Patenty so značkou «cigarety»

Spôsob výroby obloženia náustku cigarety

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15462

Dátum: 29.09.2010

Autor: Griesmayr Günter

MPK: A24D 1/02, A24D 3/04

Značky: výroby, spôsob, cigarety, náustku, obloženia

Text:

...alebo vystrihovacich nástrojov môže byť zvýrobno-technického hľadiska výhodné, ked je uvedený najmenej jeden rad lineárny rad. Tým sa dajú redukovať pohyby vystrihovacieho nástroja relativne k povrchu papiera na minimum, takže je možná relativne jednoduchá stavba nástrojov. Vyhotovenie náustku sa pritom dá ďalej zlepšiť tým, že materiál obloženia náustku a/alebo materiál obalu ñltra je opatrený najmenej dvoma vzájomne rovnobežnými radmi...

Cigarety nahradzujúce bezdymový výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14412

Dátum: 22.07.2010

Autori: Litzenberger Philipp, Rinker Arno

MPK: A24F 47/00, A61M 15/06

Značky: nahradzujúce, výrobok, bezdymový, cigarety

Text:

...napríklad z bavlny. Toto napájacie teleso má prostredníctvom vyparovania odovzdávať substanciu prúdu tekutiny.0013 US 4083372 opisuje cigarety simulujúci inhalátor,pričom substancia, ktorá sa má vyparovať, je uložená v pružnej kapsle v rúrke na konci pri ústach a cez zvyšnú dĺžku rúrky sa rozprestiera knôt. Bezprostredne pred konzumovaním sa kapsľa poruší prepichnutím a substancia sa uvedeným knôtom úplne nasaje. Táto substancia sa teraz pri...

Spôsob razenia povlaku náustka na cigarety

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19450

Dátum: 04.05.2010

Autor: Griesmayr Günter

MPK: B31F 1/07

Značky: povlaků, cigarety, náustka, razenia, spôsob

Text:

...prvého raziaceho valca vplnom zábere surčitým počtom synchronizačných prostriedkov druhého raziaceho valca, a aby tak bolo možné dosiahnuť veľmi spoľahlivú synchronizáciu valcov.0011 Výhodná forma vyhotovenia vynálezu navrhuje, že vyvýšené miesta prvého úseku povrchu a druhého úseku povrchu sú usporiadané v radoch, rady prvého adruhého úseku povrchu sú navzájom posunuté, pričom vsmere pohľadu smeru paralelného spozdĺžnou osou medzi dvoma...

Zariadenie na meranie odporu pri potiahnutí cigarety

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10762

Dátum: 04.06.2008

Autori: Ruscio Dani, Danzi Basilio

MPK: A24C 5/34

Značky: odporu, potiahnutí, zariadenie, meranie, cigarety

Text:

...a pretínajúci prvý priechod, v druhom priechode je uložený uzatvárací člen selektívne pohyblivý medzi otvorenou polohou a uzatvorenou polohou, v ktorej uzatvára prvý0007 Výraz odpor pri potiahnuti je v opise použitý na označenie rozdielu v statickom tlaku fajčiarskeho výrobku, keďustálené prúdenie vzduchu pri 17,5 mililitroch za sekundu (ml/s)prechádza cez fajčiarsky výrobok podľa ISO 95 l 2. Odpor pripotiahnutí je vyjadrený v mm...

Cigarety obsahujúce duté vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7376

Dátum: 04.10.2006

Autori: Li Ping, Hearn John, Rasouli Firooz

MPK: A24D 3/00

Značky: obsahujúce, cigarety, duté, vlákna

Text:

...prísadye obsahovať arómu, činidlo, ktoré chemicky reaguje s plynným aomponentom prúdu dymu a výbernvo no oddeľuje, vlhčujucj rnstiiedok, rozpúšťadio alebo ich zmesi.STRUČNY OPIS OBRÁZKOV NA VÝKRESOCHObrázok 1 zobrazuje vzorové vyhotovenie cigarety obsahujuce membránu 2 dutých vlákien, ktoré obsahuje filter a cestu prúdenia cigaretouObrázok 2 zobrazuje prierez zvazkom vyrovnaných dutých vlákien s otvorenými hornými koncami a nepriepustný alebo...

