Patenty so značkou «chlazených»

Zapojení pro měření proudů v izolaci statorového vinutí elektrických strojů chlazených vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 260492

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vlnař František, Mrázek Josef

MPK: G01R 31/02

Značky: proudu, měření, elektrických, chlazených, izolaci, vinutí, zapojení, vodou, statorového, strojů

Text:

...chladící vody, o hodnotě RS. První vstupní svorka 9 měřiče 8 proudu je spojena s armaxturou 14 rozvodu chladící vody.Podmínkou přesné-ho měření .při zapojení podleobr. 1 je, aby svodový odpor R vodních trubic byl alespoň 10 Ukrát větší, nežli vstupní odpor měřiče 8 proudu.Na obr. 2 je zapojení vcelku stejně jako na obr. 1 až .na to, že první vstupní svorka 9 měřiče B proudu je přes druhý zdroj 17 stejnosměrného napětí spojena s armaturou 14...

Chladicí soustava, zvláště vzduchem chlazených motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268951

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kliment Vladimír, Čermák Ivo

MPK: F01P 1/08

Značky: chladicí, vzduchem, motorů, zvláště, chlazených, soustava

Text:

...je přes unášeč gg. lamelovou spoJKOUł 5 e unášeč lg epojen a hřidelem lg pohonu ventilátoru. úniku oleje do motorováho prostoru zabraňuje těenici kroužek 32. Na obvodové části kapelinová spojky je ugpo řádán kryci plášť 31, K unášeči gg je připavněn brzdový kotouč gg. který zasahuje mezibrzdove obložení, z nichž brzdové oblołení 39 je uapořádáno ne tlečnć deece 39 e brzdové obložení 35 na opačne straně brzdového kotouće 3 § je uspoředúno na...

Dvouvrstvá izolace vodou chlazených skluznic narážecích pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267263

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mojžíšek Jaroslav, Krivčík František, Vašica Leopold

MPK: F27D 3/02

Značky: vodou, dvouvrstvá, izolace, chlazených, narážecích, skluznic, pecí

Text:

...keramické vláknité izolace a sousední misková podložka~ je usazena blíže k volnému konci kotevního trnu a je svým dnem nasměrována k vnějšímu povrchu žárobetonu, zatímco v dolní polo vině vodou chlazené skluznicové trubky je armovscí půltrubka opat řena vertikální řadou kotevních trnů, na nichž jsou miskové podložky orientovány všechny dnem vněarmovací půltrubky ustaveny u volných konců trnů, zetímoo všechny úhlové šikmé řady kotevních trnů...

Kombinovaná tepelná izolace vodou chlazených trubek průmyslových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265918

Dátum: 14.11.1989

Autori: Borek Jaroslav, Šmahlík Josef, Adamec Zdeněk

MPK: F27D 3/02

Značky: tepelná, kombinovaná, chlazených, průmyslových, trubek, izolace, pecí, vodou

Text:

...armatury, na níž je ohtočena druhá vrstva vláknitého keramického materiálu, jejíž vnější povrch je obdusán žáruvzdornou plastickou hmotou. K vnějšímu povrchu plechové armatury jsou připevněny trny s kotevnímipodložkami ve dvou délkových odstupech.Kombinovaná tepelná izolace podle vynálezu vyniká vysokým tepelným odporem, snižujícím energetické ztráty odvodem tepla z pecního prostředí do chladící vody. Vzhledem ke kompaktnos ti a vysoké...

Izolace vodou chlazených skluznic narážecích pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265917

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vašíček Dušan, Gazdík Ladislav

MPK: F27D 3/02

Značky: skluznic, chlazených, pecí, izolace, narážecích, vodou

Text:

...izolace přilepeny tmelem, je přivařena k jezdci, jehož připevňoyacísvary s trubkou skluznice jsou zakryty výduskou, přičemž na trubce skluznice je nanesen é izolační hmoty a druhá vrstva vláknitélepicí tmel, na němž je přllepena první vrstva vláknit připevněna k němu vnitřními příchytkami trnů, styku dvou souizolace je obtočena na armovacim plechu a nější příchytky těchto trnů slouží k zakotvení izolace. Do mezery mezi sousednímizatímco v...

Způsob řízení odtahu nekondenzujících plynů ze vzduchem chlazených kondenzátorů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254777

Dátum: 15.02.1988

Autori: Míka Josef, Sinecký Jaroslav

MPK: F28B 1/06

Značky: odtahu, chlazených, provádění, zařízení, způsobu, způsob, kondenzátorů, plynů, vzduchem, nekondenzujících, tohoto, řízení

Text:

...dále omezení možností zemrzání kondenzátu v trubkách více zatížených jednotek kondenzátoru,přičemž je možné zvládnout i stavy pří~přĺpadné havárii ventilátoru. Navržený způsob umožňuje najíždění při extrémních mrazových podmínkách bez nutnosti používat v nerních rozvodech velká parní šoupátka.nNa obrázku je znázorněna nejjednoduší možná sestava kondenzátoru se dvěma kondenzátorovými jednotkami a příslušným technologickým...

Upínací systém přímo chlazených operačních koncovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 238583

Dátum: 01.12.1987

Autori: Zeman Václav, Jelínek Stanislav

MPK: A61B 17/36

Značky: přímo, upínací, koncovek, systém, chlazených, operačních

Zhrnutie / Anotácia:

Upínací systém přímo chlazených operačních koncovek je koncovým členem kryochirurgického přístroje pro kryodestrukci tkáně. Sestává z mechanického spoje tvořeného kuželovou kontaktní plochou a spojovací maticí, jehož vnější průměr je s vnějším průměrem nástrojového tubusu shodný a zachovává požadovaný průtok chladiva vstupním a výstupním kanálkem.

