Patenty so značkou «chlazením»

Způsob úpravy formovacího písku, zejména chlazením a mísením a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 268151

Dátum: 14.03.1990

Autori: Wedek Rolf, Meiritz Lothar

MPK: B22C 5/04, B22C 5/08

Značky: zejména, písku, mísením, formovacího, úpravy, zařízení, provádění, chlazením, způsob

Text:

...písku uvnitř pásma mísení se umožní, bud vůbec upustit od obvyklých zařízení pro chlazení písku nebo aby tato zařízení byla značně menší, například jako předběžná chladící ústrojí. Jelikož dále u způsobu podle vynálezu se teplo odvádí pomocí páry uvnitř uzavřeného systému, totiž evakuovaného systému, lze jednoduše teplo takto z množství písku uvolněné odvést k dalšímu užitečnému upotřebení.Zařízení k provádění tohoto způsobu je podle...

Tlakově nezávislá předávací stanice s kontinuálním chlazením kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264906

Dátum: 12.09.1989

Autori: Karaivanov Martin, Karaivanov Petrov Marin

MPK: F28B 9/08

Značky: kontinuálním, chlazením, nezávislá, kondenzátu, stanice, předávací, tlakově

Text:

...výměníku kondenzuje a kondenzát se odvádí do podtlakového vyvíječe v němž se ochladí, když část kondenzátu se vypaří a odsaje do směšovací komory injektoru. Ochlazený kondenzát se odsává z vyvíječe kondenzátním čerpadlem a dále dopravuje do kondenzátního potrubí centrální sítě. Podstatou vynálezu je, že na přívodní potrubí páry je dále napojena větev, vybavená regulačním ventilem spojité regulace, vedoucí páru do přetlakového výměníku,...

Polovodičový měnič s kapalinovým chlazením

Načítavanie...

Číslo patentu: 264773

Dátum: 12.09.1989

Autor: Čapek Miloslav

MPK: H01L 23/34, H05K 7/20

Značky: měnič, chlazením, kapalinovým, polovodičový

Text:

...V tom, že se podstatně snížil počet těsněných míst a zjednodušila konstrukce zařízení, při zvýšené provozní spolehlivosti.Vynález hudev dalším textu blíže objasněn na příkladu provedení, znázorněného na přípojeném výkrěsu.Ve znázorněném příkladu obsahuje polovodičový měnič dva pastilové polovodičové prvky 3, ke kterým jsou přiložena kovová chladítka A, protékána deionizovanou Chladicí kapalinou. Měnič může obsahovat i více než dva pastilkové...

Polovodičová jednotka se vzduchovým chlazením

Načítavanie...

Číslo patentu: 244080

Dátum: 01.06.1988

Autori: Rupeš Václav, Jurášek Adolf, Kuldová Jelena

MPK: H01L 23/34

Značky: vzduchovým, chlazením, polovodičová, jednotka

Text:

...stahovací konstrukcí 3. Na obouetrenném chladiči l v prostoru vymezeném oboustranným chledičem. e dělenou deskou 4 je zašroubováno teplotní čidlo g . Na oboustranný chladič l je přišroubována dělená deska 4 s labyrintovým poeuvným spoJem 2. Dělená deska A je spojene čtyřmi distančními eloupky 5 s přední deskou 1. Pryžové podložky § jsou vloženy mezi dělenou desku A e distanční sloupky Q a mezi distanční sloupky Q a přední desku 1. V...

Asynchronní motor s vnitřním chlazením zvláště pro kompresory s hermeticky uzavřeným chladicím okruhem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256932

Dátum: 15.04.1988

Autori: Günther Eberhard, Weber Gert, Rochhausen Dieter

MPK: H02K 9/08, H02K 1/32

Značky: uzavřeným, chladicím, zvláště, chlazením, vnitřním, hermetický, okruhem, kompresory, motor, asynchronní

Text:

...cornacno H 306 pe wenuw 3 repMerHuHoM xonoHnbHoM Konnpeccope.Acuuxponnbů nnnrarenb I B repMerHHecKH aakpmrou xononnnbnou Konnpeccope 2 cocronw Hs cTaT 0 pa 3 H p 0 T 0 pa 4. Macno, sacacumaeuoe or MaCnHHOF 0 nonona Koxyxa uepea nan 5 nonaeTcn Kax K nosuuuw 3 neMeHraM nn HM CMa 3 KH, TaxH uepes OTBGDCTHH 6, Hnemmnecn 3 vany S, K Kouycuouy sneneuwy 7, xecrxo coą eHHeHHoMy c POTOPOM. Owvya Macao noaewcn qepes npenouruŕenbno aaa ampeaa...

Vysokonapěťový polovodičový měnič se vzduchovým chlazením

Načítavanie...

