Patenty so značkou «cievky»

Indukčný sporák s teplotným snímačom na snímanie teploty pracovnej cievky alebo zohrievaného objektu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16260

Dátum: 15.07.2011

Autori: Shon Jong Chull, Kim Ha Na, Lee Sung Ho

MPK: H05B 6/06

Značky: objektu, indukčný, snímačom, teplotným, sporák, pracovnej, zohrievaného, teploty, snímanie, cievky

Text:

...môže obsahovať niekoľko snímacich zón, ktoré sú oddelené tepelne ízolujúcimi príehradkami a jednotlivé snímacie zóny môžu obsahovať snímacie prvky, pričomz jednej strany každej z týchto snímacich zón môže viesť prvok na prenos tepla.0022 V súlade s iným aspektom teplotný snímač indukčného sporáka zahŕňajúceho vamú dosku, na ktorú sa umiestňuje zohrievaný objekt, a niekoľko pracovných cievok nachádzajúcich sa pod vamou doskou a umiestnených...

Spôsob odvíjania optického kábla z krytu optických vlákien z vnútornej káblovej cievky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20100

Dátum: 05.08.2008

Autori: Kowalczyk Scott, Coan Jonathan Walter, Kaml Jonathan

MPK: G02B 6/44

Značky: káblovej, optického, spôsob, vlákien, kábla, krytu, odvíjania, cievky, vnútornej, optických

Text:

...bytový dom, podnik atdĺ). Optická sieť 11 obsahuje napájací kábel 15 z centrálnej kancelárie (nie je zobrazená). Napájací kábel 15 vstupuje do vstupného miesta 17 napájacieho kábla (napríklad vláknový rozvádzací rozbočovač, sieťové rozhranie atdĺ), ktore má jeden alebo viac optických rozdeľovačov (napríklad rozdeľovačov 1 na 8, rozdeľovačov 1 na 16, alebo rozdeľovačov l na 32), ktoré vytvárajú množstvo jednotlivých vlákien. V tejto forme...

Uzatváranie nádrží pomocou cievky na spracovanie viacnásobných rúr

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9299

Dátum: 22.04.2008

Autori: Pasquale Pablo, Schütz Wolfgang

MPK: B21D 26/14, B67B 3/10, B65B 7/28...

Značky: cievky, pomocou, uzatváranie, nádrží, viacnásobných, spracovanie

Text:

...nevýhoda je, že cievky spočetnými vinutiami sú výhodné na prispôsobenie sa aktuálne použiteľným kondenzátorom stypicky veľmi vysokými napätiami. Nevýhoda takejcievky s viacerými vinutiami je však, že sa jednotlivé vinutia počas prietoku prúdu navzájompodopierajú a musia odolávať rovnakej vysokej reakčnej sile, ktorá V polotovare zabezpečí trvalú deformáciu. Toto môže viesť k tomu, že sa vodiče cievky medzi sebou dotýkajú a pritom svoju...

Zariadenie na výmenu cievky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11670

Dátum: 24.05.2006

Autor: Karlsen Knut Eilert

MPK: A61M 25/02, A61M 25/01

Značky: cievky, výměnu, zariadenie

Text:

...Zahrnuje valcovú upínaciu časť a valcové rameno vystupujúce z upínacej časti. Upínacia časť má pozdĺžnu štrbinu, ktorá umožňuje, aby trubica bola nasadená okolo zavedenej cievky. Účel ramena je rozdeliť trubicu pozdĺž štrbiny tak, aby mohla byť trubica vedená cez nasadzovaciu0013 Trubíca je vytvorená ako hadica s pozdĺžnou štrbinou umožňujúcou jej rozšírenie a tesné priľnutie okolo, t. j. do tesného kontaktu s cievkou. Trubica sa nasunie...

Vrstvenie cievky so zdokonaleným pohybom ihly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7723

Dátum: 16.06.2003

Autori: Stratico Gianfranco, Stratico' Simone, Lumini Antonio

MPK: H02K 15/00

Značky: zdokonaleným, cievky, pohybom, vrstvenie

Text:

...vynálezu pri0006 Riešenia podľa predmetného vynálezu sa týkajú riešení, opísaných v patentovonn spise US 6 533 208(Becherucci a další) a v patentovej prihláške US 09/960 5500007 Jadro lg statora podľa obr. 1 je znázornené v reze a je umiestnené na navíjanie vodiča Q na vytváraniecievok Q, prebiehajúcich okolo pólov 10 a. Ihla ll jeuskutočnené ako dutý valcový člen na umožnenie priechodu vodiča É tak, že vodič Q je privádzaný od konca lla...

