Patenty so značkou «číslicový»

Predikčný číslicový snímač polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 287617

Dátum: 14.03.2011

Autori: Exnar Zdislav, Lakota Bohuslav

MPK: G01S 13/06, G01S 13/68, G01S 13/00...

Značky: snímač, polohy, číslicový, predikčný

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie predikčného číslicového snímania polohy umožňuje konštrukciu snímača polohy rotujúcich častí systému a meranie okamžitej polohy tejto rotujúcej časti, ktoré je založené na riadenej činnosti oscilátora podľa hodnoty diferenčnej zmeny rýchlosti otáčania odvodenej od prechodu rotujúcej časti cez jej fixnú polohu. Tento účel sa dosahuje tým, že okamžitá číselná hodnota polohy systému je odvodená od impulzov napäťovo riadeného oscilátora...

Číslicový způsob fázování vícevlnného signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260415

Dátum: 15.12.1998

Autor: Vachala Vladimír

MPK: H04J 1/18

Značky: způsob, signálu, vícevlnného, číslicový, fázování

Text:

...vlny F b 2 je spektrum fázově modulované nosné vlny b 3 je spektrum fázově modulované nosné vlny po kmitočtovém vydělení čtyřmi a odranění nosné vlny h 4 je spektrum dolního postranního pásma po filtraci v jedné Signálové dráze fázově natočené o 0 ° i 15 je spektrum dolního postranního pásma po flltraci v jiné Signálové dráze fázově natočené 0 90 °.Na obr. 4 je na první vstupní svorku 1 přlpojen první vstup prvního slučovacího členu S 1. Druhý...

Číslicový bezkľúčový mechanický kódovateľný zámok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 196

Dátum: 09.09.1993

Autor: Madunický Emil

MPK: E05B 37/02

Značky: číslicový, bezkľúčový, zámok, mechanicky, kódovatelný

Text:

...neoprávnenou a nesprávnou manipuláciou poškodená.Na pripojených výkresoch je znázornený príklad prevedenia číslicového bezkľúčového mechanického kődovateľného zámku podľa vynálezu. obr. 1 znázorňuje vpôdorysnom nákrese číslicový zámok z vnútornej stranyOpis príkladu technického riešeniaČíslícový zámok podľa vynálezu je umiestnený na vnútornej strane skrinky 1. Na dierkach skrinky je otvor, do ktorého je vložený číslicový mechanizmus, tento sa...

Obrazový analógovo- číslicový prevodník s kompresiou údajov

Načítavanie...

Číslo patentu: 277895

Dátum: 18.11.1992

Autor: Černák Jozef

MPK: H03M 1/12, G02F 7/00

Značky: převodník, analógovo, obrazový, číslicový, údajov, kompresiou

Zhrnutie / Anotácia:

Pozostáva z výstupného vodiča (8) jasu, obrazového elementu snímacej obrazovej matice (1), ktorý vstupuje do riadiaceho obvodu (2) snímacej obrazovej matice (1), výstupný vodič (10) jasu obrazového elementu riadiaceho obvodu (2) snímacej obrazovej matice (1) vstupuje do riadiaceho obvodu (4) obrazovej matice (3), na vstup analógovo-číslicového prevodníka (6) a na prvý vstup programovateľného komparátora (5) s hysteréziou. Riadiaci obvod (4)...

Číslicový wattmeter

Načítavanie...

Číslo patentu: 274776

Dátum: 15.10.1991

Autor: Kukučka Peter

MPK: G01R 21/133

Značky: číslicový, wattmeter

Vstupní obvod pro číslicový otáčkoměr

Načítavanie...

