Patenty so značkou «čisté»

Minerálna vlna preukazujúca schopnosť rozpúšťať sa vo fyziologickom médiu a tepelne a/alebo zvukovo izolujúce produkty alebo substráty pre čisté kultúry

Načítavanie...

Číslo patentu: 285275

Dátum: 11.09.2006

Autori: De Meringo Alain, Laffon Fabrice, Bernard Jean Luc

MPK: C03C 13/00

Značky: substráty, produkty, preukazujúca, zvukovo, čisté, schopnosť, rozpúšťať, médiu, izolujúce, kultury, tepelně, fyziologickom, minerálna

Zhrnutie / Anotácia:

Minerálna vlna so schopnosťou rozpúšťať sa vo fyziologickom médiu, ktorá obsahuje uvedené zložky v hmotnostných percentách: oxid kremičitý SiO2 38 až 52 %, výhodne 40 až 48 %, oxid hlinitý Al2O3 17 až 23 %, oxid kremičitý a oxid hlinitý 56 až 75 %, výhodne 62 až 72 %, SiO2 + Al2O3, oxidy RO (oxid vápenatý a/alebo oxid horečnatý CaO a/alebo MgO) 9 až 26 %, výhodne 12 až 25 %, oxid horečnatý MgO 4 až 20 %, výhodne 7 až 16 %, pomer obsahu oxid...

Enantiomérne čisté deriváty kyseliny chinolónkarboxylovej a naftyridónkarboxylovej, spôsob ich výroby, liečivá tieto látky obsahujúce a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285155

Dátum: 19.06.2006

Autori: Krebs Andreas, Metzger Karl Georg, Bremm Klaus-dieter, Schenke Thomas, Philipps Thomas, Petersen Uwe, Haller Ingo, Grohe Klaus, Endermann Rainer

MPK: C07D 498/00, C07D 471/00

Značky: chinolónkarboxylovej, výroby, liečivá, použitie, kyseliny, enantiomérne, deriváty, spôsob, látky, čisté, obsahujúce, tieto, naftyridónkarboxylovej

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka enantiomérne čistých derivátov kyseliny chinolónkarboxylovej a naftyridónkarboxylovej všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty význam uvedený v opisnej časti, spôsobu ich výroby, liečiv tieto látky obsahujúcich a ich použitia na výrobu antibakteriálnych činidiel a prísad do krmív.

Enantiomérne čisté aminoheteroarylové zlúčeniny ako inhibítory proteínkinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7515

Dátum: 15.08.2005

Autori: Funk Lee, Pairish Mason, Nambu Mitchell, Tran-dube, Kung Pei-pei, Cui Jingrong, Shen-hong, Jia Lei, Meng Jerry

MPK: C07D 241/00

Značky: čisté, proteínkinázy, aminoheteroarylové, enantiomérne, inhibitory, zlúčeniny

Text:

...úspešného liečenia, ako je rakovina pankreasu, glióm a hepatocelulárny karcinóm.0005 Príklady inhibítorov c-MET (HGF R), ich syntéza a použitie môžu byť nájdené v US patentovej prihláške sériové číslo 10/786 610, s titulom AminoheteroarylCompounds as Protein Kinase Inhibitors, podaná 26. februára 2004, azodpovedajúca medzinárodnej prihláške PCT/US 2004/OO 5495 s rovnakým titulompodaná 26. februára 2004, ktorých opisy sú v tomto dokumente v...

Nové enantiomérne čisté beta-agonisty, spôsob ich prípravy a ich použitie ako liečivo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15058

Dátum: 11.05.2005

Autori: Sieger Peter, Lustenberger Philipp, Konetzki Ingo

MPK: C07D 265/36, A61K 31/536, A61P 11/00...

Značky: liečivo, nové, beta-agonisty, spôsob, čisté, přípravy, použitie, enantiomérne

Text:

...týka použitiavyššie uvedených zlúčenín vzorca l na prípravu liečiva na liečbu ochorení dýchacích ciest.Predložený vynález sa výhodnejšie týka použitia vyššie uvedených zlúčenín vzorca 1 na prípravu liečiva na liečbu ochorení dýchacích ciest, ktoré sú zvolené zo skupiny pozostávajúcej z obštrukčných ochorení pľúc rôznej genézy, emfyzémov pľúc rôznej genézy,reštrikčných ochorení pľúc, intersticiálnych ochorení pľúc, cystickej fibrózy, bronchitíd...

