Patenty so značkou «cirkulačního»

Způsob cirkulačního spalování a odsiřování nízkovýhřevného sirného uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260507

Dátum: 15.12.1998

Autori: Mikoda Jiří, Fidler Jan

MPK: F23B 7/00, B01D 53/00

Značky: cirkulačního, uhlí, způsob, odsířování, spalování, sirného, nízkovýhřevného

Text:

...ke shoření uhelné čâstioe o velikosti 0,02 mm je ooa 3 s, k vyhořsní uhelné částioe o velikost 0,2 mm je zapotřebí cca 20 s.Protože Veškerý popel a vápenné aditivum předávají své zjavné teplo se spalinami tepelnámu spotřebiči, dochází k meximálnímu využití entalpio paliva.Použití recyklu spalin jako zdroje sekundárního vzduchu do fluidní pískové spslovací vrstvy umožňuje bez energetických ztrát udržovat teplotu v této vrstvě v oblasti 850...

Náhradní zapojení cirkulačního čerpadla sytiče pro výrobu síranu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 257693

Dátum: 16.05.1988

Autor: Hollein Arnold

MPK: C01C 1/242

Značky: čerpadla, amonného, cirkulačního, náhradní, výrobu, zapojení, síranu, sytiče

Text:

...chodu sytiče v havarijních případech porušení přítoku čerstvé yseliny sírové do sytíče. Náhradní potrubní okruhy podle vynálezu je možno instalovat stabilné, nebo je v mísiních podmínkách někdy výhodnější- mít příprevenu sadu flexibilního potrubíí - pro okam~žitou montáž V případě poruchy. Včeané uvedení náhredního.zapojení oirkulačního čerpadla v případě poruchy přítoku kyseliny sírová e náhradní provoz až do doby přepojení plynu na rezervní...

Zařízení pro regulaci nátoku do cirkulačního válce bioreaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256036

Dátum: 15.04.1988

Autori: Melichar Bohuslav, Khol Miroslav, Knoppová Taťána, Vítek Oto, Jaroměřský Jaroslav, Seichter Pavel

MPK: C02F 3/12, C02F 3/00

Značky: bioreaktoru, regulaci, válce, zařízení, nátoku, cirkulačního

Text:

...úchytek upevněn k nejméně třem plovákům, s výhodou uloženým v úchytkách nastavitelné posuvně ve vertikálnim směru.Hlavni přednost tohoto uspořádání spočivá v tom. že pracovni poloha pohyblivého nástavce a tim i konstantni nátok kapalného média do cirkulačniho válce jsou nastavovány zcela automaticky bez regulačnich obvodů a zdroje energie, a prakticky i bez nutnosti lidské obsluhy či dozoru,velmi jednoduchými nenáročnými a bezporuchovými...

Zařízení pro regulaci nátoku do cirkulačního válce bioreaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255068

Dátum: 15.02.1988

Autor: Vránek Miloš

MPK: C02F 3/12

Značky: bioreaktoru, nátoku, regulaci, cirkulačního, válce, zařízení

Text:

...nasazení klíče.Aby při seřízení polohy plováků a manipulaci s hřídelem nedocházelo současně k otáčení pohyblivého nástavce vůči cirkulačnímu válci, je dále vhodné umístit na vnitřní stěně cirkulačního válce a vnější stěně pohyblivého nástavce korespondující svislé vodící lišty. Lišty působí sice proti otáčení nástavce vůči cirkulačnímu válci, nebráni Však přitom pohybu nástavce ve svislém směru.Příkladné provedení regulačního zařízení podle...

Zařízení pro regulaci teploty cirkulačního vzduchu úpravárenských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254364

Dátum: 15.01.1988

Autor: Stejskal Milan

MPK: F26B 21/00

Značky: teploty, regulaci, vzduchu, strojů, úpravárenských, cirkulačního, zařízení

Text:

...součinu,spojeného svým druhým vstupem 5 se vstupem čtvrtého obvodu QA negovaného součinu a svým prvním vstupem E s výstupem analogově číslicového převodníku gg. Spínací obvod 18 je tvořenantiparalelním zapojením prvního tyristoru gl a druhého tyristoru gg.Na obr. 2 je znázorněno druhé příkladné provedení zařízení podle vynálezu, vytvořené tak, aby je bylo možno řídit číslicovým signálem ve tvaru binárního kódu. Rozdíl oproti prvnímu...

Ovládací zařízení cirkulačního teplovodního čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 239125

Dátum: 01.11.1987

Autor: Bednář Marek

MPK: G05D 23/19

Značky: zařízení, ovládací, cirkulačního, teplovodního, čerpadla

Zhrnutie / Anotácia:

Ovládací zařízení cirkulačního teplovodního čerpadla. Cirkulační teplovodní čerpadlo (7) je umístěno do zpětného potrubí (10) spolu s výněníkem (9), který je pomocí stoupacího potrubí (l) spojen s místem spotřeby (11) a zpětným potrubím (10). Na horním konci stoupacího otrubí (1) je umístěn první termistor (2) a na dolním konci stoupacího potrubí (l) je umístěn druhý termistor (3). První termistor (2) a druhý termistor (3) jsou napojeny na...

Zapojení pomocného cirkulačního okruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227831

Dátum: 15.04.1986

Autori: Jindra Petr, Vlček Václav

Značky: cirkulačního, pomocného, zapojení, okruhu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pomocného cirkulačního okruhu v zařízení na odběr teplé užitkové vody, které sestává z chladiče, cirkulačního potrubí, akumulační nádrže a pomocného oběhového čerpadle, vyznačené tím, že chladič (2), do kterého ústí potrubí (1) pro přívod užitkové vody, je spojen výstupním potrubím (3) s akumulační nádrží (4), jejíž horní část je spojena potrubím (5) s ohřívačem (6) teplé užitkové vody napojeným na spotřebiče, přičemž ze spodní části...

Způsob cirkulačního rozmělňování práškových hmot za mokra

Načítavanie...

Číslo patentu: 227543

Dátum: 01.09.1985

Autori: Mužík Vítězslav, Vaculík Zdeněk

Značky: mokra, cirkulačního, rozmělňování, způsob, práškových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob cirkulačního rozmělňování práškových hmot za mokra, zejména materiálů práškové metalurgie jako elektrokeramiky, slinutých karbidů, polovodičů a materiálů pro výrobu barviv a podobně vyznačený tím, že v cirkulující suspenzi průběžně rozmělňované materiálové částice jsou kontinuálně vedeny mimo rozmělňování k rozdružování, přičemž podíl hrubší materiálové frakce nebo i nové materiálové suspenze je gravitačně a/nebo mechanicky usměrněn zpět...