Patenty so značkou «čisticí»

Čistící prostředek na textílie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 27

Dátum: 11.08.1993

Autor: Šenkýř Josef

MPK: C11D 1/37

Značky: prostředek, textilie, čisticí

Text:

...1 u,15 trietanolaminové soli dodecylbenzensu 1 fokyse 1 iny,15 sodné soli sulfätoveného oxyletylovaného mastného a 1 koho 1 u,72,5 obj. směsi činí voda a 0,5.obj. směsi činí aguerom-templinol. Směs se homogenizuje v homogenizečním kotli opatřeném michadlem s 330 st./min. po dobu deseti minut. Směs se do expedičních obalů plní pod hlsdinou.Přiklad 2 W 10 obj. směsi je obsaženo 35 alkylsulfonátu a 45 sulfo Jantaranu sodného,v 9 obj. směsi je...

Čisticí zařízení hrdla odvodu plynu, jako součást tlakového generátoru a předchladiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 266655

Dátum: 12.01.1990

Autori: Jaroměřský Jaroslav, Štrych Jiří, Dostál Jaroslav, Felcman Jiří

MPK: C10J 3/00

Značky: součást, předchladiče, hrdla, generátoru, čisticí, odvodu, plynů, tlakového, zařízení

Text:

...době je vysunut z proudu plynu,a tim nedochází k jeho provoznímu zanášení.Příklad provedení čisticího zařízení hrdla odvodu plynu je schematicky znázorněn na výkreeu, který znázorňuje nárysnýČistici element 5 je umistěn v hrdle 3 předchlediče Š,který-je spojen s hrdlem odvodu plynu 5 generátoru Q. Čietici element 3 je upevněn na konci vodiciho hřidele Q, který je opatřen jednochodým nebo vicechodým,např. lichoběžnikovým závitem. Vodíci...

Suspenzní čistící a leštící prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265963

Dátum: 14.11.1989

Autori: Čihák Bedřich, Vodáková Olga, Dolejš Václav, Novotný Josef

MPK: C11D 3/14

Značky: čisticí, prostředek, lešticí, suspenzní

Text:

...10 dílů trietanolaminu,3 až 10 dílů kyseliny olejové technické,5 až 10 dílů bezvodého síranu sodného,8 až 10 dílů oxidu hlinitého připraveného kalcinací kamence hlinitoamonného při teplotě 1 200 OC o zrnitosti menší než 60 nm,l až 3 dílů oxidu křemičitého se specifickým povrchem 175 až 225 m 2/g a o průměrné velikosti částic 12 až 15 nm nebo 2 až 6 dílů oxidu křemičitého se specifickým povrchem 100 až 150 m 2/g a s průměrnou velikosti části 25...

Čistící prostředek na bázi hydroxidu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 265602

Dátum: 14.11.1989

Autor: Chabiča Zdeněk

MPK: C11D 7/04, C11D 7/02, C11D 7/06...

Značky: sodného, bázi, hydroxidů, prostředek, čisticí

Text:

...účinnou složku hydrid sodný v množství až 20 S hmotnostuích a/nebo oxid sodný V množství až 20 hmotnostních vztaženo k celkové hmotnosti směsi.účinek čisticího prostředku podle vynálezu spočívá v reakci ztuhlé taveniny obsahující hydrid sodný nebo oxid sodný, případně směs ohojíhc s vodou, přičemž reakce probíhá za vývinu tepla a vodíku a čistící proces je podminěn pžítomností vodní fáze. Vývin vodíku urychluje kinetiku reakce na...

mycí a čisticí prostředek se zlepšenými účinky na kůži

Načítavanie...