Spôsob prípravy kryštálov zonisamidu bez 1,2-dichlóretánu a vysoko čisté kryštály zonisamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7188

Dátum: 28.07.2003

Autori: Ueno Yoshikazu, Kimura Yasujiro

MPK: C07D 261/00

Značky: zonisamidu, vysoko, spôsob, čisté, přípravy, 1,2-dichlóretánu, kryštálov, krystaly

Text:

...prípravu účinnej látky vyhovujúcej tejto smernici vo vzťahu k bezpečnosti liečiv.0006 Odstránenie zvyškového rozpúšťadla je obvykle vykonávané suŠením. Je však veľmi problematické úplne odstrániť V látke uzavreté rozpúšťadlo konkrétnou metódou sušenia používanou pri výrobe. Pa tent USA č. 4,533,746 opisuje metódu odstránenia rozpúšťadla desti láciou pri čistení bisfenolov, pri ktorej sa rozpúšťadlo uzavreté v bisfenoloch uvoľní a odstráni z...

Opticky čisté soli (-)-enantioméru pyridylmetylsulfinyl-1H-benzimidazolových zlúčenín, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom, ich použitie a medziprodukty na ich prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282524

Dátum: 09.09.2002

Autori: Lindberg Per, Von Unge Sverker

MPK: C07D 401/12, A61K 31/44

Značky: spôsob, přípravu, medziprodukty, prostriedok, enantiomeru, obsahom, pyridylmetylsulfinyl-1h-benzimidazolových, čisté, přípravy, zlúčenín, farmaceutický, opticky, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané opticky čisté zlúčeniny, ktorými sú Na+, Mg2+, Li+, K+, Ca2+ alebo N+(R)4 soľ (-)-5-metoxy-2-[[(4-metoxy-3,5-dimetyl-2-pyridyl)metyl]sulfinyl]-1H- benzimidazolu, kde R znamená alkylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka, spôsob ich prípravy a farmaceutické prostriedky obsahujúce tieto zlúčeniny ako účinné látky, taktiež použitie týchto zlúčenín na prípravu farmaceutických prostriedkov a medziprodukty na prípravu takýchto zlúčenín.

Způsob přípravy čisté KOH addiční sloučeniny trans izomeru naftoylenbenzimidazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269944

Dátum: 14.05.1990

Autor: Gemzová Iva

MPK: C07D 235/18

Značky: způsob, sloučeniny, izomeru, přípravy, trans, čisté, naftoylenbenzimidazolu, addiční

Text:

...°C pigmentovou formu trans lzomaru, vyznačující as vydatností a jaa ným žlutým odatínsrn oranžové barvy, a to i při barvoní poiypropyinnového hadvabí. Příklad 1.Ostře odeátý Liltrační koláč KOH adduktu trrans izomsru naltoylenbenzlmidazotu, obsahující zo g sušin-y barvłva, byl suspendovćn vs 2 oo ml 23,3 36 KOH zřvděnáho 50 m 1 so st peroxldu vodíku. po tňch hodinách míchání byla ausponzo zahřáta na 50 °C. roztok byl přeiiitrován a vrácon do...

Způsob výroby opticky čisté kyseliny erythro-(+)-3-(2-aminofenylthio)-2-hydroxy-3-(4-methoxyfenyl) propanové štěpením racemátu za použití soustavy L-lysin – pomocná báze jako opticky štěpicího činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269279

Dátum: 11.04.1990

Autori: Skácelová Eva, Ferenc Milan, Hrbata Jiří

MPK: C07C 99/12

Značky: soustavy, opticky, l-lysin, pomocná, racemátu, kyseliny, báze, propanové, erythro-(+)-3-(2-aminofenylthio)-2-hydroxy-3-(4-methoxyfenyl, činidla, použití, štěpicího, výroby, čisté, štěpením, způsob

Text:

...až 50 vodného roztoku) v množství 0,5 až 0,8 molu na 1 mol racemické kyseliny. součet molárních koncentraoí použitých bázi by měl být 1,05 až 1,5 molu na 1 mol raoemické kyseliny. Produkt postupně krystaluáe, krystalizace Je prakticky dokončena po 2 až 6 hodinách míchání. Vyloučená L-lysinová sůl ()-kyseliny se odsaáe, dobře pronyje methanolem a po rozpuätění v destilovaně vodě se produkt uvolni úpravou pH roztoku pomocí 10 kyseliny...