Zariadenie na výmenu cievky v stroji na automatizované navíjanie drôtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278768

Dátum: 04.02.1998

Autor: Meischner Rolf

MPK: B65H 67/04

Značky: výměnu, drôtu, navíjanie, zariadenie, cievky, automatizované, stroji

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z cievkového vozíka (1, 2), ktorý je uložený na priečnych koľajach (8), vytvorených šikmo na smer navíjania, a ktorý je opatrený aspoň jedným unášacím tŕňom (3, 10), ktorý je uložený v dopravnej reťazi (5), pričom aspoň časť týchto priečnych koľají (8) je vytvorená na spodnom vozíku (6), opatrenom pohonom, ktorý je uložený na pozdĺžnych koľajach (7), ktorých aspoň časť je vytvorená v priestore navíjania. Zariadenie môže...

Vinutie vychyľovacej cievky obrazovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 278052

Dátum: 08.11.1995

Autori: Brooks William Edward, Schier John Herald

MPK: H01J 31/60

Značky: vychyľovacej, obrazovky, vinutie, cievky

Zhrnutie / Anotácia:

Vinutie je prstencovito navinuté najmenej v dvoch vrstvách na toroidálnom jadre, pričom cievka obsahuje spätné vinutia. Okrajové závity (33a, 33b) nasledujúcej vrstvy (33) sú navinuté v úrovni a pozdĺž okrajov všetkých predchádzajúcich vrstiev (30, 31, 32), pričom v úrovni predchádzajúcej vrstvy je navinutý najmenej jeden okrajový závit (33a, 33b) nasledujúcej vrstvy (33).

Spôsob zisťovania pôvodného počtu závitov poškodenej transformátorovej cievky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270185

Dátum: 13.06.1990

Autor: Hradský Ernest

MPK: H01F 41/00, H01F 41/06

Značky: transformátorovej, poškodenej, počtu, pôvodného, spôsob, zisťovania, závitov, cievky

Text:

...cievok v usporiadaní na opačnú íunkciu pri rýchlosti odvíjaniva úmernej priemeru vodiča cievky prepočtom vztahu priemeru a dllky vodiča a jadra cievky.Výhody vynálezu sú hlavne v tom, že sa umožní oprava a uvedenie do pôvodnej runkcie drahých elektrických zariadení dováłaných bez základnej parametrovej a konštrukčnej dokumentácie.Vyldči sa nepresnost a prácnost meehanickdho oddelovania vodičov a počítania zdvitov,pri velmi poškodených...

Čelá cievky vinutia elektrického stroja točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 257462

Dátum: 16.05.1988

Autori: Sutoris Karol, Jakeš Jiří

MPK: H02K 3/50, H02K 3/38

Značky: elektrického, cievky, čela, točivého, stroja, vinutia

Text:

...stroja v dôsledku nižšieho oteplenia a zmenšením ložiskovej vzdialenosti sa zlepšia mechanické parametre stroja.Na pripojenom výkrese je znázornený príklad vyhotovenia čiel cievky vinutia elektrického stroja točiváho podľa vynálezu, kde na obr. 1 je čelný pohľad s vinutím s čelami vytvorenými z plošného spoja, obr. 2 je pozdĺžny rez statorovým zväzkom podľa obr. 1, a obr. 3 je detail upevnenia čela vinutia.čelá Ä cievok vinutia elektrického...

Upínacie vreteno valcovej cievky

Načítavanie...

Číslo patentu: 242474

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hohlfeld Frank, Münch Roland

MPK: D01H 7/16

Značky: upínacie, vřeteno, cievky, valcovej

Text:

...upnutie cievky, v dôsledku čoho sa získa kvalitná stavba návinu. To má za následok dobrú spracovateľnost vlákna V následných technologických operáciach a zníženie odpadu.Druhou výhodou je nízka opotreboveteľnosť upínacieho tŕňa a jeho dlhá životnost.Ďalšou výhodou je jednoduchosť konštrukcie, ľahká údržba a nízke zriaďovacie a prevádzkové náklady.Predmet vynálezu je bližšie vysvetlený na priložených výkresoch, kde na obr. 1 je znázornenê...

Zapojenie riadiacej časti impulzne napájenej ovládacej cievky elektromagnetu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227626

Dátum: 01.09.1985

Autori: Havránek Zdenko, Brindza Rastislav, Minaroviech Karol

Značky: impulzné, cievky, napájenej, ovládacej, zapojenie, elektromagnetů, částí, riadiacej

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie odstraňuje použitie predradných odporov zaraďovaných do série s ovládacími cievkami elektromagnetov. Podstata zapojenia je v tom, že po príchode ovládacieho signálu ovládací blok blokuje činnosť modulátora, v dôsledku čoho kotva pritiahne a po jej príťahu modulátor udržuje cez ovládaciu cievku prídržný prúd. Zapojenie je zvlášť vhodné na ovládanie stykačov v zariadeniach, ktoré už majú vlastné zdroje napätí pre riadiace a ovládacie...