Patenty so značkou «čistého»

Spôsob výroby vysoko čistého dicyklohexylamínu z vedľajších produktov vznikajúcich pri výrobe cyklohexylamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288006

Dátum: 17.09.2012

Autori: Uhlár Ján, Chovanec Štefan, Mačák Ivan, Bíro Pavel, Králik Milan, Brežný Branislav, Štefanko Michal, Horák Jaroslav

MPK: C07C 209/64, C07C 211/35

Značky: vedľajších, spôsob, dicyklohexylaminu, produktov, vznikajúcich, výroby, čistého, cyklohexylaminu, výrobe, vysoko

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vysoko čistého dicyklohexylamínu pri výrobe cyklohexylamínu z anilínu v kvapalnej fáze na ruténiovom katalyzátore na nosiči alumina alebo uhlie spočíva v tom, že sa viacnásobnou rektifikáciou reakčnej zmesi získaný koncentrovaný dicyklohexylamín opätovne katalyticky na kovovom Ru, Pd, Pt alebo Rh katalyzátore na nosiči, pri teplote 80 až 240 °C a tlaku 0,1 až 9,0 MPa, hydrogenuje a získa sa produkt s čistotou viac ako 99,0 % hmotn.

Spôsob prípravy vysoko čistého perindoprilu a medziprodukty použiteľné pri syntéze

Načítavanie...

Číslo patentu: 287866

Dátum: 09.01.2012

Autori: Porcs-makkay Márta, Simig Gyula, Mezei Tibor, Mándi Attila

MPK: A61P 43/00, A61P 9/12, A61K 31/404...

Značky: použitelné, perindoprilu, vysoko, čistého, medziprodukty, přípravy, spôsob, syntéze

Zhrnutie / Anotácia:

Predložený vynález sa týka spôsobu prípravy 1-{2(S)-[1(S)-(etoxykarbonyl)-butylamino]pro-pionyl}- (3aS,7aS)oktahydroindol-2(S)-karboxylovej kyseliny vzorca (I) a jej t-butyl-amínovej soli vzorca (I') bez kontaminantov odvoditeľných z dicyklohexylkarbodiimidu a nových medziproduktov všeobecného vzorca (III), kde substituent R znamená nižší alkyl alebo aryl nižší alkyl, kde nižší alkyl znamená priamy alebo rozvetvený alkylový reťazec obsahujúci 1...

Výroba vysoko čistého vyzrážaného uhličitanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19149

Dátum: 26.10.2010

Autori: Sötemann Jörg, Pohl Michael, Tavakkoli Bahman, Schmölzer Thomas

MPK: C09C 1/02, C01F 11/18

Značky: vysoko, vápenatého, výroba, uhličitanu, čistého, vyzrážaného

Text:

...sa najprv rozomelie a kalcinuje, že sa zmes získaná z tohto kroku kalcínácie nechá reagovať s chloridom arnónnym a rozpustí sa, čo vedie k tvorbe chloridu vápenatého, a že roztok chloridu vápenatého sa oddelí od nerozpustných fosforečnanov, a nechá sa reagovať s amoniakom a oxidom uhličitým, čo Vedie k vyzrážaniu uhličitanu vápenatého a k tvorbe chloridu amónneho, čo vedie k veľmi čistému uhličitanu Vápenatérnu, ktorý sa oddelí frltráciou,...

Použitie opticky čistého (S,S)-reboxetínu alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli na výrobu lieku na liečenie alebo prevenciu periférnej neuropatie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286669

Dátum: 18.02.2009

Autori: Ahmed Saeeduddin, Taylor Duncan, Mcarthur Robert, Wong Erik, Marshall Robert Clyde, Cetera Pasquale, Birgerson Lars

MPK: A61P 25/00, A61K 31/5375

Značky: liečenie, čistého, prevenciu, farmaceutický, s,s)-reboxetínu, periférnej, použitie, lieku, výrobu, opticky, prijateľnej, neuropatie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je použitie opticky čistého (S,S)-reboxetínu obsahujúceho menej ako 10 % hmotnostných (R,R)-reboxetínu pri výrobe liekov na liečenie alebo prevenciu periférnej neuropatie.

