Patenty so značkou «chlazení»

Způsob chlazení horkého cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260405

Dátum: 15.12.1998

Autor: Plšek Josef

MPK: F27D 13/00

Značky: způsob, horkého, slínku, cementářského, chlazení

Text:

...vzduchu se vede příčně přes pohyhující se vrstvu nejteplejšího slínku.Způsob chlazení horkého cementářského slínku podle vynálezu se dále vyznačuje tím,že 20 až 35 0/0 chladicího vzduchu se vede přes vrstvu nejteplejšího slínku udržovanoií průchodetíi tohoto chladicího vzduchu ve Vířivém pohybu.Výhody způsobu ochlazení horkéhn ccmeutářského slínku püťĺle vynálczu spočívm jí v tom, že při zhruba stejný/ch ztrátách tepla povrchem chladiče...

Zařízení pro plnění předkomory suchého chlazení koksu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260230

Dátum: 15.12.1998

Autor: Šustek Pavol

MPK: C10B 25/20

Značky: koksu, chlazení, plnění, předkomory, suchého, zařízení

Text:

...plnění předkomory koksem, čímž se dosáhne zlepšení pracovního prostředí na koksovnáoh a jejích okolí. Také je výhodou to, že prosbor a zařízení nacházející se uvnitř krytu nejsou vystaveny vysokým teplotám a účinkům inertního plynu. Tímto je zařízení přístupné pro údržbu bez odstavení komory. Výhodou je také to, že ovládací silové válce260 230 na zvedání a pojezd nosného rámu se nacházejí vně krytu.Na přiložených výkresech je znázorněno...

Zařízení pro chlazení sklářských forem

Načítavanie...

Číslo patentu: U 20

Dátum: 11.08.1993

Autor: Trtík Jiří

MPK: C03B 9/02

Značky: chlazení, zařízení, sklářských, forem

Text:

...nastaven ke formy Z. Každá forma má totiž jinou velikost. rovněž výška s láie a délky sklářských píštal.a lg nosná ocelové deska F. na které je upevněna pracovní des ka L z měnoformu. litiny nebo teplotné odolného plastu. Na teno pracovní desce L je volně položena dělená sklářská forma Z ze dřeva. pěnoformu. oeelolitiny neho uhiíková. Al~ternativně může být tato forma i nedělená.Zesodu je k nosné desce 3 upevněn pneumatický válec pro ovládání...

Způsob odlévání a chlazení dutých předlitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269391

Dátum: 11.04.1990

Autori: Saip Jiří, Jelínek Petr, Motloch Zdeněk

MPK: B22D 7/04, B22D 7/00

Značky: chlazení, dutých, způsob, odlévání, předlitků

Text:

...předlitků podle vynálezu, jehož podstatou je, že během tuhnutí se předlítek V dutině ochlazuje tekutým dusíkem.Výhodou způsobu výroby dutých předlitků podle vynálezu je zaručení jejich vysoké chemické i atrukturní homogeníty jak v horizontálním, tak ve vertikálním směru, potlačení výraznoatí segregaeí a vysoké využití kovu. V důsledku použití tekutého duaíku se dosáhne řádově stejného odvodu tepla z tuhnoucího předlitku z vnějšího a z...

Systém vzduchového chlazení vysokonapěťových polovodičových měničů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268869

Dátum: 11.04.1990

Autori: Straka Jaromír, Zdeněk Dalibor, Flieger Jiří, Maloušek Antonín

MPK: H01L 23/34, H05K 7/20

Značky: polovodičových, chlazení, vzduchového, systém, měničů, vysokonapěťových

Text:

...textu hlíže objesněn na příkladu provedení, znázorněného na připojených výkresoch, kde na obr. 1 je znázornčn scheaatieky boční pohled na aktivní část vysokonapěčového polovodičového uěniče a na obr. 2 jeho padorys.svislýai izolačníni deskaaí Q jsou vyaezeny svislé ventílační kanály. Yyto svislé ventilační kanály jsou rozděleny vždy třeni svíslýni izolačníai přepážkaai § na pět paralelních ventilačních sekci l až §, přičemž krajní ventilační...

