Patenty so značkou «chromolytického»

Spôsob prípravy chromolytického substrátu ke stanoveniu aktivity enzýmu endo-beta-1,4-glukan glukanohydrolázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269539

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ježo Ivan, Zemek Jiří, Bejdová Mária

MPK: G01N 33/573

Značky: glukanohydrolázy, endo-beta-1,4-glukan, substrátů, aktivity, chromolytického, enzymů, spôsob, přípravy, stanoveniu

Text:

...gel chroaolytickej siełovanej hydroxyetylcelulôzy sa frakcionuíe na SŤtàch na 0,25 až 0,35 nesh. Obsah viazaneho iarbiva no hydroxyetylcelulôzovoa geli je 6 až 9 haotnostných X, Napučaei objem sietovaneho chrooolytickeho gelu je 10 až 16výhodou uvedeného postupu je priprava substratu dalej aplikovateĺneho v enzýaovej analýze vo foroe tabletového oonotestu, čo zabezpečuje Standardizovateĺnosř a unifiko 2 cs 259539 si vateĺnoał...

Sposob prípravy chromolytického subtrátu na stanovenie lichenázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266297

Dátum: 13.12.1989

Autori: Kuniak Ľudovít, Karaczonyi Štefan

MPK: C08B 37/00

Značky: chromolytického, stanovenie, lichenázy, spôsob, přípravy, subtrátu

Text:

...v 20-násobnom množstve vodného roztoku hydroxidu sodného o koncentrácii1,5 až 2,5 hmot. a vyfarbi pri teplote 15 až 25 °C po dobu 1 hodiny aplikovaním farbiva Remazol Brillant Blue R (dvojsodná sol kyseliny 8-amino-5- P-(sulfoetylsulfonyl)anílino 6-antrachinonsulfonovej) v množstve 6 až ą hmot. na hmotnost lichenanu, v druhom stupni produkt vyráža postupným pridávaním do rovnakého objemu koncentrovaného etanolu stechiometrickým...

Sposob prípravy chromolytického substrátu k stanoveniu aktivity enzýmu endo-1,4-beta-xylanázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266289

Dátum: 13.12.1989

Autori: Zelenayová Eva, Bejdová Mária, Zemek Jiří

MPK: G01N 33/50, C12Q 1/04

Značky: přípravy, substrátů, enzymů, endo-1,4-beta-xylanázy, aktivity, stanoveniu, spôsob, chromolytického

Text:

...král oukuvnnv I U 00 q Iuxluku nhlíňllunu uudnňhn (I,5 mul.I) pri Lclotu 100 C, čímsa odstránili farebné pigmentové látky a pektínové zložky, na čo sa čalšía extrakcia uskutočnil Jlu/Il zqunluwvvunur- umln-Iunnu l I(I|I n Inyuluvnvlulnx unlnňln- (l mnl.lr 1 b pnl lvplnlu 10 V, zĺnkn~ nć extrakty sa spojili, ucutralizovali zriedcnou kyselinou chlórovodíkovou (0,5 mo 1.ll)a beta-arabinnxyian sa vyzrážal 2,5 1 ctanolu (96 1) a dalej...

Spôsob prípravy nerozpustného chromolytického substrátu na stanovenie Cx zložky celulázovej aktivity

Načítavanie...

Číslo patentu: 261524

Dátum: 10.02.1989

Autori: Zemek Jiří, Kuniak Ľudovít

MPK: C12N 9/00

Značky: chromolytického, aktivity, celulázovej, stanovenie, substrátů, nerozpustného, přípravy, spôsob, zložky

Text:

...v homogennej fáze dosahuje sa velmi rovnomerné distribúcia chromogénnej substancie na makromolekule hydroxyetylcelulozového reťazca, čo je podkladom pre lepšiu rcprodukovatelnosť enzymovej analýzy. Pri zrážaní vyfarbeného produktu je výhodné voliť otáčky mixéra medzi 1 500 až 2 500 za minútu, nakoľko pri týchto rýchlostiachsa dosahuje optimálna veľkost gélových častíc hydroxyetylcelulözy, t. j. 60 až 300 nm.Tento rozmer veľkosti častíc je...

Sposob prípravy chromolytického substrátu na stanovenie beta(1-3)glukanázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254163

Dátum: 15.01.1988

Autori: Holan Zdeněk, Kuniak Ľudovít, Zemek Jiří

MPK: C12N 9/14

Značky: substrátů, přípravy, stanovenie, chromolytického, beta(1-3)glukanázy, spôsob

Text:

...0,2 .a pre karboxyetyl 0,3.Pri týchto úrovniach substitúcia má chromolytický gél maximálne výťažky a ešte sa pri vymývaní voľného iarbiva nerozpúšta vo vode. Pri vyšších stupňoch substitúcia sa už rýchlo zvyšuje nozpustnost vo vode, čim dochádza ku značnej strate chromolytického gélu pri premývaní. Hydnoxyetyl-derivát sa lepšie vytarbuje ako karboxymetyl-derivát,posledný sa však ľahšie pripravuje. Výhodou nového postupu prípravy...

Spůsob prípravy rozpustného chromolytického substrátu na stanovenie beta (1-3)glukanázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254162

Dátum: 15.01.1988

Autori: Zemek Jiří, Kuniak Ľudovít, Holan Zdeněk

MPK: C12N 9/14

Značky: stanovenie, substrátů, spůsob, 1-3)glukanázy, přípravy, rozpustného, chromolytického

Text:

...oproti hydroxyetylderivátu.Výhodou nového postupu prípravy vodo 4rozpustného chromolytického gélu ,81-3 glukánu je, že umožňuje pripraviť z tohto málo reaktivneho polysacharidu dostatočne citlivý vodoroz-pustný enzýmový substrát vhodný pre fotokolorimetrlcké stanovenie 31-3 glukanázovej aktivity, EC 3.2.1.6, čím sa rozširuje paleta vodorozpustných polysacharid-hydrolázových enzýmových substrátov.(31-3 glukánu izolovaného z bunečných...

Spôsob prípravy nerozpustného chromolytického proteínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218709

Dátum: 01.06.1985

Autor: Kuniak Ľudovít

Značky: proteínu, chromolytického, spôsob, přípravy, nerozpustného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy nerozpustného chromolytického proteínu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že v prvom stupni sa proteín rozpustí pri teplote 15 až 25 °C na 10 až 20 hmot. % roztok, načo sa v druhom stupni pridá sieťovací reagent s výhodou epichlórhydrín a dvojsodná soľ kyseliny 8-amino-5-[(-3/sulfoetylsulfonyl/anilino]-6 antrachinonsulfónovej a po rozpustení farbiva sa reakčný roztok alkalizuje hydroxidom sodným, dobre sa zamieša...