Číslo patentu: 268864

Dátum: 11.04.1990

Autori: Walter Karel, Uxa Ivo, Erhart Jiří, Soukup Karel

MPK: G01P 3/44

Značky: vstupní, otáčkoměr, číslicový, obvod

Text:

...genarátoru lg hodinových impulaů a eoučinovým hradlem §J§ se dvěma vstupy §Jl, §Jg, gàł, głg, z nichž prvni vstup äłł, gàł je připojan na negovaný výstup gg, gi zadniho dynamického D-klopného obvodu głł a druhý vstup § 43 § 13 na datový vstup gg, gg zadniho dynamického D-klopného obvodu głi, e tim současně k přimámu výstupu gł. gg předniho dynamickén ho D-klopného obvodu l, §. Nagovaný výstup âàg prvního ooučinového hradla § je připojen na...

Číslicový průměrovač spojitého signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268284

Dátum: 14.03.1990

Autor: Vedral Josef

MPK: H03M 1/12

Značky: číslicový, spojitého, průměrovač, signálu

Text:

...je krátké doba odezvy výstupního signálu průměrovače na změnu vstupního signálu s zlepšení linsarity převodu analogově číslicového prevodníku z důvodu průměrování většího počtu vzorků signálu.Príklad zapojení číelicověho průměrovače spojitého signálu podle vynálesu je blokově uveden na připojenám výkrese.Číslicový průměrovač apojitěho signálu se sestává 2 analogově číalicováho pře~ vodníku l, jehož výstup je spojen jednak s prvním vstupom...

Číslicový filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 266303

Dátum: 13.12.1989

Autori: Brantingham George, Wiggins Richard

MPK: H03H 11/00

Značky: filtr, číslicový

Text:

...pro reproduktor lg.Budicí signál Q se obecně odvozuje z jednoho ze dvou zdrojů, zdroje 15 hlasnéhoIlgn/Ilu I zdnnju- IQ nc-hlnnrxôhn zxlgnĺulu. ktorý z obou zdrojů Io uplatní, určuje člrliaový přepánač ll. Zdroj 3 hlasného signálu se použije ke genercvání zvuku, při kterých během řeči kmitají lidské hlasivky nebo hlasové vazy, jako je zvuk E ve slevě Eva. Rychlost,jakou se hlasové vazy zavírají a otvírají, určuje výšku generovaného zvuku....

Číslicový měřící přístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 265902

Dátum: 14.11.1989

Autor: Horský Pavel

MPK: G01R 15/00, G01R 15/12

Značky: prístroj, číslicový, měřicí

Text:

...obvod É, jehož řídící vstup je připojen k prvnímu výstupu řídicího obvodu 1. Výstup komparátoru Q je spojen s druhým vstupem řídicího obvodu 1, jehož první vstup je připojen k výstupu druhého spínacího obvodu Q, kterého společný vývod je spojen se společnou svorkou g. Druhý výstup řídicího obvodu 1 je propojen s prvním vstupem třetího spínacího obvodu g, jehož výstup je spojen se vstupem číslicového měřiče lg časového intervalu, kterého...

Prevodník časového intervalu na číslicový údaj

Načítavanie...

Číslo patentu: 261664

Dátum: 10.02.1989

Autor: Boledovič Marián

MPK: H03M 1/12

Značky: číslicový, intervalu, časového, údaj, převodník

Text:

...na výstup.424 v 2 programovateľného napäťového zdroja 424, pričom výstup 243 druhéhco komparätora pílového napätia 24 je pripojený na druhý vstup 312 detektora priority 31,pričom výstup 313 detektora priority 31 je pripojený na vyhodnocovaci vstup 511 riadiacej jednotky 51.Na vstupe prvého lsanálu je prvý vstupný komparátor 11, ktorý vyhodnocuje prcchod napäťového jiriebehu gonerâtora merného signálu 1 cez napäťovú úroveň, nastavenú na...