Způsob výroby hydrolyzátu chlazení pro kosmetické a farmaceutické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 268277

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hanuš Vladimír, Krabcová Marie, Adam Milan

MPK: A61K 35/54

Značky: hydrolyzátů, chlazení, způsob, kosmetické, účely, farmaceutické, výroby

Text:

...lázni při teplotě 70 až 85 °C, s výhodou 80 OC, za stálého micháni po dobu 10 až 20 min., s výhodou 15 minut, naćež se roztok ochladí na teplotu mistnosti. Následně Jo provedena úprava pH na kyselou reakci a pepsinové digesce.Hydrolyzát chalazei lze vyrábět podle následujiciho přikladu technologického postupu, kterým se rozsah tohoto vynálezu neomezuje ani nevyčerpává.Chalazaa získaná z vaječného bilku se Ěrůběžně soustředuji a uchovávaji v...

Tepelný výměník pro chlazení radiačního štítu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268235

Dátum: 14.03.1990

Autori: Poláček Libor, Hanzelka Pavel

MPK: F28D 7/10

Značky: chlazení, výměník, tepelný, štítu, radiačního

Text:

...radiačního štítu umístěný na hrdle nádoby s kryokapalinami podle vynálezupjehož podstatou je, že výměník spojený s radiačnim štítom tvoří válcový plášt uvnitř s prstence s podélnými žebry, nusunutý na hrdle nádoby, ktere je pod prstence opatřeno vstupními otvory a nad ním výstupníni otvory, zatímco uvnitř hrdla nádoby je mezi vstupními a výstupními otvory usporâdaná Vyjímatelná přepážka.Hlĺvní prednosti výmeníku jsou malé rozměry,...

Způsob chlazení vodné suspenze krystalické výbušniny s flegmatizačním činidlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268126

Dátum: 14.03.1990

Autor: Rez Jan

MPK: C06B 21/00

Značky: krystalické, výbušniny, flegmatizačním, chlazení, suspenze, činidlem, způsob, vodné

Text:

...odstranuje způsob chlazení vodné suspenze krystalické výbušiny a flegmntiznčního činidla, vyhřàtě nad bod tání flegnatizačního činidla při povrchové flegnatizaci výbušin. Podstata vynàlezu spočíva v tom, že se vodná suspenze dávkuje do proudu chladící vody o teplotě 3 až 30 °C tak, aby teplota suspenze po smísení byla nižší než SD °C. Z ochlazené suspenze se flegmatizovaná výbušína ízoluje filtrací. způsob chlazení suspenze podle vynàlezu...

Zapojení systému vodního chlazení pláště konvertoru do chladicího okruhu plynových kanálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267954

Dátum: 12.02.1990

Autori: Dostál Vladimír, Vilimec Ladislav

MPK: C21C 5/46

Značky: chlazení, systému, kanálu, plynových, zapojení, okruhu, konvertoru, chladicího, vodního, pláště

Text:

...na xmpújecí nádrž ohladícího okruhu plynových kmuálů konvertoru, na obr. 2 je znúzornčno alternativní připojení chladícího systému pláštč kouvertoru nn přívodní potrubí chladící vody před xtízkotluhým oböhovým čerpadlem ohlndícíłxo okruhu plynových kauxĺtlů a na obr. 3 Jo zxuázorněno alternątivní připojení chledíoího systému pláštč komrortoru k výtlnku nizkotlakćho oběhového čerpadla cblndícího okruhu plynových kanálů.U zapojení systému...

Způsob chlazení formy cyklicky pracujícího sklářského formovacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266301

Dátum: 13.12.1989

Autori: Foster Thomas Vincent, Jones Stanley Peter

MPK: C03B 9/38

Značky: sklárského, způsob, formovacího, cyklický, chlazení, pracujícího, formy, stroje

Text:

...proti sobě podél podélné my sekce cyklicky pracujícího sklářského formovacího stroje typu s jednotlivými sekcemí. Na obr. 1 je znázorněna pouze jednaforma lg. První provedení soustavy forem je připevněno na rámu gg stroje a je zásobováno chladícím vzduchem procházejícim dvěma dutými rameny 15 rámu lg, která jsou uspořádánaAdupLorová dnskn lg uputĺnná uložením LZ je noznázornčnýml pílpovňovnuíml prvky zasahujícími do uložení ll připevnčna...

