Patenty so značkou «chromatografické»

Stacionárna fáza na chromatografické delenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285319

Dátum: 16.10.2006

Autor: Foltín Jozef

MPK: G01N 30/00, B01D 15/08

Značky: delenie, fáza, chromatografické, stacionárna

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou tohto vynálezu je použitie zmesových kryštálov vody modifikovaných aspoň jednou chemickou látkou, ktorá má rozpustnosť vo vode pri 0 °C maximálne 1 % hmotn., ako stacionárnej fázy na chromatografické delenie látok. Hlavnými výhodami stacionárnej fázy podľa vynálezu sú nízka cena a dostupnosť stacionárnej fázy, nenáročná likvidácia balastných látok a regenerovateľnosť použitej prídavnej chemickej látky.

Způsob nanášení stacionární kapalné fáze do skleněné nebo křemenné kapiláry chromatografické kolony

Načítavanie...

Číslo patentu: 268710

Dátum: 11.04.1990

Autori: Mistrjukov Elektron, Rozprávka Jaroslav

MPK: G01N 30/56

Značky: kolony, stacionární, fáze, způsob, chromatografické, nanášení, kapalné, křemenné, skleněné, kapiláry

Text:

...mm . s 1 najprve předehřívací zőňou s teplotou 350 až 400 °C po dobu zdržaní 2 až 5 s a poté temperovenou zőnou s teplotou 150 až 200 °C po dobu zdržení 10 min. až 1,5 hod.cílem vynálezu je snížení kolísáni pracovních parametrů a možnost určité stendardizace, snížení časová náročnosti, snížení procente ručních operací a zvýšení efektívnosti vyráběných kapilárních ko 1 onVýhodou je zejména provedení procesu odpaření a odstranění rozpouštědla,...

Způsob nanášení vysocepolární stacionární fáze vnitřní povrch kapiláry chromatografické kolony

Načítavanie...

Číslo patentu: 267860

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mistrjukov Elektron, Rozprávka Jaroslav, Moskva

MPK: G01N 30/56

Značky: kapiláry, způsob, kolony, vysocepolární, povrch, fáze, nanášení, vnitřní, stacionární, chromatografické

Text:

...parametrů kapilárních kolon a dosažení vyšší stabllnasti těchto pracovních parametrů.Vytyćený účinek je dosažen tím, že skleněné, nebo křemennä kapílára se nejprve pracuje silánem a kyselinou chlorovodíkovou, pak se povrch hydrogenuje, vytvorí se mezivrstva modifikátoru vnitřního povrchu, na kterou se nanese statíckým způsobem vrstva vysocepolární kapalinové stacionární fáze a provede se její polymeraoe. Jako rozpouštědlo stacionární...

Zařízení pro nanášení kapalinové fáze na kapilární chromatografické kolony

Načítavanie...

Číslo patentu: 267993

Dátum: 12.02.1990

Autori: Rozprávka Jaroslav, Mistrjukov Eletron

MPK: G01N 30/56

Značky: zařízení, fáze, kapilární, kapalinové, chromatografické, kolony, nanášení

Text:

...trubky pro vedení kapiláry, jejíž vstup, opatření zásobníkem mazaoüo média je upevněn v předehřívaoí zőnä. Podávací kazeta a smärovací trubka jscu spolu apojeny spojovací tyčí.Výhodou zařízení podle vynálezu je možnost nanášení stacionární fáze jak na skleněné kapiláry se stálym polomärem zskřivení, tak i na ohebné H-emenně kapiléry,přičemž pravdäpodobnost jejich poškození je minimální.Na přiloženém výkrasu je v řezu znázornäno jedno z...

Způsob chromatografické purifikace restrikční endonukleasy Pst I

Načítavanie...

Číslo patentu: 258940

Dátum: 16.09.1988

Autori: Hejdánková Jana, Rypáčková Blanka

MPK: C12N 9/22

Značky: restrikční, způsob, endonukleasy, chromatografické, purifikace

Text:

...Bolívar, F., Rodriquez, R. L., Betlach, M. C., Covarrubias, A. A., sackmąn K(,Russel, D. J., Tait, R. and Boyer, H. A general method for purification of restriction enzymes. NUCL. ACID. RES., 5, 2 373, 1978).Protože uvedenými puriíikačními postupy nebyl ąískán-dostatečně čistý enzym, byl vypracován nový postup, který zaručuje nejen dostatečnou čistotu purifikovaného enzymu, ale i vyšší výtěžnost. Navrhovaný postup sestává ze dvou...