Číslo patentu: 254099

Dátum: 15.01.1988

Autori: Maloušek Antonín, Straka Jaromír, Kratochvíl Arnošt, Zdeněk Dalibor

MPK: H05K 7/14

Značky: vzduchovým, polovodičový, vysokonapěťový, chlazením, měnič

Text:

...maximálně výrobné a montážně jednoduché. Je zajištěno dostatečně chlazení kazety s převod níky elektrického signálu na světelný a je zajištěna pri zachování prakticky všech konstrukčních dílů variabilnost proudových a napětovýcłí parametrů ve velkém rozsahu.vynález bude v dalším textu blíže objasněn na příklaobr. 1 je znázorněn echematický pohled na vyaokonapěťový polevodiöový měnič se vzduchovým chlazením podle vynálezua na obr. 2 je...

Nosné zařízení základního modulu s bloky tyristorů vysokonapěťového tyristorového měniče se vzduchovým chlazením

Načítavanie...

Číslo patentu: 253998

Dátum: 17.12.1987

Autori: Flieger Jiří, Straka Jaromír, Zdeněk Dalibor, Maloušek Antonín

MPK: H05K 7/18

Značky: vzduchovým, základního, měniče, vysokonapěťového, bloky, modulu, tyristorů, tyristorového, chlazením, zařízení, nosné

Text:

...je tvďeno soustsvou sedmi svislých izoleöních desek l. svislé izolační des ky 1 jsou ve svých čtyřech rozích spojeny s kovovými nosníky 2 prostřednictvím äroubových spojd lo e kovo vých ichytů 3, ktoré jsou upreveny ne kovanie nosnících 2. svislé izolační desky l jsou opatřeny ne každá straně vodorovnými drtžknni 5, vytvořenými na každá svislé izo lsöní desce 1 navzájem v různých výšíkách. Účelom to hoto vzájemnáno přesazehí vodorovných...

Homopolární zubový generátor s přímým kapalinovým chlazením a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 243139

Dátum: 15.10.1987

Autor: Ševela Petr

MPK: H02K 9/16

Značky: chlazením, výroby, zubový, kapalinovým, způsob, homopolární, generátor, přímým

Text:

...plochou 2 a dále druhým izclačnín pratencea m e otevřenýni prcřszy || při vnljlía obvodu pro průchod ohnutých koncu trubek A. Prstenee L 9, je opatřen vnčjií lmłelovou dcsodací plochouKaždé pouzdro 2, á je an. tvořeno přírubou u, e vnitřní kulelovcu doeedeeí plochou 12 a boční doeedací plochou j a je uzavŕeno čelní deekou 11 a úvłna dosedacíai plochani m, L 2, přičemž mezi doeedací plochy u, m je vloženo tlanlaí 39, a nezi donedací...

Konstrukce polovodičového měniče s kapalinovým chlazením

Načítavanie...

Číslo patentu: 241691

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hoíbal Vladimír, Vacík Petr, Neuman Petr

MPK: H01L 23/34

Značky: kapalinovým, chlazením, konstrukce, měniče, polovodičového

Text:

...jsou v mezeře mezi částmi měničové sestavy» uspořádaný vodorovně orientované desky z ízolačního ma 241691terlálu, kterým procházejí přívody střídaveho a stejnosměrnêho proudu a na kterých je uspořádáno příslušenství polovodičového měniče.Z hlediska snadné montáže je výhodné,jestliže přívody střídavého a stejnosměrného proudu jsou na deskách uchyceny přes izolátory, a části měničové sestavy jsou o patřeny samostatnými potrubími pro přivodNový...

Zařízení pro zpracování mokrých pevných látek, kalů, suspenzí, kašovitých a podobných materiálů, ohříváním nebo chlazením

Načítavanie...

Číslo patentu: 248008

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kerey Gyoergy, Rudolf Péter, Takács István, Bános Zoltán, Vereczkey Endre, Illés János

MPK: B01D 12/00

Značky: mokrých, podobných, zpracování, látek, ohřívaním, materiálů, suspenzí, kašovitých, chlazením, kalů, zařízení, pevných

Text:

...tyto uzavřené prostory jsou vzájemně propojeny, například trubkami, a opatřeny přívodní trubk-ou pro přívod ohřívacího nebo chladicího média do nejmeně jednoho uzavřeného prostoru a potruhím pro oudvádění ohřívacího nebo cthladicího média, například kondenzátu. Dále obsahuje zařízení prostředky pro přivádění ohřívacího nebo chladícího média na vnější plochy pracovního tělesa v talkové formě,že jsou tyto prostředky tvořeny uzavřenou,s...

Rotor elektrického stroje s kryogenním chlazením

Načítavanie...

Číslo patentu: 237779

Dátum: 15.09.1986

Autori: Filippov Josif Filippovič, Verkin Boris Ijeremijevič, Babenko Filipp Michajlovič, Gebgardt Nikolaj Michajlovič, Volovik Vladimír Ivanovič, Griněnko Nikolaj Sidorovič, Chutoreckij Garri Michajlovič, Janov Anatolij Jevgeněvič

MPK: H02K 55/02

Značky: elektrického, rotor, stroje, kryogenním, chlazením

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oblasti elektrotechniky, přesněji k rotoru elektrického stroje s kryogenním chlazením. Stanovený cíl, tj. zvýšení provozní spolehlivosti rotoru, se dosahuje tím, že rotor má vnitřní nemagnetický válec s velmi vodivou cívkou buzení a k němu je umístěn koaxiálně vnější tepelně izolující kryt, jejich spojení na jednom konci rotoru je pevné, a na druhém konci pohyblivé, pomocí středících a moment přenášejících prvků, přičemž...

