Patenty so značkou «chladiva»

Chladivá masť na hojenie niektorých kožných ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6289

Dátum: 05.11.2012

Autori: Šak Michal, Kimáková Tatiana

MPK: A61K 47/02, A61K 31/60, A61K 33/30...

Značky: niektorých, masť, kožných, ochorení, hojenie, chladiva

Text:

...zmeny vezíkuly okolo telesných otvorov - ústa, nos, perigenitálne a perianálne, Na kožné ochorenia proti zápalu kože, proti svrbeniu, antiseboroicky, chladivo adstringentne, s dezinfekčným účinkom a indikáciou eryzipeloid, erythema nodosum, erythema chronicum migrans, acne vulgaris(pustuloza, papulaza), rozacea, psoriasis, ekzémy, chronické dermatitídy a pod. sa v súčasnosti aplikujú lokálne rôzne masti, ktoré obsahujú kortíkoidy, (napr....

Kompresor so zlepšenou výkonnosťou prúdenia chladiva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19412

Dátum: 07.04.2009

Autori: Fidan Umit, Hacioglu Bilgin

MPK: F04B 53/14, F04B 49/18, F04B 39/00...

Značky: chladiva, výkonnosťou, prúdenia, kompresor, zlepšenou

Text:

...Vo všetkých týchto uskutočneniach sú na pieste výstupky,ktoré znižujú mŕtvy priestor bez toho, aby bránili priechodu chladiva, dokiaľ piest nedosiahne hornú úvrať a nevstúpi do výtlačného otvoru, keď piest dosiahne hornú úvrať. Tieto výstupky sa používajú s cieľom zmenšiť mŕtvy priestor a vedú k zužovaniu trasy toku chladiva špecifickou rýchlosťou ku koncu kompresného cyklu. Chladivo sa urýchľuje a pritom prechádza cez tento zúžený priečny...

Zariadenie na pripojenie prívodu chladiva k valcu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15302

Dátum: 26.10.2006

Autori: Hasselbrink Dirk, Zenz Ulrich, Warmbier Dieter, Steuten Michael, Jonen Peter, Springmann Georg

MPK: B22D 11/128, B65G 39/00

Značky: pripojenie, chladiva, válců, přívodů, zariadenie

Text:

...môže byť upevnené na ložiskovom stojane na zakrytie axiálneho valcového vývrtu, a ktoré má aspoň jeden, na prívod chladlva pripojitelný kanál chladiva, ktorý môže byť cez tesniacu jednotku pripojený na axiálny valcový vývrt pričom tesniaca jednotka je vytvorená ako dvojdielna tesniaca jednotka, ktorá zahŕňa puzdro, zasunuteľné do vybratia vo valcovom vývrte, sprvým tesniacim prvkom upevneným na puzdre a otáčajúcim sa s ním, ktorý má prvú...

Zariadenie na pripojenie prívodu chladiva k valcu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2801

Dátum: 29.03.2004

Autori: Steinfort Eberhard, Stoy Wilbert, Warmbier Dieter, Hasselbrink Dirk, Zenz Ulrich, Steuten Michael, Springmann Georg

MPK: B22D 11/128

Značky: válců, pripojenie, chladiva, zariadenie, přívodů

Text:

...úložného nosiča. V stave, keď je v kryte úložného nosiča vsadená vložka,je ďalej zaručená vytvorením chladivového kanálu, optimálne chránenéhosmerom von, optimálna ochrana proti opotrebeniu.0008 Okrem toho je bez problémov vykonateľné dodatočné vybavenie zariadenia podľa vynálezu v už existujúcom zariadeni pre plynulé odlievanie,pretože všetky prostriedky charakterizujúce vynález sú vytvorené na strane krytu úložného nosiča a funkcia...

Kondenzačná nádoba a spôsob kondenzácie chladiva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8086

Dátum: 08.04.2003

Autori: Nielsen Elo, Sörensen Povl Kongsgaard

MPK: F28B 1/02, F28D 7/02, F25B 39/04...

Značky: nádoba, kondenzačná, kondenzácie, spôsob, chladiva

Text:

...pre riadenie teploty vzhľadom ku kondenzačným zariadeniam chladeným vzduchom. ľ0011 Ďalším cieľom predloženého vynálezu je poskytnúť kondenzačnú nádobu, ktorá je odolná voči korózii.0012 Tieto ciele a ďalšie ciele sú dosahované pomocou vynálezu, ako je definovaný v patentových nárokoch.0013 Kondenzačná nádoba podľa vynálezu poskytuje kondenzačnú nádobu s vysokou kapacitou vzhľadom na velkost a taktiež umožňuje efektívne riadenie teploty a...

