Patenty so značkou «chyby»

Optická korekčná pomôcka na úpravu korekčnej chyby ľudského oka alebo na zvýšenie vízu emetropa

Načítavanie...

Číslo patentu: 287976

Dátum: 25.07.2012

Autor: Urbánek Peter

MPK: G02B 27/00, G02C 7/16, A61F 9/02...

Značky: zvýšenie, emetropa, pomôcka, chyby, korekčná, vízu, korekčnej, úpravu, optická, ľudského

Zhrnutie / Anotácia:

Optická korekčná pomôcka na úpravu korekčnej chyby ľudského oka alebo zvýšenie vízu emetropa využíva princíp viacerých stenopeických štrbín. Optická korekčná pomôcka je tvorená transparentným monochromatickým LCD displejom so sústavou segmentov. Segmenty sú umiestnené ekvidištantne vedľa seba a ekvidištantne nad sebou. Segmenty majú geometrický tvar, ktorý je možné vpísať do kružnice s priemerom 0,26 až 2,0 mm. V danom čase časť segmentov...

Spôsob rozoznania chyby senzora prúdenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7824

Dátum: 14.03.2008

Autor: Tomczak Heinz-jörg

MPK: G01F 25/00

Značky: senzora, chyby, rozoznania, prúdenia, spôsob

Text:

...pre vypočítaný hmotný prúd, obrázok 3 teploty oboch teplotných senzorov ako aj ich rozdiel pre vypočítaný hmotný prúd,pričom sú znázornené referenčné a chybové prípady, aobrázok 4 vypočítaný podiel oboch teplôt pre vypočítaný hmotný prúd, pričom sú znázornené referenčný a chybový prípad.0012 Senzor 1 prúdenia podľa obrázku 1 obsahuje elektrické ohrievadlo 2 medzi dvoma teplotnými senzormi 3, 4, a všetky časti sú usporiadané na jednej membráne...

Adaptívne kódovanie predikčnej chyby pri hybridnom kódovaní videa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19379

Dátum: 22.12.2006

Autori: Narroschke Matthias, Musmann Hans-georg

MPK: H04N 19/12, H04N 19/124, H04N 19/11...

Značky: chyby, adaptívne, kódovanie, kódování, predikčnej, hybridnom, videa

Text:

...napr. dokonca pre špecifický počet blokov, makroblokov alebo výrezov. Rozhodnutie môže byť podmienené nákladovoufunkciou ako napr. Lagrangeovou funkciou. Náklady sa vypočítavajú pre kódovanie vofrekvenčnej doméne aj kódovanie v priestorovej doméne. Na základe výsledkov sa vyberie0008 Podľa ďalšieho aspektu predkladaného vynálezu nákladová funkcia zahŕňa náklady skreslenia intenzity pre kódovanie v priestorovej a frekvenčnej doméne. Podľa...

Spôsob určovania koncentrácie plynov s diferenciálnym absorpčným LIDAR-om potláčajúci chyby merania

Načítavanie...

Číslo patentu: 282472

Dátum: 03.01.2002

Autori: Viceník Jiří, Grešík Štefan, Bartko Ján

MPK: G01J 3/427

Značky: chyby, diferenciálnym, spôsob, plynov, koncentrácie, lidar-om, absorpčným, určovania, potláčajúci, merania

Zhrnutie / Anotácia:

Meranie sa vykonáva tak, že časť laserov je naladená na vlnovú dĺžku lambda-on silno pohlcovanú detegovanou látkou a časť na málo pohlcovanú vlnovú dĺžku lambda-off. Po uskutočnení polovice merania návratových energií sa lasery naladené na lambda-on preladia na lambda-off a lasery naladené na lambda-off sa preladia na lambda-on a meranie sa dokončí. Koncentráciu určíme z geometrického priemeru pomerov návratových energií pre lambda-on ku...