Vyzdívka vodou chlazených pecních dveří průmyslových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 233930

Dátum: 01.03.1987

Autor: Filipi Miroslav

MPK: F27D 1/18, C21C 5/04

Značky: vyzdívka, chlazených, pecí, pecních, vodou, průmyslových, dveří

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vyzdívky vodou chlazených pecních dveří průmyslových pecí a je vhodný zejména pro sklopné nístějové ocelářské pece. Vyzdívka vodou chlazených pecních dveří průmyslových pecí, zejména sklopných nístějových ocelářských pecí, má podle vynálezu žáruvzdorné keramické tvarovky (5) uloženy k zadní stěně (6) konstrukce rámu (1) pecních dveří naplocho a s úklonem rovnajícím se 0,9 až 1,0 násobku úhlu naklopení pece, přičemž vždy jedna...

Uspořádání vodou chlazených skluznic v nístěji narážecí válcovenské pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 234631

Dátum: 01.01.1987

Autor: Vlček Věroslav

MPK: F27D 3/02, F27B 9/22

Značky: chlazených, nístěji, skluznic, narážecí, uspořádání, válcovenské, vodou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší uspořádání vodou chlazených skluznic v nístěji narážecí válcovenské pece, jejíž ohřívací pásmo je vybaveno horním a spodním ohřevem. Skluznice (2) ohřívacího pásma (B) jsou v nístěji pece osově přesazeny vůči skluznicím (l) předehřívacího pásma (A) pece o vzdálenost (D), která je rovna nejméně šířce (d) jezdců (3) skluznic (l, 2). V místě vystřídání skluznic (l) předehřívacího pásma (A) skluznicemi (2) ohřívacího pásma (B) jsou ve...

Zařízení pro odstraňování pevného sublimátu z chlazených ploch chladiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 228330

Dátum: 15.09.1986

Autori: Štěpánek Arnošt, Novák Emil, Hubená Jarmila, Vejvoda Josef

Značky: chlazených, chladiče, zařízení, odstraňování, ploch, pevného, sublimátu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší odnímání pevné fáze, která kondenzuje na povrchu chlazených stěn, z těchto. Tohoto odnímání se dosahuje vibrací chlazených stěn. Pro chladicí zařízení menších rozměrů je obzvláště výhodné provést chlazené stěny z pružné chladicí spirály, např., z polyvinylchloridu, která je upevněna na vlnovec, pomocí něhož se přenášejí na pružnou chladicí spirálu kmity, jimiž se pevná zkondenzovaná fáze setřásá. Vynález lze použít pro všechny...

Dno úchovných chlazených akumulačních nádrží

Načítavanie...

Číslo patentu: 226960

Dátum: 01.01.1986

Autori: Hlaváček Jiří, Bohdanecký Ladislav, Bartoň Josef, Rybák Vít

Značky: nádrží, úchovných, akumulačních, chlazených

Zhrnutie / Anotácia:

Dno úchovných chlazených akumulačních nádrží, vyznačené tím, že pod dnem (3) nádrže (1) je umístěn plášť (4) ve tvaru dna (3), jehož okraje jsou zvednuty podél stěn nádrže, vy tváří přepad (5), přičemž v nejnižším místě pláště (4) je otvor (6) pro výtok chladicí kapaliny.

Tělesový svislý parogenerátor sodíkem chlazených rychlých reaktorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220735

Dátum: 15.12.1985

Autor: Křížek Vladimír

Značky: reaktoru, rychlých, parogenerátor, sodíkem, tělesový, svislý, chlazených

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se tyká tělesového svislého parogenerátoru, vhodného zejména pro sodíkem chlazené rychlé reaktory, který spojuje výhody tělesových a článkových parogenerátorů, odstraňuje jejich nevýhody a zajišťuje maximální bezpečnost provozu, opravitelnost a vyměnitelnost jednotlivých částí. U tělesového svislého parogenerátoru podle vynálezu jsou dílčí článkové svazky zasunuté do tělesa parogenerátoru tvořeny teplosměnnými trubkami typu Field...

Tělesový svislý parogenerátor sodíkem chlazených rychlých reaktorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214280

Dátum: 01.06.1984

Autor: Křížek Vladimír

Značky: svislý, chlazených, tělesový, sodíkem, reaktoru, rychlých, parogenerátor

Zhrnutie / Anotácia:

Tělesový svislý parogenerátor sodíkem chlazených rychlých reaktorů tvořený tělesem parogenerátoru s vnitřními teplosměnnými trubkami vyznačný tím, že teplosměnné trubky (3) tvoří dílčí článkové svazky uvnitř ochranného pláště (2), přičemž dílčí článkové svazky jsou zasunuty do tělesa (1) parogenerátoru.

Opěra pólových cívek vzduchem jednostranňe axiálně chlazených rotorů synchronních elektrických strojů s vyniklými póly

Načítavanie...

Číslo patentu: 218888

Dátum: 09.04.1984

Autor: Hübler Karl-heinz

Značky: chlazených, axiálně, elektrických, póly, synchronních, cívek, jednostranně, pólových, vzduchem, vyniklými, rotoru, strojů, opěra

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká opěry pólových cívek rotorů s vyjádřenými póly vzduchem chlazených synchronních elektrických strojů s malým počtem pólů středního a velkého výkonu. Účelem vynálezu je odstranit nedostatky známých opěr pólových cívek s axiálním systémem chlazení, přičemž je záměrem vynálezu vytvořit opěru pólových cívek která umožňuje realizovat rotor s vyjádřenými póly s malými ztrátami třením vzduchu a s aerodynamickým odporem souhlasným s...