Patenty so značkou «čistej»

Systém vstrekovania suspenzie mikronizovaného CaCO3 na remineralizáciu odsolenej a čistej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18921

Dátum: 22.07.2011

Autori: Poffet Martine, Skovby Michael

MPK: C02F 1/68, C02F 1/44, C02F 1/00...

Značky: systém, odsolenej, vstrekovania, čistej, remineralizáciu, caco3, suspenzie, mikronizovaného

Text:

...ktorý opisuje spôsob zahŕňajúcí zavedenie roztoku oxidu uhličitého amateriálu obsahujúceho jemne disperzný uhličitan vápenatý do tepelne odsolenej vody.0012 Prihlasovateľovi je taktiež známa nepublikovaná európska patentová prihláška 10 172 771,7, ktorá opisuje spôsob remineralizácíe odsolenej a čistej vody pomocou vstrekovania suspenzie mikronizovaného uhličitanu vápenatého a plynného oxidu uhličitého do napájacej0013 Všetky z vyššie...

Spôsob výroby vysoko čistej soľanky

Načítavanie...

Číslo patentu: 287704

Dátum: 23.05.2011

Autori: Mayer Mateo Jozef Jacques, Demmer René Lodewijk Maria

MPK: C01D 3/04, C01D 3/00

Značky: spôsob, soľanky, vysoko, čistej, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález opisuje spôsob výroby vysoko čistej soľanky, kde soľný zdroj, ktorý je kontaminovaný zdrojom síranov kovov alkalických zemín, sa rozpustí vo vode v prítomnosti účinného množstva najmenej dvoch retardačných činidiel, na zníženie obsahu síranov kovov alkalických zemín rozpustených v soľanke, najmä množstva síranu vápenatého, pričom obsah je znížený tak, že je rozpustených najviac 80 % síranov kovov alkalických zemín v porovnaní s krokom...

Spôsob prípravy čistej amorfnej vápenatej soli rosuvastatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20581

Dátum: 22.06.2006

Autori: Casar Zdenko, Zlicar Marko

MPK: A61K 31/505, C07D 239/42

Značky: přípravy, amorfnej, rosuvastatínu, spôsob, vápenatej, čistej

Text:

...vápenatej solirosuvastatínu neobsahujúcej žiadne významné množstvo vedľajších produktov.0010 Predložený vynález poskytuje spôsob výroby amorfnej vápenatej soli rosuvastatínupodľa nároku 1, altematívne podľa nároku 8.0011 Výhodne uskutočnenia sú uvedené V nárokoch závislých od nároku 1 a nároku 8, V0012 Predložený vynález ďalej poskytuje spôsob podľa nároku 16 alebo nároku 17 afarmaceutickú kompozíciu podľa nároku 18.0013 Predložený vynález...

Spôsob výroby nosiča liečiva, ktorý obsahuje častice čistej účinnej látky, nerozpustné alebo málo rozpustné vo vode, a nosič liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 284541

Dátum: 16.05.2005

Autori: Kruss Bernd, Peters Katrin, Müller Rainer, Becker Robert

MPK: A61K 9/14, A61K 9/10

Značky: obsahuje, nerozpustné, účinnej, liečivá, rozpustné, nosič, částice, nosiča, látky, vodě, čistej, málo, výroby, ktorý, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby nosiča liečiva, ktorý obsahuje častice čistej účinnej látky, nerozpustnej alebo málo rozpustnej vo vode, alebo častice zmesi aspoň dvoch takýchto účinných látok, pričom účinné látky sú pri teplote miestnosti pevné, pri ktorom sa suspenzia účinnej látky alebo zmesi účinných látok podrobia vysokotlakovej homogenizácii v piestovo-štrbinovom homogenizátore za vzniku častíc, ktoré majú stredný priemer, stanovený korelačnou fotónovou...