Spôsob úpravy chladiva primárneho okruhu tlakovodného reaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: 278633

Dátum: 11.10.1995

Autori: Paševič Vladimír Ivanovič, Paševič Dmitrii Vladimirovič

MPK: G21C 15/28

Značky: tlakovodného, primárneho, chladiva, okruhu, reaktora, spôsob, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Výkon reaktora sa riadi obsahom kyseliny boritej v chladive. Do obehu chladiva jadrového reaktora, rozbehnutého až na výrobu energie, sa plynule pridáva hydrazínhydrát N2H4.H2O v množstvách 5.10exp(-6) až 5.10exp(-2) g/kg chladiva a prebytočný vodík sa z chladiva odstraňuje až po obsah najviac 100 n.ml/kg.

Spôsob úpravy chladiva primárneho tlakového vodného jadrového reaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: 279001

Dátum: 14.09.1995

Autori: Paševič Dmitrii Vladimirovič, Paševič Vladimír Ivanovič

MPK: G21C 15/28, G21C 15/00

Značky: primárneho, jadrového, úpravy, vodného, chladiva, spôsob, tlakového, reaktora

Zhrnutie / Anotácia:

Do obehu chladiva jadrového reaktora, rozbehnutého až na výrobu energie, sa plynule pridáva hydrazínhydrát N2H4.H2O v takých množstvách, pri ktorých jeho obsah vo vzorke odobratej z reaktora tvorí 5.10exp(-6) až 5.10exp(-2) g/kg chladiva, ako aj hydroxid draselný a/alebo hydroxid lítny, ktorý zodpovedá alkalickým vlastnostiam hydroxidu draselného, a to v množstve 80 až 5,6 mg/kg chladiva vzhľadom na množstvo kyseliny boritej, ktoré sa pohybuje...

Prídavný systém odvodu energie a parovzdušnej zmesi z hermetickej zóny jadrovej elektrárne VVER 440/230 pri úniku chladiva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 855

Dátum: 07.06.1995

Autor: Tkáč Andrej

MPK: G21D 1/02

Značky: hermetickej, zmesí, jadrovej, chladiva, přídavný, úniku, systém, odvodu, elektrárne, parovzdušnej, zóny, energie

Text:

...do atmosféry. Výhodou navrhovaneho technickeho riešenia je,že zabezpečí nereeiahnutie maximalneho projektového tlaku v hermetických prieetormch a v nádrži havarijnej zásoby chladiva pre všetky havárie s únikom chladiva až do roztrhnutia potrubia maximalneho priemeru.Ďalšie výhody spočívajú v menšom úniku primarneho chladiva do oko 1 iapretoäe časť chladiva zostane zachytenà V nedržihavarijna zásoby ch 1 adiva.V neskoršej fáze havárie je...

Zařízení pro indikaci celkového úniku chladiva z chladírenských výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 270720

Dátum: 12.07.1990

Autori: Jakoubková Marie, Holinka Jiří, Papoušková Zlata, Pacák Václav, Engst Pavel, Zelinger Zdeněk, Lauer Oldřich, Horák Milan

MPK: F25B 49/00

Značky: zařízení, výrobků, chladírenských, indikaci, celkového, úniku, chladiva

Text:

...do měřicí komory a odtud uzavřeným okruhem k čidlu. Srovnáním s gravimetrický ocejchovanými permeačními standardy se získa kvantitativní údaj o uníkajícím množ~ ství chladiva.Vzhledem k mimořádně citlivosti laserového optoakustického detektoru umožňuje zařízení podle vynálezu zaregistrovat koncentrace menší než 1 g za rok a navíc je přeladěním laserového zdroje schopna rozlišit jednotlivé typy používaných chladiv. Doba měření trvá pouze...

Odmerná nádoba chladiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 267318

Dátum: 12.02.1990

Autor: Ferech Viliam

MPK: G01F 23/02

Značky: nádoba, odměrná, chladiva

Text:

...hornej príruby eo stavoznakom, íčelne využívajú v kumulovasaých funkeišch,pri. zjednoduěenej konštrukcií odmernej nádoby.Príklad vyhotovenia odmernej nádoby podľa vynálezu je znázornený na výkrese,na ktorom obr. l predstavuje jej narýsný rez a obr. 2 detailný rez v mieste A z obr. 10Odmerná nádoba chladiva pozostáva z odmerného valca 1, na hornej strane ktorého je privarend horná príruba g a na dolnej strane ktorého je takisto privarena...