Použitie opticky čistého (S,S)-reboxetínu alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli na výrobu lieku na liečenie alebo prevenciu migrenóznych bolestí hlavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 286668

Dátum: 18.02.2009

Autori: Wong Erik, Cetera Pasquale, Ahmed Saeeduddin, Birgerson Lars, Taylor Duncan, Mcarthur Robert, Marshall Robert Clyde

MPK: A61P 25/00, A61K 31/5375

Značky: prijateľnej, s,s)-reboxetínu, použitie, lieku, migrenóznych, čistého, bolesti, farmaceutický, prevenciu, opticky, výrobu, hlavy, liečenie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je použitie opticky čistého (S,S)-reboxetínu obsahujúceho menej ako 10 % hmotnostných (R,R)-reboxetínu pri výrobe liekov na liečenie alebo prevenciu migrenóznych bolestí hlavy.

Použitie opticky čistého (S,S)-reboxetínu alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli na výrobu lieku na liečenie alebo prevenciu chronického únavového syndrómu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286667

Dátum: 18.02.2009

Autori: Cetera Pasquale, Taylor Duncan, Mcarthur Robert, Birgerson Lars, Marshall Robert Clyde, Ahmed Saeeduddin, Wong Erik

MPK: A61K 31/5375, A61P 25/00

Značky: lieku, prevenciu, liečenie, čistého, opticky, chronického, prijateľnej, s,s)-reboxetínu, únavového, použitie, výrobu, syndrómu, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je použitie opticky čistého (S,S)-reboxetínu obsahujúceho menej ako 10 % hmotnostných (R,R)-reboxetínu pri výrobe liekov na liečenie alebo prevenciu chronického únavového syndrómu.

Postup získavania čistého monosialogangliozidu GM1 na lekárske účely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18795

Dátum: 06.06.2008

Autori: Bunter René-pierre, Carlino Stefano

MPK: C07H 15/10

Značky: postup, čistého, lékařské, monosialogangliozidu, získavania, účely

Text:

...zmesi, ktorá obsahuje monosialogangliozid GM 1 ako hlavnú gangliozidovú zložku, pomocou ionexovej stĺpcovej chromatograñe s použitím eluentu s obsahom iónov draslíka a cézia.0016 Vo výhodnom uskutočenení prináša postup na prípravu monosialongagliozidu GM 1 s vysokým stupňom čistoty, ktorý zahŕňa nasledujúce kroky(a) separácia GM 1 od fukosylu-GM 1 v Iipidickej zmesi, ktorá obsahuje monosialogangliozid GM 1 ako hlavnú gangliozidovú...

Polymorfy enantiomérne čistého erdosteínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10807

Dátum: 16.11.2007

Autori: Gatti Pier Andrea, Zacche Matteo, Nicola Massimo

MPK: C07D 333/36

Značky: erdosteínu, polymorfy, čistého, enantiomérne

Text:

...spektrum píky-3 gpokračovaniej Charakterizácia formy I erdostelnuDSC krivka ohrevu spektrum piky0011 Enantiomérne čistá forma l R- alebo S-erdosteínu sa môže pripraviť prostrednictvom spôsobu, ktorý zahrnuje nasledovné krokya) poskytnutie roztoku enantiomérne čistého R- alebo S-erdosteinu v organickom rozpúšťadle,výhodne acetóneb) pridanie plynného alebo vodného amoniaku, aby sa vyzrážala amóniová soľ R- alebo Serdostelnud) rozpustenie...

Reaktor s riadeným tepelným gradientom na výrobu čistého vodíka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10667

Dátum: 14.06.2007

Autori: Wirth Harald, Rohrich, Kongmark Nils

MPK: C01B 13/02, B01D 53/22, B01J 19/24...

Značky: výrobu, čistého, riadeným, tepelným, vodíka, gradientom, reaktor

Text:

...membrány odlučujúce vodík. Teplota týchto stien sa riadi chladením. Vzdialenosť medzi membránamí odlučujúcimi vodík a rozkladovou zónou je funkciou materiálov použitých v membránach, podľašpecifických podmienok činnosti zostavy.Membrány sú vyrobené takým spôsobom, že extrahované plyny sa môžu odčerpávat alebo odplavovat prostredníctvom použitia neutrálneho nosného plynu. Možnou voľbou sú trubicové-3 súčasti, ktorých membrány tvoria aspoň...

Spôsob prípravy vysoko čistého meloxikamu a draselnej soli meloxikamu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8928

Dátum: 16.12.2005

Autori: Volk Balázs, Krasznai György, Körtvelyessy Gyuláné, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Mezei Tibor, Molnár Enikő, Porcs-makkay Márta, Pécsi Éva, Simig Gyula, Mesterházy Norbert, Lukács Gyula, Hofmanné Fekete Valéria, Nagy Kalman

MPK: A61P 29/00, C07D 417/12, A61K 31/427...