Přírůstkový číslicový predikční proporcionálně integrační regulátor s přepínáním funkcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 259348

Dátum: 17.10.1988

Autor: Neuman Petr

MPK: G05B 13/02

Značky: funkcí, číslicový, proporcionálne, přírůstkový, regulátor, predikční, přepínáním, integrační

Text:

...lg je připojen na první vstup Al součtováho bloku A v proporcionální větvi a druhý výstup ll je připojenna druhý vstup Ag součtového bloku 1 v proporcionální větvi, jehož výstup gg je připojenna vstup Zł bloku 1 pro změnu zesílení pzoporcionální větve, jehož výstup 13 je připojenna druhý vstup gg součtového bloku g obou větví. Na výstupu gg součtového bloku 3, který sečítá hodnoty v proporoionální a integrační větvi regulátoru, se objevuje...

Číslicový filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 258461

Dátum: 16.08.1988

Autor: Acampora Alfonse

MPK: H04N 9/535

Značky: filtr, číslicový

Text:

...najvyšších platných hitů signálu vyvedeného ze středového stupně 11 se přivádí na vstup sčítačky ggg. Výstup sčítačky łgg se přivâdí na druhý vstup sedmého sčítacího obvodułgg přes první invertující obvod ll spolu se zaváděcím bltem logické jedničky. lnverze výstupního signálu pátého sěítacího obvodu A 35 spolu se zaváděcím bitem poskytují dvojkové doplnění výltupního signálu pátého sčítacího obvodu łgg. Tç zpúsobuje, že výstupní...

Bubínkový číslicový kódovací zámek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258152

Dátum: 15.07.1988

Autori: Babický Jaroslav, Linhart Josef, Novotný Petr

MPK: E05B 71/02

Značky: kódovací, zámek, bubínkový, číslicový

Text:

...ködovacím výřezem pro průchod širšího zubu, na vnějšim okraji opatřená nosem zapadajícím do výřezu kódovacího kroužku. Účelem je mechanické odblokování klíče od závory a tim znemožnění odhalení čiselného kódu.Na připojeném výkresu je znázorněn v řezu přiklad provedení bubínkového čislicového ködovacího zámku podle vynálezu. Bubínkový čislicový kôdovací zámek je složen z bubinku ł,jehož podstatnou části je číslicový mechanismus a jádro g, dále...

Číslicový ampérmetr

Načítavanie...

Číslo patentu: 257914

Dátum: 15.06.1988

Autor: Filip Aleš

MPK: G01R 33/24, G01R 19/00, H03K 13/20...

Značky: ampérmetr, číslicový

Text:

...kmitočtoměr . gg je přes nizłofrekvenční generátor 2 připojen k měřicí civce 2. - . ÁWFunkce čielicového ampérmetru podle vynálezu je následují W oi. Nejdříve voda protéká silným stacionárnimhomogennIm magne-3 tickým pclem polarizétcru 55 kde v ní vzniká nerovnovážná jaderná polarizace. Spojovací trubíci 2 protéká.po 1 arizovaná vode přes primární převodník ł do enalyžétoru jaderné magnetické rezonance. V dutině g primárniho převodnĺku...

Několikavstupový analogově číslicový převodník

Načítavanie...

Číslo patentu: 257639

Dátum: 16.05.1988

Autori: Vašků Stanislav, Chytil Josef

MPK: H03M 1/12

Značky: několikavstupový, převodník, analogově, číslicový

Text:

...analogově číslicový převodník 5 je připojen obvod 2 loqického součinu, spojený zpětně 5 přepínačem l vstupull a se sběrnicí vyhodnocovacího zařízení lg. Dekodér 3 je rovněž přípojen na sběrnici vyhodnooovacího zařízení lg.Několíkavstupový analogově číslicový převodník podle vynálezu splňuje výhody koncepoí,tedy konstrukční jednoduchost převodníku s minimální dobou měření. Výhodnost spočívá zejména v tom, že používá většího počtu...

