Patenty so značkou «čísel»

Plastový ochranný kryt evidenčných čísel motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6170

Dátum: 04.06.2012

Autor: Banga Štefan

MPK: B60R 13/10

Značky: evidenčných, vozidiel, plastový, ochranný, čísel, motorových

Text:

...je znázornený najjednoduchší priklad prevedenia technického riešenia. Obr. 1 predstavuje vrchný diel plastového krytu z predného evidenčného čísla. Obr. 2 predstavuje vrchný diel plastového krytu zo zadného evidenčného čísla. Obr. 3 predstavuje poismý dielec na zachytenie evidenčného čísla. Obr. 4 predstavuje gumené tesnenie. Obr. 5 prestavuje základnú časť plastového krytu. Obr. 6 a obr. 7 predstavujú rez predného plastového krytu. Obr. 8...

Spôsob zrušenia registrácie funkčných čísel pre mobilné stanice bezdrôtového komunikačného systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18396

Dátum: 21.08.2008

Autor: Masur Klaus-dieter

MPK: H04W 8/04, H04Q 3/76, H04W 8/26...

Značky: stanice, bezdrôtového, mobilné, zrušenia, čísel, komunikačného, registrácie, spôsob, systému, funkčných

Text:

...sa pri tom zistí, poukazuje naprechod mobilnej stanice z prvej siete, v ktorej sa predtým vykonala funkčnáregistrácia, do aktuálnej siete pôvodu.Iniciovaním technického systému prislúchajúceho k domácej sieti mobilnej stanice sa takto dá dosiahnut časové oneskorenie zrušenia registrácie o prednastaviteInú hodnotu. Táto prednastavitelná hodnota časového oneskorenia sa dá individuálne modifikovať napríklad aj v závislosti od identity...

Spôsob a zariadenie na spracovanie krátkych správ pri prenositeľnosti účastníckych čísel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 683

Dátum: 26.06.2003

Autor: Klockner Hanns-peter

MPK: H04Q 7/22

Značky: zariadenie, čísel, účastnických, spracovanie, krátkých, správ, spôsob, prenositeľnosti

Text:

...pri prvom pokuse o doručenie, a táto informácia sa uloží súčasne s čakajúcou SM. Pri každomnásledne vyžadujúcom retry SMSC bez časového oneskorenia obdrží potrebnúadresu miesta určenia HLR, ktorá má byť dotazovaná, spolu interným doručením, a môže si potom vyžiadať Send Routing information For SM priamo cestou S 87 zo správneho HLR.Na to je potrebne len zaviesť nový oddiel v pamäti SMSC pre čakajúce SM a stanoviť pravidlá pre výpočet pre...

Zariadenie na vyrážanie čísel

Načítavanie...

Číslo patentu: 278589

Dátum: 11.05.1994

Autori: Krenčan Štefan, Tolnay Vojtech

MPK: B21C 26/00, B21D 22/02, B21C 51/00...

Značky: zariadenie, vyrážanie, čísel

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na vyrážanie čísel je tvorené z rámu (9), v ktorom sa prostredníctvom skrutky s pružnou podložkou prestavuje prestaviteľný suport, na ktorom je pripevnené hydraulické zariadenie otáčajúce cez páku hriadeľ (10), na ktorom je prichytený delený raziaci kotúč (1) s razníkmi čísel (8) a prestaviteľným ťahadlom, ktoré je spojené s otočnými kladkami (2) pripojenými s ozubenými kolesami uloženými na čapoch podopretých v konzole.

Zapojení pro násobení binárního kódu celého čísla binárním kódem podílu dvou celých čísel

Načítavanie...