Číslo patentu: 265415

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kořínek Jaroslav, Janeš Karel, Peterka Vlastimil

MPK: C11D 1/32

Značky: účinky, prostředek, kůži, čisticí, zlepšenými, mycí

Text:

...sodného, 3 hmot. sulfojantaranu dodecyltriehylenglykolu, 2 hmot. mastného alkoholu s 10 moly oxyethylenu, 5 S hmot. ethylalkoholu a 70 hmot. vody byl doplněn cukroglyoeridy kokcsového tuku, hydrolyzátem elastinu a jejich směsmi. Byl testován protektivní účinek sledováním snížení dermální dráždivosti deterqentu aplikovaného v 10 koncentraoi na předloktí po dobu 24 hodin. Reakoe podráždění byly odečítány za 24 a 72 hodin po...

Čisticí dělená zásuvka

Načítavanie...

Číslo patentu: 263708

Dátum: 11.04.1989

Autori: Semrád Petr, Kožíšek Blahoslav, Holásek Oldřich, Matějíček Josef, Vaněček Václav

MPK: A21B 1/22

Značky: delená, čisticí, zásuvka

Text:

...jeho odstranění se vytähne vnitřní díl. Po vyčištění je montáž prováděna obrácenýn postupom. V připadě, že je ochranný kryt a izolační vrstva pevně spojene s čelem čistící dělené zásuvky, je krajní díl přemístován pomocí držadel ochranného krytu. aPříktad provedení vynálezu je scheuatícky znázorněn na přiložených výkresoch, kde obr.1 představuje schenatický řez spodni částí pece, čistící dělenou zásuvkou a ouezující stěnou a obr.2 schenatický...

Alkalický čisticí a desinfekční prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 260924

Dátum: 12.01.1989

Autori: Stibor Ivan, Kubelka Vladislav, Srb Karel, Paleček Jaroslav, Čapek Karel, Voldánová Marta, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C11D 7/60

Značky: desinfekční, alkalický, prostředek, čisticí

Text:

...se dosáhne periodickým střídáním po jednotlivých pracovních cyklech s kyselým čisticím a desinfekčním připrsvkem.Zmíněný alkalický čistící à desinfekční prostředek se před použitím zředí zdravotné nezávadnou vodou, nejlépe demlneralizovnnou v poměru 0,5 l prostředku na 50 až 150 1 vody s výhodou 0,5 1 přípravku na 100 1 vody a čištění se provádí při teplotě 40 až 60 °C po qobu 10 až 20 minut. Po vypuštění roztoku se čištěná součást promyje...

Kyselý čisticí a desinfekční prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 260923

Dátum: 12.01.1989

Autori: Srb Karel, Paleček Karel, Mostecký Jiří Akademik, Kubelka Vladislav, Stibor Ivan, Voldánová Marta, Čapek Karel, Mostecký Jiří

MPK: C11D 7/60, C11D 3/60

Značky: desinfekční, čisticí, kyselý, prostředek

Text:

...0,005 až 0,1 hmot. antikorozní přísady jako dibenzylsulfoxidu prodlužuje bezpečnost provozu zařízení a jeho dlouholetou trvanlivost.Kyselý kombinovaný čistící a desinfekční prostředek je složen ze snadno dostupných a levných surovín, vykazuje vysokou čistící a desifenkční účinnost. Nízká pěnivost usnadňuje práci při čištění a desinfekoi zvláště u strojových zařízení.Účinnost přípravku podle vynálezu se podstatné zvýší periodickým střídáním s...

Biotechnologický čisticí stupeň vodných odpadů s obsahem škodlivin

Načítavanie...

Číslo patentu: 260822

Dátum: 12.01.1989

Autori: Jamborová Marta, Marvan Petr, Bureš Jiří

MPK: C02F 3/00

Značky: biotechnologicky, škodlivin, stupeň, čisticí, obsahem, vodných, odpadů

Text:

...získávání čisté a kvalitní vody z oplachové, tgdy odpadní vody, se současným zachycením škodlivin a nečistot/É nich vznikajících produktů, jako druhotné suroviny k regeneraci.Uspořádání biotechnologického čisticího stupně je sche maticky znázorněno na obr. 1 až 4 přiložených výkresů.Likvidační, zvláště bioteohnologické zařízení v systému vodných odpadů je lokalizováno do místa nejvyšších koncentrací škodlivín tak, že oplachová vana nebo nádrž...

