Patenty so značkou «čistoty»

Spôsob vykonania analýzy, najmä stanovenia obsahu účinnej látky a jej čistoty, v orálnej liekovej forme s riadeným uvoľňovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 287897

Dátum: 15.02.2012

Autori: Mally Michael, Kekulová Hana, Svoboda Michal

MPK: A61K 31/277, B01D 43/00, C07C 303/00...

Značky: čistoty, liekovej, účinnej, uvoľňovaním, látky, riadeným, analýzy, vykonania, obsahu, najmä, orálnej, spôsob, formě, stanovenia

Zhrnutie / Anotácia:

Analýza účinnej látky v orálnej liekovej forme s riadeným uvoľňovaním obsahujúcej polymér alebo kopolymér derivátov kyseliny akrylovej alebo metakrylovej a farmaceuticky účinnú polárnu látku vybranú zo skupiny sulfidov, derivátov kyselín sulfónových, sulfénových alebo sulfínových, amínov alebo amidov, pri ktorej sa účinná látka prevedie do roztoku pomocou dimetylsulfoxidu, prípadne rozpúšťadlovou zmesou, ktorá dimetylsulfoxid obsahuje.

Spôsob stanovenia enantiomérnej čistoty 2-(4-fluórfenyl)-beta,delta-dihydroxy-5-(1-metyletyl)-3-fenyl-4- [(fenylamino)karbonyl]-1H-pyrol-1-heptánovej kyseliny a jej solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 286732

Dátum: 20.03.2009

Autori: Veverka Miroslav, Klvanová Jana, Dohnal Jiří, Bednáriková Alena, Rojkovičová Tatiana, Lehotay Jozef, Grafnetterová Taťjana

MPK: C07D 207/00

Značky: enantiomérnej, 2-(4-fluórfenyl)-beta,delta-dihydroxy-5-(1-metyletyl)-3-fenyl-4, fenylamino)karbonyl]-1h-pyrol-1-heptánovej, čistoty, kyseliny, stanovenia, spôsob, solí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu stanovenia enantiomérnej čistoty 2-(4-fluórfenyl)-ß,delta-dihydroxy-5-(1-metyletyl)-3-fenyl-4- [(fenylamino)-karbonyl]-1H-pyrol-1-heptánovej kyseliny a jej solí vzorca (I) metódou chirálnej chromatografie. Stanovenie je možné použiť pri kontrole substancie liečiva alebo v kvapalných a pevných liekových formách.

Spôsob zlepšenia čistoty zmesi obsahujúcej kvartérny hydroxid amónny

Načítavanie...

Číslo patentu: 286173

Dátum: 07.04.2008

Autori: Rains Roger Keranan, Korpel Fred, Boerman Gerrit Jan, Giatti Anna

MPK: C01D 1/00, C01B 13/16, B01D 61/42...

Značky: amonný, zlepšenia, zmesí, spôsob, obsahujúcej, kvartérny, hydroxid, čistoty

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zlepšenia čistoty zmesí obsahujúcich kvartérny hydroxid amónny prostredníctvom elektrolýzy použitím katiónoselektívnych membrán. Spôsob je obzvlášť vhodný na zlepšenie čistoty vodného roztoku obsahujúceho hydroxid tetrametylamónny, ktorý sa použil pri výrobe 4-aminodifenylamínu vo viacerých reakčných cykloch.

Kontrolovanie čistoty povrchov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5079

Dátum: 20.05.2003

Autor: Letellier Georges

MPK: G01N 27/60, G01N 19/00

Značky: čistoty, povrchov, kontrolovanie

Text:

...hodnotu, ktorá sa dosiahne po nanesení povlaku na tento0011 Je dôležité spomenúť, že súčasné spôsoby merania priľnutia súškody na analyzovaných dieloch. Používanie takýchto spôsobov na výrobných linkách je teda zjavne vylúčené. Naproti tomu elektrické spôsoby kontrolovania čistoty sú spravidla jednoduché a nemajú deštruktívny charakter. Predkladaný vynález teda umožňuje spoľahlivo overiť, v priebehu výrobného procesu a pred...