Zařízení ke skládání a chlazení tabulárních fólií z plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266077

Dátum: 14.11.1989

Autori: Jakubíček Tomáš, Váňa Josef

MPK: B29C 47/88

Značky: tabulárních, skládání, plastů, fólií, chlazení, zařízení

Text:

...dlouhou, může se stát, že fólie je skládána dříve než je dostatečně vychlazena a má pak v místě skladu sníženou rázovou pevnost. K tomuto jevu dochází např. při výrobě fólií z rozvětveného polyetylénu jestliže je mezi válci skládána za teploty vyšší než 60 °C.K odstranění popsaného nedostatku bylo zkonstruováno zařízení s přesným vedením a intenzivním chlazcním vyfukované fólie podle tohoto vynálezu, jehož podstatou je, že jeho skladací desky...

Způsob ke chlazení vytlačovaných ohebných profilů z plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265691

Dátum: 14.11.1989

Autori: Laga František, Kadlec Jiří

MPK: B29C 47/78

Značky: vytlačovaných, ohebných, plastů, způsob, chlazení, profilů

Text:

...čepech a stavěcích šroubech šikmo.Vyšší účinky vynálezu spočívají v tom, že vstupem profilu do chladící lázně, průchodem otvorem v přepážce pod hladinou a výstupem profilu z chladící lázně přes hladinu se odstraňuje obtížné utěsňování chladící lázně čímž se zproduktivňuje výroba profilů. Šikmý pohyb profilu směrem nahoru způsobuje, zejména u členitych profilů, že vode ulpívající na profilu není unášena dál,ale stéká po něm do chladící...

Zařízení k chlazení zvláště licích forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 264921

Dátum: 12.09.1989

Autor: Kaláb František

MPK: B22D 27/04, B22D 17/22

Značky: chlazení, licích, zvláště, forem, zařízení

Text:

...neohraničeného prostoru a intenzivnější chlazení formy V místě vstřiku Chladicĺho média, než v místě jeho výstupu 2 formy.Cílem vynálezu je vytvoření chladicího systému pro licí formy umožñujiciho účinné chlazení formy v závislosti na tepelném namáháni jednotlivých míst a docílit tak rovnoměrnějši rozložení teploty formy.Podstata vynálczu spcčivá v tor, že tryska je svou výstupní částí uspořádána uvnitř nonÓho tělesn, ktere je...

Zařízení pro ohřev užitkové vody odpadním teplem chladicí kondezační jednotky pro strojní chlazení mléka v zemědělské prvovýrobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 264645

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kalivoda Josef, Hlásek František, Peška Karel

MPK: F25B 29/00

Značky: chlazení, užitkové, chladicí, zemědělské, ohrev, jednotky, kondezační, mléka, odpadním, teplem, zařízení, strojní, prvovýrobě

Text:

...že průtočný výměník tepla je uspořádán přímo na chladící kondenzační jednotce a akumulační nádrž je uspořádána V úrovni nad průtočným výměníkem tepla, přičemž mezi horní výstup průtočného výměníku tepla a horní vstup akumulační nádrže je zařazena pouze horní potrubní větev s případným uzavíracím členem a mezi spodní vstup průtočného výměníku tepla a spodní výstup akumulační nádrže je zařazena pouze spodní potrubní větev 5 případnou uzávěrou....