Čisticí vířivé vložky do výměníků tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 244776

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kováe Anton, Sládek Jaroslav, Rado Rudolf, Koman Václav, Šajbidor Ján, Zeleoák Pavel, Bracinak Bohdan

MPK: P23J 3/00

Značky: výměníku, tepla, vložky, vířivé, čisticí

Text:

...opatřenými čisticími ploškami ve spojení s ovlâdacím pákovým mechanísmem. lze kotel trvale udržovat v provozu s maximálními hodnotami výkonu. Zkouškami bylo ověřeno, že proti dosud uživaným řešením bez čisticího mechanismu lze v důsledku soustavného a účinného čištění teplosměnných ploch výměníku dosáhnout úspor 5 - 10 paliva. Kromě uvedeného je další podstatnou výhodou řešení čistíoích viřivýoh vložek podle vynár lezu, že tyto lze v...

Zařízení pro výrobu čisticí pěny z kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 247154

Dátum: 16.05.1988

Autori: Paoízek Bedoich, Holas Mikuláš

MPK: B01F 13/00

Značky: pěny, zařízení, čisticí, výrobu, kapalin

Text:

...do něhož je zapojen regulační dávkovač, s potrubím, spojujícím první heztlakovou nádrž s odstředivým čerpadlem. Regulační dávkovač je tvořen dávkovacím čerpadlem.Výhoda vynálezu spočívá v tom, že odstraňuje převážnou část ručních úkonu spojených s výrobou pěny, zajíščuje bez použití tlaku nepřetržitou výrobu hustá pěny, jejíž povrchová agresivnost a stabilita je requlovatelná množstvím přiváděného rozpouštědla.Příklad jednoho provedení...

Způsob čištění hliníku a jeho slitin v tavenině práškovou čisticí směsí na bázi hexachlorbenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255677

Dátum: 15.03.1988

Autori: Uhlíř Miroslav, Zlesák Ivan, Kyral Josef, Beránek Ivan

MPK: C22B 21/06

Značky: práškovou, čisticí, hexachlorbenzenu, hliníku, způsob, směsi, tavenině, bázi, slitin, čištění

Text:

...Dochází rovněž k přímé reakci s přítom 3 255677ným vodíkem, sodíkem, které jsou z taveniny hliníku timto způsobem odstraněny ve formě chlorovodíku nebo chloridu. Pro zvýšení účinku obsahuje čistící směs podle vynálezu chloriddraselný, chlorid sodný, některé komplexní fluoridy jako hexafluorohlinitan sodný.Tyto přísady V čistící směsi ovlivní mezifázové napětí a umožní lepší oddělení kovů od stěrů. Předností tohoto způsobu je dále to, že se...

Zařízení pro zajištění úspory čisticí kapaliny při čištění kotlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254784

Dátum: 15.02.1988

Autor: Podivínský Libor

MPK: A47L 17/04

Značky: úspory, kotlů, zajištění, kapaliny, čisticí, čištění, zařízení

Text:

...vyjímatelnou vložkou A ušetřený objem I vody. Vztlak,který vzniká úsporou této vody, je zachycen bezpečnostními úchytkami 3. které jsou zachyceny za horní přírubu 5 kotle g. Dále je na obr. 1 znázorněn napouštěcí uzávěr g,např. kohout, a vypouětěcí uzávěr §, např. ventil. V mís 254 784tě napouštění vody pod napouštěcim uzávěrem § je v horní ořírubě vyjímatelné vložky ł vytvořen otvor s nálevkou pro plnění potřebného objemu 12 vody. Voda z...