Značky: přípravy, spôsob, čistého, meloxikamu, vysoko, draselnej

Text:

...vzorca (III), kde R je metyl, používaná ako východisková látka. Najmenšie množstvo zlúčeniny vzorca (V) je pripravované v prípade, keď R je vo východiskovej zlúčenine vzorca (III) izopropyl. Podľa opisov v liekopisoch je úroveň koncentrácie zlúčenín vzorca (V) 0,1 hmotu. a tá môže byťdosialmutá iba niekoľkonásobnou rekryštalizáciou surového produktu z dichlórmetánu.0006 V patentovej prihláška US č. 20030109701 je opísaný spôsob prípravy...

Spôsob prípravy vysoko čistého 4-(3,4-dichlórfenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naftalén-1-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284671

Dátum: 28.07.2005

Autori: Clementis György, Greff Zoltán, Kótay Nagy Peter, Simig Gyula, Balázs László, Barkóczy József, Domán Imre, Seres Péter, Sztuhár Ilona, Rátkai Zoltán

MPK: C07C 49/697, C07C 45/81, C07C 45/51...

Značky: 4-(3,4-dichlórfenyl)-3,4-dihydro-1(2h)-naftalén-1-ónu, vysoko, přípravy, spôsob, čistého

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy vysoko čistého 4-(3,4-dichlórfenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naftalén-1-ónu vzorca (I) reagovaním o-dichlórbenzénu a alfa-naftolu v prostredí rozpúšťadla v prítomnosti Friedel-Craftsovho katalyzátora, ktorý zahrnuje kryštalizáciu surového reakčného produktu vzorca (I) aspoň raz z polárneho rozpúšťadla a aspoň raz z nepolárneho rozpúšťadla, pričom kryštalizačné kroky sa uskutočňujú v ľubovoľnom poradí. Zlúčenina vzorca (I) sa získa vo...

Spôsob výroby čistého alkoxidu horečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3527

Dátum: 13.11.2004

Autori: Standke Burkhard, Rauleder Hartwig

MPK: C07C 31/00, C07C 29/00

Značky: horečnatého, čistého, výroby, spôsob, alkoxidů

Text:

...premiešavania sa pridáva alkoxid horečnatý všeobecného vzorca II.0012 Pri uskutočňovaní tohto spôsobu je zvlášť potrebné dbať na to, aby sa pri uskutočňovaní alkoholýzy použil taký východiskový alkoxid (teda zlúčeniny vzorca II) a/alebo pri uvedenej reakcii vznikol reakčný medzistupeň, napríklad zmesový alkoxid, a/alebovznikol cieľový alkoxid, to znamená produkt vzorca I, ktorý je v alkohole vzorca III použitom0013 Ďalej sa reakčná zmes na...

Spôsob prípravy enantiomérne čistého mirtazapínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5854

Dátum: 05.07.2004

Autori: Wieringa Johannes Hubertus, Van De Ven Adrianus Antonius Martinus, Kemperman Gerardus Johannes

MPK: C07D 401/00, C07D 471/00

Značky: enantiomérne, spôsob, přípravy, mirtazapínu, čistého

Text:

...alebo (-) kenantiomérom uvedenej zlúčeniny. Konfigurácia (S) v bežných rozpúšfadlách sposobuje kladnú optickú rotáciu.D 012 Výraz enantiomérny nadbytok vzmesi sa vzťahuje na rozdiel medzi množstvami každého z enantiomérov, prítomných v zmesi, relatívne k celkovému množstvu zlúčeniny v zmesi, vyjadrené v percentách. Napriklad v 10 g zmesi obsahujúcej 9 g mirtazapínu (90 ) z ktorého sú 4 g (R)mirtazapínu a 5 g (S)-mirtazapínu, enantiomérny...

