Patenty so značkou «čistíren»

Zařízení pro shrnování kalu v usazovacích a dosazovacích nádržích čistíren odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 268649

Dátum: 14.03.1990

Autor: Strnad Josef

MPK: B01D 21/18, C02F 3/00

Značky: usazovacích, dosazovacích, zařízení, nádržích, odpadních, čistíren, shrnování

Text:

...vodorovnou část a jedno nebo obě svislé romena provedena ve tvaru oblouku.shrnovací lopatky jsou ve znázorněnem provedení tvořeny ohebným plochým elenenten ł, který má v rozvínutém tvaru tvar čtyřúhelníku. Ohebný element 3 je upevněn na svis~ lých ramenech nosných třmenů 2 tak, že jeden konec elementu je připevněn ke svlslémuramena jednoho nosného třmene 2 a druhý onec ke svislénu ramení nejbližšího sousedníhotřmene g, a to na druhe straně...

Segment stěny aktivačního prostoru čistíren odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 246739

Dátum: 15.12.1987

Autori: Rusina Blahoslav, Buryan Petr, Bareš Milan, Mitera Jioí, Treml Petr

MPK: C02F 3/12

Značky: čistíren, prostoru, odpadních, aktivačního, segment, stěny

Text:

...Mezi dolním okrajem stěny aktivačniho prostoru 2 a vnější stěnou 1 nádrže je přepouštěcí štěrbina 3 pro spojení aktivačního prostoru 2 s prostorem nad přepouštěcí štěrbinou 3. Stěna aktivačního prostoru 2 se skládá ze segmentů 4,které mají tvar vysokého lichoběžníku. Může se použít buď jeden segment 4 pro ce lou výšku aktivačního prostoru 2, nebo seklade dolní řada 7 a segmentů 4 a horní řada 7 h segmentů 4.V praxi se vyžadují čistírny...

Způsob sušení aktivovaných kalů z čistíren odpadních vod a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234588

Dátum: 01.01.1987

Autori: Staněk Jaroslav, Beran Zdeněk, Smejkal Stanislav

MPK: F26B 3/08

Značky: zařízení, aktivovaných, sušení, kalů, provádění, způsob, odpadních, čistíren, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kontinuálního způsobu sušení aktivovaných kalů z čistíren odpadních vod ve vzestupně proudící ohřáté vzdušině, vytvářející vícestupňové fluidní lože. Aktivovaný kal s obsahem sušiny 10 až 40 % hmotnostních se přivádí do prvního stupně fluidního lože bezprostředně po jeho rozdružení v padající vrstvě vzájemně oddělených částic, přičemž podmínky sušicího procesu se volí tak, aby teplota sušeného kalu v prvním stupni nepřesahovala...

Uložení lapacího koše u čistíren odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 228375

Dátum: 15.06.1986

Autori: Cinert Zdeněk, Veverka Milan

Značky: lapacího, uložení, odpadních, čistíren, koše

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká lapacího koše u čistíren odpadních vod a je určen zejména pro malé takové čistírny. Jeho účelem je zajištění hrubého předčištění při vstupu vod do aktivační nádrže čistírny. Jedná se především o zachycení tzv. shrábek, které není třeba vyhrabovat denně ze surové vody, čímž se zjednoduší obsluha čistírny, odstraní se zápach z jejího okolí, neboť i shrábky jsou stále v aktivační nádrži propírány. Tohoto účinku se dociluje tím, že...