Filtr pro filtraci kapalin především pro chromatografické analýzy biologicky aktivních látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258771

Dátum: 16.09.1988

Autori: Hájková Ivana, Klír Lubomír, Ehrenberger Jaroslav, Řeřicha Ladislav

MPK: B01D 15/08

Značky: látek, chromatografické, biologicky, analýzy, především, filtrací, kapalin, aktivních, filtr

Text:

...látek při kontamineci kovem. Rovněž vysoká agresivita používaných kapalin vylučuje použití kovů.Uvedené nároky jsou řešeny filtraci kapalin před vstupem do čerpadla pomocí papírových buničinových a jiných filtru, které situaci plně neřeší a nejsou často ani vhodné. Kovové filtry z nerezových anebo volframových sintrů mají velký odpor a tu nevýhodu, že jsou kovové a tudíž ne univerzální. V zahraničí jsou v užívání teflonové filtry, ale...

Způsob chromatografické analýzy a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257657

Dátum: 16.05.1988

Autori: Krejčí Miloš, Kahle Vladislav

MPK: G01N 30/16

Značky: způsobu, zařízení, provádění, analýzy, chromatografické, tohoto, způsob

Text:

...mobilní fáze velká a použití vzácnějších kapalín je spojeno se značnými ekonomíckýmí nároky. A v Tyto nevýhody odstraňuje způsob a zařízení podle vynálezutPodstata způsobu spočíva v tom, že mobilní fáze se nasaje do dávkovacího válce přes kapilární vstup, pak se vstupem nasaje vzorek a celý obsah dávkovacího válce a kapilárního vstupu se protlačí chromatografiokou mikrokolonou. Podstata zařízení pro chromatografíckou analýzu podle vynálezu...

Zařízení pro mikrodávkování proměnného množství plynu pro chromatografické sorpční přístroje a chromatografy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238325

Dátum: 01.10.1987

Autor: Kubíček Karel

MPK: G01F 11/30

Značky: zařízení, proměnného, mikrodávkování, prístroje, sorpční, chromatografy, plynů, chromatografické, množství

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukce zařízení pro mikrodávkování proměnného množství plynu, určeného pro chromatografické sorpční přístroje a chromatografy, který je spojen pomocí dvou ventilů s chromatografickým okruhem, vysokovakuovým jehlovým ventilem s vysokovakuovou čerpací soustavou, vysokovakuovým ventilem s rezervoárem adsorbátu s nastavitelným tlakem v intervalu 0,1 mPa až 100 kPa a dalším ventilem s potrubím pro napouštění inertního nosného...

Zařízení k vytváření filmu stacionární fáze v chromatografické kapilární koloně

Načítavanie...

Číslo patentu: 252408

Dátum: 17.09.1987

Autori: Tesařík Karel, Horká Marie, Janák Karel, Vejrosta Jiří

MPK: G01N 30/50

Značky: stacionární, koloně, zařízení, vytváření, filmu, chromatografické, fáze, kapilární

Text:

...stacionární fáąe v rozpouštědľe v nadkritickém stavu a na .tobr. lb část pro smáčení chromatografické kolony.První část zařízení na obr. 1 a sestává ze zásobníku 1 výstupem spojeného přes první ventil g, druhý ventil 3 3 plnicí nádobkou 3 obsahující stacionární fázi Ž a rozpouštědlo Š. Plnící nádobka 3 je ponořena do Dewarovy nádoby 3 s kapalným dusíkem udržujícím chladící teplotu v hodnotě cca 180 °C. Druhé část zařízení na obr. 1 b sestává z...

Způsob statické impregnace kapilární chromatografické kolony

Načítavanie...

Číslo patentu: 241699

Dátum: 15.09.1987

Autor: Honzák Jaroslav

MPK: G01N 30/56

Značky: chromatografické, statické, způsob, impregnace, kolony, kapilární

Text:

...uprostřed své délky uzavře.je-li požadovana kolena s neimpregnovanými manipulačními konci, vyplní se manipulační konce kapilární chromatografické kolony plynem.Výhodou způsobu statické impregnace kapllární chromatografické k-olony podle. vynálezu je podstatné snížení rizika neúspěšné impregnace, snížení zmetkovitostla urychlení procesu impregnace. Odpadá pracně a znehodnocování kolony často způsobující plynotěsné uzavírání...

Chromatografické zařízení pro analýzu směsi plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231397

Dátum: 01.03.1987

Autori: Popl Milan, Vozňáková Zdenka, Šandera Jiří

MPK: G01N 31/08

Značky: zařízení, plynů, analýzu, směsi, chromatografické

Zhrnutie / Anotácia:

Chromatografické zařízení podle vynálezu sestává ze tři kolon a tepelně vodivostního detektoru s dvěma celami přičemž první kolona s náplní makroporézního sorbentu je napojena na první celu detektoru, na níž navazuje druhá kolona náplně, za ní je napojena třetí kolona s náplní molekulového síta 13X nebo 5A a druhá cela detektoru. Zařízení dále může být opatřeno přepínačem polarity. Zařízení je vhodné pro kompletní analýzu plynných směsí...