Způsob chlazení horkých plynů obsahujících škodliviny, při výrobě cementového slínku a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264213

Dátum: 13.06.1989

Autori: Krůček Zdeněk, Pospíšil Zbyněk, Plšek Josef

MPK: F27D 23/00

Značky: obsahujících, způsobu, zařízení, provádění, plynů, způsob, výrobe, tohoto, chlazení, horkých, slínku, cementového, škodliviny

Text:

...procesu, ale i snížení provozních nákladů v důsledku snížení množství odváděných ochlazených plynů.Zařízení k provádění uvedeného způsobu chlazení je představováno směšovací komorou kruhového průřezu, která je ve spodní části tvořena svislým vstupním hrdlem pro přívod horkých plynů obsahujících škodliviny, za kterým přechází do kónicky rozšířeného prostoru,do kterého v nejširším místě ústí Obvodová spára přivádějící chladící vzduch....

Mechanismus přerušovaného chlazení

Načítavanie...

Číslo patentu: 264083

Dátum: 12.05.1989

Autori: Mazánek Petr, Prskavec Josef

MPK: C03B 9/38

Značky: mechanismus, chlazení, prerušovaného

Text:

...výhodou je začlanění hraditka pro plynulé nastavení trvalého chlazení forom, pokud je toto z technologického hlediska potřebné, při» čemž nastavení je možno provést bez demonůážo Jakýohkoli součástí mechanismu. Vlastní mechanismus je snadno přístupný a umožšujo zabudování těsně před místo výfuku ohladicího vzduchu na formy, takže ąčinek přerúšovaného chlazení se bezprostředně shoduje 5 pohyby klapky ovládané pnaumatiohým vůioem, Na...

Zapojení pro vodní chlazení hutních agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263912

Dátum: 12.05.1989

Autori: Čejka Miloslav, Pech Josef, Kasal Josef

MPK: F27D 9/00

Značky: vodní, chlazení, hutních, agregátu, zapojení

Text:

...teplotoního spádu mezi vsázkou a vyzdívkou. Vzhledem k tomu, že se zde pracuje s teplotou, při které se začínají z vody uvolňovat minerální látky, je nutno počítat s její přípradnou úpravou.Příklad kaonkrétního provedení zapojení podle vynálezu je znázorněn na výkrese.Chladicí obvod sestává ze zásobníku 4 chladící vo-dy, čerpadla 2, chlazeného zaří, zení 1 a dalších chladicích větví 5 chladícívěže 3. Spojovací potrubí je na výstupu z...

Regulační chlazení pro vzduchem chlazené spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 263754

Dátum: 11.04.1989

Autori: Gonsior Ladislav, Pustějovský Ivan

MPK: F01P 7/02, F01P 7/16, F01M 5/00...

Značky: chlazení, motory, regulační, spalovací, vzduchem, chlazené

Text:

...l je součástí ventilátoru lg I její hnací část Q je uloženn na hnacím hřídlei 1 a hnaná část g je spolu s oběžným kolem g ventilátoru lg uložena na hnamém hřídeli ll, ve kterém je vytvořen přívodní kanál ll, který vyúsčuje do pracovního prostoru lg kapalinové spojky l.Regulační ventil l je uložen na výfukovém potrubí lg, do jehož prostoru zasahuje bimetalickým čidlem g, pro snímání teploty výfukových plynů. Regulační ventil 3 je opatřen...

Způsob zvýšení intenzity chlazení chemických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 263434

Dátum: 11.04.1989

Autori: Tomola Libor, Pech Ladislav, Pilný Miroslav, Čepický Miloš, Sádlo Luboš

MPK: B01J 19/00

Značky: chemických, zvýšení, intenzity, zařízení, chlazení, způsob

Text:

...jehož teplotanj 4 je vyšší než teplota v separátoru a pak postupně klesá až k teplotě, která je přiměřeně tlakové ztrátě výstupního potrubí vyšší než teplota separátoru. Konkrétní průběh těchto teplot,a tím 1 střední teplotní spád zívisí na výškovém uspořádání zařízení, konstrukcí výměníků a jejich vstupníoh a výstupních potrubí a na tepelném toku.Zvýšení intenzity chlazení chemických zařízení zvýšením teplotního spádu při stejné teplotě v...

Ochranný kryt hřídele, zejména u zařízení pro přepravu a chlazení žhavého materiálu ve válcovnách

Načítavanie...

