Patenty so značkou «cisternový»

Cisternový náves

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3063

Dátum: 03.12.2001

Autor: Sytný Pavel

MPK: B62D 53/06, B60P 3/22

Značky: návěs, cisternový

Text:

...na pojazdnú cistemu, na obr. 2 je schematicky znázomený bočný pohľad na hlavnú stojinu upnutú na rám podvozka a na obr. 3 je schematicky znázomený priečnyrez hlavnou stojinou a na obr. 4 je schematicky znázomený priečny rez podpemou stojinou.Príklady uskutočnenia Cistema l, podľa obr. 1 je na spodnej strane opatrená dvoma hlavnými stojinami 3amedzi nimi umiestnenými dvoma podpemými stojinami Q. Duté telesá stojín à, 3, ktorých vodorovná os...

Cisternový kontejner

Načítavanie...

Číslo patentu: 274425

Dátum: 11.04.1991

Autor: Gerhard Helmut

MPK: B65D 90/12

Značky: kontejner, cisternový

Cisternový automobil kanalizačný pre zimnú prevádzku

Načítavanie...

Číslo patentu: 270077

Dátum: 13.06.1990

Autori: Herditzký Ladislav, Amrich Jozef

MPK: B60P 3/22

Značky: zimnú, prevádzku, kanalizačný, automobil, cisternový

Text:

...zabezpečuje rovnomerný ohrevu Hadioove bubny, ktoré sú mimo krytu kapotáže sa pre zimnú prevádzku opatrujú lahko demontovataĺným krytom, ktorý zabraňuje úniku tepla z priestoru funkčnaj jednotky, ako aj priame namŕzania snehu na hedioiaoh e zamŕzanie vody v nich, pričom ohriatý vzduch sa k hadĺoovým bubnom dostáva otvorom v čelnom kryte.Na pripojenom výkrese je na obr. 1 znázornený pohlad na funkčnú jednotku cisternového automobilu...

Cisternový automobil určený pre prácu v neupravenom teréne

Načítavanie...

Číslo patentu: 244961

Dátum: 15.11.1987

Autor: Walkow Fred

MPK: B60P 3/22

Značky: prácu, určený, teréne, automobil, cisternový, neupravenom

Text:

...napojenie na kanalizácia.Uvedené nedostatky odstraňuje cisternový automobil určený pre prácu v neupravenom teréne, ktorého podstata spočívavtom,že medzi budkou vodiča a nadstavb-ou sa umiestni zásobník vody napojený na zdroj stlačeného vzduchu. Výtlačným potrubím cez hadicu s koncovkou strieka voda na žiadané miesto.Použitím tohoto vynálezu sa dosiahnemožnost čistenia automobile pri výjazde z terénu na ľubovolnom mieste, čím sa prispeje k...

Cisternový železniční vůz

Načítavanie...

Číslo patentu: 249978

Dátum: 15.04.1987

Autor: Cimala Ladislav

MPK: B60P 3/22, B61D 5/00

Značky: cisternový, železniční

Text:

...nichž každý je vytvořen jako podélná úseč kuželového plášte.Toto řešení poskytuje vyspádování dna cisternové nádoby při menších výrobních komplikacích a e nižšími náklady. Ani u jednoho z popsaných systémů není však problematika bezeztrátověho a ryehlého vyprazdňování cisternovýchv 0 zů dokonale vyřešena.Uvedené nedostatky řeší cisternový železniční vůz sestávající z cisternové nádoby válcového tvaru uložené na železničním podvozku a podstata...

Cisternový vak

Načítavanie...

Číslo patentu: 229762

Dátum: 01.05.1986

Autor: Kvapil Jan

MPK: B63B 35/58

Značky: cisternový

Zhrnutie / Anotácia:

Cisternový vak sestávající z tělesa vaku a provozních armatur pro kontejnerový vor z vyztužené plastické hmoty, vyznačený tím, že těleso /1/ vaku je na dvou protilehlých stranách opatřeno dutými válcovými cívkami /2/, které na koncových čelech mají tankovací a vypouštěcí armatury /5/ propojené dutinou /3/ s obsahem tělesa /1/ vaku a duté válcové cívky /2/ jsou opatřeny hřídelí /6/ s ozuby.

Cisternový automobil s olejovou jednotkou pre zimnú prevádzku

Načítavanie...

Číslo patentu: 219160

Dátum: 01.06.1985

Autori: Ondris Milan, Limbach Ervín, Herditzký Ladislav

Značky: cisternový, prevádzku, olejovou, jednotkou, zimnú, automobil

Zhrnutie / Anotácia:

Cisternový automobil s olejovou jednotkou pre zimnú prevádzku. Vozidlá prispôsobené k preprave špeciálnych nákladov. Vynález rieši pohotový a prerušovaný výdaj teplého oleja pre motorové vozidlá, aj pri obzvlášť nízkych teplotách okolia. Podstatou vynálezu je, že nádrž, ohrievacia skupina a výdajná skupina oleja sú umiestnené v spoločnom tepelne izolovanom priestore.