Spôsob prípravy 1-O-[(+)-mentoxykarbonyl]-6-O-benzyl-2,3:4,5-di-O-izopropylidén-myo- inozitolu,6-O-benzyl-2,3:4,5-di-O-izopropylidén-myo-inozitol-H-fosfonátu a enantiomérne čistého D a L-myo-inozitol-1,4,5-trifosfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283843

Dátum: 17.02.2004

Autori: Leung Lawrence, Bittman Robert

MPK: C07D 317/70, C07F 9/02

Značky: enantiomérne, čistého, spôsob, přípravy, inozitolu,6-o-benzyl-2,3:4,5-di-o-izopropylidén-myo-inozitol-h-fosfonátu, l-myo-inozitol-1,4,5-trifosfátu, 1-o-[(+)-mentoxykarbonyl]-6-o-benzyl-2,3:4,5-di-o-izopropylidén-myo

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy myo-inozitolových fosfátových derivátov: 1-O-[(+)-mentoxykarbonyl]-6-O-benzyl-2,3:4,5-di-O-izopropylidén-myo- inozitolu (D4P), D-myo-inozitol-1,4,5-trifosfátu (D-IP3), 6-O-benzyl-2,3:4,5-di-O-izopropylidén-myo-inozitol-H-fosfonátu (3-HP) a L-myo-inozitol-1,4,5-trifosfátu (L-IP3). Opísané spôsoby používajú na izoláciu medziproduktov menej kolónových chromatografických krokov ako doteraz používané syntézy, a preto sú vhodnejšie,...

Zloženie vysoko čistého fondaparinuxu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6374

Dátum: 12.02.2004

Autori: Morello Christian, Claassen Henricus Cornelis Jozephus, Bastiaansen Petrus Marcus, Potier Pierre, Branellec Jean-françois, Trouilleux Patrick

MPK: C07H 11/00, C07H 1/00

Značky: zloženie, čistého, vysoko, fondaparinuxu, sodného

Text:

...ako účinná látka V liekoch.0010 Prekvapivo bolo tiež zistené, že iba jediné použitie aktívneho uhlia umožňuje získať zlúčeniny s dobre stanoviteľným zložením. Tieto zlúčeniny sa dajú získať zo šarži surového fondaparinuxu sodného, v ktorých je obsah fondaparinuxu sodného a príbuzných nečistôt veľmi rozdielny. 0011 Aktívne uhlie je dlho používané na odstránenie plynných a kvapalných nečistôt. Používa sa napríklad na prečistovanie...

Purifikačný postup na prípravu vysoko čistého cyklosporínu A

Načítavanie...

Číslo patentu: 283672

Dátum: 27.10.2003

Autori: Nagyné Árvai Edit, Kéri Vilmos, Deák Lajos, Makó Györgyné, Miskolczy Istvánné

MPK: C07K 7/64

Značky: přípravu, vysoko, čistého, postup, cyklosporinů, purifikačný

Zhrnutie / Anotácia:

Postup chromatografického čistenia cyklosporínu A zo surového produktu, obsahujúceho cyklosporínovú zmes, s použitím kolóny naplnenej silikagélom a aplikáciou viacstupňovej chromatografickej metódy na kolóne plnenej normálnou silikagélovou fázou, v zmesi rozpúšťadiel obsahujúcej ako hlavnú zložku toluén.

Postup prípravy enantiomérne čistého (R) alebo (S)-5-(2-aminopropyl)-2-metoxybenzénsulfónamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5835

Dátum: 26.12.2002

Autori: Patel Dhimant J, Pandita Kanwal, Dubey Sushil K, Patel Dharmeshkumar, Rupapara Mahesh, Patel Ramanbhai

MPK: C07C 303/00, C07C 311/00

Značky: enantiomérne, přípravy, s)-5-(2-aminopropyl)-2-metoxybenzénsulfónamidu, postup, čistého

Text:

...kyslých adičných solí, a predovšetkým nových sulfamoyl-subtituovaných derivátovfenetylamínu a ich kyslých adičných soli, ktoré majú silný alfa-adrenergný blokačný účinok a sú vhodne ako antihypertenzívne činidlá a liečivá na kongestívne zlyhanie srdca.0006 Postup oddelenia alenických amínov je uverejnený v J. Med. Chem. 1988, 31(8), 1558-1566 použitím rôznych rozlišovacich činidiel ako d-()-metylbenzylamín a kyselina tartárová. Zhejiang Gongye...

Spôsob chromatografického získavania veľmi čistého cyklosporínu A a príbuzných cyklosporínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282836

Dátum: 22.11.2002

Autori: Nicoud Roger-marc, Kinkel Joachim, Hempel Roland, Voigt Ullrich

MPK: C07K 7/64, C07K 1/16, B01D 15/02...