Zapojení stabilizovaného blokujícího měniče převodníku napětí s kompenzací chyby napěťového přenosu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268031

Dátum: 14.03.1990

Autor: Hazdra František

MPK: H02M 3/28

Značky: kompenzaci, chyby, měniče, přenosu, napětí, blokujícího, převodníku, napěťového, stabilizovaného, zapojení

Text:

...zajištuje mínimální zvlnění svého výstupního napětí, kterým je napájen obvod modulátoru,představující impulsní zátěž. Obvod modulátoru je tvořen seriovým zapojením primárníhovinutí ál převodového transíormátoru a modulačního tranzistoro 2 v ínverzním zapojení. Použitá tranzistory 2, 3 jsou typu NPN. Generátor g obdélníkovítého napětí je příkladně tvořen operačním zesilovačam s příslušnou zpětnovazební sítí a je jím buzen výkonový V...

Způsob korekce chyby číslicově analogového převodníku pro generaci einusového průběhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246390

Dátum: 01.08.1988

Autori: Oihánek Stanislav, Hájaeek Odon, Vrbecký Jan, Kadlas Pravdomil, Marek Oldoich, Ma?átko Jan

MPK: H03M 1/06

Značky: číslicové, analogového, einusového, průběhu, generaci, převodníku, způsob, korekce, chyby

Text:

...(obr. 1) výstupního napětí z číslicově analogového převodníku, který má tvar ideální sinusovky, by se objevil na výstupu číslicově analogového převodníku V případě, že by rychlost spínání odporové sítě byla nekonečná. V praxi však spínače na vstupu odporové- 4 246 390 sítě apínejí ryohleji při apínání do log. O než do log. l,takže se výsledný průběh deformuje (obr. 4). V místech,kde dochází k čaatějšímu přepínání údajů na vstupu převod~ níku,...

Zapojenie na detekciu, lokalizáciu a samočinnú opravu jednej chyby a tiež detekciu všetkých dvojchýb v slove

Načítavanie...

Číslo patentu: 245872

Dátum: 15.12.1987

Autor: Klement Ján

MPK: G06F 11/00

Značky: jednej, zapojenie, chyby, samočinnú, všetkých, tiež, slove, opravu, dvojchýb, lokalizáciu, detekciu

Text:

...11 registra 10 vstupných bitov, informačné bity z výstupu 12 registra 10 vstupných bitov sú prrivedené na vnútornú zbernicu 110, z ktorej informačné bity postupujú jednak k pamätovým elementom a tiež na vstup 21 prijímača 20 informačných bitov, výstup 22 prijímača 20 informačných bitov je vedený na prvý vstup 01 bloku 80 oprava jednochyby,ktorý sa pri zakódovani informácie neoplatňuje a tiež na- vstup 31 generátora 30 kontrolných bitov, v...

Zapojení pro korekci mechanické úhlové chyby antény radiolokátoru při jejím přetočení

Načítavanie...

Číslo patentu: 234395

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kožený Josef, Sklenář Stanislav

MPK: H01Q 1/27

Značky: jejím, zapojení, chyby, radiolokátoru, korekcí, úhlové, mechanické, přetočení, antény

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro korekci mechanické úhlové chyby antény radiolokátoru při jejím přetočení spočívá v tom, že pro korekci úhlové chyby se používá číslicová elektronická technika.

Zapojení obvodu pro zpracování signálu chyby parity

Načítavanie...

Číslo patentu: 229132

Dátum: 01.02.1986

Autori: Müller Jan, Hrdina Vladimír, Müller Vladimír, Aleš Ferdinand, Janů Karel

MPK: G06F 11/10

Značky: chyby, parity, zpracování, zapojení, signálu, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obvodu pro zpracování signálu chyby parity. Chyba parity, která vznikne na přídavné desce pamětí mikropočítačového systému způsobí zápis obou polovin šestnáctibitové adresy do paměťových registrů. Obdobně chyba parity vzniklá v datové pamětí na desce mikropočítače má za následek, že se adresa zapíše do registrů připnutím chybového signálu na chybový sběrnicový vodič. Takto uchovaná adresa paměti, na které došlo k chybě parity,...

