Patenty so značkou «chrysogenum»

Kmeň mikroorganizmu Penicillium chrysogenum CCM 8157

Načítavanie...

Číslo patentu: 279108

Dátum: 03.06.1998

Autori: Svoboda Ivan, Bezděk Karel, Skákal Ivo

MPK: C12N 1/14

Značky: mikroorganizmů, kmeň, penicillium, chrysogenum

Zhrnutie / Anotácia:

Kmeň mikroorganizmu Penicillium chrysogenum CCM 8157 je schopný produkovať penicilín V a G vo vyšších koncentráciách ako sa dosahuje doteraz známymi kmeňmi. Vyššie koncentrácie sú dosahované mutantným kmeňom pripraveným pôsobením vhodných mutagénov, pasívnych selekcií a selekcií regulačných mutantov. Penicilín je produkovaný na fermentačnom médiu obsahujúcom zdroj uhlíka, dusíka, síry, fosforu, stopových prvkov, kriedu, prekurzor postranného...

Vysokoprodukčný kmeň mikroorganizmu Penicillium chrysogenum

Načítavanie...

Číslo patentu: 278906

Dátum: 09.07.1997

Autori: Rakyta Ján, Košč Pavel, Lucina Dušan, Ďuranová Viera, Kluka Ľubomír, Borošová Gabriela, Bučko Michal, Lichý Miloš

MPK: C12N 1/14

Značky: mikroorganizmů, kmeň, chrysogenum, penicillium, vysokoprodukčný

Zhrnutie / Anotácia:

Vysokoprodukčný kmeň mikroorganizmu Penicillium chrysogenum CCM 8196 (NMG FOK 15). Kmeň bol získaný selekciou mutantov vznikajúcich pôsobením chemických mutagénov a pôsobením kyseliny fenyloctovej na spóry pri submerznej kultivácii. Nasledujúcou pasívnou selekciou bol získaný kmeň Penicillium chrysogenum CCM 8196 (NMG FOK 15) produkujúci viac než 35 000 IU PEN G/ml za 168 hod. kultivácie v bankách pri vzdušnení, pri teplote 25 °C.

Vysokoprodukčný kmeň mikroorganizmu Penicillium chrysogenum CCM

Načítavanie...

Číslo patentu: 278882

Dátum: 09.07.1997

Autori: Bučko Michal, Borošová Gabriela, Ďuranová Viera, Lichý Miloš, Košč Pavel, Rakyta Ján, Kluka Ľubomír, Lucina Dušan

MPK: C12N 1/14

Značky: chrysogenum, mikroorganizmů, vysokoprodukčný, kmeň, penicillium

Zhrnutie / Anotácia:

Vysokoprodukčný kmeň mikroorganizmu Penicillium chrysogenum CCM 8197 (NMG-FOOK 31). Kmeň bol získaný selekciou mutantov vznikajúcich pôsobením chemických mutagénov a pôsobením kyseliny fenoxyoctovej na spóry pri submerznej kultivácii. Nasledujúcou pasívnou selekciou bol získaný kmeň Penicillium chrysogenum CCM 8197 (NMG FOOK 31) produkujúci viac než 35 000 IU PEN V/ml za 168 hod. kultivácie v bankách pri vzdušnení, pri teplote 25 °C.

Biologický spôsob výroby kyseliny 7-aminodeacetylcefalosporánovej a kyseliny 7-aminocefalosporánovej, rekombinantné DNA expresné vektory a rekombinantné produkčné kmene Penicillium chrysogenum na vykonávanie tohto spôsobu a použitie rekombinantnýc…

Načítavanie...

Číslo patentu: 280569

Dátum: 06.11.1996

Autori: Crawford Lorilee, Reeves Christopher, Mcada Phyllis, Conder Michael, Rambosek John, Stepan Anthony Michael

MPK: C12N 1/15, C12P 35/02, C12N 15/52...