Elektrické fajčiarske systémy, ktoré žeravia cigaretu pri detekcii potiahnutia z cigarety

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13625

Dátum: 07.11.2003

Autori: Solanky Ashok, Ripley Robert, Sharpe David, Stevenson Brett, Blake Clint, Crowe William, Felter John Louis, Watson Mark, Lee Robert, Davis Pamela

MPK: A24F 47/00

Značky: cigarety, systémy, žeravia, potiahnutia, cigaretu, fajčiarske, detekcii, elektrické

Text:

...To však zvyšuje náklady a ďalšiu výrobu pokiaľ sa tyká kvality. Navyše, malé prietokové časti sú náchylné na upchatie, najmä v zapaľovačoch, kde saumožní nejakému dymu pohybovať po dokončení poťahovania.0006 Ďalej je žiaduca charakteristika určenia krátkeho času odozvy pre elektricky žeravenú časť cigarety s jedným alebo viacerými žeraviacimi prvkami ako reakciu na poťahovanie. Na dosiahnutie rovnocennej skúsenosti k tradičnému...

Elektricky vyhrievaný cigaretový fajčiarsky systém s vnútorným snímačom na detekciu potiahnutia z cigarety

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17109

Dátum: 07.11.2003

Autori: Watson Mark, Lee Robert, Ripley Robert, Sharpe David, Felter John Louis, Solanky Ashok, Davis Pamela, Crowe William, Blake Clint, Stevenson Brett

MPK: A24F 47/00

Značky: systém, vnútorným, fajčiarský, snímačom, cigarety, vyhrievaný, detekciu, cigaretový, elektricky, potiahnutia

Text:

...sa zvyšujú náklady a ďalšie výrobné a kvalitatívne problémy. Okrem toho, drobné prietokové kanály sú náchylné na upchávanie, najmä v zapaľovačoch, V ktorých môžezostať časť dymu po dokončení potiahnutia.0006 Ďalej, je požadovanou vlastnosťou nastavenia rýchleho času odozvy pre elektrické ohrievanie časti cigarety jedným alebo viacerými vyhrievacími prvkami V závislosti na potiahnutí. Pre dosiahnutie zodpovedajúceho zážitku pri tradičnom...

Puzdro na cigarety

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3112

Dátum: 07.01.2002

Autor: Sokolík Peter

MPK: A24F 15/00

Značky: puzdro, cigarety

Text:

...ak zásobník obsahujenapríklad gumové tesnenie. Vprípade, ak sa nepoužije tesnenie, je nutné aby nasunutie veka na zásobník bolo tesne atak sazabránilo vniknutiu vody alebo vlhkosti kcigaretám.V ideálnom prípade je zásobník v priereze napriklad hranatého alebo mierne oválneho tvaru aobsahuje tri dutinky vyhotovené napríklad vŕtaním alebo Iisovaním. Dutínky sú tak hlboké, aby znich cigarety vyćnievali cca 1 cm. Veko kopíruje vpriereze...

Zařízení pro skládání bočních stran měkkých krabiček na cigarety

Načítavanie...

Číslo patentu: 268525

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hedstück Horst, Zeitel Joachim

MPK: B65B 19/24

Značky: měkkých, bočních, stran, krabiček, skládání, cigarety, zařízení

Text:

...v poloze znázornená na obr. 3 doeáhls zaváděcí komora g rychlosti která Je rovná rychlostí řetězového doprsvníku. Tato rychlost se zachová až do koncové polohy podle obr. 5, naöež Je zaváděcí komora 1 g uvedena zpět do výchozí po lohy znázorněné na obr. l.Při pohybu zaváděcí komory 12 ve směru 32 přepravy narazí zaváděcí komora g na kus l 4 vnitřního papíru a unáší ho s sebou. V důsledku pohybu zsváděcí komory l 2 s kusem ľL 4 vnitřního papíru...

Zásobník pro tyčovité předměty, zejména cigarety

Načítavanie...