Způsob výroby opticky čisté kyseliny erythro-(+)-3-(2-aminofenylthio)-2-hydroxy-3-(4-methoxyfenyl) propanové štěpením racemátu za použití soustavy hydrochlorid L-lysinu – pomocná báze jako opticky štěpicího činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269278

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ferenc Milan, Hrbata Jiří

MPK: C07C 99/12

Značky: l-lysinu, soustavy, výroby, opticky, čisté, báze, způsob, kyseliny, činidla, pomocná, racemátu, propanové, erythro-(+)-3-(2-aminofenylthio)-2-hydroxy-3-(4-methoxyfenyl, štěpením, štěpicího, použití, hydrochlorid

Text:

...3 x 40 ml destilované vody a vysuší. Získa se 13,85 5 produktu o /°ő/§ 25 447,87 ° (c 0,5 met hanol). Příklnd 231,94 g (0,1 mol) kyseliny erythro-(1)-3-(2-aminofenylthio)-2-hydroxy-3-(4-methoxyfeny 1)propanové se suspenduje ve 450 ml methanolu a po 10 minutách mícháni se k suspenzi přidá 1,87 5 (0,11 mol) amoniaku ve formě vodného roztoku. K vzniklému čírému roztoku se poté přidá roztok 12,03 5 (0,055 mol) hydrochloridu L-lysinu...

Ultrazvukový žiarič najmä pre zvlášť čisté prostredie velké výkony

Načítavanie...

Číslo patentu: 265332

Dátum: 13.10.1989

Autori: Firic Miroslav, Hanzlík Jozef

MPK: H04R 1/44

Značky: ultrazvukový, výkony, zvlášť, žiarič, najmä, čisté, prostredie, velké

Text:

...výkony podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom,že kovová membrána je na vnútornej vyžarovacej strane opatrená ochrannou poritikoróznou vrstvou. ultrazvukový žiarič je kompaktne spojený so stenou pracovnej nádoby prostrednictvom výstupku dosadajúceho po obvode na ochrannú protikorôznu vrstvu.Ultrazvukovým žiaričom najmä pre zvlášť čisé prostredie a veľké výkony sa zamedzi akémukoľvek znečistovaniu pracovného prostredia v pracovnej...

Způsob přípravy krystalického torasemidu v čisté modifikaci I

Načítavanie...

Číslo patentu: 259891

Dátum: 15.11.1988

Autori: Lettenbauer Gustav, Topfmeier Fritz

MPK: A61K 31/44, C07D 213/71, A61K 31/17...

Značky: přípravy, způsob, krystalického, modifikací, torasemidu, čisté

Text:

...také zahřívat na teplotu 70 až 90 C, přičemž reakce zcela proběhne za 3 až 6 hodin. Zatímco vzniknou při zahřívání torasemidu v rozpouštědle jako ethanolu, octanu, methylenchloridu a chloroformu značná množství rozkladných produktů, může se teo-rasemid neočekávaně zahřívat ve vodě bez znatelného rozkladu několik dní na 90 °C. Dále se zdá překvapující, že již přídavek nepatrné-ho množství až 1 9/0 způsobuje přesmyk, protože torasemid...

Způsob přípravy čisté kyseliny 1-(tetrahydro-2-furyl)-3-(1-naftyl) propan-2,2-dikarboxylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 258294

Dátum: 16.08.1988

Autori: Vlková Marie, Valenta Vladimír, Protiva Miroslav

MPK: C07D 307/12

Značky: přípravy, způsob, propan-2,2-dikarboxylové, čisté, kyseliny, 1-(tetrahydro-2-furyl)-3-(1-naftyl

Text:

...kterou neni nutné čistit destilací odpadá též destilace esterů jmenované kyseliny.Dále uvedený příklad je pouhou ilustrací možností vynálezu a není jeho účelom všechny tyto možnosti vyčerpávajícím způsobem popisovat. Výchozí ester vzorce II se ziská podle literatury (Szarvasi E., Neuvy L. Bull. Soc. Chim. Fr. 1962, 1343 Belg. pat. 613 547Mndžojan A. L. a Baladajan C. E., lit. citována) reakcí dietylesteru kyseliny...

Ultrazvukový žiarič, najmä pre zvlášť čisté prostredie

Načítavanie...