Značky: spôsob, biologicky, výroby, rekombinantné, expresné, tohto, spôsobu, použitie, 7-amínocefalosporánovej, vektory, rekombinantnýc, 7-aminodeacetylcefalosporánovej, vykonávanie, kyseliny, penicillium, produkčné, kmene, chrysogenum

Zhrnutie / Anotácia:

Medziprodukty sú dôležité na prípravu cefalosporínových antibiotík, kyseliny 7-aminodeacetylcefalosporánovej, 7-ADAC a kyseliny 7-aminocefalosporánovej 7-ACA. Tieto kyseliny sa pripravujú novým biologickým spôsobom, pri ktorom sa pestuje transformovaný kmeň Penicillium chrysogenum v prítomnosti adipátu za vzniku adipoyl-6-APA s následnou expresiou génov, použitých na transformáciu a to 1. génu pre expandázu za vzniku adipoyl-7-ADAC, 2. génu pre...

Kmeň mikroorganizmu Acremonium chrysogenum CCF-2752, produkujúci antibiotikum cefalosporin C

Načítavanie...

Číslo patentu: 278279

Dátum: 08.02.1995

Autori: Babkovičová Viera, Rakyta Ján, Welward Ladislav, Michálková Eva

MPK: C12N 15/01, C12N 1/14

Značky: ccf-2752, antibiotikum, mikroorganizmů, kmeň, chrysogenum, acremonium, cefalosporin, produkujúci

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob získania nového priemyselne využiteľného kmeňa Acremonium chrysogenum CCF - 2752, schopného produkovať antibiotikum cefalosporín C. Tento kmeň má potrebnú stabilitu a jeho schopnosť tvorby antibiotika - cefalosporínu C, je preukázateľne vyššia, ako mal pôvodný rodičovský kmeň. Pri šľachtení sa ako mutagenný faktor využil vplyv rádioaktívne značkovaných substrátov, vnesených do submerznej fermentačnej pôdy.

Kmen mikroorganismu Penicillium chrysogenum CCM F-8O12

Načítavanie...

Číslo patentu: 262188

Dátum: 14.03.1989

Autori: Pilát Petr, Úlehlová Miroslava, Bučko Michal, Matelová Vlasta, Mikláš Emil, Okánik Boris, Bezděk Karel

MPK: C12N 1/14

Značky: chrysogenum, mikroorganismu, f-8o12, penicillium

Text:

...metody.Tímto hodnoticím systémem byl získán kmen a jeho selektáty, na který je uplatňován patentový nárok.Kolonie kmene při monosporickem rozsevu v průběhu 9 dnů dorůstají do velikosti cca 12 mm, střed koloníe je miskovitý, od valu k okraji jsou kolonie zvrásněné, barva spor je béžová. Kultura dobře a rychle sporuluje na různých typech sporulačiíích půd a na různých přírodních substrátech jako je rýže, kroupy, proso atd. Počet spor v 1 ml...

Kmeň mikroorganizmu Acremonium chrysogenum CCM F-750

Načítavanie...

Číslo patentu: 243785

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pavlica Ivo, Šeepán Alojz, Dlabaja Zdenek, Lonský Jioí

MPK: C12N 1/14

Značky: acremonium, chrysogenum, f-750, kmeň, mikroorganizmů

Text:

...žiarenia bola 30 cm. Po ožiarení sa misky okamžite preniesli do inkubátora na teplotu 28 °C, kde sporulovali 11 dní. Vysporulované kolónie boli za .aseptických podmienok izolované a prenesené na šikmý agar pôdy NB-II.Ďalší mutagénny zásah chemicky sa robil tak, že k suspenzii o konc. 105-105 konĺdií//ml sa pridal N-nitrozometylbiuret o koncentrácii 0,4 9/0. Mutagén bol v kantakte s kultúrou počas 1 hodiny na trepacom stroji 4 Hz pri teplote...

Kmeň mikroorganizmu Acremonium chrysogenum CCM F-752

Načítavanie...

Číslo patentu: 244573

Dátum: 15.01.1988

Autori: Veselý Václav, Hovorka Jaromír, Skupin Lumír, Hájek Leoš, Kueírek Jioí

MPK: C12N 1/20

Značky: kmeň, f-752, acremonium, chrysogenum, mikroorganizmů

Text:

...pôsobili striedavo UV svetlom a nitrózometvlmočovinou. Vybrané izoláty boli ďalej podrobené pasážovaniu cez médiá so zníženým, až nulovým obsahom metioninu. Po opätovnom použití UV svetla a dalším pasážovaním boli získané izoláty, ktoré boli podrobené overovaniu ich vlastnosti z hľadiska vhodnosti priemyselného p~oužitia.Zároveň týchto prác bol vybraný kmeň, na ktorý uplatňujeme patentový nár-ok.Pri stanovovaní prnoduwkc-ixe cefallosjmorínu C...