Spôsob zlepšenia čistoty a výťažku sukralózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 549

Dátum: 06.03.2003

Autori: Merkel Carolyn, Catani Steven, Wiley James Edwin, Micinski Edward, Vernon Nicholas

MPK: C07H 5/00, C07H 13/00

Značky: sukralózy, zlepšenia, čistoty, spôsob, výtažků

Text:

...postupnýmí kryštallzáclami nasledovanýmí deacyláciou na získanie sukralózy a následnou jednou kryštalizáciou sukralózy z produktu. Pred-kryštalizácia ani recyklácia matečného roztoku nie súpoužité. Týmto spôsobom sa dosahuje Čistota 99 , výťažok je však velmi nízky (5 °/o).0010 U.S. patent číslo 4,405,654 sa týka syntetických ciest syntézy rozličnýchhalogénsacharózových derivátov. Zlúčeníny sú ízolované ionovovýmennou chromatografiou...

Spôsob zvyšovania čistoty 23-E izoméru 23-iminoderivátu zlúčeniny LL-F28249

Načítavanie...

Číslo patentu: 283198

Dátum: 17.02.2003

Autor: Kremer Kenneth Alfred Martin

MPK: C07D 493/22

Značky: izomeru, zvyšovania, čistoty, ll-f28249, spôsob, zlúčeniny, 23-iminoderivátu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob zvyšovania čistoty 23-E izoméru 23-iminoderivátu zlúčeniny LL-F28249, ktorý sa uskutočňuje tak, že sa prvá zmes obsahujúca 23-E izomér 23-iminoderivátu zlúčeniny LL-F28249 všeobecného vzorca (I), kde R je metyl, etyl alebo izopropyl R1 je H alebo metyl a R2 má význam uvedený v nárokoch, nechá reagovať s chrániacim činidlom a bázou za vzniku druhej zmesi obsahujúcej pevnú zlúčeninu všeobecného vzorca (II), kde R, R1 a R2 majú...

Spôsob zlepšenia čistoty kvartérnych hydroxidov amónnych elektrolýzou v dvojkomorových článkoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1249

Dátum: 07.10.2002

Autori: Boerman Gerrit Jan, Rains Roger Keranen, Korpel Fred

MPK: B01D 61/42, C07C 209/00, B01D 65/00...

Značky: hydroxidov, elektrolýzou, čistoty, spôsob, kvartérnych, článkoch, zlepšenia, dvojkomorových, amónnych

Text:

...hydroxid fenyltrimetylamónny, hydroxid benzyltrimetylamónny, hydroxid bís-(dibutyletyDhexametylén-diamónny (hexametylén- 1,6-bis(dibutyletyl)amóniumdihydroxid). Iné vhodné príklady boli opísané v predchádzajúcom stave techniky uvedenom vyššie, napriklad US 4,714,530 (stlpec 2, riadok 60 až po stĺpec 3, riadok 2) aUS 5,3 89,211 (stlpec 5, riadky 43-60). Výhodne zmes obsahuje hydroxid tetrametylamónny (TMAH). Výhodnejšie je zmes...

Spôsob výroby bezvodého etylénchlórhydrínu vysokej čistoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 282309

Dátum: 19.11.2001

Autori: Kolísek Mikuláš, Čamaj Vladimír, Špacír Jozef

MPK: C07C 29/15, C07C 29/151, C07C 29/64...

Značky: výroby, spôsob, vysokej, čistoty, etylénchlórhydrínu, bezvodého

Zhrnutie / Anotácia:

Do reaktora prvého stupňa (R01) s etylénchlórhydrínom sa cez zmiešavač (Z01) za stálej cirkulácie reakčnej násady pridáva suchý chlorovodík, neskôr cez zmiešavač (Z02) etylénoxid. Reakčné teplo sa odvádza výmenníkom tepla (E01). Súčasne so sýtením chlorovodíka sa začína pranie plynov v absorbéri nad (R01) podchladeným surovým etylénchlórhydrínom z reaktora druhého stupňa (R02) a do (R02) sa pridáva etylénoxid cez zmiešavač (Z03). Odplyn z (R02)...

Spôsob výroby medziproduktu dimetyltereftalátu určitej čistoty, jeho ďalšie spracovanie na čo najčistejší dimetyltereftalát a/alebo stredne alebo vysoko čistú kyselinu tereftálovú

Načítavanie...

Číslo patentu: 280211

Dátum: 08.10.1999

Autori: Korte Hermann-josef, Miletic Anton, Schroeder Johann, Schoengen Anton, Neutzler Hans, Wirges Ralf

MPK: C07C 67/39, C07C 67/52, C07C 69/82...