Zařízení ke korigování celkové chyby stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 231556

Dátum: 05.06.1985

Autori: Stoppok Norbert, Trepte Klaus-dieter, Bergmann Dieter, Recklies Siegfried

MPK: B23Q 23/00

Značky: chyby, stroje, celkové, zařízení, korigování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález tvoří zařízení na korigování celkové chyby stroje při použití lineárních měřicích soustav pro přesné souřadnicové stroje, u kterých je možno dosud kompenzovat pouze chyby stoupání a tepelného roztahování. Pomocí lineárních měřicích soustav je parametr korekce přenášen prostřednictvím postupného pohybu pravítka na měřicí hlavu měřicí soustavy, a tím umožňuje regulovat zjištěnou odchylku měřicí hlavy pomocí příslušných mechanických...

Kompenzátor horizontální úhlové chyby přenosky gramofonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230957

Dátum: 15.02.1985

Autor: Kančev Peter Kirilov

MPK: G11B 3/10, G11B 11/18

Značky: kompenzátor, gramofonu, úhlové, přenosky, chyby, horizontální

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kompenzátoru horizontální úhlové chyby gramofonového ramene, jež se používá u gramofonu s klasickým ramenem vyžadujícím úplné odstranění horizontální úhlové chyby získané v důsledku neradiálního přemísťování gramofonové membrány ke středu gramofonové desky. Úkolem vynálezu je vytvoření kompenzátoru úhlové horizontální chyby gramofonového ramena, který by měl zvýšenou přesnost kompenzace. Podle vynálezu se tento úkol řeší pomocí...

Kompenzátor horizontální úhlové chyby přenosky gramofonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230956

Dátum: 15.02.1985

Autor: Kančev Peter Kirilov

MPK: G11B 3/10

Značky: chyby, úhlové, gramofonu, horizontální, kompenzátor, přenosky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kompenzátoru horizontální úhlové chyby ramene gramofonu, který lze použít v gramofonech, vyžadujících úplné odstranění úhlové chyby. Úkolem vynálezu je vytvoření kompenzátoru horizontální úhlové chyby ramene gramofonu, který má být použit u všech existujících gramofonových ramen a měl by zjednodušenou technologickou konstrukci. Podle vynálezu se úkol řeší pomocí kompenzátoru, ve kterém je osa gramofonového ramena namontována na...

Zariadenie na meranie chyby smerovej súčinnosti očí

Načítavanie...

Číslo patentu: 225448

Dátum: 01.10.1984

Autor: Švolík Jan

Značky: chyby, očí, smerovej, súčinnosti, zariadenie, meranie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru optiky a rieši zariadenie na meranie chyby smerovej súčinnosti očí, pozostávajúci z okulárovej časti, z predmetovej časti, ktoré sú uložené v spoločnom púzdre. Jeho podstata je v tom, že v predmetovej časti sú uložené testovacie obrazce a v okulárovej časti je otočne uložené prerušovacie tienidlo naprieč priezoru, v ktorom sú uložené optické členy, maskovacie sklo a na jeho konci sú kompenzačné kliny. Vynález je...

Úplně samočinně kontrolovaný hlídač kódu “m z n ” s pamětí a s indikátorem chyby

Načítavanie...

Číslo patentu: 217635

Dátum: 15.09.1984

Autor: Golan Petr

Značky: pamětí, samočinně, kontrolovaný, chyby, úplné, hlídač, indikátorem, kódu

Zhrnutie / Anotácia:

Úplně samočinně kontrolovaný hlídač kódu "m z n" s pamětí a s indikátorem chyby, vyznačující se tím, že vstupní sběrnice pro signály v kódu "m z n" je připojena ke sběrnicovému vstupu (11) úplně samočinně kontrolovaného hlídače (1) zúženého kódu " (m+1) z (n+2) ", první výstup hlídače (1) je připojen na vstup (21) prvního zpožďovacího členu (2) a na první vstup (61) porovnávacího logického členu (6), druhý výstup hlídače (1) je připojen na...