Univerzální čisticí prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 236244

Dátum: 01.02.1988

Autori: Vácha Jaroslav, Zikmund Zdeněk, Vodák Zdeněk, Vodáková Olga

MPK: C11D 1/94

Značky: čisticí, prostředek, univerzální

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je univerzální čisticí prostředek tvořený podle vynálezu synergickou směsí povrchově aktivních látek, tvořenou dvojsodnou solí ClO-C18 alkylmonoesteru kyseliny sulfojantarové, obsahující alkylsíran sodný C10-C12, alkylbetainy, dimetyl-alkyl-aminoxidy, alkylétersíranem sodným, formaldehydem a vodou.

Čisticí prostředek na sanitární zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 246800

Dátum: 15.12.1987

Autori: Neufuss Karel, Macku Aleš, Brotz Ingolf, Karásková Marie, Kohoutek Václav

MPK: C11D 10/02

Značky: prostředek, zařízení, čisticí, sanitární

Text:

...výbušnost potlačí nebo zcela zamezí a pak je tato látka úplně bezpečná. Tak např. homogenní směs skládající se z 25 0/0 dusičnanu močovíny a 75 0/0 žívce nebo křemennê moučky není možné za žádných okolností přivést k výbuchu, nebot dusíčnan močoviny je natolík zředěn, že je zcela bezpečný.Použité anorganické plnivo se svými Inechaníckými účinky aktivně podilí na výslednem čistícím účinku. Čistící prostředek, sestávající z těchto tří základních...

Otočná čisticí stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 246641

Dátum: 16.11.1987

Autori: Milata Rudolf, Dlasková Marie

MPK: B23Q 7/02

Značky: stanice, otočná, čisticí

Text:

...uložený buben 3. V otočná bubnu 3 Jsou unístlny vodicí lilty j, na nichž da uložen obrobek |Q, ktorý je vo styku s vyprasdůovacín vdlečkovýn dopravníken 5, umístěným rovnči v otočnóm hubou 3. lla vstupní a výstupní straně Jsou v drúškâch tčlesn J. skříně uložený výsuvné zaluzie 2 napojené na nekovou prevodovku 1 a alektronotor á. V tčleso 1 je vytvořena soustava oatřikovaoích trysek s přívoden ,LL oplachovací kapaliny. Ha jedné straně l je...

Dřevěná stavebnickvá kompaktní čisticí jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 238462

Dátum: 01.10.1987

Autori: Bořek Lubor, Kříž Miloš

MPK: C02F 3/00

Značky: kompaktní, stavebnickvá, jednotka, drevená, čisticí

Zhrnutie / Anotácia:

Dřevěná stavebnicová kompaktní čisticí jednotka určená k biologickému čištění odpadních vod aktivací s dosazováním v jednom objektu pro umožnění širokého rozvinutí žádoucí výstavby malých čistíren odpadních vod v rozptýlené zástavbě bytové, rekreační, průmyslové a podobně. Snadná a rychlá montáž svisle uspořádaných dužin, spojovaných na drážku a pero, stabilizovaných obručemi z profilové oceli s rektifikovatelnými diagonálními táhly, kotvených...

Vícekomponentní čisticí prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 238393

Dátum: 15.04.1987

Autori: Titkos Domokos, Bihari Ferenc, Ferenci László, Magyar Zoltán, Magyar István

MPK: C11D 7/14, C11D 7/16

Značky: vícekomponentní, čisticí, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vícekomponentního čisticícího prostředku pro čištění povrchů zařízení a přístrojů v potravinářském průmyslu, který sestává z alkalicky působící komponenty "A" a kysele působící komponenty "B", přičemž komponenta "A" je tvořena 1 až 20 % hmotnostními trihydrátu dikřemičitanu sodného, 1 až 5 % hmotnostními dihydrogenfosforečnanu sodného, 1 až 5 hmotnostními síranu sodného, popřípadě maximálně 5 % hmotnostními hydrogenfosforečnanu...