Značky: kyselinu, spracovanie, čistoty, určitej, výroby, najčistejší, tereftálovú, medziproduktu, vysoko, čistú, stredne, dimetyltereftalátu, dimetyltereftalát, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pri výrobe medziproduktu dimetyltereftalátu oxidáciou zmesi obsahujúcej prevažne p-xylén a metylester p-toluylovej kyseliny v kvapalnej fáze plynom obsahujúcim kyslík, esterifikáciou vznikajúcich kyselín metanolom, destilačným alebo rektifikačným oddelením esterifikovaných produktov na frakciu bohatú na metylester kyseliny p-toluylovej, frakciu obsahujúcu viacej ako 99 % hmotn. dimetyltereftalátu a jeho izomérov a zvyškovú frakciu obsahujúcu...

Spôsob výroby izomérov benzéndikarboxylových kyselín vysokej čistoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 280582

Dátum: 10.05.1995

Autori: Goncharova Nadezhda Nikolaevna, Manzurov Vladimir Dmitrievich, Nazimok Vladimir Filippovich, Yurjev Valerij Petrovich

MPK: C07C 63/15, C07C 51/43, C07C 51/215...

Značky: kyselin, spôsob, výroby, čistoty, vysokej, izomérov, benzéndikarboxylových

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy izomérov benzéndikarboxylovej kyseliny vysokej čistoty bez dodatočného katalytického redukčného purifikačného kroku. Spôsob zahŕňa (a) oxidačný krok, v ktorom sa izomér xylénu oxiduje molekulovým kyslíkom alebo plynom obsahujúcim molekulový kyslík v prítomnosti katalytického systému zloženého z kobaltu, mangánu, brómu a najmenej jedného ďalšieho kovu spomedzi niklu, chrómu, zirkónia a céru v nižšej alifatickej...

Způsob výroby ristomycinu A a/nebo deriváty ristomycinu vysoké čistoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 268796

Dátum: 11.04.1990

Autori: Boda Zoltán, Sztaricskai Ferenc, Rák Kálmán, Bognár Rezsö, Zajka Gabriella

MPK: C07H 15/24

Značky: ristomycinu, výroby, způsob, čistoty, vysoké, deriváty

Text:

...koncentraci (0,8 mg/ml) nejsou zjištěny žádná aslutinace. V oblasti od 0,8 až 2,0 mg/ml lze pozorovat lineární spojitost. Při koncentraci nad 2,0 DIS/lll probihají křivky dávek ve aměru k hornímu maximu hodnot. Při dalším zvýšení dávky se srážení plasmy proteínu stává stále ruěivějším faktorom. Při použití citrátu a EDTA-PRP jakosubstrátu se získají identické výsledky.Na obr. 2 je znázoměno, že se ristomycin může velni dobře použít ke...

Zařízení na kontrolu čistoty elektronických bloků a statické zpracování získaných výsledků

Načítavanie...

Číslo patentu: 266206

Dátum: 13.12.1989

Autori: Chardalova Bogdana, Stojanov Georgi, Trifonov Angel, Banov Tano, Adžarov Todor, Topalov Tichomir, Krušev Ljudmil

MPK: G06A 15/46

Značky: čistoty, zařízení, zpracování, bloků, kontrolu, získaných, výsledků, statické, elektronických

Text:

...a Bmxon BTOPOŘ KOHOHHH COQHHHGH nocpącTgpM Tpyőu 5 c Bxonm OTBGPCTHGM Banuu 1. H 3 namqnxa snexrponpononu MocTu 8 Buxoxr snexwponponoa, KOTODHG nocoenuenm K nepsomy snemenry pTo~ poro Kpyra ycTpoñcTBa, àuMeHuo cTpenouHbnä connyxvomďrp 9.6 Koropbłñ nan-ee i ĺnonnnmqaerca K npeoőpasymuemy ycTpoňcTBy 10, npuqem K HQMY, c onoñ cTopo~ Ägu, nocoenuuñercñ aanammñ nepeuenauñ Hynb ÓHOK 11 nc pyroň croponm perncTp axonnennn 12. Buxom perucwpa...