Značky: velmi, cyklosporinů, získavania, spôsob, cyklosporínov, chromatografického, příbuzných, čistého

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob čistenia cyklosporínu A a príbuzných cyklosporínov z cyklosporín A obsahujúceho surového extraktu, ktorý využíva chromatografický postup so silikagélom ako adsorbentom, v ktorom sa a) v prvom stupni chromatografie pomocou preparatívnej HPLC alebo techniky "simulated moving bed" (SMB) surový extrakt frakčných krokov v oddelených koncentračných profiloch rozdelí na nepolárne sprievodné látky obsahujúce hodnotnú frakciu 1 a...

Spôsob výroby v podstate enantiomérne čistého N-chráneného (1R,4S)-2-azabicyklo[2.2.1]hept-5-en-3-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282782

Dátum: 11.11.2002

Autori: Mahmoudian Mahmoud, Dawson Michael John, Wallis Christopher John

MPK: C12P 13/00, C12P 41/00, C07D 209/52...

Značky: podstatě, enantiomérne, spôsob, čistého, 1r,4s)-2-azabicyklo[2.2.1]hept-5-en-3-ónu, n-chráněného, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby v podstate čistého N-chráneného (1R,4S)-2-azabicyklo[2.2.1]hept-5-en-3-ónu vzorca (IV), kde P je aktivačná a ochranná skupina, v ktorom sa na racemickú zmes N-chráneného (1R,4S)-2-azabicyklo[2.2.1]hept-5-en-3-ónu pôsobí acylázovým enzýmom a nezreagovaný enantiomér vzorca (IV) sa izoluje z reakčnej zmesi bežnými spôsobmi.

Spôsob výroby čistého melamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281912

Dátum: 02.07.2001

Autori: Virardi Mario, Canzi Lorenzo, Coufal Gerhard, Giacomuzzo Silvano, Müllner Martin, Canzi Aldo

MPK: C07D 251/60, C07D 251/62

Značky: melaminu, čistého, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby čistého melamínu spočíva v dodatočnom spracovaní melamínu pozostávajúceho z nasledujúcich krokov: a) oddelenie NH3/CO2 - splodín z tekutého melamínu, eventuálne b) redukcia oxidu uhličitého rozpusteného v tekutom melamíne privedením plynného amoniaku, c) zdržanie tekutého melamínu počas 0 až 8 hodín pri teplote medzi 430 °C a teplotou topenia melamínu a parciálnom tlaku amoniaku 5 až 40 MPa a d) pomalé, kontrolované chladenie...

Spôsob racemizácie opticky čistého substrátu 2-terc-butylkarboxamidpiperazínu alebo substrátu bohatého na 2-terc-butylkarboxamidpiperazín, alebo jeho solí a substrát na racemizáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281861

Dátum: 22.06.2001

Autori: Askin David, Reider Paul, Volante Ralph, Varsolona Richard, Rossen Kai

MPK: C07D 405/06, C07D 241/04, C07D 401/06...

Značky: bohatého, racemizáciu, 2-terc-butylkarboxamidpiperazínu, spôsob, 2-terc-butylkarboxamidpiperazín, substrátů, racemizácie, substrát, solí, čistého, opticky

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob racemizácie opticky čistého substrátu 2-terc-butylkarboxamidpiperazínu alebo substrátu bohatého na 2-terc-butylkarboxamidpiperazín všeobecného vzorca (IX) alebo (X), alebo jeho solí, ktorý spočíva v tom, že sa substrát nechá reagovať s racemizačným činidlom zo skupiny silná báza, bezvodá soľ kovu alebo karboxylová kyselina, v rozpúšťadle a pri teplote miestnosti až teplote 250 °C. Získané deriváty sú kľúčovými medziproduktmi na prípravu...

Sposob výroby čistého uhličitanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 260387

Dátum: 15.12.1998

Autori: Macho Vendelín, Zikmund Miroslav

MPK: C01F 11/18

Značky: spôsob, výroby, čistého, uhličitanu, vápenatého

Text:

...hydroxid draselný. Použiteľné, ale technicko-ekonomicky náročné sú tiež hydroxidy lítia, Cézia a rubídie.Množstvo hydroxidov alkalických kovov býva 0,1 až 20 hmot., počítané na soli alkylamínov a amönnych solí organických alebo anorganických kyselín. Vyššie množstvá sú síce použiteľné, ale prakticky neprinášajú výhody. Navyše môžu vzniknúť problémy s regeneráciou lúžiaceho roztoku a nižšie sú už prakticky neúčinné. Prísadyliydroxidov...