Číslo patentu: 254230

Dátum: 15.01.1988

Autori: Firic Miroslav, Hanzlík Jozef

MPK: B08B 3/04, H04R 23/00

Značky: žiarič, najmä, ultrazvukový, čisté, prostredie, zvlášť

Text:

...zvlášťčisté prostredie podľa vynálezu sa docieli absolútna Čistota pracovnéh-o prostredia,vysoká prevádzková životnosť pri vysokej elektroakustíckej účinnosti.Na pripojenom výkrese je znázornená príkladné riešenie ultrazvukového žiariča pre zvlášť čisté prostredie, kde je nakreslený v reze.Ultrazvukový žiarič pre zvlášť čisté prostredie pozostáva z kovovej membrány 2 po obvode opatrenej prstencom 3. Na vnútornej strane kovovej membrány 2 je...

Způsob přípravy kapalného vzorku ke spektrofotometrickému stanovení bóru v čisté mědi a v čistém niklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237545

Dátum: 15.12.1986

Autori: Čížek Zdeněk, Študlarová Vlasta

MPK: G01N 21/31

Značky: čistém, mědi, stanovení, spektrofotometrickému, vzorků, kapalného, přípravy, čisté, způsob, niklu, bóru

Zhrnutie / Anotácia:

Uvedeného způsobu lze použít ve všech analytických laboratořích při analýzách mědi, niklu a slitin na bázi mědi a niklu. Podstata způsobu přípravy kapalného vzorku uvedených kovů a slitin spočívá v jejich rychlém a úplném rozpuštění působením na pevný vzorek nejprve peroxidem vodíku a potom kyselinou sírovou. V takto připraveném kapalném vzorku se bór s vysokou citlivostí a selektivností stanoví spektrofotometricky ve formě komplexu...

Způsob výroby krystalograficky čisté A-formy enonu /3aa, 4ß /1E/, 5a, 6aa/-4-{/4-/3-chlorfenoxy/-3-oxo-1-butenyl/}hexahydro-5-/1,1′-bifenyl- 4-karbonyl/oxy/-2H-cyklopenta [b] furan-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233975

Dátum: 01.12.1986

Autori: Staněk Jan Csc:, Černý Miloslav, Prošek Zdeněk, Kubelka Vladislav Csc, Mostecký Jiří Akademik, Dolanský Vladimír, Votava Vladimír, Drahoňovský Jan, Paleček Jaroslav

MPK: C07C 177/00, C07D 307/93

Značky: čisté, enonu, způsob, a-formy, 3aa, 1e, krystalograficky, furan-2-onu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby krystalograficky čisté A-formy enonu /3a(4(/lE/(5,6a(/-4-{/-4-/3-chlorfenoxy/-3-oxo-1-butenyl/}hexahvdro-5- / 1,1-bifenyl-4-karbonyl/oxy/-2H-cyklopenta [b] furan-2-onu vzorce I. Surový enon vzorce I se po rozpuštění enonu vzorce I v chlorovaném rozpouštědle obsahujícím 1 až 3 atomy uhlíku zbaví nečistot filtrací s adsorbentem, načež se rozpouštědla odpaří a k získanému produktu se po indukční periodě 5 až 20...

Způsob přípravy mikrobiálně čisté demineralizované vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 229892

Dátum: 15.04.1986

Autori: Jakubová Antonia, Zachar Jozef, Král Lukáš, Filadelfiová Zora, Mihalíková Danica

MPK: C02F 1/50

Značky: čisté, mikrobiálně, přípravy, způsob, demineralizované

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy mikrobiálně čisté demineralizované vody, určené zejména pro farmaceutické a/nebo potravinářské účely, s to tak, že se demineralizovaná voda ~vádí ve styk se silně kyselým katexem v Ag-cyklu na bázi sulfonovaného polystyrenu, který může být předem sterilizován.

Způsob přípravy čisté naftalen-1-sulfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 227540

Dátum: 01.09.1985

Autori: Machová Marta, Kunčický Jiří, Černý Otakar, Froschová Miroslava, Vlk Josef, Plaček Karel, Florián Petr

Značky: přípravy, naftalen-1-sulfonové, způsob, kyseliny, čisté

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy čisté naftalen-1-sulfonové kyseliny sulfonací naftalenu 100% kyselinou sírovou, vyznačený tím, že se surový produkt po odfiltrování kapalných podílů sulfonační směsi promyje kyselinou sírovou o koncentraci 79 až 100 %.