Způsob zjišťování čistoty vakua vakuových zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 262892

Dátum: 11.04.1989

Autor: Mach Pavel

MPK: G01V 9/02, G01N 19/04

Značky: vakuových, čistoty, zařízení, vakua, zjišťování, způsob

Text:

...již při výskytu malého množství molekul, které vakuum znečíštují.Příklad uspořádání tunelového přechodu e způsob zjištování čistoty vakua vekuových zařízení jsou demonstrovány na příložených výkresoch. Na obr. 1 je uspořádání tunelového přechodu, na obr. 7 je tunelové spektrum čistého tunelového přechodu R na obr. 3 je tunelové spektrum tunelového přechodu v testovaném vekuovém zařízení.Tunelový přechod je realizován na skleněné podložce 1,...

Zařízení pro kontrolu čistoty pracovní kapaliny hydraulického pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259026

Dátum: 16.09.1988

Autori: Lysikov Jevgenij, Kostin Vladimir, Zajdman Michail, Dribin Anatolij, Rudnev Vjačeslav

MPK: G01N 15/06

Značky: kapaliny, hydraulického, pohonů, kontrolu, čistoty, pracovní, zařízení

Text:

...paôoraew cnenymmnu oöpasoM.Hccneyemas mnnxocrb non aaneHHeM nocrynaer H 3 Tpyöonposona 8 so anypexnmm nOn 0 CTb 6 nonnmnoro sneuenra 1 H anee uepes ornepcrnx 9 5 sasop2, aunonuenuuň B BHne uHnHHHpa, 3 crarnuecxou nonomeHHH pacnonomen sxcnenrpnuuo oTHocHTenbHo ocH snemeura 1 (Hr.2). Kora nonsKmHoMy snemeury 2 sąaercn spamawenbuoe naumeune c HOMOMBW snexmponurawenn 3.(Hr.l), HenoanHHŘ aneuenw 2 non neňcraneu rHnpoHHaMHqecxoro naanennn...

Způsob přípravy čistoty vnitřních povrchů parovodních okruhů energetických a chemických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 242601

Dátum: 01.05.1988

Autori: Mrlík Bohumil, Odstreil Jioí

MPK: F28F 19/00, G21D 5/00

Značky: zařízení, povrchu, okruhu, parovodních, energetických, způsob, chemických, čistoty, vnitřních, přípravy

Text:

...Jednorázové použití chemikálií, čerpání, likvidace kalů a pod Není zaručen konečný efekt požadovaného stupně vyčištění v důsledku nedokonalého odstranění čistících roztoků a velikosti po akončení čistících operací, zejména v neodvodnitelných částech zařízení. Zůstávájí možnosti dodatečného znečištění vnitřňích povrchů při demontáži provizorních okruhů a tras.Nevýhody uvedené výše odstraňuje způsob přípravy a zajištění čistoty vnitřních...

Způsob svařování silnostěnných trubic případně tyčí z křemenného skla vysoké čistoty a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255210

Dátum: 15.02.1988

Autori: Pavlas Petr, Dubský František

MPK: C03B 23/207

Značky: tyčí, silnostěnných, vysoké, trubic, tohoto, případně, svařování, způsob, čistoty, zařízení, provádění, způsobu, křemenného

Text:

...je izolována vhodným vláknitýmmateriálem. Její topný element 3 na bázi grafitu vysoké čistoty umístěný ve svislé osepece l má tvar trubky s konstantním vnitřním průměrem a proměnlivým vnějším průměrem. Vhější průměr topněho elementu 3 je nejnižší v jeho střední části a směrem k oběma okrajům topného elementu g vzrůstá. K čelním plochám topného elementu g vytváří prostor Ž tvaru dutého válce, který má konstantní průměr a který je opatřený...

Kontajner pre skladovanie, prepravu a manipuláciu s kvapalnými látkami vysokého stupňa čistoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 234523

Dátum: 01.11.1987

Autori: Krútel Vojtech, Važan Peter, Zelenay Emil, Lapčík Ľubomír

MPK: B65D 81/24

Značky: čistoty, vysokého, látkami, kvapalnými, manipuláciu, stupňa, skladovanie, kontajner, prepravu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do oblasti techniky skladovania, prepravy a manipulácie s látkami vysokej čistoty. Účelom vynálezu je zabezpečiť dokonalú izoláciu vnútorného obsahu kontajnera od okolia prostredníctvom filtračnej vložky osadenej na vstupe do kontajnera. Veľkosť pórov filtračnej vložky zabezpečuje zachytenie partikulárnych častíc o veľkosti nad 0,2 um. Uvedeného účelu sa dosiahne uzavretím nádoby vekom, pod ktoré je osadená filtračná vložka. Veko...

