Patenty so značkou «cisterna»

Cisterna obsahujúca vsadenú priehradku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17295

Dátum: 31.07.2012

Autori: Magyar Daniel, Magyar Laurent

MPK: B60P 3/22, B65D 90/00, B65D 90/02...

Značky: cisterna, priehradku, vsadenú, obsahujúca

Text:

...priehradka sendvičovú konštrukciu, medzi oboma stenami priehradky je druhý medzivrstvový materiál, pričom druhý medzivrstvový materiál je vsadený do prvej plášťovej vrstvy.0014 Druhý medzivrstvový materiál je s výhodou vsadený do druhejplášťovej vrstvy. Upevnenie priehradky je tak pevnejšie, čo umožňuje, abypriehradka vzdorovala väčším silám. S výhodou je druhý medzivrstvovýmateriál vrstvený materiál. 0015 S výhodou sú obe steny priehradky z...

Samonosná cisterna z kompozitného materiálu, vozidlo obsahujúce takúto cisternu a spôsob výroby telesa cisterny z kompozitného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19686

Dátum: 20.07.2012

Autori: Magyar Laurent, Magyar Daniel

MPK: B60P 3/22, B65D 90/00, B65D 88/06...

Značky: takúto, samonosná, cisterna, kompozitného, cisterny, cisternu, materiálů, tělesa, obsahujúce, vozidlo, spôsob, výroby

Text:

...Tento spôsob spájania úsekov však nie je dostatočný kdosiahnutiu požadovanej odolnosti voči namáhaniu v ťahu.0010 Cieľom tohto vynálezu je prekonať nevýhody doterajšieho stavu techniky navrhnutím ľahkej samonosnej cisterny, ktorej výroba bude jednoduchá.0011 Na dosiahnutie tohto cieľa vynález navrhuje v prvom rade samonosnú cisternu podľa nároku 1, ktorá obsahuje teleso cisterny obsahujúce niekoľko úsekov, pričom tieto úseky sú navzájom...

Cisterna na zhromažďovanie kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20644

Dátum: 10.05.2011

Autori: Magyar Daniel, Magyar Laurent

MPK: B01D 19/00, A01J 11/04, B01D 19/02...

Značky: kvapaliny, zhromažďovanie, cisterna

Text:

...technicky možných vzájomných kombináciách.0014 Telo cisterny svýhodou obsahuje hornú stenu, pričom Venturiho trubica je umiestnená na hornej stene tela cisterny. Venturiho trubica sa tak nachádza v najvyššie vertikálne položenej oblastí tela cisterny, takže leží v dostatočnej vzdialenosti od odplynovača, aby sa do nej nemohla dostat pena.0015 Venturiho trubica je s výhodou spojená s odplynovačom rúrkou, ktorá sa rozprestiera v smere v...

Prepravná cisterna

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5299

Dátum: 05.11.2009

Autor: Vojček Lorant

MPK: B65D 88/00, B65D 90/00, B60P 3/22...

Značky: cisterna, prepravná

Text:

...Prepojenie tenzometrických senzorov so spracovateľskou jednotkou môže byť realizované káblom, optickým vodičom alebo vzduchom, potom spracovateľskou jednotkou môže byť elektronické zariadenie ako napríklad počítač.Uvedenou výstupnou jednotkou môže byť zobrazovacia jednotka napríklad monitor a/alebo tlačiareň, pričom tieto môžu byť umiestnené v kabíne vozidla a/alebo na podvozkovom ráme a/alebo mimo vozidla ako prenosné zariadenia a/alebo...

Pojazdná cisterna na kvapalné pohonné hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5083

Dátum: 05.02.2009

Autor: Staněk Břetislav

MPK: B60P 3/22

Značky: kvapalné, pojazdná, cisterna, hmoty, pohonné

Text:

...nechávať i na osamelých a bežnej prevádzke neprístupných miestach.Prehľad obrázkov na výkresochNavrhnuté riešenie je bližšie objasnené pomocou výkresov, kde znázorňujú obr. 1 pohľad z boku na príkladnú pojazdnú cisternu v stavu otvorenom, vhodnom na čerpanie pohonných hmôt, obr. 2 to isté pri pohľade zozadu a obr. 3 pohľad z boku na rovnakú cisternu ako na predchádzajúcich obrázkoch, avšak v uzatvorenom stave, vhodnom na odstavenie po...

Cisternová nadstavba (nesnímateľná cisterna) na novom cisternovom automobilovom prepravníku s typovým označením T 815 MCA18

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4632

Dátum: 07.12.2006

Autori: Person Vladimír, Baďura Ján

MPK: B60P 3/22

Značky: mca18, nadstavba, novom, nesnímateľná, cisterna, cisternová, automobilovom, cisternovom, typovým, označením, přepravníku

Text:

...so zemou pri plnení alebo vyprázdňovaní vozidla - vyhovuje požiadavkám podľa zväzku lI. kapitoly 6.8.2.l.27, 7.5.10, 9.7.4,- osvetlenie vozidla t. j. zadne Združená svetlá a bočné pozičné svetlá sú rozmiestnením a tvarom vyhovujú EHK 48-02,- ochrana zdravia a bezpečnosť obsluhy pri práci na vrchu nádrže v okolí poklopov je zabezpečená sklopným zábradlím, podlahou (roštamí) v protišmykovej úprave a výstupným rebrikom so stúpačkami v...

Cisternová nadstavba (nesnímateľná cisterna) na novom cisternovom automobilovom prepravníku s typovým označením T 815 MCAP 6

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4631

Dátum: 07.12.2006

Autori: Baďura Ján, Person Vladimír

MPK: B60P 3/22

Značky: přepravníku, nesnímateľná, automobilovom, cisternovom, typovým, cisternová, nadstavba, označením, novom, cisterna

Text:

...pri plnení alebo vyprázdňovaní vozidla - vyhovuje požiadavkám podľa zväzku ll. kapitoly 6.8.2.1 .27, 7.5.10, 9.7.4,- osvetlenie vozidla t. j. zadné združené svetlá a bočné pozičné svetlá sú rozmiesmením a tvarom vyhovujú EHK 48-02,- ochrana zdravia a bezpečnost obsluhy pri práci na vrchu nádrže v okolí poklopov je zabezpečená sklopným zábradlím, podlahou (roštami) v protišmykovej úprave a výstupným rebríkom so stúpačkami V protišmykovej...

Bezpečná sklolaminátová cisterna

Načítavanie...

Číslo patentu: 262796

Dátum: 11.04.1989

Autori: Herditzký Ladislav, Grúň Peter

MPK: B60P 3/22

Značky: bezpečná, cisterna, sklolaminátová

Text:

...riešenia podla vynálezu je, že pri minimálnom zvýšení hmotnosti je cisterna spoľahlivo chránená pri prevrátení vozidla.Hlavný náraz pri prevrátení vozidla na bok zachytí bočná výstuha, ktorá svojou deformáciou pohltí časť energie nárazu a okrem toho chráni plášť cisterny proti vyčnievajúcim tvrdým predmetom nachádza 4júcim sa na mieste dopadu. Pri ďalšom prevracani vozidla preberajú ochrannú úlohu odvalovacie segmenty, ktoré...