Patenty so značkou «číslicovým»

Zosilňovač s automatickým číslicovým nastavením zosilnenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 260357

Dátum: 15.12.1998

Autor: Košťál Milan

MPK: H03F 1/26

Značky: nastavením, číslicovým, zosilnenia, automatickým, zosilňovač

Text:

...prvý vstup pamäti, ktorej druhý vstup je spojený so svorkou nulovacieho impulzu a ktorej výstup je pripojený na vstup spínače, ktorého výstup je pripojený na druhý vstup riadiaceho člena.Hlavnou výhodou zosilňovače s automatickým číslicovým nastavením zosilnenia podľa vynálezu je, že umožňuje optimálnenastavenie zosilnenia jediným testovacím impulzom, pričom nastavenie prebieha číslicovým spôsobom a výsledné nastavené zosilnenie v číslicovom...

Zapojenie integrátora s automatickým číslicovým nastavením integračnej konštanty

Načítavanie...

Číslo patentu: 265762

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vanek Martin, Košťál Milan

MPK: H03G 3/12

Značky: konstanty, automatickým, integrátora, integračnej, zapojenie, nastavením, číslicovým

Text:

...na vstup pamäti. Výstup pamäti je spojený so vstupom spínača, ktorého výstup je spojený s druhým vstupom bloku nastavenia integračnej konštanty. Doplňujúcim znakom vynálezu je, že spínač je tvorený poľom riadenými tranzistormi.Hlavnou výhodou integrátora podľa vynálezu je, že umožňuje s využitím integračnej metědy rýchle nastavenie optimálnej integračnej konštanty s požadovanými počiatočnými podmienkami. Ďalej s malými obmenami umožňuje...

Zapojení diferenciálního indukčnostního snímače neelektrických veličin s číslicovým výstupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265463

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kirchner Stanislav, Klein František, Václavík Leoš

MPK: G01B 7/10, G01D 21/02, G01D 1/16...

Značky: neelektrických, výstupem, veličin, diferenciálního, indukčnostního, číslicovým, snímače, zapojení

Text:

...výrobě a nastavování, nejsou použity přesné a drahé analogové prvky,- zapojení je zvlášt vhodné pro připojení k míkropočítači.- přímý převod měřené veličiny na délku intervalu kmitů oscilátoru způsobuje minimální citlivost na rušivé vlivy a umožňuje zpracovat dynamický rozsah měřené veličiny až sto decibelů,- vykazuje výbornou linearitu převodní charakteristiky, vyplývající z vhodné volby jejího matematického modelu, s možností dalšího...

Bruska do kulata pro vnější a vnitřní broušení s číslicovým programovým řízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 256921

Dátum: 15.04.1988

Autori: Garabedjan Aram, Petrov Petr, Atanasov Živko

MPK: B24B 5/12

Značky: bruska, číslicovým, broušení, programovým, vnější, řízením, vnitřní, kulata

Text:

...06 páöaTunaeMmx neTanEň ömcrpan BBTOMaTHHeCKañHanBnKB cwanxa npH HSMGHGHHH rHnopasMepa eT 8 neünp 0 CTaKKHHEMGTHKB npH snamnrenbumm TexHonorHuecxHx BosMomHocTHxHpnuepuoe BHHOHHGHME KDYPHONHHQOBBŘBHOPO crauxa, cornacuo Hsoöpewenmm,noxa 3 aHo Ha npunoxeuuux pHcyHKax, ruepncyuox 1 - oömnü BHn caepxy Ha crauox c B 5 aHMHHM pacnonoxeneu pa 6 ouHx uacreňpncyuox 2- npononbauň paspes crauxa qepea nepennmm öaöxy, anyrpenneňnHoBanbHuü cynnopr H...

Zapojení pro určování regulačních nebo řídicích zásahů číslicovým počítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256010

Dátum: 15.04.1988

Autor: Tůma Jiří

MPK: G05D 5/06

Značky: zásahu, řídících, číslicovým, regulačních, zapojení, počítačem, určování

Text:

...g, kte ré jsou ovládány obvodem 1 výhodnocení zvoleného přírůstku integrální veličiny a řízení spínačů. Tento obvod vyhodnocuje informace, které jsou.z technologického procesu odebírány obvodem 5 měření a obvodem á integrace .integrovánjn Regulační odobgzlka je zpracovánav ústředním členu g regulátoru a současně zapamatována v paměti 2 toto však platí pouze při sepnutých spíhačích Q, Q. Intenzitu pro oesu charakterizuje nezáporná veličina,...

Zapojenie obvodu na vytvorenie podielu dvoch analógových signálov s číslicovým výstupom

Načítavanie...

Číslo patentu: 243915

Dátum: 15.11.1987

Autori: Vobooil Ivan, Dostál Josef, Eerník Jaroslav, Vít Václav

MPK: H03M 1/12

Značky: podielu, číslicovým, zapojenie, obvodů, analogových, signálov, vytvorenie, výstupom, dvoch

Text:

...vstupom pripojeným na výstup násobiaceho čísli-covo-analogového prevodníłka, na ktorého referenčný vstup je pripojený zdroj deliaceho signálu a na číslicový vstup násobiaceho číslicovo-.analógového prevodníka je pripojený čislicový výstup radiče so spúšťacím vstupom, hodinovým vstupom a riadiacim vstupom, ktorý je spojený s výstupom kompa 4rátora, pričom číslicový výstup radiča je súčasne číslicový výstup podielu.Príklad prevedenia...

Zapojení pro prodlužování vyzváněcích impulsů v zařízeních s číslicovým přenosem informací

Načítavanie...

Číslo patentu: 247446

Dátum: 15.10.1987

Autori: Blechta Zdirad, Nývlt Jaroslav, Söhnel Otakar

MPK: H03K 5/04

Značky: zařízeních, informaci, přenosem, prodlužování, impulsů, vyzváněcích, zapojení, číslicovým

Text:

...na první vstup gg druhého integrovaného obvodu ggg. Výstup gg druhého integrovaného obvodu łgg je připojen na čtvrtý vstup lg prvního integrovaného obvodu ggł, jehož výstup lg je přes první odpor gł pžipojen na baži tranzistoru yg. Emitor tranzistoru yg je připojen na zem a kolektor tranzistcru yg je připojen na katodu svítící diody §Q, jejíž anoda je připojena přes druhý odpor 33 na kladnou svor ku g zdroje.z přenéšeného rámce signálu je...

Zapojenie meracej ústredne s integračným číslicovým voltmetrom pre meranie posuvov indukčnými snímačmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 228603

Dátum: 01.01.1986

Autor: Kučka Jozef

MPK: G01D 7/04

Značky: voltmetrom, snímačmi, indukčnými, meranie, ústredne, integračným, zapojenie, posuvov, číslicovým, meracej

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie meracej ústredne s integračným číslicovým voltmetrom pre meranie posunov indukčnými snímačmi vyznačujúce sa tým, že indukčné: snímače /ISl až ISn/n, ktorých stredy sú navzájom spojené s uzemňovacím vodičom a zapojené s odpormi /Rle1 až R2na s Pl až Pn/ do Wheatstonových môstikov s nastaviteľnou citlivosťou, pritom sú pripojené cez kontakty relé /S/m+1/ až S/m+n/prepínača umiestneného v mieste realizácie experimentu na vstup...