Číslo patentu: 264667

Dátum: 14.08.1989

Autor: Bakoš Pavel

MPK: H03M 13/00

Značky: zapojení, čísel, binárním, násobení, kódu, celého, podílu, binárního, čísla, celých, kódem

Text:

...připojen zdroj kódu celé- .ho čísla násobence. Datový výstup zpětného čítače je připojen na vstup dekodéru nulového stavu, jehož výstup je připojen na vstup správnosti kódu zobrazovače binární informace. Na datový vstup zobrazovače binární informace je připojen výstup přímého čítače, na jehož vstup je připojen výstup druhého proměnného děličeVýhoda zapojení podle vynálezu spočíva v univcrzálnosti, která umožňuje změnu číselné hodnoty...

Generátor náhodných čísel

Načítavanie...

Číslo patentu: 263471

Dátum: 11.04.1989

Autori: Dapin Oleg, Krengel Fenrich, Gusev Valerij, Kuzněcev Valerij, Galejev Irik, Pesošin Valerij

MPK: G06F 7/58

Značky: náhodných, čísel, generátor

Text:

...nawunma 2 ncenocnyuaä3 nam, HSMEHHT cnoe coçwounne Hnn sa cqeT umnynbca c nbmoa 7 naTuua l cny qañnmx nwnynbcoa, unn aa cqer nnynbca c Bbmona 8 reuepawopa 4 wmnynhcon, TO ecTh He Meuee ouoro paaa. HocTaTucTnqecKHMxapaxwepucrnxauanuoeHsböpeweaueurenepawopcnyqañumxB annou uaoöpeweunn cnyqañuan nocnenonawenbnocrn nonyuaewcn HYTEM cnywuaäoro npopexuaauun ucenocnyqañuoñ nocnenonawenbuocrn, mopmupyenoň nawuu KOM 2 ncennocnyuaünum queen. üpu svou...

Zařízení k omezení vytáčení čísel u telefonního přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256919

Dátum: 15.04.1988

Autor: Popov Naumov

MPK: H04M 1/66

Značky: čísel, zařízení, vytáčení, prístroje, telefonního, omezení

Text:

...pene I. Paóoqee onraxwuoe nepo 12 nepennmuammero xonwaxra 10 coe-. mnneno co BTopmM nuaoon oónorxu Marnroynpaannenoro pane I, a Hopuąnnno samxnywoe KOHTBKTHOE nepo 13 nepexnmuammero KOHTBKTB 10 c HMHYHBCHNM KOHTSKTOM 5 Honeponaönparennoro Mexannana, uenwpupymmmň KOHTBKT 5,k 0 T 0 pHŘ non Knwwen nocnenoaarenbuo K MarnnroynpannneMoMypene I.neñcwnue ycrpoücrna cnenymmee. Hpn nonoxennon MMxpoTene®oHnoM rapnumype renemonnoro annapara...

Zařízení k omezení vytáčení čísel u telefonního přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256918

Dátum: 15.04.1988

Autor: Popov Naumov

MPK: H04M 1/66

Značky: telefonního, vytáčení, prístroje, čísel, omezení, zařízení

Text:

...KOHTEKT 10 nepaoro Marnroynpannnemoro pene l H paöouero KOHTHKTB 70 sroporo Marmroynpasnnemoro peha 7 npH npHönHxeHHH K HHM nocrónnnoro MQFHHT 8 3. Swo paccroaue Meubmee Muaunanbnoro pać~ cronnnn, npuqen cpañoranmue nocpecwnou caonx oöuorox nepàoe H nmopoe Maruroynpannneume pene l H 7 ownyckamw coownercrseàno cnou nepeKnmqawHňxoHraxr 10 H paóouuü konraxr 70 npu yanenu or max nocroannoro Marnura 3., Upg cnnron Mnxporenemonnón rapaurype...

Převodník dvojkových čísel na šířkově modulovaný impulsní signál

Načítavanie...