Čisticí stanice chladicí kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250625

Dátum: 15.04.1987

Autori: Svánovský Miloslav, Čtverák Jaroslav

MPK: B23Q 11/10

Značky: stanice, kapaliny, čisticí, chladicí

Text:

...umístěna komorová nádoba § rozdělená přepážkami se střídavě uspořádanými průchody na několik komor. První komora âg je napojena spojovacím potrubím Q na sběrnou nádobu l. Ve spodní částí první komory šg je umístěn sací koš Z čerpadla Q předčištěné chladící kapaliny. V poslegdní komoře âb je uložen sací koš 35 čerpadla lg čisté chladící kapaliny, na které je pňipojeno vývodní potrubí 33 čerpadlo 3 předčiätěné chladící kapaliny je spojeno...

Univerzální tekutý čisticí prostředek pro použití v domácnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 233949

Dátum: 01.03.1987

Autori: Ječný Jiří, Langer Oskar, Šen Josef

MPK: C11D 1/86

Značky: čisticí, univerzální, prostředek, tekutý, použití, domácnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Čisticí prostředek určený především na mytí hladkých podlahových krytin, oken, smaltovaných a lakovaných povrchů, dlaždiček a jiných keramických předmětů. Prostředek složený z denzidů, hydrofosforečnanu nebo porofosforečnanu sodného nebo draselného, n-butanolu, mono-, di- nebo trietylenglykolu, močoviny, sodné soli fluoresceinu a parfemu. K ulehčení úklidové práce v domácnosti i jinde.

Vzduchová čisticí jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 238149

Dátum: 16.02.1987

Autori: Faukner Ferdinand, Podskalský Zdeněk

MPK: B01D 46/52, H05K 7/20

Značky: čisticí, vzduchová, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Vzduchová čisticí jednotka je určena pro filtraci vzduchu. Vlnovitě skládanou čisticí vložkou se dosáhne větší efektivnosti filtrace a zároveň je možnost konstrukci čisticí vzduchové jednotky provést v malých rozměrech. Výměnná ohebná čisticí vložka se tvaruje při vložení na vlnitě tvarovaný rošt vany vyčnívajícími hrazdičkami víka. Filtrační plocha může být měněna odstupem hrazdiček a dolů roštu. Využije se ve výpočetní technice, kde ke...

Přípravek pro kosmetické, mycí nebo čisticí účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 237635

Dátum: 16.02.1987

Autori: Kultová Irena, Janeš Karel, Kunertová Františka, Ryba Tomáš, Růžička Vladimír

MPK: C11D 3/384

Značky: kosmetické, čisticí, mycí, účely, přípravek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká aplikace tuku nutrie říční /Myocastor coypus/ v kosmetických přípravcích. Bylo zjištěno, že tuk z nutrie říční obsahuje vysoký podíl nenasycených kyselin, zejména kyseliny palmitoolejové, olejové a linolové, které se příznivě uplatňují v kosmetických přípravcích péče o pleť, vlasy a nehty. Rafinovaný nutriový tuk je zcela bez zápachu a lze ho aplikovat v pleťových krémech, maskách, mlékách, opalovacích přípravcích, pleťových...

Pevný, pastovitý a tekutý mycí a čisticí prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 248800

Dátum: 12.02.1987

Autori: Šmidrkal Jan, Klecan Václav, Hojgrová Jarmila, Šmidrkalová Eva, Vojtěch Aleš, Vrána Jan, Kořínek Jaroslav, Zapletal Vladimír

MPK: C11D 3/382

Značky: pastovitý, prostředek, pevný, čisticí, mycí, tekutý

Text:

...plnicími, aktivačními, vonnými a jinými složkami vyznačující se tím, že obsahují 0,05 až 10 hmotnosti získaného z listů čajovníku extrakcí vodou nebo nízkým aliíatickým alkoholem s výhodou ethanolem. Dermatologicky účinnou složkou těchto extraktů je kofein, theamin, různé flavonoidy (quercetin), katechiny (d,1-katechin) a další sloučeníny.Čaj se extrahuje vodou nebo ethanolem minimálně 24 hodin. Takto získaný extrakt, který obsahuje 1,5...

