Patenty so značkou «chýb»

Diagnostický systém na kontrolu vnútorných chýb lepených materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7373

Dátum: 01.03.2016

Autori: Pivarčiová Elena, Černecký Jozef

MPK: G01N 21/35

Značky: vnútorných, chýb, materiálov, lepených, diagnostický, kontrolu, systém

Text:

...na teplotu ľudského tela (stačí teplota do 36 °C). Tepelná diferencia je potrebná na vytvorenie interferenčných prúžkov pred skončením a po skončení ohrevu.Chyby v zlepených vrstvových štruktúrach spôsobené následkom rozdielnych teplotných gradientov sa prejavia v lokálnych deformáciách. Chyba vnútri materiálu sa prejaví náhlou lokálnou zmenou tvaru interferenčných prúžkov, resp. zmenou vzoru, príp. vznikom ďalšieho vzoru...

Valec na meranie rovinnosti a spôsob určovania chýb rovinnosti u pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12562

Dátum: 27.03.2009

Autor: Noé Andreas

MPK: G01B 7/34, B21B 38/06, B21B 38/02...

Značky: pásu, meranie, spôsob, určovania, rovinnosti, válec, chýb

Text:

...zaznamenávať ťah pásu zvláštnym zariadenímv závislosti na čase. To je však spojené s vysokým nákladom.Pokiaľ sa meranie ťahu pásu uskutočňuje napríklad V oblasti valcových ložísk pomocou bežných load-cells (dynamometrov),môže byť dynamika často nedostatočná. Tu je oblasť predkladaného vynálezu.0005 Okrem toho je známy valec s dvoma pruhovitými tlakovými snímačmi na vonkajšom povrchu valca, pričom sú snímače umiestnené V strednej časti...

Spôsob na vysielanie a príjem signálu s korekciou chýb a zariadenie na vysielanie a príjem signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16227

Dátum: 19.12.2008

Autori: Ko Woo Suk, Moon Sang Chul

MPK: H04L 1/00, H04L 5/00, H04L 27/26...

Značky: spôsob, korekciou, chýb, příjem, signálu, vysielanie, zariadenie

Text:

...na prijímanie signálového rámca0067 Obr. 53 zobrazuje pohlad znázorňujúci uskutočnenie štruktúry prvého riadiaceho signálu 0068 Obr. 54 zobrazuje pohľad znázorňujúci uskutočnenie detegovania preambulového signálu,zobrazeného na obr. 53 a odhadu časového posunutia a frekvenčného posunutia0069 Obr. 55 zobrazuje pohľad znázorňujúci ďalšie uskutočnenie štruktúry prvého riadiaceho signálu0070 Obr. 56 zobrazuje pohľad znázorňujúci uskutočnenie...

Spôsob na vysielanie a príjem signálu s korekciou chýb a zariadenie na vysielanie a príjem signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11108

Dátum: 19.12.2008

Autori: Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

MPK: H04L 1/00, H04L 5/00, H04L 27/26...

Značky: spôsob, korekciou, zariadenie, chýb, signálu, vysielanie, příjem

Text:

...Obr. 34 zobrazuje pohľad znázorňujúci príklad vyjadrenia spôsobu demultiplexovania prostrednictvom rovnice0054 Obr. 35 zobrazuje pohľad znázorňujúci príklad mapovania symbolu symbolovým mapovačom0055 Obr. 36 zobrazuje pohľad znázorňujúci prlklad viacdráhový signálového kódovača0056 Obr. 37 zobrazuje pohľad znázorňujúci uskutočnenie modulátora0057 Obr. 38 zobrazuje pohľad znázorňujúci uskutočnenie analógového procesora 1600058 Obr. 39...

Postupy a prístroj na spracovanie správ o riadení chýb v systéme bezdrôtovej komunikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12630

Dátum: 18.06.2008

Autori: Sagfors Mats, Torsner Johan

MPK: H04L 1/18, H04L 1/16

Značky: prístroj, riadení, komunikácie, spracovanie, správ, systéme, chýb, bezdrôtovej, postupy

Text:

...Ďalej možno V obidvoch smeroch využiť ARQ schému. Pre ciele tohto vynálezu označuje pojem vysielací uzol všeobecne uzol, ktorý vysiela jednu alebo viacero dátových PDU v potvrdenom režime doprijímacieho uzla. V terminológii 3 GPP sú dáta v potvrdenomrežime, Acknowledged Mode, vysielané vysielacou stranou entity RLC Acknowledged Mode a PDU sú vysielané do peer entity alebo prijímacej strany RLC entity V režime Acknowledged Mode. Pri tomto...

Spôsob vytvárania matice korekcie chýb prenosu paketov multimediálnych dát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9083

Dátum: 18.06.2008

Autori: Rigaudeau Serge, Crestel Jérôme

MPK: H03M 13/07, H04L 1/00

Značky: paketov, matice, vytvárania, chýb, přenosu, spôsob, korekcie, multimediálnych

Text:

...koncové zariadenie rekonštruuje korekčnú maticu. Každý prijatý paket multimediálnych dát jezaradený do takto rekonštmovanej korekčnej matice na miesto, ktoré mu prináležalovpôvodnej korekčnej matici, pomocou jeho poradového čísla adoplnkových informáciíStrata paketu multimediálnych dát sa v rekonštruovanej korekčnej matici prejavuje prázdnym miestom tam, kde by sa mal nachádzať stratený paket multimediálnych dát. Stratený paket...