Kmen mikroorganismu Penicillium chrysogenum CCM F-786

Načítavanie...

Číslo patentu: 253986

Dátum: 17.12.1987

Autori: Matelová Vlasta, Vrbová Miroslava, Bučko Michal, Pilát Petr, Bezděk Karel, Okánik Boris, Mikláš Emil

MPK: C12N 1/14

Značky: penicillium, chrysogenum, f-786, mikroorganismu

Text:

...očkováno několik misek se aporulační půdou.Výšezgyedeným způsobem aplikacemutagenů a pasívní selekoí byl získán izolát UV LV/20 ~I/12.Izoláty bly hodnoceny dle náaledujícího schématuizolovaná kolonie na Petriho miecešikmý agar vegetativní ínokulum vlaahłbfermentaceIzoláty byly hodnoceny ve 2 pokusech před konzervací a ve 3 pokusech po konzervací. Konzěrvy slouží k dlouhodobému uchovävání sporového materiálu a umožňují zachování vhodných...

Spôsob fermentačnej výroby cefalosporínu C využívajúceho tuky ako limitujúceho uhlíkatého substrátu pomocou kmeňa Acremonium chrysogenum

Načítavanie...

Číslo patentu: 244333

Dátum: 15.11.1987

Autori: Bureš Stanislav, Hrivoáková Dáša, Novrocík Jan, Pavelka Miroslav, Procházka Karel, . Teršl Vladimír, Novák Lubomír, Žid Josef, Doležal Jioí, Boháe Jan, Chládek Ladislav

MPK: C12P 35/06

Značky: substrátů, výroby, kmeňa, limitujúceho, cefalosporinu, acremonium, uhlíkatého, pomocou, spôsob, využívajúceho, fermentačnej, chrysogenum

Text:

...Toto množstvo je potrebné pre rast producenta a predpokladá sa aj vplyv tejto aminokyseliny na frakcionáciu hýi na arthrospóry, ktoré sú sprievodným znakom maximálnej produkčnej aktivity. Základná stavebná jednotka molekuly cefalosporínu C cystein je zabezpečována z NH 42 SO 4, ktorý je dodávaný do pôdy v množstve 0,5 až 1,8 0/0. Redukcia sulfátu na sulfid a jeho následná konverzia so serínom na cystein je základom racionálnej dráhy na...

Kmen mikroorganismu Penicillium chrysogenum CCM F-753

Načítavanie...

Číslo patentu: 234589

Dátum: 01.01.1987

Autori: Okánik Boris, Pilát Petr, Zelený Karel, Hoffbauer Henrich, Matelová Vlasta, Mikláš Emil, Čulík Karel, Ulbert Stanislav, Bulla Ján, Varga Vladimír, Bárta Miroslav, Bučko Michal

MPK: C12N 1/14

Značky: f-753, mikroorganismu, penicillium, chrysogenum

Zhrnutie / Anotácia:

Kmen mikroorganismu Penicillium chrysogenum CCM F-753 (Cu P-2) produkujícího ve zvýšené míře penicilin V, penicilin G a 6-aminopenicilánovou kyselinu (6-APK). Předností tohoto kmene je značná odolnost na mechanické namáhání při míchání ve fermentační nádobě.

Kmen mikroorganismu Penicillium chrysogenum CCM F-747

Načítavanie...

Číslo patentu: 235447

Dátum: 15.11.1986

Autori: Zelený Karel, Matelová Vlasta Roztoky U Prahy, Hofbauer Hendrich, Bárta Miroslav, Pilát Petr, Ulbert Stanislav, Mikláš Emil, Varga Vladimír, Okánik Boris, Bulla Ján, Bučko Michal

MPK: C12N 1/14

Značky: mikroorganismu, chrysogenum, f-747, penicillium

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kmene mikroorganismu Penicillium chrysogenum CCM F-747 produkujícího penicilin G a V. Nový kmen byl získán z kmene Penicillium chrysogenum F 713 působením mutagenů a opakovanými pasívními selekcemi.