Zařízení pro míchání galvanických lázní s ohřevem a chlazením

Načítavanie...

Číslo patentu: 228342

Dátum: 15.09.1986

Autor: Neuman Petr

Značky: galvanických, míchaní, lázni, zařízení, chlazením, ohřevem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problematiku stejnoměrnosti teploty galvanických lázní pomocí intenzivního míchaní s krouživým charakterem pohybu celého objemu lázně. Tento pohyb je vyvoláván míchadlem umístěným v přepážkou odděleném pomocném prostoru pro dloužené galvanické vany tak, že přibližně diagonálně umístěnými otvory v přepážce přečerpává míchadlo pomocným prostorem s chladicím a topným registrem lázeň. Ten to proud strhává ostatní lázeň v operačním...

Zařízení ke kontinuální krystalizaci chlazením, zejména cukrovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 230832

Dátum: 15.06.1986

Autori: Toninger Karel, Jozefy Václav

MPK: B01D 9/00

Značky: chlazením, kontinuální, cukrovin, zařízení, krystalizaci, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro kontinuální krystalizaci chlazením, určené pro krystalizaci cukrovin. Účelem vynálezu je vyšší efekt chlazení s možností řízení krystalizace. Chladicí nádoba je opatřena žebry a pláštěm na horním konci zúženým do trubky, ve které je umístěn škrtící orgán. Zařízení je využitelné i v jiných oborech, kde dochází ke krystalizaci chlazením.

Spalovací motor se vzduchovým chlazením

Načítavanie...

Číslo patentu: 235929

Dátum: 15.06.1986

Autor: Wolf Franz

MPK: F02F 1/04

Značky: spalovací, chlazením, motor, vzduchovým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spalovacího motoru se vzduchovým chlazením, zvukoizolovaným krytem válce a hlavy válce, který se skládá z obložení s vnitřní vrstvou ze zvukoizolačního materiálu, který přiléhá k chladicím žebrům. Cílem vynálezu je účinné tlumení vibrací chladicích žeber a mechanického hluku spalovacích motorů se vzduchovým chlazením. Úkol vynálezu záleží ve vytvoření zvukoizolačního krytu s velkou účinností a nepatrnými náklady, jednoduchou...

Rotor elektrického stroje s kryogenním chlazením

Načítavanie...

Číslo patentu: 235910

Dátum: 15.06.1986

Autori: Michajluk Valentin Ivanovič, Marjanin Jevgenij Iljič, Leljuk Valentin Petrovič, Verkin Boris Jeremijevič, Griněnko Nikolaj Sidorovič, Korobov Vladislav Ivanovič, Babenko Filipp Michajlovič

MPK: H01L 39/02, H02K 9/197

Značky: stroje, chlazením, rotor, elektrického, kryogenním

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrotechniky, zejména rotorů elektrických strojů s kryogenním chlazením. Cílem vynálezu je zajištění pevnosti rotoru v pracovním režimu. Stanoveného cíle se dosahuje tím, že se navrhuje rotor elektrického stroje s kryogenním chlazením, obsahující vnitřní nemagnetický válec se supravodivým budicím vinutím s tepelnou clonu, umístěnou k němu koaxiálně, pevně spojené na jednom konci a pohyblivě na druhém, přičemž vzduchoprázdná...

Pevný nevýbušný závěr s chlazením pro pro elektronická zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 229137

Dátum: 01.02.1986

Autori: Strakoš Vladimír, Ramert Bohumil

MPK: H01L 23/38

Značky: zařízení, nevýbušný, pevný, chlazením, závěr, elektronická

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konstrukční uspořádání pevného nevýbušného závěru s chlazením pro elektronická zařízení, například v důlním provozu. Podstatou vynálezu je, že na plášti skříně nebo víka skříně je teplou stranou uchycena termoelektrická baterie a chladná strana ukončená chladicími prvky ochlazuje desky plošných spojů elektrického zařízení umístěného v závěru, přičemž plášť skříně nebo víko skříně je z vnější strany opatřeno výměníkem tepla.

Rotující fóliová hlavice s chlazením vnitřní dutiny fóliové trubice

Načítavanie...

Číslo patentu: 231251

Dátum: 01.04.1985

Autori: Franz Helmar, Tragsdorf Bodo

MPK: B29D 7/04

Značky: rotující, chlazením, dutiny, trubice, vnitřní, hlavice, fóliové, fóliová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rotující hlavice pro vyfukování fólie s chlazením vnitřní dutiny fóliové trubice, která pracuje na princípu výměny vzduchu s centrálním přesunem taveniny. Cílem vynálezu je sníženi technickoekonomických nákladů na výrobu, zvýšení jakosti fólie a odstranění náchylnosti k závadám a poškozování fólie při práci. Úlohou vynalezu je významně zjednodušit konstrukci hlavice pro vyfukování fólie a systém přívodu a odvádění vzduchu....