Spôsob prípravy štandardizovaného vysoko čistého koncentrátu ľudského von Willebrandovho faktora s vysokým podielom vysokomolekulárnych multimérov a takto získaný koncentrát

Načítavanie...

Číslo patentu: 279533

Dátum: 02.12.1998

Autori: Burnouf Thierry, Burnouf-radosevich Miryana

MPK: C07K 1/22, C07K 1/18, C07K 1/16...

Značky: čistého, koncentrát, spôsob, vysokým, vysokomolekulárnych, takto, koncentrátů, získaný, štandardizovaného, willebrandovho, faktora, vysoko, multimérov, podielom, ľudského, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy štandardizovaného vysoko čistého koncentrátu ľudského von Willebrandovho faktora s vysokým podielom vysokomolekulárnych multimérov z kryoprecipitovanej frakcie plazmy predčistenej na hydroxide hlinitom, ktorý zahŕňa tri po sebe nasledujúce chromatografické stupne, z ktorých prvé dva predstavujú iónovo výmennú chromatografiu na vinylickej polymérnej živici s veľkými pórmi, teda pórmi s vylučovacou medzou molekulovej hmotnosti 106...

Spôsob prípravy opticky čistého (6R alebo 6S)-diastereoizoméru derivátu kyseliny 5,6 (R alebo S),7,8-tetrahydrolistovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 279435

Dátum: 04.11.1998

Autori: Schlingmann Gerhard, Rosenfeld Stuart Alan

MPK: C12N 9/00, C12P 17/18, C07D 475/04...

Značky: přípravy, 6s)-diastereoizoméru, opticky, kyseliny, s),7,8-tetrahydrolistovej, spôsob, čistého, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy opticky čistého (6R alebo 6S)-diastereoizoméru derivátu kyseliny 5,6 (R alebo S),7,8-tetrahydrolistovej alebo jej soli, alebo jej esteru spočíva v tom, že zahŕňa enzymatickú formyláciu tetrahydrofosfát-formylázou 6S-formy 6R- a 6S- diastereoizomérov kyseliny tetrahydrolistovej alebo substituovanej kyseliny tetrahydrolistovej, alebo jej soli, alebo jej esteru pri vzniku zmesi obsahujúcej kyselinu...

Spôsob výroby chemicky čistého kryštálu síranu amónneho

Načítavanie...

Číslo patentu: 278677

Dátum: 04.12.1996

Autori: Kulla Štefan, Potočár Jozef

MPK: C01C 1/242

Značky: čistého, výroby, spôsob, krystalů, chemicky, amonného, síranu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby z medziproduktu syntézy kaprolaktámu - kyseliny laktámsírovej a čpavku. Kyselina laktámsírová sa privádza do miešanej suspenzie tvorenej kryštálom síranu amónneho, jeho vodného roztoku a vodného roztoku kaprolaktámu. Chladením sa suspenzia udržiava na teplote + 25 až + 60 °C a prívodom čpavku na pH v rozmedzí hodnôt 4,0 až 6,5, pričom vzniká vodný roztok kaprolaktámu a kryštalický síran amónny, ktorý je vedený k usadzovaniu v...

Způsob přípravy farmaceuticky čistého zinkového komplexu 5-chlor-7-jod-8-hydroxychinolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269993

Dátum: 14.05.1990

Autori: Miholics Gizella, Sebestyén Gyula, Görgényi Frigyes, Egri János, Kovács Márta, Seres István, Szeli Mária, Fekete Márton, Vágó Pál, Simonyi István

MPK: A61K 33/30, A61K 31/47

Značky: čistého, přípravy, farmaceutický, zinkového, způsob, 5-chlor-7-jod-8-hydroxychinolinu, komplexu

Text:

...komplexu vzorce I a 0,036 5 5 ~chlor-7-jodâ 8-hydroxychinolinu. Vzorky nasti pŕipravene eeeptioky a vážící 50 g ae uměle infikují buňkomi e sporamí výše uvedených mikroorganismů, aby ee získal výchozí počet zárodků 5 x O 5/3. Přímo po infekci /čas 0/ se odstraní že vzorků 1 g alikvotní části, potom po I, 2, 3, 4, 5. 6 a 7 dnech a v každém případě ee stanoví počet zárodků pomocí metodylicí destičky. Provádějí se tři paralelní zkouškv s oběme...