Zařízení k regulaci průtoku chladiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 261749

Dátum: 10.02.1989

Autor: Soukup Ladislav

MPK: F25B 49/00

Značky: průtoku, regulaci, chladiva, zařízení

Text:

...pro kondenzátory.Tyto nedostatky odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstatou je, že v přívodu chladíva je před vstupem do termostatíckého expanzního ventílu vytvořena paralelní odbočka vedoucí do výparníku přes díferenční ventil a přídavný termostatícký expanzní ventil.Zařízení podle vynálezu pomáhá v šírokém rozsahu teplot venkovního vzduchu provozu kompresorových chladících zařízení s kondenzátory chlazenymí vzduchem...

Odlučovač kapalného chladiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 257660

Dátum: 16.05.1988

Autor: Šplíchal Jan

MPK: F25B 43/00

Značky: chladiva, kapalného, odlučovač

Text:

...zařízení a to velmi jednoduchým, a co dopracnosti a náklaďovosti výhodným způsobem. Jednoduchost prove dení se pak odrazí v další výhodě kterou je funkční spolehli vost celého odlučovače.Na připojeněmvýkreguv je znäzorněn schematicky odlučovačkapalnêho cbladiva z části ve svislêm řezu výměníkem tepla, Je«2. V jeho-části je zabudovâna sací trubka Ž odlučovače 5. kapal nêho chladiva, která je ve vodorovnê.čâsti své délky dvouplâštovâQ Konec...

Predchladzovač skvapalneného chladiva a pomocného plynu absorpčne difúznej chladiacej apartúry

Načítavanie...

Číslo patentu: 255373

Dátum: 15.03.1988

Autori: Szabó Štefan, Hogenbuch Pavol, Nikolényi Alfonz

MPK: F25B 15/00

Značky: chladiva, skvapalneného, chladiacej, apartúry, absorpčne, difúznej, predchladzovač, pomocného, plynů

Text:

...predchladenie skvapalneného chladiva a pomocného plynu prúdiacich do nízkoteplotného výparnika. V predchladzovači vzniklé pary neprúdia do výparníka nízkoteplotného priestoru, ale sú odvádzaně do plynového výmennika.Ďalšou výhodou tohoto riešenia je V tom,že stačí nepatrný výškový rozdiel medzi kondenzátorom a výparníkom, čo umožňuje výhodné usporiadanie nízkoteplotného a hlavného priestoru chladničky.Na pripojenom výkrese je...

Způsob řízení nástřiku chladiva do výparníku chladicích zařízení a tepelných čerpadel a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254559

Dátum: 15.01.1988

Autor: Brůna Karel

MPK: F25B 39/02

Značky: tohoto, nástřiků, tepelných, zařízení, způsob, výparníku, řízení, chladiva, provádění, čerpadel, způsobu, chladicích

Text:

...v celé délce záchytnou tvarovanou lamelou, umsítěnou na zadní stěně potrubí proti vyústění nátrubkuZpůsob a zařízení k náetřiku chladiva do výparníku podle vynálezu umožňuje vyššívyužití teplosměnné plochy jejím úplným zaplavením kapalným chladivem. Dobré podmínkypro intenzivní přestup tepla ve výměníku umožněné tím, že na vnějším povrchu potrubí kapalného chladiva jsou odpsřující se kapky kapalného chladiva a uvnitř proudí kapalné...

Prídavné zariadenie pre zlepšenie prirodzeného obehu kvapalného chladiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 242514

Dátum: 15.11.1987

Autori: Ježek František, Sekera Miroslav, Hampl Petr, Wiesner Ivo

MPK: H01F 27/12

Značky: zariadenie, zlepšenie, oběhu, prirodzeného, kvapalného, přídavné, chladiva

Text:

...zariadením pre zlepšenie prirodzeného obehu kvapalnéh-o chladiva podľa vynálezu. jeho podstata spočíva v tom, že zariadenie tvorí plášť tvaru otvorenej rúry,obopinacej aktívnu časť, pričom horný okraj plášta je pooorený pod hiladmou chladiva vo vzdialenosti, zuovnateľnej so vzdialenosťou spodného okraja plášťa od dna nádoby.Výhodou zariadenia podľa vynálezu je lepšie využitie chladiva jeho zlepšenou cirkuláciou.Príklad prevedenia prídavného...