Čistící prostředek na bázi anionaktivních tenzidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236045

Dátum: 01.02.1987

Autori: Vácha Jaroslav, Vodák Zdeněk, Husník Stanislav, Zlesák Ivan

MPK: C11D 1/83

Značky: tenzidů, anionaktivních, prostředek, čisticí, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká problému formulace čistícího prostředku pro čištění zejména bytových textilií. Čistící prostředek podle vynálezu sestává z 10 až 30 dílů alfaolefinsulfonanů sodných, 5 až 15 dílů monoalkylsulfojantaranu sodného, 2 až 15 dílů sodné soli sulfatovaného alifatického alkoholu a 2 až 6 dílů propylenglykolu.

Kosmetický, mycí nebo čistící prostředek s přísadou látek chránících pokožku a zlepšujících její stav

Načítavanie...

Číslo patentu: 234600

Dátum: 01.01.1987

Autori: Šmidrkalová Eva, Fiker Soběslav, Janeš Karel, Šmidrkal Jan, Beneš Jaroslav, Krob Václav, Vojtěch Aleš, Kořínek Jaroslav

MPK: C11D 3/46

Značky: přísadou, její, chránících, pokožku, prostředek, zlepšujících, čisticí, mycí, kosmetický, látek

Zhrnutie / Anotácia:

Kosmetický, mycí a čistící prostředek s přísadou monoglyceridů nebo/a diglyceridů nebo/a monosacharidů nebo/a disacharidů mastných kyselin podkožního tuku nutrie říční (Myocastor coypus). Prostředky podle vynálezu jsou zejména vhodné pro osoby se suchou a citlivou pletí.

Čistící přípravek

Načítavanie...

Číslo patentu: 235758

Dátum: 01.12.1986

Autor: Fiala Vladimír

MPK: C11D 7/26

Značky: přípravek, čisticí

Zhrnutie / Anotácia:

Čistící přípravek na skleněné, kameninové a glazované keramické plochy i povrchy z lisovaných papírů impregnovaných pryskyřicemi. Účelem vynálezu je usnadnění a zlepšení čištění skleněných, glazovaných keramických a kameninových ploch i povrchů z lisovaných papírů impregnovaných pryskyřicemi, např. u nábytku. Uvedeného účelu se dosahuje vyznačujícím se složením čistícího přípravku obsahujícím 55 - 99,6 hmot. dílů vody, 0,2 - 3 hmot. díly...

Čisticí prášek

Načítavanie...

Číslo patentu: 228900

Dátum: 15.08.1986

Autor: Fiala Vladimír

MPK: C11D 7/60

Značky: prášek, čisticí

Zhrnutie / Anotácia:

Čisticí prášek s kombinovaným účinkem vyznačující se tím, že sestává ze 40 až 70 hmot. dílů silně kyselých složek, nejlépe vícemocných karbonových kyselin nebo solí hydrolyzujících ve vodném roztoku za vzniku silných kyselin, 5 až 20 hmot. dílů solí kyseliny uhličité nebo siřičité, 5 až 30 hmot. dílů inertních abrasivních látek odolných kyselému prostředí, 0,5 až 5 hmot. dílů povrchově aktivních látek, nejlépe sodných solí alkylsíranů, 0,1 až 3...

Univerzální čisticí pěna

Načítavanie...

Číslo patentu: 228477

Dátum: 15.07.1986

Autori: Novák Jan, Šlais Zdeněk, Tolman Jiří, Procházka Karel, Sochorová Květa, Kráľovičová Štefánia

Značky: čisticí, univerzální, pěna

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzální čisticí pěna určená pro mytí zejména pevných nenasákavých povrchů bez ručního nebo mechanického účinku. Univerzální čisticí pěna je založena na synergickém účinku aktivačních tenzidů, charakterizovaných vzorcem, kde R = alkyl se 6 až 22 uhlíky, X = alkalický kov, např. Na+, amonná skupina, monoethanolaminová až triethanolaminová skupina nebo H+ a 0,2 až 25 % hmotnostních anionaktivního tenzidu, přičemž jejich hmotnostní poměr je 1...