Číslicový syntezátor kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256872

Dátum: 15.04.1988

Autor: Štork Milan

MPK: H03B 21/02

Značky: číslicový, kmitočtu, syntezátor

Text:

...řízení přednastavení čítače 3 čítajícího dolů, dále pak na děličku 1 frekvence.Vstupní pulzy o frekvenci fi jsou přivedeny na vstupní obvod l, který vždy bud na nástupní, nebo odcházející hrane generuje krátký pulz, který je veden jednak na řídící vstup registru 3 a umožňuje tak do registru Q zápis čísla, které je na datových Vstupech registru Q. Dále je tento pulz ze vstupního obvodu ł veden na nulovací vstup ćítače g čítajícího nahoru,...

Číslicový zámek s měnitelným kódem

Načítavanie...

Číslo patentu: 255831

Dátum: 15.03.1988

Autor: Švejda Milan

MPK: E05B 37/00

Značky: číslicový, kódem, zámek, měnitelným

Text:

...s drážkami gg na čelech. Obě sestavy kroužků jsou axiálně zajištěny kroužky lg~a vzájemně jsou spojeny přes tlačnou pružinu l§ spojovacím čepem lg s nalisovaným nákružkemlâ. Mezi dvěma sousedními číslicovými kroužky je vždy alespoň jedna kulička ll uložená V slepém otvoru lg jednoho číslicového kroužku a částí svého povrchu zapadající do zahloubení lg v sousedním číslicovém kroužku.V čepu Q je vyfrezována šikmá drážka gg, do níž zapadá šikmě...

Rychlý analogově číslicový převodník

Načítavanie...

Číslo patentu: 254585

Dátum: 15.01.1988

Autor: Vedral Josef

MPK: H03M 1/12

Značky: rychlý, převodník, analogově, číslicový

Text:

...analogového převodníku od proudu, úměrnému vstupnímu napětí na odporu umožňuje dosáhnout krátké doby ustálení rozdílu proudu Ve srovnání 5 dobou uatálení při použití rozdílového zesilovače. Při použití zpožâovací linky se využívá principu sdílení času, při kterém lze najednou převádět dva po sobě jdoucí vzorky vstupního signálu prvním a druhým paralelním analogově číslicovým převodníkem. Další předností zapojení je číslicová korekce výsledku...

Rychlý analogově číslicový převodník

Načítavanie...

Číslo patentu: 254538

Dátum: 15.01.1988

Autori: Uhlíř Jan, Neumann Přemek

MPK: H03M 1/12

Značky: rychlý, analogově, číslicový, převodník

Text:

...Dále je možno uzemnit komparační vstup nebo referenční vstup nebo posouvací vstup každého z N-l bloků, nebo jen prvního z N-1 bloků nebo druhého až N-l.bloku. Jinou variantou je, že každý z N-1 blokú nebo první Z nichnebo druhý až N-l.blok má posouvací vstup spojen s analogovým vstupem.Invertující zesilovač může být 5 výhodou tvořen operačním zesilovačem v zapojení inver toru a oddělovací zesilovač a neinvertujíoí zesilovač může být...

Selektivní číslicový kmitočtový analyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 241625

Dátum: 01.01.1988

Autori: Pallagi Katalin, Szabadkai István, Hegedüs Béla

MPK: G01R 19/12

Značky: číslicový, kmitočtový, selektivní, analyzátor

Text:

...Ag a zároveň ke kompenzačnímu vstupu lg kcmparátoru l. Na obr. 2. 241 625 je znázorněno uspořádání, v němž je výstup invertoru 29 připojen ke srovnávacímu vstupu 55 kompenzačního frekvenčního modulátoru gg a současně ke kompenzačnímu vstupu gg komparátoru ł. zapojení se- lektivního číslicového kmitočtového analyzátoru sestává z aktivního frekvenčního modulátoru gł, jehož měrný vstup 3 je spojen se vstupní svorkou gł a současně s aktivním...