Uzavírací zařízení průtoku tekutého chladiva v kryochirurgickém přístroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 238019

Dátum: 15.10.1987

Autori: Zeman Václav, Jelínek Stanislav

MPK: A61B 17/36, A61H 39/06, A61F 7/00...

Značky: průtoku, uzavírací, chladiva, tekutého, přístroji, kryochirurgickém, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Uzavírací zařízení průtoku tekutého chladiva v kryochirurgickém přístroji je určeno pro uzavírání a otevírání průtoku kapalného dusíku z vnitřní přetlakové nádoby k vlastnímu kryochirurgickému nástroji. Uzavírací zařízení sestává z matice /1/ otočně uložené v korpusu kryochirurgického přístroje /15/, z korpusové trubky /3/ opatřené na spodním konci ventilkem /7/ umístěným u dna vnitřního prostoru nádoby /6/ /6/ pro tekuté chladivo /5/. Otočná...

Odlučovač kapek chladiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 241768

Dátum: 10.08.1987

Autori: Petržela Jan, Rambousek Jaroslav

MPK: F25B 43/00

Značky: chladiva, kapek, odlučovač

Text:

...výšky hladiny o případně téžoh Hhrdlen pro odkalování à nad poslední přepàžkou je odlučovačopatřen navíc nejméně jedním hrdlen pro prívod kapàlného chlo-fr »divo enejméně jedním hrdlen pro odvod par chladívaąvýhoda odlučovače podle vynálezoeàpočívà v ton)že je modné odvàdět kapalné chladívo do několika výparníků unístěnýchnad sebou somospàdem samostatné a z vracejících se par odděloěą.povel kapalínu v tomtéž prostoru. Tínjsou zajíštěny...

Zařízení k cirkulaci chladiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 239226

Dátum: 01.08.1987

Autori: Veselý Jaromír, Vinš Luděk

MPK: F25B 41/00

Značky: cirkulací, chladiva, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k cirkulaci chladiva, které vře za nízkého tlaku v trubkových hadech na patrech absorpční kolony. Pro dosažení stejných podmínek pro var se navrhuje odlučovač kapaliny, sestávající ze dvou válcových nádob vzájemně propojených troubou, do níž je zavedeno chladivo z jednotlivých výparníků umístěných nad sebou. Odloučená kapalina se shromažďuje v dolní válcové nádobě, z níž se čerpadlem a příslušným potrubím zavádí do...

Zařízení k snížení hluku u hermeticky uzavřených kompresorů ke stlačení chladiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 245496

Dátum: 15.06.1987

Autori: Tegzová Mária, Motyeka Ladislav

MPK: F25B 31/02

Značky: zařízení, uzavřených, stlačení, snížení, hluku, hermetický, chladiva, kompresoru

Text:

...Koammammear aspomnamuecrcoro conponm~.nenmi G Jxocrnràewcn Ten, um Bce nemam BHIIOJIESHH Tax, au-p B nopriyce nem ymon, KpOMOK mm KaKmC-JMÓO yqacwrcqa, PaGIIOJIOKGHHEX non npmma ymoM R Bayrpeanexw rasozeomy noTóKy. B ocoóezmocm cnegąyer ymrusamn Bumeyxcasannue ycnoam 111 m u 3 roromem Koàxeauamoro nam n npmaeuaeraoro nmyna. IIpn BTOM co Bcex cropqn pałmycn .Lonmłn 6 m nazoru/aaa mm oópaaonaam mapommzoicxonssalłlaa ąaryąuca aa rçoäuax aaxpuma...

Píst jako hlava kloubu pro hermetické kompresory s kloubem ke stlačení chladiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 251240

Dátum: 11.06.1987

Autori: Hammer Peter, Meyer Bernd

MPK: F16J 1/14

Značky: píst, kompresory, stlačení, kloubem, hlava, hermetické, kloubu, chladiva

Text:

...arenwoug B qacraocwu B repuemnunux KoMnpeçco~ pax, uMeeT MeCTO peàxoe nonúmeuue pa 6 oquxvweMnepaTYD no cpanneunm c rennepaTypóä oxpymammeü cpem. Sro npunonnŕ K néücrsúm pasnnquux xoammnuuenwoa pacmnŕ pekna çnapuBaçMux eraneň. 0 ToponnàcT óruocurenbuo ömcrpo ynennquaaer CBOŘ. oöseu K noneu HMSTB Bosnoxuocrb pacmmpàłncx.ysennqçuueoöbema MQÉHQ-KOMneHcH.p 0 BaTbnpHMeHeHHeM Káaanoa 7 n 8, őnàroapa äemy coxpanxercx nonanmuocrb maý aupa. Cpenuaa...