Číslo patentu: 254647

Dátum: 15.01.1988

Autor: Holub Igor

MPK: H03M 5/02

Značky: dvojkových, signál, převodník, impulsní, čísel, šířkově, modulovaný

Text:

...v němž znaménkový vstup A převod~ níku je spojen s prvním výstupem 2 tohoto převodníku a zbývající nejměně dvoubitový vstup 3 převodníku je spojen s prvním nejméně dvoubítovým vstupem ll nejméně dvoubitového číslicového komparátoru Ä, přičemž s druhým nejméně dvouhitovým vstupem lg tohoto komparátoru l je spojen nejméně dvoubitový výstup gl binárního čítače 3, s jehož vstupem gg je spojen vstup 1 pomocné frekvence převodníku a výstup lg...

Vyhodnocovací zařízení se sčítačkou-odčítačkou předvolených čísel

Načítavanie...

Číslo patentu: 240654

Dátum: 01.06.1987

Autori: György Lajos, Fekete Márton, Zára Erzsébet, Deák Gyula

MPK: H03K 5/00

Značky: čísel, zařízení, vyhodnocovací, předvolených, sčítačkou-odčítačkou

Text:

...předvolených Éísel provádějíoí součet-rozdíl po jednotlivých dekádáoh eestává ze zobrazovacíeh jednotek łà až łk , připojených k jednotlivým dekádám oboueměrných čítečů g až gř , přičemž mezi obousměrné čítače g až 21 jsou připojeny výstupy přednastavitelných čítačů 5 až äř, k nimž jsou připojeny jednotlivé dekády QF až 5 přednastavených čísel, přičemž k hodinovým vetupům přednastavitelných čítačů.§F až 5 je připojen výstup...

Zvětšovací objektiv s prosvětlenou stupnicí clonových čísel

Načítavanie...

Číslo patentu: 219088

Dátum: 15.07.1985

Autor: Matula Vladimír

Značky: stupnicí, objektiv, prosvětlenou, čísel, clonových, zvětšovací

Zhrnutie / Anotácia:

Zvětšovací objektiv s prosvětlenou stupnicí clonových čísel, tvořený vnitřní objímkou s uloženou optickou soustavou a vnějším pouzdrem, ve kterém je upraveno pozorovací okénko. Na vnitřní objímce je nasunuta otáčivá objímka a prostor mezi ní a otáčivým pouzdrem slouží jako vodicí kanál světelných paprsků, vycházejících ze světelného zdroje a procházejících otvorem v horní stěně pouzdra a do kanálu vstupují prostorem uvolněným ploškou,...

Zvětšování nebo reprodukční objektiv, opatřený prosvětlovanou stupnicí clonových čísel

Načítavanie...

Číslo patentu: 218474

Dátum: 15.03.1985

Autor: Kafka Bedřich

Značky: opatrený, čísel, prosvětlovanou, stupnicí, objektiv, zvětšování, reprodukční, clonových

Zhrnutie / Anotácia:

Zvětšovací nebo reprodukční objektiv, opatřený prosvětlovanou stupnicí clonových čísel, vyznačených na otočně stavitelném prosvětlovaném tubuse, u kterého každé clonové číslo je stavitelné do prostoru okénka clony, vytvořeného na vnější válcové objímce objektivu a toto okénko je prosvětlováno částí svazku světelných paprsků, vycházejícího ze světelného zdroje přístroje a procházejícího uvnitř tělesa objektivu prosvětlovacím tubusem, který je...

Zapojení digitálního časového spínače s možností změny expozice podle expozičních čísel

Načítavanie...

Číslo patentu: 218320

Dátum: 15.02.1985

Autor: Mainda Emil

Značky: čísel, možností, zapojení, spínače, digitálního, expozice, změny, expozičních, podle, časového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení digitálního časového spínače s možností minimální změny expozice v celém rozsahu přístroje, skládající se ze startovacího obvodu, výstupního obvodu, součinového obvodu, prvního a druhého čítače a prvního a druhého obvodu volby a generátoru, vyznačující se tím, že vystup (9) startovacího obvodu (1) je spojen s nastavovacím vstupem (10) prvního čítače (4), dále se vstupem (11) výstupního obvodu (2) a s prvním vstupem (12) součinového...