Číslicový měřič odběru energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 238318

Dátum: 01.10.1987

Autori: Kobrzek Jiří, Bačovský Miroslav

MPK: G01R 11/66

Značky: číslicový, energie, odběru, měřič

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je číslicový měřič odběru energie s programovatelným odběrem a výstupy pro signalizaci a regulaci. Zařízení je vhodné pro kontrolu odběru a jeho regulaci ve všech měřitelných druzích energie, zejména elektrické. Zařízení sleduje skutečný odběr energie, průběžně číselně zobrazuje její velikost, porovnává ji s plánovaným odběrem, programovatelným na jednotlivé hodiny celého dne a v případě překročení plánovaného odběru zapíná postupně...

Číslicový prediktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 241171

Dátum: 15.08.1987

Autor: Laštovica Milan

MPK: G05B 13/02

Značky: číslicový, prediktor

Text:

...že je lze určit aktualizaci matic z minulého okamžiku vzorkoväní U k - 1,D k - 1 na základě nově naměřených hod not ĺk-1, ík. Konkrétne jsou vektory u k - 3, y k- 2 a hodnoty u k- 1, y k sdruženy do jednoho vektorud je vektor dat,dT je transponovaný vektor dat.Aktuaiizační prediktor je potom popsán maticovými rekursivniml rovnicemif,- je prvek vektoru aktualizačního algoritmu,D, je sloupec matice D, Uik 1 utk-1 ~ W 4U je prvek matice...

Číslicový předregulátor synchronní

Načítavanie...

Číslo patentu: 244870

Dátum: 14.08.1987

Autori: Braun Erwin, Bock Erich

MPK: H02P 11/06

Značky: číslicový, synchronní, předregulátor

Text:

...výhody číslicového synchronního předregulátoru podle tohoto vynálezu spočívají v tom, že jde o jednoduché zapojení předregulátoru, které nezpůsobuje žádné rušení. Tím umožňuje konstruovat presné laboratorní etabilízované zdroje v rozsahu řádově stovek voltů napětí a desítek ampér proudu, při minimálním ztrátověm výkonu a nárocích na chlazení.Na výkresu je naznačeno schéma číelicového eynchronního pŕedregulátoru.Šíťový treneíormátor łł je...

Číslicový filtr s pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244718

Dátum: 14.08.1987

Autori: Vídenský Jan, Glaser Vladimír

MPK: H03K 17/296

Značky: číslicový, pamětí, filtr

Text:

...výstup 31 je spojen jednak se druhým vstupom lg prvního hradla 2 NAND a jednak je výstupom 3 celého číslicového filtru s paměti.sledovaný signál je přiveden pro sledované pulsy na vstup lg, který je prvním vstupom § posuvného registru l. Blokovací signál se płivádí na vstup ll pro blokování, ktorý je druhým vstupom Q posuvného registru l. Nulovací signál se płivádí na vstup ll pro nulovaní, ktorý je nulovacím vstupom 1 posuvného registru l....

Snímač pro číslicový měřič náklonů s časovým snímáním polohy kyvadla rotující štěrbinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 251869

Dátum: 13.08.1987

Autori: Musil Vladislav, Urban František

MPK: G01B 11/16

Značky: náklonu, snímaním, polohy, časovým, číslicový, štěrbinou, kyvadla, měřič, snímač, rotující

Text:

...Obr. 3 znázorňuje příklaid provedení optrooové clony s dvojitou reciprocitní strukturou čárkovaně je vyznačeoa notující clona v KOĚIMCILÍSHCÍ s kronibinovainovu clooou op-tronu.Snímač sestávávz tělesa 1 nia němž je připeviněoo kyvadlo 2 s pevnou osou rortace 3 DGSOUCÍ optron 4. Dále snímiač sestava z optronu 5 nehybně spojeného s tělesem snímiače 1 mimo oblast 6 výchylek kyvadla 2 a z OŤĚČÍVÉÍIIO ramene 9 opevneného na hřídeli motoru 1 |,...

Adaptívny číslicový predfilter

Načítavanie...

