanolu, vyznačující se tím, že se alkanol po opětovném štěpení alkyl-terc.alkyletheru...

Způsob přípravy čistých (E)-isomerů 2-kyan- a 9-kyanderivátu 11-(3-dimethylaminopropyliden)-6,11-dihydrodibenzo(b,e,)thiepinu a jejich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 247593

Dátum: 15.01.1987

Autori: Šindelář Karel, Protiva Miroslav

MPK: C07D 337/12

Značky: čistých, solí, přípravy, e)-isomerů, 2-kyan, 11-(3-dimethylaminopropyliden)-6,11-dihydrodibenzo(b,e,)thiepinu, jejich, způsob, 9-kyanderivátu

Text:

...(E)-2-brom-11-(3-dimetylaminopropyliden)-6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepinu se uvolni vodným amoniakem base a isoluje se extrakcí benzenem. Po odpařeni benzenu se (E)-base rozpustí ve 20 ml hexametylfosfortiamidu, přídá se 5,0 g kyanidu měděného a směs se za michání v ausikové atmosfére zahřivá 14 h na 150 °C. Rozdělí se třepánim mezi 15 vodným amoniak a směs benzenu a etheru 11, zfiltruje se, organické fáze se promyje vodou, vysuši...

Způsob přípravy technicky čistých N,N´-bisacetoacetylovaných derivátů 1,4-fenylendiaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247564

Dátum: 15.01.1987

Autori: Komárek Jindřich, Kudláček Vladimír, Bartošek Jan

MPK: C07C 87/50

Značky: způsob, n,n´-bisacetoacetylovaných, derivátů, 1,4-fenylendiaminu, přípravy, čistých, technicky

Text:

...Zfiĺlxuju, produkt prumyje vodou vyhřátou na teplotuJestližc po jednoducL extrakcí produkt nwvyhovuje obsahom monoacetoacetylderivátu, je možno uxtrakvi oaka.ut. Altcrnułivně je mukno postupovat také tak, že se použije přímosurový produkt získaný po izolací z reakčního prostředí tj. obsahující rozpouštědlo použité pro reakci např. chlorbenzen. Pak je nutné nejdříve odstranit z produktu azeotropickou destilacĺ s vodou zbytky rozpouštědla. Takto...

Způsob přípravy čistých forem ergocristinu, dihydroergocristinu a jejich terapeuticky výhodných adičních solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 227996

Dátum: 15.04.1986

Autori: Bořucký Jan, Cvak Ladislav, Stuchlík Josef

Značky: jejich, terapeuticky, adičních, čistých, přípravy, výhodných, způsob, ergocristinu, forem, dihydroergocristinu, solí

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy čistých forem ergokristinu, dihydroergokristinu a jejich terapeuticky výhodných adičních solí ze surové směsi námelových alkaloidů získaných extrakcí námele po jejich převedení na dihydrogenfosforečnanovou sůl, vyznačený tím, že se z dihydrogenfosforečnanu ergokristinia v jednom stupni uvolní báze ergokristinu působením plynného amoniaku v acetonu, doprovodné laktamové alkaloidy se převedou na lysergylvalinamid a provede se...

Způsob výroby čistých produktů dělení vzduchu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225912

Dátum: 01.07.1985

Autori: Sýkora Jiří, Celar Lubomír, Jirsa Jan, Brabec Jaroslav

Značky: způsob, čistých, vzduchu, výroby, zařízení, produktů, způsobu, tohoto, dělení, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby čistých produktů dělení vzduchu dvojnásobnou rektifikací zkapalněného vzduchu s výměnou tepla mezi vystupujícími produkty a vstupujícím vzduchem v regenerátorech a výměnicích tepla, vyznačující se tím, že nejméně jeden čistý produkt dělení rektifikací je ohříván regenerativně-rekuperativní výměnou tepla ve spodní části regenerátorů na teplotu 120 až 160 K, načež je v protiproudu ohříván rekuperativní výměnou tepla na teplotu...

Způsob získávání směsí prakticky čistých nasycených uhlovodíků z ropy

Načítavanie...

Číslo patentu: 218948

Dátum: 15.06.1985

Autori: Pokorný Petr, Švajgl Oldřich

Značky: uhlovodíku, nasycených, čistých, prakticky, získavání, způsob, směsi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká získávání směsí prakticky čistých nasycených uhlovodíků z ropy kombinací destilace, destilační hydrogenolýzy, hydrogenace a superfrakcionační izolace. Surovinou je nasycená uhlovodíková frakce s uhlovodíky o počtu atomů uhlíku 5 a 6 nebo 8, 9 a 10, znečištěná příměsemi olefinů, aromátů a s obsahem síry 10 až 1000 ppm. Hydrogenační zpracování probíhá na polysulfidickém katalyzátoru, sirovodík a voda se odstraní destilaci a...

Způsob izolace opticky čistých enanciomerů N-acylfenylalaninu po asymetrické hydrogenaci N-acylaminoskořicové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 225518

Dátum: 01.12.1984

Autori: Hetflejš Jiří, Vilím Jindřich, Šabata Stanislav

Značky: enanciomeru, opticky, čistých, n-acylfenylalaninu, izolace, způsob, asymetrické, hydrogenaci, kyseliny, n-acylaminoskořicové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob isolace opticky čistých enanciomerů N-acylfenylalaninu po asymetrické hydrogenaci N-acylaminoskořicové kyseliny obecného vzorce C6H5CH=C(NHCOR)COOH, kde R značí metyl nebo fenylskupinu s využitím krystalizace enanciomeru vznikajícího v přebytku, vyznačený tím, že se enanciomer vzniklý asymetrickou hydrogenací v přebytku izoluje přímo z reakční směsi, obsahující rozpouštědla použitá při hydrogenaci, řízenou krystalizací, vedenou nejvýše...