Sposob výroby chemicky čistého L-lyzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265509

Dátum: 13.10.1989

Autori: Szilasi Jozef, Pataky Anton, Sova Oto

MPK: C07C 101/04, C07K 3/16

Značky: l-lyzínu, chemicky, spôsob, čistého, výroby

Text:

...refokusujú a po refokusácii vo frakciách pri pH 9,6 až 9,8 je obsah L-lyzínu aspoň 99 3 v chemicky čistej forme.Prednostou vynálezu sú nizke náklady na zariadenie, prevádzku a energiu. Chemický čistý L-lyzín možno z roztoku získat v tuhej forme sušenim na valccvej alebo rozprašovacej sušičke alebo lyofilizáciou.Technicky L-lyzín s obsahom L-lyzinu v množstve 86 objemových vzhľadom na obsah aminokyselín podľa analýzy automatickým...

Způsob výroby chirálně vysoce čistého N-acetyl-L-alfa-alaninu nebo N-acetyl-D-alfa-alaninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263987

Dátum: 12.05.1989

Autori: Vanžura Jiří, Hrabálek Alexandr, Kasafírek Evžen, Křepelka Jiří, Vinšová Jarmila

MPK: C07C 103/46, C07C 101/08

Značky: n-acetyl-d-alfa-alaninu, vysoce, chirálně, výroby, n-acetyl-l-alfa-alaninu, způsob, čistého

Text:

...nutn-ost po užití zn-ačného přebytku ekonomicky i zdravotně nevýhowdného uacetylchlovridu.Zmíněné nevýhody odstraňuje způsob výrolby chirálně vysoce čistého N-acetyl-L-a-ialaninu nebo N-.acetyl-D-a-.alaninu uvedeného vzorce, a to acetylací L- nebo D-ae-alaninu acetanhvdridem ve vodně alkalic~ kém prostředí, podle vynálezu. Podstata tohoto způsobu spočíva v tom, že se acetylace provádí ve voclném roztoku, obsahujícim stechiometrické množství...

Sposob prípravy čistého metanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259588

Dátum: 17.10.1988

Autori: Žáková Ľubomíra, Tkáč Igor, Škrovina Peter, Čech Juraj, Patková Jolana, Hrubovčák Jozef, Fabušová Iva

MPK: C07C 31/04

Značky: přípravy, čistého, spôsob, metanolu

Text:

...požadovaná kvalita výsledného produktu vzhľadom na počet sa distribúciu častíc »a zároveň nedochádzalo k nadmernému zanášaniu membrán s najmenšou veľkosťou pórov. Používa sa sústavy filtrov s otv-ormi pórov o veľkosti 0,8 m, 0,45 m a 0,2 m..Spôsob prípravy je osvetlený na nasledovnom príklade.Vstupná surovina - metanol aikostnej triedy p. a. - sa analyzoval podľa ČSN 68 6484. Obsah kovov sa stanovil metódou AAS. Z nameraných hodnôt sa...

Sposob prípravy čistého xylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259586

Dátum: 17.10.1988

Autori: Fried Pavel, Vojtech Emil, Škrovina Peter, Fabušová Iva, Šingliar Michal, Čech Juraj

MPK: C07C 15/08

Značky: spôsob, xylenu, čistého, přípravy

Text:

...charakteru, pričom praco-vný tlak sa nastaví v oblasti od 8 kPa do 101,32 kPa. Teplota odberu produktu je t., 1 °C, pričom t., je rovnovážna teplota varu xylénu pri danom pracovnom tlaku z vyššie uvedeného rozsahu pracovných tlakov.Destilát sa zachytáva do predlohy tak, že je zamedzené prístupu vzduchu do predlohy. Destilát sa z destilačnej predlohy následne vedie do stupňa filtrácie. Filtre-cia sa uskutočňuje viacstupňovým spôsobom tak,že...

Způsob výroby vysoce čistého cefuroximaxetilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259515

Dátum: 17.10.1988

Autori: Crisp Harold, Clayton John, Elliott Leonard, Wilson Edward

MPK: A61K 31/545, C07D 501/34

Značky: vysoce, čistého, cefuroximaxetilu, způsob, výroby

Text:

...60 až 125 °C. Obdobně výstupní teplota plynu je závislá na použitém rozpouštědle, může však být například v rozmezí 45 až 100 °C, výhodně 50 až 80 °C.Použití postupů rýchleho odpaření, zejména použití sušení rozstřikováním vede též, za vhodných podmínek, obzvláště snadno k získání produktů majících stále shodné rozmezí velikosti častíc. Produkt, vznik 259515lý sušením rozstřikováním, má tvar dutých mikrokuliček, které jsou velmi vhodné...