Zapojení vysokotlakého systému havarijního doplňování chladiva vodovodního jaderného reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 247928

Dátum: 15.01.1987

Autori: Sýkorová Ilona, Sýkora Dalibor

MPK: G21C 15/18

Značky: zapojení, vysokotlakého, reaktoru, chladiva, jaderného, systému, doplňování, havarijního, vodovodního

Text:

...VVER 440 v provedení V 230.Primární okruh, který jak známa má šest paralelních smyček, je tvožen reaktorem l,parogenerátory Z, hlavními cirkulačními čerpadly à, primárním potrubím A, kompenzátorem 5objemu a hlavními uzavíracími armaturami 6.Předmětný bezpečnostní systém je pro tento primární okruh tvořen nádrží 1 havarijní zásoby chladiva, dvěma trojicemi havarijních doplňqvacích čerpadel §, zpětnými armaturami 2,poturbními kolektory...

Zařízení pro mechanické uzavírání a regulaci průtoku chladiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 222541

Dátum: 15.03.1986

Autori: Jelínek Jan, Zeman Václav, Jelínek Stanislav

Značky: regulaci, chladiva, uzavírání, průtoku, zařízení, mechanické

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro mechanické uzavírání a regulaci průtoku chladiva je určeno pro uzavírání a regulaci průtoku kapalného dusíku z vnitřní přetlakové nádrže k vlastnímu kryochirurgickému nástroji. Zařízení sestává z vlnovce, na němž je upevněna uzavírací kuželka a plochý kontakt. Vlnovec je umístěn ve dně vnitřní nádoby. Na dně vnějšího pláště je pružná vakuová průchodka vlnovec na jejímž víku je přítlačný kontakt, jehož vertikální pohyb je přes...

Zařízení k automatické regulaci průtoku chladiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 226382

Dátum: 01.11.1985

Autori: Štěpánek Karel, Horčička Jindřich

Značky: chladiva, automatické, zařízení, průtoku, regulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k automatické regulaci průtoku chladiva palivovou kazetou jaderného reaktoru sestávající z pevné části palivové kazety a přestavitelného škrticího orgánu umístěného na výstupu z palivové kazety vyznačující se tím, že mezi pevnou částí (1) palivové kazety a pohyblivou částí (2) škrticího orgánu je umístěn pružný silový prvek (3) a paralelné a ním vlnovec (4), přičemž uzavřený prostor (5), vytvořený těmito částmi, obsahuje kapalinu tlak...

Spôsob určenia bezvýkonovej opravy merania rozdielu teplôt chladiva pomocou určenia minimálnej odchýlky

Načítavanie...

Číslo patentu: 219585

Dátum: 30.09.1985

Autori: Čech Svätopluk, Tomík Ján, Vojtek Štefan, Badiar Stanislav

Značky: odchylky, chladiva, pomocou, bezvýkonovej, určenia, teplot, rozdielu, opravy, minimálnej, spôsob, merania

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou spôsobu je, že počas horúceho bezvýkonového stavu jadrového energetického reaktora sa zmerajú údaje skupín snímačov teploty s vývodným vedením a z nich sa vyberie z horúcej a studenej vetvy cirkulačnej slučky po jednom snímači s vývodným vedením s rovnakým alebo najbližším údajom pre účely prevádzkového merania rozdielu teplôt. Dôraz je kladený najmä na skutočnosť, aby sa merali údaje teplotných snímačov spolu s vývodným vedením a to...

Žebrovaný plechový plášť s vnitřním oběhem chladiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 226825

Dátum: 01.09.1985

Autori: Čáslava František, Cahel Ladislav

Značky: žebrovaný, vnitřním, plechový, oběhem, plášť, chladiva

Zhrnutie / Anotácia:

Žebrovaný plechový plášť s vnitřním oběhem chladiva, zejména elektrického stroje točivého, na němž jsou vytvarována chladicí žebra a kanály průhyby plechu, vyznačující se tím že na protilehlých koncích (1) délky žeber (2) jsou jejich přilehlé stěny po celé výšce žeber (2) u sebe a mezi protilehlými konci (1) žeber (2) jsou alespoň v jednom podélném úseku (3), kratším než délka žebra (2), k sobě slisovány přilehlé stěny žeber (2), alespoň u...