Konjugáty enantiomérne čistej (4S,8S)- a (4R,8R)-4-p-benzyl-8-metyl-3,6,9-triaza -3N, 6N, 9N-trikarboxymetyl-1,11-undekánovej kyseliny s biomolekulami, spôsob ich prípravy a použitie na prípravu farmaceutických prostriedkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11285

Dátum: 22.12.2003

Autori: Friebe Matthias, Brumby Thomas, Platzek Johannes, Lehmann Lutz, Sülzle Detlev

MPK: A61K 49/06, A61K 51/00

Značky: čistej, konjugáty, enantiomérne, farmaceutických, spôsob, 4s,8s, přípravu, 9n-trikarboxymetyl-1,11-undekánovej, prostriedkov, biomolekulami, přípravy, použitie, 4r,8r)-4-p-benzyl-8-metyl-3,6,9-triaza, kyseliny

Text:

...vivo diagnostike i vterapii, boli uskutočnené pokusy zvýšiť špecifickosť a selektívnosť napríklad voči cieľovým bunkám alebo požadovaným oblastiam a štruktúram tela. Tieto vlastnosti je možné zlepšiť napríklad napojením kovových komplexov na biomolekuly podľa principu drug-targetting. Ako biomolekuly sa tu ponúkajú plazmaproteíny,protilátky, ich fragrnenty, hormóny, rastové faktory a substráty pre receptory a enzýmy(napríklad spis W 0 97/...

Spôsob výroby vysoko čistej soli a jej použitie v elektrolytických procesoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1735

Dátum: 16.07.2003

Autori: Geertman Robert Michael, Mayer Mateo Jozef Jacques, Demmer René Lodewijk Maria

MPK: C01D 3/00, B01D 9/00

Značky: spôsob, čistej, vysoko, použitie, výroby, procesoch, elektrolytických

Text:

...soľ s obsahom NaCl viac ako 90 hmotn. Soľou môže byť Solárna sol(soľ získaná odparovaním vody z roztoku s použitím slnečného tepla), kamenná soľ a/alebo podzemné usadeniny soli. Výhodne sa použijú podzemné nánosy soli získané ťažbou rozpustením.Výrazom mokrá soľ sa označuje chlorid sodný obsahujúci podstatné množstvo vody. Konkrétne ide o soľ obsahujúcu vodu, pričom podiel NaCl v tejto soli je väčší ako S 0 °/n hmotn. Výhodne takáto soľ...

Spôsob prípravy čistej kyseliny tioktovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 821

Dátum: 07.01.2003

Autori: Meisel Peter, Laban Gunter, Müller Gilbert

MPK: C07D 339/00

Značky: tioktovej, přípravy, čistej, kyseliny, spôsob

Text:

...prípadne S-enan tioméry.ÚH DA ÚH 5 saKeďže zlúčeniny IV a V sa štruktúme líšia od tioktovej kyseliny iba počtom atómov síry, sú pre ekonomické oddeľovacie ačistiace procesy, ako je destilácia arekryštalizácia,potrebné rozdiely vo fyzíkálno-chemických vlastnostiach, ako napr. prchavosť arozpustnosť,len nepatrné. Dodatočné oddelenie vedľajších produktov IV a V, ktoré vznikli počas reakcie, je veľmi nákladné aneekonomické. Detekcia je možná len...

Spôsob výroby čistej, nesymetricky disubstituovanej močoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 279982

Dátum: 11.06.1999

Autori: Korntner Horst, Thonhofer Kurt, Wörther Rudolf Helmut, Auer Egmont

MPK: C07C 275/28, C07C 273/18, C07D 277/82...

Značky: čistej, disubstituovanej, výroby, močoviny, nesymetricky, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R znamená fenylový zvyšok, prípadne substituovaný jedným alebo väčším počtom substituentov zo skupiny atóm halogénu, alkyl, alkoxyl, aryloxyl alebo trifluórmetyl, ďalej môže R znamenať oxazolyl, izoxazolyl, tiazolyl, izotiazolyl, benzoxazolyl alebo benzotiazolyl, vždy prípadne substituovaný jedným alebo väčším počtom substituentov zo skupiny atóm halogénu, alkyl, alkoxyl alebo trifluórmetyl a...

Spôsob izolácie čistej voľnej kyseliny fenoxymetylpenicilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277731

Dátum: 05.10.1994

Autori: Kliment Július, Jakubčová Mária, Mazáň Štefan, Grelnethová Júlia

MPK: C07D 499/08, B01D 9/02, B01D 12/00...