Způsob určování čistoty neelektrolytů s příměsí elektrolytů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235253

Dátum: 01.10.1987

Autori: Haberényi Károly, Tegre Miklós

MPK: G01N 27/06

Značky: způsob, příměsí, neelektrolytů, elektrolytu, určování, čistoty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu, u něhož se měří maximální elektrická vodivost, jako funkce celkové koncentrace. Účelem vynálezu je urychlení, zlevnění určování čistoty a umožnění jeho zautomatizování. Uvedeného účelu je dosaženo tím, že maximální elektrická vodivost se zjišťuje z plynule nebo v krátkých časových intervalech prováděných měření elektrické vodivosti koncentrovaného roztoku neelektrolytů obsahujících elektrolyty při jejich plynulém ředění...

Způsob přípravy obalů pro kapalné chemikálie zvláštní čistoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 251403

Dátum: 16.07.1987

Autori: Kalusová Drahomíra, Rous Bedřich, Holemý Karel, Kurka Petr, Hejtmánek Ivan, Kunert Ivan

MPK: B65D 1/00

Značky: zvláštní, způsob, chemikálie, čistoty, kapalné, přípravy, obalů

Text:

...obalů pro kdpulné chemikálie zvláštní čistoty, jehož podstata spočívi v ton, že se obal nejprve propláchne demineralizovanou vodou získnnou s výh hodou reverzní osmôzou a mikrofiltrací přes Iiltr s maximální velikostí pâů 1 /u, mající specirický odpor ençoň 10 Mohm.cn l a obsahjící smáčedlo za působení ultrazvuku, nčež se obal propláchne výše uvedenou vodou bez smáčedla. Demineralizovaná vodu . obsahuje minimálně 0,05 hmotnostních...

Způsob získávání 1-butenu polymerační čistoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 250667

Dátum: 14.05.1987

Autori: Comiotto Renzo, De Maglie Bruno

MPK: C07C 11/08

Značky: čistoty, polymerační, 1-butenu, způsob, získavání

Text:

...1 MPa, přičemž z hlavy destilačíií kolony se(Jdvádĺ proud tvorený l-butexíení o čistotě v, rozmezí od 80 do 95 který sestává V podstatě z 1-butenu, butanu, butadienu a derivátů acetylénu a ze spodku této kolony se odvádí proud obsahující vysokovroucí sloučeniny, n-butan a cis- a trans-2-buten.Produkt z hlavy druhé destilační kolony se uvádí do jednotky pro selektivní hydrogenaci butadieiíu a derivátů acetyléiíu, kde se koncentrace těchto...

Způsob výroby imidu kyseliny o-sulfobenzoové vysoké čistoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 238944

Dátum: 16.03.1987

Autori: Lásková Soňa, Louda Miloš

MPK: C07D 275/06

Značky: vysoké, kyseliny, způsob, čistoty, o-sulfobenzoové, imidu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby imidu kyseliny o-sulfobenzoové /sacharinu/ vysoké čistoty oxidací o-toluensulfonamidu a následujícím frakčním srážením roztoku vzniklých sodnodraselných solí o-sulfamoylbenzoové kyseliny okyselením kyselinou chlorovodíkovou, vyznačující se tím, že druhá frakce se sráží za horka při teplotě 85 °C až 95 °C.

Způsob výroby síranu hlinitého vysoké čistoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 231280

Dátum: 01.03.1987

Autori: Beňovský Jan, Stříbrný Vilém

MPK: C01F 7/74

Značky: hlinitého, síranu, výroby, vysoké, způsob, čistoty

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je velkokapacitní postup výroby síranu hlinitého a vysoké čistotě, použitelného například pro přípravu velmi čistého oxidu hlinitého. Tohoto cíle se podle vynálezu dosáhné postupem, při němž se vrstva kusového nebo práškového hliníku shora skrápí 35 až 65 % kyselinou sírovou a ze spodní části vrstvy se odvádí roztok síranu hlinitého. Celý reakční systém je pod atmosférou interního plynu. Vytékající roztok se recirkuluje přes...