Číslo patentu: 263001

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kubiš František

MPK: B21B 39/02, B21B 43/00

Značky: ochranný, žhavého, prepravu, chlazení, zejména, hřídele, materiálů, válcovnách, zařízení

Text:

...mezikružími a jednostranně přivařeny k nábojům kotoučů. Nevýhodou je deformace krytu v místě svárů a mezikruží, jejich uvolnění na hřídelí a rovněž postupné prohřátí hřídele.vedené nevýhody odstraňuje ochranný kryt hřídelą zejména u zařízení pro přepravu a chlazení žhavého materiálu ve válcovnách podle vynálezu, jehož podstatou je, že je sestaven z nejméně tří válcových segmentů,uepořádaných kolem hřídele ve tvaru lopatkového kola a...

Zařízení pro vzduchové chlazení pístového kompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262816

Dátum: 11.04.1989

Autori: Krampera Ladislav, Cincibus Karel

MPK: F04B 39/06

Značky: zařízení, chlazení, pístového, vzduchové, kompresoru

Text:

...ventilátorem s opačným nastavením lopatek, který je uspořâdân na zadní straně kompresoru.nběžná kola ventilátoru mají uspořádány lopatky tak, že jedno kolo je pravotoěivê a druhé levotoěivê, takže současně bud tlačí vzduch do prostoru pod kapotou, nebo současně vzduch z prostoru pod kapotou odsávají dle zvoleného principu chlazení.Výhodou tohoto uspořádání je zajištění intenzivního chlaze ní kompresoru při menším průměru a nižších...

Způsob chlazení kyslíkové trysky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262680

Dátum: 14.03.1989

Autor: Förster Eckehard

MPK: C21C 5/48

Značky: kyslíkové, způsob, chlazení, trysky

Text:

...zvyšuje náklady. Kromě toho se někdy trysky nekontrolovaně propalí, což může vést k proražení metalurgické nádoby.Rovněž bylo na-vržen-o použít jako chladicího media pro pláštovou kyslíąkovou trysku teplonosnou látku, například taku-tý vodík. Protože však teplota tekutého vodíku je velmi vysoká, mají trysky nízkou životnost.vynález odstraňuje dosavadní .nevýhody a jeho předmětem je způsob chlazení kyslíkové trysky, o-patřené nejméně...

Zařízení ke chlazení pilového kotouče pily

Načítavanie...

Číslo patentu: 262000

Dátum: 10.02.1989

Autor: Hrbáč Jaroslav

MPK: B23D 59/02

Značky: zařízení, kotouče, chlazení, pilového

Text:

...vynálezu, kde na obr. 1 je ,příčwný -řez zařízením,na obr. 2 je detail »A- z obr. 1 ve zvětšeném měřitku, na obr. 3 je řez vede-ný rovinou .O-D z obr. l a na obr. 4 je alternativní provedení vhodné pro stávající pily,Zařízení ke chlazení pilového kotowče pily v příkladném provedení podle vynálezu sestava ze dvou vzájemné spojených svěracích kruhových přĺrub 3 uložených na vřeteni 2 pily, mezi kterými je kolílŕy 4 uchycen pilový kotouč 1...

Zařízení ke chlazení alternátoru u vzduchem chlazeného spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261723

Dátum: 10.02.1989

Autor: Uher Drahomír

MPK: F01P 1/06

Značky: chlazení, alternátoru, spalovacího, zařízení, chlazeného, motorů, vzduchem

Text:

...nesávání neohřátého vzduchu z ovzduší,tím se docílí zvýšené účinnosti ochlazování alternátoru a snížení jeho poruchovosti. Průtok chladñäho vzduchu z prostoru za ventilátorem motoru přes alternátor je možný i bez ventilátoru elternátoru.231 723 Příklad zařízení podle vynálezu je znázorněn na přiloženémvýkrese, kde obr. l znázorňuje schémeticky pohled na motor shora a obr. 2 pohled na motor z boku, s částečným řezem v oblasti horního krycího...