Značky: fenoxymetylpenicilínu, izolácie, kyseliny, spôsob, čistej, voľnej

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu izolácie čistej voľnej kyseliny fenoxymetylpenicilínu liekopisnej kvality za účelom skrátenia súčasného izolačného postupu. Uvedený účel sa dosiahne tým, že sa surová draselná soľ fenoxymetylpenicilínu premyje organickým rozpúšťadlom vybraným zo skupiny polárnych alkoholov a ketónov s počtom uhlíkov 1 až 4 miešateľným s vodou a po premytí sa draselná soľ rozpustí vo vode. Hodnota pH roztoku sa upraví zriedenou...

Spôsob prípravy biologicky čistej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 266133

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kovář Josef, Škubla František

MPK: C02F 1/00

Značky: čistej, biologicky, přípravy, spôsob

Text:

...čase, obsluha je jednoduchá s výraznou možnosťou automatizácie, s možnosťou zdvojenia zariadenia pri požiadavke nepretržitej prevádzky. Vylúčia sa procesy pri vyšších teplotých a tým sa zvýši bezpąčnost práce a zníži sa energetická náročnosť. získaná voda sa môže uchovávať,dlhšiu dobu bez rizika rozmnoženia mikroorganizmov.Spôsob podľa vynálezu sa prevádza nalsedovne. Do vymiešavacej nádoby sa naplní demi voda o priemernej vodivosti 1...

Sposob prípravy čistej kyseliny octovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 259587

Dátum: 17.10.1988

Autori: Fabušová Iva, Rebro Karol, Fried Pavel, Škrovina Peter, Šingliar Michal, Čech Juraj

MPK: C07C 53/08

Značky: přípravy, octovej, spôsob, čistej, kyseliny

Text:

...octovej ľadovej je uvedený v príklade.Čistá kyselina octová zo sklenených balónov objemu 50 až 100 l sa prečerpá skleneným čerpadlem sklo triedy SIMAX do skleneného zásobníka sklo triedy SlMAX. Odtiaľ sa nadavkuje do sklenenej odparky sklo triedy SIMAX). Destiluje sa kontinuálne alebo diskontinuálne, pri zniženom alebo autmosférickom tlaku. Všetky tesnenia na destilačnom zariadení sú z tetlónu. Destilát sa zachytáva do sklenej predlohy...

Sposob výroby chloridu draselného ako čistej chemikálie

Načítavanie...

Číslo patentu: 254666

Dátum: 15.01.1988

Autori: Gireth Róbert, Kucharčíková Marta, Kubala Ondrej, Skopal Ján, Blahovský Ladislav

MPK: C01D 3/04

Značky: výroby, chemikálie, čistej, draselného, chloridů, spôsob

Text:

...do 0,0005 0/0. Uvedená sunovina neobsahuje ťažké kovy a železo, čo významne kladne ovplyvní kvalitu výsledné-ho produktu.Podstata vynálezu spočíva v tom, že po príprave vodného roztoku technickej draselnej soli pri teplote do 100 °C pridá sa chlorid bárnatý, roztok sa prefiltruje a vykoná sa pryštalizácia, prípadne následná rekryštalizácia produktu. Koncentrácie vodného roztoku technickej draselnej soli sa používa až do koncentrácie 50...

Spôsob izolácie čistej vápenatej soli fenoxymetylpenicilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227589

Dátum: 01.06.1986

Autori: Kliment Július, Hudec Milan, Jakubčová Mária, Daučík Adam

Značky: čistej, fenoxymetylpenicilínu, spôsob, izolácie, vápenatej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob izolácie čistej vápenatej soli fenoxymetylpenicilínu z roztokov získaných extrakciou sfiltrovanej fermentačnej pôdy organickými, s vodou nemiešateľnými rozpúšťadlami, s výhodou butylacetátom, odfarbením extraktu s adsorpčným činidlom, najmä aktívnym uhlím, vylúčením vápenatej soli z tohoto extraktu zrážaním, vyznačujúci sa tým, že sa na zrážanie tejto soli v prítomnosti vody alebo vody a organického rozpúšťadla nemiešateľného alebo aspoň...