Patenty so značkou «cihlářské»

Způsob přípravy výrobní cihlářské směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 237297

Dátum: 01.05.1987

Autor: Láznička Zbyněk

MPK: B28C 1/18

Značky: cihlářské, směsi, způsob, výrobní, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy cihlářské výrobní směsi složené alespoň z jedné nezpevnělé a alespoň jedné zpevnělé suroviny. Účelem vynálezu je dosáhnout optimálního stupně úpravy výrobní směsi pro vlastní technologický proces. Tohoto účelu je podle vynálezu dosaženo odděleným mletím suroviny, přičemž mletí každé ze složek probíhá jiným způsobem.

Způsob dělení pásma cihlářské suroviny na cihlářské výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: 248436

Dátum: 12.02.1987

Autori: Chválek Jiří, Tříska Vladislav

MPK: B28B 15/00

Značky: způsob, dělení, cihlářské, pásma, výrobky, suroviny

Text:

...je,že děleni s odpadom neumožňuje dělení na sraz bez pou žití dálších manipulačních zařízení.spoločnou nevýhodou obou známých řešení jsou značné setrvačné hmoty pohybujících se částí dělicího stroje,což výrazně omezuje jeho okamžitý výkon. Vzhledem kekrátkému intervalu vlastního dělení a vysoké rychlostidělení pásma cihlářské suroviny, vyžadujicí značné urých 1 ení setrvačných hot dělicího mechanismu, je nutno dodatDělicí stroje těchto typů...

Cihlářské víceproudé ústí

Načítavanie...

Číslo patentu: 233518

Dátum: 15.08.1986

Autori: Stehlík Josef, Sodomka Josef, Besperát Vladimír

MPK: B28B 11/14

Značky: víceproudé, cihlářské, ústí

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je konstrukce dělicího nože (1) s ostrou náběžnou hranou (2) a s výřezy na výstupní straně (3), na které navazuje kónický náběh (4) zužující se směrem k výstupu pásma z ústí. Konstrukce dělicího nože umožňuje lisování výlisků částečně slepených, čímž se odstraní předbíhání jednotlivých proudů, je dodržena kvalita a vyšší výkon výroby.

Zařízení pro regulaci plasticity cihlářské nebo keramické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 232495

Dátum: 15.06.1986

Autor: Sojka Jiří

MPK: G05D 7/00

Značky: zařízení, keramické, plasticity, cihlářské, regulaci, hmoty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká řízení dvoustupňového navlhčování cihlářské nebo keramické hmoty. Účelem vynálezu je dosáhnout dodržení optimální plasticity zpracovávané hmoty v lisu i při značných výkyvech potřeby záměsové vody. Tohoto účelu je podle vynálezu dosaženo tím, že přidávaní zavlhčovacího média je prováděno automaticky na základě srovnávání zadaných údajů pro příkony pohonných motorů mísičů a tlak v ústí lisu s okamžitými hodnotami, přičemž stav ve...

Cihlářské ústí se stavitelnými rozměry

Načítavanie...

Číslo patentu: 228382

Dátum: 15.06.1986

Autor: Řešil Oldřich

Značky: stavitelnými, ústí, cihlářské, rozmery

Zhrnutie / Anotácia:

Cihlářské ústí se stavitelnými rozměry k vytváření hliněného pásu, pomocí klínových lišt, vyznačuje se tím, že sestává ze stavitelných lišt (3) a stavitelných rohů (4) posuvné uložených ve výstupním rámu ústí (2) pod úhlem 65 až 75°, přičemž k nastavení stavitelných lišt (3) a stavitelných rohů (4), jsou mezi stavitelnými rohy (4) a výstupním rámem ústí (2) a stavitelnými lištami (3) a výstupním rámem ústí (2) umístěny stavěcí šrouby (5), a kde...

Způsob opravy vyzdívky, zejména cihlářské pece torkretováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 222557

Dátum: 01.02.1984

Autori: Bílek Zbyšek, Láhner Otakar

Značky: torkretováním, zejména, způsob, cihlářské, opravy, vyzdívky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pracovního postupu při opravách narušených vyzdívek, především cihlářských kruhových pecí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že po očištění narušené vyzdívky, zejména spar se provede ofoukání tlakovým vzduchem a vyrytí stávající vyzdívky směsí vody s tlakovým vzduchem a poté se kolmo do spar a na povrch vyzdívky natorkretuje l.vrstva převlhčené žárobetonové směsi, s minimální vlhkostí 30 % v tloušťce do 5 mm a na tuto vrstvu se...