Malá čistící jednotka pro čištění alkalických a jiných odmašťovacích emulzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 233828

Dátum: 01.07.1986

Autori: Večerka Jan, Marek Miroslav

MPK: C23G 3/00

Značky: čisticí, jiných, jednotka, odmašťovacích, emulzí, alkalických, čištění, malá

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení řeší čištění menšího množství znehodnocených emulzí. Podstatou zařízení je uspořádání funkčních prvků do jedné čisticí jednotky, kde umístění reakční nádrže nahoře umožňuje separaci - samotížné vypuštění vyčištěné kapaliny do nádrže na vyčištěnou kapalinu pomocí stáčecího zařízení a vypuštění kalu z kónického dna reakční nádrže do nádrže na kal. Alkalickým způsobem vyčištěné emulze lze vracet k opětnému použití pro odmašťování, nebo po...

Čisticí roztok pro hliníkové ofsetové desky s oxidovaným povrchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 231469

Dátum: 15.06.1986

Autori: Pavelka Jan, Královský Josef

MPK: G03F 7/02

Značky: roztok, čisticí, hliníkové, povrchem, oxidovaným, desky, ofsetové

Zhrnutie / Anotácia:

Čisticí roztok je určen k vyčištění tiskových míst na hliníkové tiskové desce pro zvýšení adheze tiskového laku. Podstatu roztoku tvoří hydroxid sodný, dvojsodná sůl kyseliny ethylendiamintetraoctové a voda.

Prací a čisticí prostředek s oxidační, bělicí a dezinfekční účinností

Načítavanie...

Číslo patentu: 231223

Dátum: 15.06.1986

Autori: Šimůnek Jaroslav, Šmidrkal Jan, Nováček Alois, Novák Jan, Kovář Pavel, Souček Jiří, Tolman Jiří

MPK: C11D 3/60

Značky: účinnosti, bělicí, čisticí, prostředek, oxidační, dezinfekční, prací

Zhrnutie / Anotácia:

Prací a čistící prostředek s oxidační, bělící a dezinfekční účinností již od teploty 20 °C, který obsahuje spolu s tenzidy, plnícími, změkčujícími, vonnými a dalšími látkami stabilizovaný aktivátor, který obsahuje jako aktivační složku ftalanhydrid, N-acetylftalimid nebo maleinanhydrid a jako stabilizační složku vyšší karboxylovou kyselinu nebo polymer. Prací prostředek obsahující aktivátor, má výbornou oxidační, bělící a dezinfekční schopnost,...

Čisticí zařízení se zařízením na zpětné vyplachování filtračních prvků ve filtrech

Načítavanie...

Číslo patentu: 231170

Dátum: 15.06.1986

Autor: Meyer Zu Riemsloch Heinz

MPK: B01D 46/04

Značky: čisticí, filtračních, filtrech, vyplachování, zpětné, zařízení, prvků, zařízením

Zhrnutie / Anotácia:

Čisticí zařízení se zařízením na zpětné vyplachování filtračních prvků ve filtrech na zachycování prachu z plynu obsahuje dvoustupňový injektor k nasávání čistého plynu přiřazený ke každému filtračnímu prvku. První stupen je vytvořen injektorem s kruhovou štěrbinou a druhý stupeň náběhovou tryskou. Vyplachovací plyn se přivádí proti směru proudu filtrovaného plynu, přičemž sestává z primárního proudu tlakového vzduchu a z velkého množství...

Sorpční čisticí jednotka pro zabudování do terénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226678

Dátum: 15.05.1986

Autor: Marek Miroslav

Značky: terénu, sorpční, čisticí, jednotka, zabudování

Zhrnutie / Anotácia:

Sorpční čisticí jednotka pro zabudování do terénu pro čistění vod s obsahem volných ropných látek vyznačující se tím, že přítoková komora (1) je oddělena nornou stěnou (6) od filtrační komory (2) a přepadovou hranou pro olej (7) od komory pro volné oleje (4), přičemž filtrační komora (2) je propojena přepadovou hranou pro využitou náplň (8) s komorou pro výměnu náplně (3) a přítoková komora (1) je také propojena havarijní nornou stěnou (9) a...