Sposob izolácie čistého fenoxymetylpenicilínu alebo benzylpenicilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259364

Dátum: 17.10.1988

Autori: Bučko Michal, Grelnetová Júlia, Jakubčová Mária, Daučík Adam, Mazáň Štefan

MPK: C12P 37/00

Značky: benzylpenicilínu, čistého, izolácie, spôsob, fenoxymetylpenicilínu

Text:

...má .nízku priepustnost. Tieto faktory výrazne ovplyvňujú izoláciu čistého penicilínu. .Bolo zisteně,- že aplikáciou koagulantu, s výhodou síranu hlinitého a katiónaktívneho flokulantu derivátu, alebo kopolyméru polyakrylamidu do fermentačnej pôdy, dochádza k účinnému vyvločkovaniu bielkovín a k absorpcii farebných látok na povrch vločiek. Filtrát získaný týmto spôsobom je lepšej kvality pre ďalšie spracovanie, čo priaznivo ovplyvňuje...

Způsob přípravy velmi čistého parawolframanu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 258950

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kodýtek Vilém, Grunt Miloslav

MPK: C01G 41/00

Značky: přípravy, amonného, způsob, parawolframanu, velmi, čistého

Text:

...amonný. Tento vynález je založen na zjištění, že přidáním vodného roztoku amoniaku k tomuto peroxidíckému roztoku vznikne čirý roztok wolframanu amonnćho a dále ra poznatku, že při odpařování tohoto roztoku se vylučuje krystalický parawolframan amonný. obsahující pouze stopy močoviny.Postup podle vynálezu lze použit nejen k přípravě velmi čistého parawolframanu amonnüho, ale též k zjednodušení známých postupů výroby parawolframanu amonného....

Způsob přípravy velmi čistého 4,4-diamino-1,1-diantrachinonylu v pigmentové formě

Načítavanie...

Číslo patentu: 257894

Dátum: 15.06.1988

Autori: Švestková Jitka, Slavík Vlastimil

MPK: C09B 67/14

Značky: přípravy, čistého, pigmentové, způsob, formě, 4,4-diamino-1,1-diantrachinonylu, velmi

Text:

...kyseliny, nebo může být zíekán rozpuštěním pigmentu v kyeelině sírové, v případech, kdy je žádoucí zlepšit jeho čistotu a fyzikální formu. Výhodne se používá k rozpuštěni, případně k desulfonaci, kyselina o konoenttaci, při které je pigment rozpuštěn i za normální teploty (z takto připraveného roztoku je možno filtrací odstranit nerozpustné nečistoty, zhoršující zpracovatelnost, jako např. písek apod.) a na koncentraci...

Způsob přípravy čistého síranu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 257170

Dátum: 15.04.1988

Autori: Provazník Luděk, Broul Miroslav, Hložný Ladislav

MPK: C01F 7/74

Značky: přípravy, síranu, čistého, hlinitého, způsob

Text:

...hlediska dosaženo vhodné koncentrace tuhé fáze V suspenzi.Filtrační vlastnosti suspenze, ale i výtěžek síranu hlinitého závisí na složení ternáru. Bylo zjištěno, že pro obsah draslíku v krystalickém produktu nemá složení ternáru výrazný vliv. zlepšení filtračních vlastností však umožňuje promývání filtračního koláče a tak lze dosáhnout odstranění většího podílu matečného roztoku a tím i vyšší čistoty krystalů.Jelikož optimální...

Způsob přípravy čistého 1-naftolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256050

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jesenský Miloš, Soběslav Jiří, Žaloudek Josef, Touš Karel

MPK: C07C 39/14

Značky: 1-naftolu, čistého, způsob, přípravy

Text:

...l~naftolu izoluje riltraeí, promyje vodou a vysuší. Získa se takto 82 g čistého 1-nattolu s obsahem 0,1 hmot. 2-naftolu.Do kádinky se přodloží 500 mi vody a 65 ml 10-N roztoku Na 0 H, obsah se vyhřoje na 40 °G a přidá se 80 g kyseliny 2-hyd 3 25 s usn roxi-1-naftoové. Po jejím rozpuštěni se za stálého micháni a vyhřivání zanese 130 g 1-naftolu technického Po jeho rozpuštění se nechá roztok zvolna chladnout a při teplotě 32 °C se...