Číslo patentu: 239376

Dátum: 15.06.1987

Autor: Špaeek František

MPK: G05B 13/02

Značky: adaptívny, predfilter, číslicový

Text:

...2, ktorého prvý výstup je pripojený na vstup korekčného bloku 3,ktorého výstup je spojený s druhým výstupom druhého rozhodovacieho bloku 2 a s výstupom nastavovacieho bloku 4, ktorého vstup je spojený s druhým výstupom prvého rozhodovacieho bloku 1.V zapojení na obr. 1 je korekcia riadiacej veličiny wk regulátora realizovaná v korekčnom bloku 3. Korekcia môže byť aditivna na základe priradeniakde e je okamžitá hodnota skutočnej regulačnej...

Dvousouřadnicový číslicový ovládač

Načítavanie...

Číslo patentu: 231379

Dátum: 01.03.1987

Autori: Lichtenberg Ivo, Petrásek Jiří, Šinkora Zdeněk, Böhm František

MPK: G05D 3/00

Značky: dvousouřadnicový, ovladač, číslicový

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření dvousouřadnicového číslicového ovladače, který svými vlastnostmi umožňuje dokonale dálkově ovládat obecné rovinné pohyby zejména u souřadnicových měřicích strojů. Uvedeného účelu se dosáhlo zapojením, ve kterém jsou na výstupní hřídele křížového ovladače připojeny číslicové snímače natočení. K těmto snímačům je připojen převodník úrovně a paměť polohy. Řízení číslicových snímačů a pamětí polohy provádí blok řízení a...

Číslicový přírustkový integrátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 238148

Dátum: 16.02.1987

Autori: Wollner Petr, Dobiáš Karel

MPK: G06F 7/72, G06F 7/64

Značky: číslicový, přírůstkový, integrátor

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení číslicového přírůstkového integrátoru, které umožňuje rychlou, přesnou a relativně jednoduchou integraci v počítacích sítích při modelování dynamických systémů a řešení soustav diferenciálních rovnic. Integrátor provádí operaci integrace na číslicovém přírůstkovém principu. Obsahuje specializovanou ústřední aritmetickou jednotku, zpracovávající data v pohyblivé řádové čárce, systém pracovních registrů, paměťový systém a řídicí systém....

Číslicový predikční regulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 236597

Dátum: 15.11.1986

Autor: Neuman Petr

MPK: G05B 13/02

Značky: predikční, číslicový, regulátor

Text:

...na vstupy je opatřen výstupom pro difecenoi akřní veličiny. Výhodou číslioového predikčního regulátoru podle vyrneílezu je, še se vyznačuje dostatečnou robustnostĺ a přizpůsobivostí k pomalu se níěnícínx dymamickyml charakteristiłcčml regulované soustavy. Použití preäikoe regulované veličiny zlepšuje lcvalitu regulace, predikční regulátor reaguje s předetihem na změny regulační odchýlky způsobené například změnou zatížení. Predikční...

Adaptívny číslicový regulátor pre riadenie sústav s astatizmom II. rádu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221691

Dátum: 15.03.1986

Autor: Huba Mikuláš

Značky: řadů, číslicový, sústav, adaptívny, astatizmom, riadenie, regulátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru výpočtovej techniky a rieši adaptívny číslicový regulátor pre riadenie sústav s astatizmom II. rádu. Jeho podstata spočíva v tom, že pozostáva z dvoch adaptívnych blokov, regulátora s premenlivou štruktúrou a aj z rozhodovacieho bloku. Vynález je znázornený na priloženom výkrese.

Číslicový regulátor s premenlivou štruktúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: 221690

Dátum: 15.03.1986

Autor: Huba Mikuláš

Značky: strukturou, číslicový, premenlivou, regulátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru výpočtovej techniky a rieši číslicový regulátor s premenlivou štruktúrou pre číslicovo časovo optimálne riadenie sústav II. rádu a kvázioptimálne riadenie sústav vyšších rádov. Jeho podstata je v tom, že pozostáva z dvoch komparátorov, z riadiaceho bloku, z určovacieho bloku, z overovacieho bloku, z upracovacieho bloku. Vynález je znázornený na priloženom výkrese.