Číslo patentu: 262434

Dátum: 14.03.1989

Autor: Knecht Siegfried

MPK: A24C 5/35

Značky: zejména, zásobník, cigarety, tyčovité, předměty

Text:

...I jsou poháněny tneznázorněným společným pohonom. Dopravní pásy 7 probíhaií po délce jednotlivých druhých dopravních kanálů 5 až k přechodovým úsekúrn 6, příčemž jeden dopravní pás 7 svou horní stranou tvoří dno jednoho druhého dopravního kanálu 5 a svou spodní stranou horní stranu pod ním se nacházejíciho dalšího druhého dopravního kanálu 5, takže cigaretý 12 nacházející se ve více vrstvách, které zaujímají celou výšku druhého...

Otáčecí zařízení pro tyčkové předměty, zejména cigarety

Načítavanie...

Číslo patentu: 242877

Dátum: 15.03.1988

Autor: Stachý Alfréd

MPK: A24C 5/35

Značky: předměty, tyčkové, zařízení, otáčecí, cigarety, zejména

Text:

...3/obr. 2/ a jsou tímto dopravním ústrojím lg dopravována ve směru kolmém na podélné osy cigaret 3, 1.Dopravní ústrojí lg je ve znázorněném příkladu provedení Vytvořeno ve forme toroidního bubnu, otočného kolem své osy ll ve směru šípky lg, přičemž jeho otáčení je ovládáno nezná zorněným hnacím ústrojím.První podpěrná lůžka § jsou uspořádána na vnější straně válcové plochy toroidníhobubnu dopravního ústrojí lg a jsou s bubnem pevně...

Přířez pro krabičku na cigarety a doutníčky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236495

Dátum: 16.03.1987

Autor: Zeitel Joachim

MPK: B65D 5/06, B65D 85/08

Značky: doutníčky, krabičku, cigarety, přířez

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přířezu pro krabičku na cigarety a doutníčky, která je opatřena zúženým ústím, na nějž je při uzavřené krabičce nasunuto víčko. Ústí krabičky je tvořeno předním dílem 7, který je pomocí osazení 9 spojen s přední stěnou 3 krabičky a bočními díly 8, sousedícími s bočními stěnami 5 krabičky, s nimiž jsou částečně spojena osazení 10 a částečně do nich odděleny zářezy 11, které ústí do prolisu 13. Šířka prolisu 13 je o něco větší než...

Zařízení k přenášení ovíjecích papírků na cigarety s filtrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 228426

Dátum: 15.04.1986

Autor: Levý Josef

Značky: přenášení, cigarety, filtrem, ovíjecích, zařízení, papírků

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k přenášení ovíjecích papírků na cigarety s filtrem, skládající se z přednášecího válce a vedení, uzpůsobeného kolem části válce, vyznačené tím, že povrch vedení (1) cigaret, přiléhajícího k přenášecímu válci (2), je pokryt antiadhesivní a antiabrasivní hmotou.

Zásobník s proměnlivou kapacitou pro předměty tyčovitého tvaru, zejména cigarety

Načítavanie...

Číslo patentu: 216678

Dátum: 15.12.1984

Autor: Seragnoli Enzo

Značky: tvaru, kapacitou, zejména, předměty, zásobník, proměnlivou, cigarety, tyčovitého

Zhrnutie / Anotácia:

Zásobník s proměnlivou kapacitou na tyčovité předměty, zejména cigarety, ukládající se z pevného svislého bubnu, který má na plášti šroubovicovou drážku k vedení šroubovicově vinutého pásu nesoucího cigarety. Pás je veden v axiálním směru bubnu vodicími tyčemi, které procházejí s vůlí otvory v jeho okraji, jsou na koncích upevněny na vratně otočných prstencích a svinují a rozvinují pás podle okamžité potřebné kapacity zásobníku.

Obal na cigarety a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 216212

Dátum: 15.12.1984

Autor: Niepmann Otto

Značky: cigarety, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obalu na cigarety a způsobu jeho výroby. Obal na cigarety je tvořen obalem z fólie a potištěným obalem z papíru, které obklopují blok cigaret. Obal je na jedné čelní straně uzavřen skladem dna. Aby bylo možné část sestávající z fólie a papíru zhotovit na jediném skládacím zařízení, je podle vynálezu opatřen přířez fólie v místě budoucího skladu dna dvěma zářezy, které vytvoří patku a tato je ohnuta zhruba v pravém úhlu. Potom...