Způsob určení barevného odstínu a čistoty ve vodě nerozpustných organických barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 230310

Dátum: 15.10.1986

Autor: Gemzová Iva

MPK: G01N 33/32

Značky: nerozpustných, barviv, organických, čistoty, vodě, odstínů, způsob, barevného, určení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob určení barevného odstínu a čistoty ve vodě nerozpustných organických barviv ze srovnání barviv a standardních typů těchto barviv, vyznačený tím, že určení barevného odstínu a čistoty se provádí jako srovnání distribuce velikostí částic barviva a distribuce velikostí částic standardního typu tohoto barviva, stanovených centrifugální metodou.

Zařízení pro stanovení čistoty krystalických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 234396

Dátum: 15.10.1986

Autori: Vyškovský Karel, Hrstka Jaroslav, Vymyslická Jana, Souček Jaroslav, Slavíček Ivan

MPK: G01N 25/32

Značky: stanovení, krystalických, čistoty, látek, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro stanovení čistoty krystalických látek sestává z míchané a vyhřívané cely s čidlem teploty zapojeným přes elektronický vyhodnocovací člen na zapisovač. Sleduje se křivka tuhnutí taveniny krystalických látek, která se porovnává v elektronickém vyhodnocovacím členu s údaji čistých látek uloženými v paměti. Údaje na zapisovači jsou přímo úměrné obsahu nečistot. Zařízení je vhodné pro sériové analýzy.

Způsov výroby toluenu vysoké čistoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 231230

Dátum: 15.06.1986

Autori: Navara Milan, Svoboda Jiří, Vaněk Karel, Zelenka Jan, Pokorný Petr, Vitvar Milan

MPK: C07C 15/06

Značky: způsov, toluenu, vysoké, výroby, čistoty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby toluenu z aromatických ropných nebo dehtových frakcí hydrodealkylací při tlaku 4,0 až 6,5 MPa za přítomnosti vodíkového plynu a katalyzátoru obsahujícího kysličník chromitý na alumině a následující rektifikací, při němž hydrodealkylace probíhá při teplotě 615 až 630 °C, při mol. poměru vodíku k aromatickým uhlovodíkům 5 až 15,s hmotnostním zatížením katalyzátoru 0,1 až 0,45 t/t.h, potom se z aromatického zbytku...

Způsob měření čistoty povrchu pevných předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229194

Dátum: 01.01.1986

Autor: Matoušek Pavel

MPK: G01N 21/00

Značky: povrchu, čistoty, měření, způsob, předmětů, pevných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob lze využít zejména ve strojírenství při měření čistoty svarových a návarových ploch před svařováním, dále při měření čistoty vnitřního povrchu trub nebo velkorozměrových dutých těles jakož i při měření čistoty vnějších i vnitřních povrchů komponent jaderných elektráren v průběhu výroby nebo před montáží a při měření čistoty povrchu před povrchovými úpravami. Podstata tohoto způsobu spočívá v tom, že otěr s povrchu pevného předmětu se...

Spôsob výroby kyseliny mukochlórovej, čistoty chemického štandardu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225558

Dátum: 30.09.1985

Autori: Poór Robert, Ďuriš Juraj

Značky: mukochlórovej, kyseliny, výroby, spôsob, štandardu, chemického, čistoty

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby kyseliny mukochlórovej, čistoty chemického štandardu, vzorca vyznačenej tým, že technická kyselina mukochlórová sa rozpustí za miešania v horúcej vode o teplote 50 až 80 °C na roztok o koncentrácii 5 až 60 % hmot. kyseliny mukochlórovej, horúci roztok sa nechá ochladiť na teplotu 5 až 20 °C, izoluje sa vykryštalizovaná kyselina mukochlórová a táto sa opäť rozpustí v horúcej vode o teplote 50 až 80 % hmot., pridá sa aktívne .uhlie...

Způsob výroby benzenu vysoké čistoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 223126

Dátum: 01.04.1984

Autori: Tejml Jan, Zelenka Jan, Navara Milan

Značky: způsob, čistoty, výroby, vysoké, benzenu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby benzenu čistoty nejméně 99,92 % hmot. z aromatické frakce pyrolýzního benzinu hydrodealkylací při teplotě 570 až 650 °C a tlaku 5,0 až 6,5 Mpa za přítomnosti vodíkového plynu a katalyzátoru obsahujícího kysličník chromitý na slumině a následující rektifikaci, při němž se podrobí hydrodealkylací hydrogenovaná aromatická frakce pyrolýzního benzinu obsahující C6 až C9 aromáty a pouze malé množství Cl0 nearomátů,...