Patenty so značkou «čipov»

Použitie gama žiareniu odolných RFID čipov vo farmaceutických zariadeniach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5178

Dátum: 08.08.2007

Autor: Burke Aaron

MPK: G11C 11/22, G11C 11/02

Značky: použitie, čipov, zariadeniach, odolných, farmaceutických, žiareniu

Text:

...odolávat žiareniu bez straty alebo poškodenia dát.Nedostatky doterajšieho stavu techniky prekonáva predložený vynález, ktorý opisuje systém a spôsob na použitie RFID čipov v prostrediach, v ktorých sa používa žiarenie. RFIDčipy sú zabudované do rôznych prvkov farmaceutického systému, čím umožňujú zákazníkovinahrávať relevantné infonnácie o prvku, ako napríklad číslo šarže, dátum výroby, testovacie parametre, atď Čípy sa na prvky môžu...

Manipulátor najmä pre rámy dosiek čipov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270167

Dátum: 13.06.1990

Autor: Duhar Jozef

MPK: B25J 7/00

Značky: rámy, čipov, najmä, manipulátor, dosiek

Text:

...na spojovacon prídržnom ramene lg, ktorá je uložená medzi prednou čelnou prírubou z a zadnou čelnou prirubou Q nirkového telesa g vsduchoveho valca I. la druhej strane sú čelné príruby g, z spojene spojovecímrsmennm 11. Zadná stojina g je opatrená prestaviteĺným dorazovým nábehom gl pre uvoĺnenie zovretia prstov uchopovacej klieätiny gg.Funkcia msnipulátora je nasledovná Po ukončení manipulácie súrsdnicováho stola 19 s rámom 1 § dosky...

Spôsob testovania tenkovrstvových kondenzátorových čipov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267069

Dátum: 12.02.1990

Autori: Ružinská Danka, Kopča Miroslav, Mikloš Pavel, Heřmanský Vojtěch

MPK: G01R 27/26

Značky: spôsob, testovania, tenkovrstvových, kondenzátorových, čipov

Text:

...hodnota tg dz stratového činiteľa a vypočíta sa absolútna hodnota A rozdielu tg CE - tg CE. Ak hodnota A je menšia ako 15 hodnoty stratového činiteľa pri pracovnej polarite jednosmerného napätia, testovaný kondenzatorový čip je vyhovujúci.Výhodou spôsobu testovania tenkovrstvových kondenzátorových čipov podľa vynálezu je,že umožňuje bez použitia náročných meracích zariadení pomocou časovo a experimentálne nenáročného jednobodového merania...

Zachytávač rámov dosiek čipov

Načítavanie...

Číslo patentu: 265543

Dátum: 13.10.1989

Autor: Duhar Jozef

MPK: B25J 1/06

Značky: zachytávač, dosiek, čipov, rámov

Text:

...manipulovať s rámami dosiek čipov pri montáži integrovaných obvodov. Výhodou je zlepšenie pracovných podmienok pri montážnom procese.Zachytávač rámov dosiek čipov je zobrazený na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je nakreslený zachytávač v náryse, na obr. 2 je nakreslený pôdorys zachytávača, na obr. 3 je nakreslený rez rovinou A-A z obr. 1 a na obr. 4 je nakreslený rez rovinou B-B z obr. 2.Zachytávač rámov lg dosiek čipov pozostáva z...

Výtah zásobníka rámov dosiek čipov

Načítavanie...

Číslo patentu: 263586

Dátum: 11.04.1989

Autor: Duhar Jozef

MPK: B23Q 7/10

Značky: výtah, rámov, dosiek, zásobníka, čipov

Text:

...pozostáva z telesa 1 výťahu, na ktorom je uložené šmýkadlo 2, pozostávajúca -z vodiacich tyčí 3, upevnených V telese 1 výťahu a skrutky 5, uloženej v matici 4. Skrutka 5 je opatrená ozubeným kolesom 6 zaberajúcim s pastonkom 24 pohon-ovej jednotky a. Pohonová jednotka 8 je uchytená na »telese 1 výťahu. Konce pohybovej skrutky 5 sú uložené v ložiskäch 7.Teleso 1 výťahu má vytvorené sedlo 26 pre zásobník 13 dosiek čipov. Teleso 1 výťahu je...

Zapojenie pre kontrolu kvality a polohy polovodičových čipov pri montáži

Načítavanie...

Číslo patentu: 263163

Dátum: 11.04.1989

Autori: Galbavý Peter, Čechvala Vojtech, Potfaj Ján

MPK: G06K 9/32, G06K 9/00

Značky: kvality, montáži, kontrolu, polohy, polovodičových, zapojenie, čipov

Text:

...a pre zadávanie x-ovej súradnice východzieho bodu pre porovnávanie a druhou vetvouadries pre porovnávanie a pre zadávanie y-ovej súradnice východzieho bodu pre porovnávaniena rozvetvený vstup druhého multiplexera obvodu tolerančnej pamäte a na rozvetvený vstup logického poľa obvodu tolerančnej pamäte. ovládacie vstupy prvého multipiexera obvodu tolerančnej pamäte, druhého multipraxera obvodu tolerančnej pamäte a logického poľa obvodu...

Prenášacia jednotka čipov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254193

Dátum: 15.01.1988

Autori: Valentovič Ernest, Mikláš Rudolf

MPK: H01L 21/68

Značky: prenášacia, jednotka, čipov

Text:

...diagramy, znázorňujúce pohyby priŠavky čipov počas pracovného cyklu jednotky, kde .pohyb .vpred znamená rotačný pohyb prísavky z miesta hrania A čipov po kruhovej dráhe cez medzirpolohu B do miesta kladenia C čipov a pohyb hore znamená zdvíhanie prisavky nad miestom brania respektíve kladenia čipov.Prenášacia jednotka 8 čipov je uchytená na priečniku 7 stroja na prenášanie čipov. Priečnik 7 je uložený ,na stĺpoch 5, B, umiestnených na...

Zariadenie na vypichovanie čipov polovodičových prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242487

Dátum: 15.09.1987

Autori: Iovlev Vladimir Alexejevie, Daševskij Grigorij Isaakovie

MPK: H01L 21/02

Značky: zariadenie, polovodičových, vypichovanie, čipov, prvkov

Text:

...k stredu telesa 1, pričom otvory 18 orientovať okolo týchto ihiel.Obr. 3 znázorňuje vypichovacie zariadenie pri pôsobení vákua, čim došlo k zmene polohy mebrány 2 a tym k pohybu vypichovacej ihly 8 -do vysunutej polohy.Funkcia zariadenia podľa vynálezu je na sledujüca cez koncovku 9 sa privádza vá kuum do telesa 1 a tým do vákuovej dutiny 11, z ktorej cez otvory 18 pôsobí na fóliu,ktorá má .na sebe prichytene rozčlenené čipy polovodičových...