Čisticí lapač oleje na dojicím zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 230510

Dátum: 15.05.1986

Autor: Dikovský Josef

MPK: A01J 7/00

Značky: zařízení, čisticí, lapač, dojicím, oleje

Zhrnutie / Anotácia:

Čisticí lapače oleje na dojicím zařízení, vyznačující se tím, že sestává z čisticí vložky (5), uložené v pracovním prostoru lapače (4), spojené s vnějším ovzduším potrubím (2) přes mezistěnu (3) a ve spodní straně lapače propojené s gumovou membránou (9), navazující na pevný magnet (11).

Ultrazvukový čisticí nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 229421

Dátum: 15.04.1986

Autori: Šmolík František, Šteif Eduard, Gabriel Karel, Šabek Václav

MPK: B06B 3/02

Značky: nástroj, čisticí, ultrazvukový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ultrazvukového čisticího nástroje pro intenzívní ultrazvukové čištění, převážně blízkým ultrazvukovým polem. Vynález řeší čištění trubek, zvláště dlouhých a menších průměrů. Ultrazvukový čisticí nástroj podle vynálezu má těleso opatřeno v nejméně jedné oblasti maximální amplitudy výchylky kmitů minimálně jedním příčným otvorem pro čištění. Otvory jsou umístěné příčně na směr kmitů a mohou být tvrdě chromovány. Vynález je...

Čisticí, zvláčňující a regenerační prostředek na znečištěnou pokožku

Načítavanie...

Číslo patentu: 228759

Dátum: 15.04.1986

Autor: Norek Petr

MPK: A61K 7/40

Značky: pokožku, prostředek, čisticí, zvláčňující, regenerační, znečištěnou

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zabezpečení jednorázového očištění a zároveň ochrany pokožky zvláště rukou, která je znečištěna při manipulaci s lepidly, barvami a laky. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením čisticího, zvláčňujícího a regeneračního prostředku, který je složen z 29 až 82,5 % hmotnostních acetonu a 16 až 66 % hmotnostních etylacetátu, ke kterým se přidá 1,5 až 5 % hmotnostních zvláčňující a regenerační složky polypropylénového oleje nebo 1,5...

Čisticí prostředek, zejména na čištění trysek kyslíkových pálicích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221461

Dátum: 15.02.1986

Autori: Konrád Vladislav, Bičovský Karel

Značky: čisticí, strojů, kyslíkových, pálicích, trysek, čištění, zejména, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Čisticí prostředek, určený zejména na čištění trysek kyslíkových pálicích strojů, obsahující účinnou složku na bázi alkalických sloučenin kyseliny sírové. Podstatou vynálezu je přídavek 0,1 až 15 dílů hmot. dekahydrátu difosforečnanu tetrasodného a 0,05 až 0,5 dílů hmot. kyseliny borité na 100 dílů hmot. vodného roztoku alkalické sloučeniny kyseliny sírové.

Stavitelné čistící zařízení forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 224391

Dátum: 01.12.1985

Autor: Hejzlar Jiří

Značky: stavitelné, čisticí, forem, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Stavitelné čistící zařízení pro lisovací formy při výrobě gumárenských nebo plastikářských výrobků, vyznačené tím, že sestává ze dvojice kartáčů (11) osazených na držácích (3 a 4), které jsou otáčivě spojeny s dutým hřídelem (1) otočným v ložisku (9) upevněném v držáku (10) ložiska (9), na obou koncích hřídele (1) jsou vytvořeny závity pro našroubování opěrných matic (2) a na čelné ploše hřídele (l) je vyvrtáno několik otvorů (12), do kterých...