Kmeň mikroorganizmu Acremonium chrysogenum CCM F-744

Načítavanie...

Číslo patentu: 229550

Dátum: 15.08.1986

Autori: Potančoková Marta, Welward Ladislav, Martvoň Augustín, Košalko Rudolf, Rolko Pavel, Rakyta Ján, Dudek Marcel

MPK: C12N 15/00

Značky: mikroorganizmů, chrysogenum, kmeň, acremonium, f-744

Zhrnutie / Anotácia:

Kmeň mikroorganizmu Acremonium chrysogenum CCM F-744 produkujúci cefalosporin C.

Kmen mikroorganismu Penicillium chrysogenum CCM F-713

Načítavanie...

Číslo patentu: 220217

Dátum: 15.11.1985

Autori: Hofbauer Henrich, Mikláš Emil, Ulbert Stanislav, Bučko Michal, Matelová Vlasta, Čulík Karel, Zelený Karel, Okánik Boris, Pilát Petr

Značky: penicillium, f-713, mikroorganismu, chrysogenum

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového kmene Penicillium chrysogenum CCM F-713, produkujícího penicilin G a V. Nový kmen byl získán z používaného produkčního kmene kombinací působení mutagenů (p-fluorfenylalanin a UF-světlo) s pasivní selekcí.

Kmen mikroorganismu Penicillium chrysogenum CCM F-760

Načítavanie...

Číslo patentu: 239242

Dátum: 15.05.1985

Autori: Skála Ladislav, Chupík Lubomír, Reissová Alena, Šafránek Jioí, Janák Miloš, Eapka Martin, Bartoš Svatopluk, Soueek Viktor, Gangelberger Walter, Protiva Miroslav

MPK: C12R 1/82, C12P 37/00

Značky: penicillium, mikroorganismu, chrysogenum, f-760

Text:

...koloníe i na této půdě se vytvářejí radiálni vrásy, které nejsou tak zřetelné jako na sporulační půdě typu glycerín-melasa. Barva vysporulované kolonie je na sporulační půdě béžová, starší kolonie začŕnají tmavnout, na minimální půdě Czapek-Dox jsou koloníe bílé a při stárnutí se směrem do středu projevuje odstín béžové. Kmen patří mezi kmeny rychle roetoucí při všech používaných teplotách pro kmeny druhu Penícíllíum chry~ sogenum, a to...

Kmen mikroorganismu Penicillium chrysogenum CCM F-720

Načítavanie...

Číslo patentu: 218514

Dátum: 15.03.1985

Autori: Mikláš Emil, Matelová Vlasta, Pilát Petr, Okánik Boris, Ulbert Stanislav, Čulík Karel, Hofbauer Henrich, Zelený Karel, Bučko Michal, Welwardová Eva

Značky: penicillium, mikroorganismu, chrysogenum, f-720

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového kmene Penicillium chrysogenum CCM F-720, který za běžných kultivačních podmínek produkuje penicilin G a V v podstatně vyšších výtěžcích.

Kmeň mikroorganizmu Acremonium chrysogenum

Načítavanie...

Číslo patentu: 245153

Dátum: 29.10.1982

Autori: Sebestyén Gyula, Bitter István, Nagy Gábor, Mándi Attila, Szücs Tamás, Marxer Adrian

MPK: C12P 35/06

Značky: kmeň, chrysogenum, mikroorganizmů, acremonium

Text:

...C.Izolát 5 näjväčšim priemerom inhibičnej zóny na agarizovanej pôde s tiosíranom sodným bol ďalej testovamý V baniěkovej fermentácii a V laboratórnych fermentoroch. Izolát mal pracovné označenie 188 VULM, aktivita cefalosporinu C vo filtrátoch fermentačnej pôdy bola stanovenáv 168. kultivačnej hodine spektrofotometrickou metódou /Claridge C. A., Vaughan R. W.Antimicrob. Aqents Chemother., 1969, 131/ a metódou HPLC /vypracovaná VÚLM/....