Patenty so značkou «chlórtetracyklín»

Produkčný mikroorganizmus Streptomyces aureofaciens produkujúci chlórtetracyklín v dlhodobej kultivácii a spôsob jeho kultivácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279069

Dátum: 09.07.1997

Autori: Martinček Ľubomír, Revallová Viera, Vrúblová Katarína, Bertan Milan, Timčová Jarmila

MPK: C12P 29/00, C12N 1/20

Značky: streptomyces, spôsob, kultivácie, produkujúci, kultivácii, aureofaciens, dlhodobej, chlórtetracyklín, mikroorganizmus, produkčný

Zhrnutie / Anotácia:

Produkčný kmeň mikroorganizmu Streptomyces aureofaciens CCM 4447 produkujúci chlórtetracyklín v dlhodobej kultivácii s úpravou počiatočnej koncentrácie fosfátu v závislosti od času kultivácie od 100 do 120 mg.l-1 a so zníženou hladinou amoniakálneho dusíka od 0,4 do 0,6 g.l-1 v produkčnej pôde.

Kmeň Streptomyces aureofaciens CCM 3766 produkujúci chlórtetracyklín a odolný voči fágovej infekcii

Načítavanie...

Číslo patentu: 244963

Dátum: 15.11.1987

Autori: Belov Petr Stipanovie, Tonev Toneo Petrov, Filipov Petko Antonov, Grigorjan Vladimír Grantovie, Hanf Reinhard, Verch Hartmut, Klotsch Wilfried, Raatz Winfried, Obuchov Vladimir Alexejevie, Lomonosov Dmitrij Borisovie, Dušanov Ivan Dimitrov, Cvetkov Krum Kostov, Mintov Michail Grigorov, Ivanov Vadim Ivanovie, Korotkov Vladimir Alexejevie, Iakonov Alexadd Juljevie

MPK: C12N 1/14

Značky: streptomyces, odolný, chlórtetracyklín, produkujúci, infekcii, voči, fágovej, kmeň, aureofaciens

Text:

...z fermentačnej pôdy obsahujúcej prevažne zlyzované mycéllum. Spóry zíslkaného kmeňa bolí vysiate na Petriho misku so sporulačnou pôdou obsahujúcou fága aha Petriho misku so sporulačnou pôdou bez fága. Zhodný nárast a sporulácia dokázali odolnost kmeňa voči fágovej infekcii.Týmto spôsobom bol získaný kmeň, na ktorý je uplatňovaný patentový narok.Hlavným znakom kmeňa Streptomyces aureofaciens CCM je jeh-0 odolnosť voči fágovej...

Kmeň Streptomyces aureofaciens CCM 3767 produkujúci chlórtetracyklín

Načítavanie...

Číslo patentu: 242495

Dátum: 15.09.1987

Autori: Müller Eberhard, Krikuninko Anatolij Filipovie, Hunger Michael, Schröter Gerd, Georgi Bernd, Boroznjak Ivan Georgijevie, Jübner Gunter, Wind Sabine, Kabisch Gerhard, Wolf Franz, Kersnovskij Vladimir Petrovie, Knothe Hartmut, Hes Peter

MPK: C12N 1/14

Značky: aureofaciens, streptomyces, chlórtetracyklín, produkujúci, kmeň

Text:

...východzím materiálom pre systém produkčného hodnotenia, ktoré sa robí podľa nasledujúceho systému.Týmto spôsobom bol získaný kmeň Streptomyces aureofaciens CCM 3 767.Hlavné vlastnosti získaného kmeňa sú zvýšená produkcia, stabilita tejto produkcie v nasledujúcich spórových generáciách a odolnosť voči fágovej infekcii. Tvar kolónií vyrastaných na sporulačnej pôde po monospórovom rozseve, ich pigmentácia a farba spôr sú rovnaké ako u...

Kmeň Streptomyces aureofaciens CCM 3820 produkující chlórtetracyklín a odolný voči fágovej infekcii

Načítavanie...

Číslo patentu: 250889

Dátum: 14.05.1987

Autori: Hošťálek Zdeněk, Cích Vojtech, Bučko Michal, Žigová Evelína, Bertan Milan, Vido Vladimír, Martinček Ľubomír, Vyskočil Pavel

MPK: C12N 1/14

Značky: aureofaciens, infekcii, odolný, kmeň, fágovej, voči, produkující, streptomyces, chlórtetracyklín

Text:

...trvápri teplot-e 4 °C na dobu 20 týždňov. Za uverlený-ch podmienok zachovala si reust-ové viasąťnosti jedna tretina Ikultúr. Tieto kultúry .boli testov-aně na produkčnú aktivitu .prodľa systémua. z nich bol získaný .kmeň Streptomy-ces aureofaciens CCM 3820, .na ktorý j-e ulplatňovaný patentový nárok.Kmeň je charakteristický zislkvanými, pre-aktinofág B 1 nepriamnivými hostiteľskými viastznovstauni a vysokou produkciou antibiotika, ktorú...