Spôsob a zariadenie na riadenie chýb disku využívajúce dočasnú informáciu o chybe (TDFL) a riadiacu informáciu o chybe (TDDS) a disk majúci TDFL a TDDS

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10006

Dátum: 22.09.2003

Autori: Ko Jung-wan, Hwang Sung-hee, Lee Kyung-geun

MPK: G11B 20/18

Značky: majúci, chybe, využívajúce, tdfl, tdds, zariadenie, riadenie, informáciu, dočasnú, disků, riadiacu, chýb, spôsob

Text:

...jeden zápis, na ktorom. sú riadené chyby metódu riadenia chýb diskua prístroj, použiteľný s diskom umožňujúcim jeden zápis.0008 Predstavovaný vynález tiež poskytuje disk umožňujúci jeden zápis, na ktorom, sú riadené chyby metódu riadenia chýb disku a zariadenie, ktoré je schopné riadiť chyby disku aj akboli tieto chyby zistené počas operácie zaznamenávania, totozariadenie dovoľuje, aby operácia zaznamenávania prebehla bez0009 Znaky a/alebo...

Woltmannov prietokomer s kompenzáciou chýb merania

Načítavanie...

Číslo patentu: 283091

Dátum: 27.12.2002

Autor: Kuhlemann Holger

MPK: G01F 1/12

Značky: prietokomer, kompenzáciou, merania, chýb, woltmannov

Zhrnutie / Anotácia:

Prietokomer pozostávajúci z obežného kolesa otočne uloženého v rúrkovitom telese medzi nábojom uloženým proti prúdu a nábojom uloženým po prúde, pričom náboje sú vždy držané cez rebrá v rúrkovitom telese a aspoň na náboji uloženom proti prúdu je vytvorený regulačný mechanizmus na kompenzáciu chýb merania vznikajúcich v dôsledku výrobných tolerancií. Úlohou vynálezu je zvýšiť regulačný účinok, ako aj zabrániť nesymetrickému nábehu prúdenia na...

Zariadenie na zníženie chýb pri počítaní koľajových náprav

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6055

Dátum: 30.10.2002

Autor: Tremblais Michel

MPK: B61L 1/00

Značky: počítání, zariadenie, náprav, zníženie, chýb, koľajových

Text:

...identifikácii nápravy vozidla pri vstupe do kontrolovaného úseku a odrátavaniu po čítadla pri identifikácii nápravy, keď táto vychádzaz kontrolovaného úseku, a stanoví sa, že vozidlo opustilo kon~ trolovaný úsek, keď sa výsledok odčítavania rovná nule.0019 Podľa spôsobu uskutočnenia je vozidlo vybavené najmenej jedným magnetickým nosníkom rozkladajúcim sa pozdĺžne medzi dvomi po sebe nasledujúcimi kolesami podvozku vozidla, počas etapy...

Spôsob zisťovania chýb v textilnej tovarovej dráhe

Načítavanie...

Číslo patentu: 279731

Dátum: 07.09.1994

Autori: Weber Friedrich, Mühlberg Karl-heinz

MPK: G01N 21/89, D06H 3/08, D04B 35/20...

Značky: chýb, tovarovej, zisťovania, spôsob, textilnej, dráhe

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe zisťovania chýb sa pomocou elektrooptickej snímacej hlavy (8) priebežne sníma tovarová dráha. Prijímače (16) svetla, usporiadané v pásovej snímacej oblasti (22) snímacej hlavy (8), sú skupinovo združené a vydávajú špecifické signály chýb. Tieto signály chýb sa viacrozmerovo vyhodnotia na rozpoznanie bodových a/alebo pozdĺžnych chýb, pričom ako kritériá na vyhodnotenie slúžia amplitúda signálu, dĺžka signálu, do akej miery vznikajú...

Zariadenie na kompenzáciu chýb radiálneho posuvu a vychýlenia osí spojovaných hriadeľov tuhou spojkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 246031

Dátum: 15.12.1987

Autor: Horváth Ladislav

MPK: F16D 1/00

Značky: spojovaných, tuhou, kompenzáciu, vychýlenia, spojkou, posuvu, chýb, hriadeľov, zariadenie, radiálneho

Text:

...v tom, že sa skladá z dvoch krúžkov, ktoré sú ziahrúsené ,pod uhlom a a sú vložené medzi skriňu hnacieho stroja a spojovaciu skriňu hnaného stroja, pričom rotor hnaného stroja je uložený v naklápacom ložisku. Natáčanim dvoch krúžkov dochádza k plynulej zmene vzájomnej polohy osi krúžkov.spoločným natáčanim krúžkov sa určí smer kompenzácie a natáčaním jedného krúžku sa určí velkost kompenzácie. C-hy 4ba nastavenia hritadelov pri spojení...

Zariadenie na snímanie tvaru a chýb neomietnutého reziva

Načítavanie...

Číslo patentu: 219554

Dátum: 30.09.1985

Autor: Zajac Emanuel

Značky: chýb, neomietnutého, zariadenie, řeziva, tvaru, snímanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru automatizácie a týka sa zariadenia na automatické snímanie tvaru a chýb neomietnutého reziva založeného na princípe televíznej kamery. Jeho podstata je, že neomietnuté rezivo, obrátené užšou reznou plochou hore sa v zariadení pohybuje kolmo na smer riadkového rozkladu televízneho obrazu v zornom poli televíznej kamery, ktoré je rozdelené ne priesvitnou priečkou na dve časti tak, že v jednej času zorného pole sa sníma...