Výměnník tepla, zejména elektrického stroje točivého s uzavřeným vnitřním oběhem chladiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 218481

Dátum: 15.03.1985

Autor: Čáslava František

Značky: vnitřním, uzavřeným, točivého, tepla, výmenník, zejména, oběhem, elektrického, stroje, chladiva

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výměníku tepla, zejména elektrického stroje točivého s uzavřeným vnitřním oběhem chladiva. Účelem vynálezu je spojení výhod cirkulačních teplovodných trubic s využitím celé šíře stroje pro uložení výparných částí teplovodných trubic, přičemž odpadají nároky na kvalitu kapilární struktury pro návrat kondenzátu z kondenzační části do výparné části teplovodných trubic. Při zpětném transportu působením gravitačních sil se docílí...

Výparník chladiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 215444

Dátum: 01.01.1985

Autor: Jirsa Jan

Značky: výparník, chladiva

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výparníku chladiva pro chlazení tekutin, které proudí uvnitř svazku vodorovných trubek a u kterého se řeší cirkulace chladiv vně trubek uvnitř mezitrubkového prostoru. Účelem vynálezu je zvýšit intenzitu promíchávání odpařovaného kapalného chladma, a tím zvětšit součinitel přestupu tepla, čehož se dosahuje u výparníku chladiva s cirkulací v mezitrubkovém prostoru, kde chlazená tekutina proudí uvnitř vodorovných trubek...

Elektrický stroj točivý s uzavřeným vnitřním oběhem chladiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 215948

Dátum: 01.10.1984

Autor: Čáslava František

Značky: vnitřním, uzavřeným, oběhem, elektricky, stroj, točivý, chladiva

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrický stroj točivý s uzavřeným vnitřním oběhem chladiva je opatřen výměníkem tepla tvořeným soustavou teplovodných trubic cirkulačního typu, jejichž výparné části jsou umístěny v prostoru vnitřního oběhu chladiva a kondenzační části v prostoru vnějšího oběhu chladiva. Uvedené uspořádání umožňuje lepší využití prostoru vnitřního oběhu chladiva pro umístění výparných částí teplovodných trubic. Tím se docílí intenzivnějšího chlazení stroje a...

Elektrický stroj točivý s uzavřeným vnitřním oběhem chladiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 217383

Dátum: 01.09.1984

Autor: Čáslava František

Značky: vnitřním, točivý, oběhem, uzavřeným, stroj, chladiva, elektricky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se tyká elektrického točivého stroje s uzavřeným vnitřním oběhem chladiva. Účelem vynálezu je lepší využití vestavných rozměrů stroje, zrovnoměrnění teplotního pole stroje, snížení hodnot místních přehřáti aktivních částí stroje a tím i snížení hodnoty středního oteplení a pro dloužení životnosti isolačního systému vinutí. Spojením teplovodných trubic do dvojic snižuje se pracnost při jejich výrobě a plnění, zmenší se počet uzávěrů,...

Zásobník tekutého chladiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 223466

Dátum: 01.05.1984

Autori: Zeman Václav, Jelínek Stanislav, Jelínek Jan

Značky: chladiva, tekutého, zásobník

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zásobník tekutého chladiva izolovaný vakuem,umožňující čerpání chladiva v širokém rozmezí prostorových náklonů vhodný pro krychirurgické přístroje.Podstata řešení spočívá v tom, že v horní části vnitřní nádoby zásobníku je zabudována přepážka s otvorem pro výstup par z tekutého chladiva, přičemž výstupní trubka pro čerpání chladiva je umístěna u stěny vnitřní nádoby a její spodní konec se nachází u okraje tvarovaného dna zásobníku.

Spôsob stanovenia opravy prevádzkového merenia rozdielu teplot chladiva na výkonovom režime

Načítavanie...

Číslo patentu: 213668

Dátum: 01.04.1984

Autori: Tomík Ján, Vojtek Štefan, Badiar Stanislav

Značky: spôsob, chladiva, stanovenia, teplot, opravy, rozdielu, výkonovom, prevádzkového, režime, merenia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob stanovenia opravy prevádzkového merenia rozdielu teplot chladiva na výkonovom režime. Meranie rozdielu teplot prúdiecej kvapaliny. Stanovenie opravy diferenciálneho zapojenie termoelektrických článkov pri rozličných teplotách. Podstatou vynálezu je stanovenie opravy prevádzkového merania rozdielu teplot chladiva pre obvody termoelektrických článkov v diferenciálnom zapojení v dosledku odchýlky ich skutočných údajov od normovanej...