Patenty so značkou «chladiče»

Spôsob aplikácie katalyzátora znižujúceho obsah ozónu na chladiče vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4166

Dátum: 15.05.2003

Autori: Garner James William, Lischitzki Dieter, Hoke Jeffrey Barmont, Craig Donald Allan

MPK: B05B 13/02, B05D 1/02

Značky: aplikácie, znižujúceho, spôsob, katalyzátora, chladiče, obsah, ozonu, vozidiel

Text:

...Keďže výrobcovia z najrôznejších dôvodov nechcú, aby sa povlakaplikoval aj na rám (napriklad zmontážnych alebo estetických dôvodov) arámneprichádza do styku sprúdom vzduchu (a teda neznižuje obsah ozónu), rám chladiča sa na stanici § maskuje, aby bolo exponované len okno chladiča obsahujúce rúrky arebrá. Maskovanie možno spravidla realizovať páskou, hoci vniektorých prípadoch sa používajú aj upinacíe prípravky alebo zachytávače blokujúce...

Zařízení pro odstraňování námrazy chladiče vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266667

Dátum: 12.01.1990

Autor: Čejka Zdeněk

MPK: F25D 21/12

Značky: námrazy, odstraňování, chladiče, vzduchu, zařízení

Text:

...si klade za úkol v převážně miře odstranit výše uvedené nedostatky a vytvořit zařízení, ktoré by zajistilo odtávání horkými parami pouze v menší části chladiče vzduchu,přičemž horké páry by nobyly vodeny do těch vnitřníoh částí chladiče, to je trubek, kde se V procesu chlazení vypařujeVytčený úkol se řeší a uvedené nedoatatky se odstraňují zařízením k odetreňování námrezy chladiče vzduohu podle vyná 1 ozu jehož podstate epočívá v...

Zařízení pro uchycení chladiče v kostře elektrického točivého stroje , zejména dynamoelektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 246396

Dátum: 01.08.1988

Autor: Forró Juraj

MPK: H02K 9/18

Značky: zařízení, točivého, uchycení, chladiče, stroje, dynamoelektrického, kostře, elektrického, zejména

Text:

...měru vytvořeny ploché drážky, přičemž chladiče jsou z boku kostry stroje uchyceny prostřednictvím šroubů s těsněnimi. Nejvhodnějšim tvarem valivých elementů je tvar koule.Zařízení podle vynálezu umožňuje plné využití přičné a podélné délky stroje pro teplosměnné účely a podstatné snižuje náročnost montážnich a demontážnich prací. Navíc je možné použit i enormně velké délky chladiče aniž by mohly rozdílnétepelná dilatace chladiče e kostry...

Zařízení pro zajištění stability tahového komína atmosférického chladiče vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 254600

Dátum: 15.01.1988

Autori: Sýkora Dalibor, Sýkorová Ilona

MPK: F28C 1/00

Značky: tahového, atmosférického, chladiče, zařízení, komína, zajištění, stability

Text:

...situování kotevních lan vznikne vnější předpĺnací síť či mříž, kterou je možné doplnit, eventuálně zcela nahradit vnitřní opěrnou mřížz předpjaté tvrdé ocelové výztuže.Mimoto taková vnější prostoruvě površková předpínací sit, V kombinaci s dočasnou výstavbo vou vodorovně rovinnou soustavou kotevních lan, umožňuje zmenšit množství i tradiční měkkéocelové výztuže v príslušné části železobetonové skořepiny.Za sedmé, při oboustranném či...

Uložení chladiče plnicího vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234515

Dátum: 01.11.1987

Autor: Vávra Libor

MPK: F01P 1/06

Značky: vzduchu, plnicího, chladiče, uložení

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že chladič je uspořádán na plechovém nosníku uloženém na plnicím potrubí motoru prostřednictvím silentbloků a tvořícím současně krycí plech hlav válcových jednotek. V plechu jsou vytvořeny prostory pro výměru jednotlivých vstřikovacích trubek. Vynález je možno použít zejména u vzduchem chlazených motorů s válci uspořádanými do V.

Způsob odstraňování naftalenu z koncového chladiče naftalenové pračky

Načítavanie...

Číslo patentu: 253059

Dátum: 15.10.1987

Autori: Lašák Karel, Horáček Josef

MPK: G01N 37/00

Značky: odstraňování, chladiče, naftalenu, koncového, pračky, naftalenové, způsob

Text:

...na požadovanou hodnotu a podstata vynálezu spočíva v tom, že propařování chladiče se ukončí, jakmile obsah naftalenu ve vodních parách pokleane pod hranici 300 mg vztsženo na 1 000 g vodního kondenzátu.Technologicky nutná doba propařování se způsobem podle vynálezu zkracuje, což má pozitivní vliv jak ve zvýšeném produkčním čase koncového chladiče tak i na značné úspory techno logické páry.vynález je v dalším popisu blíže objasněn na...

Chladicí kanálky chladiče krystalyzátoru pro plynulé lití

Načítavanie...

Číslo patentu: 245696

Dátum: 15.09.1987

Autori: Sladký Jaromír, Landa Václav, Klabík Václav

MPK: B22D 11/22, B22D 11/08

Značky: kanálky, plynule, lití, chladiče, krystalyzátoru, chladicí

Text:

...a na konci jsou obě sekce chledicího keaálku spojený. Vzniká tak bifilární uložení chledicích kanĺlbl. Výhodou tohoto uspořaddní je seusodící vyústění vstupu s výstupu chladicího média, což zjednoduluje konstrućní řešení krystelizátoru a zmenšuje jeho rozměry.Stále soubčžná vedení vstupní a výstupní sekce chladícího kenilkd odstraňuje nounetrič-u nosti a nestejnoměrnosti v odvcdu tepla v činné plole chladiče krystalilítoru, jelikož v...

Chladicí kanály chladiče krystalizátoru pro plynulé lití.

Načítavanie...

Číslo patentu: 245695

Dátum: 15.09.1987

Autori: Husa Václav, Booek Petr, Olšanská Vladimíra

MPK: B22D 11/08, B22D 11/22

Značky: lití, chladiče, chladicí, kanály, krystalizátoru, plynule

Text:

...Výhodou tohoto uspořádání je souaedicí vydstění vstupu a výstupu chladícího média, což zjednodušuje konstrukční řešení krystalizdtoru a zmenluje jeho rozměry.Stálá souböžné vedení vstupní a výstupní sekce chladicího kanálu odstraňuje nesymetričnosti a nestejnoměrnosti v odvodu tepla v činnć ploäe chladiče bystelioátoru, jelikož v kazde oblasti činnd plochy je vždy stejný gradient cdvodu tepla. Je to děno protiamězvností toku chladícího media...

Způsob vypírání naftalenu v naftalenové pračce koncového chladiče a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249332

Dátum: 12.03.1987

Autori: Stangl Daniel, Jach Zdeněk, Rozkoš Bruno, Kocich Stanislav

MPK: C10C 1/12

Značky: tohoto, naftalenu, způsob, pračce, způsobu, zařízení, provádění, koncového, vypírání, naftalenové, chladiče

Text:

...věží.Výše uvedené nedostatky odstraňuje způsob vypírání naftalenu V nattalenové pračoe koncového stupně chladiče, u něhož je středovou rourcu přiváděna chladící voda do spodní části naftalsnově prsčky opatřené patrově uspořádanými děrovými přepážkami, na něž je přiváděn diskontínuálně nebo kontinuálně dehet nebo prací olej, a podstata vynálszu spočíva v tom, že dehtová či olejová náplň se přivádí pod fázové rozhraní dehtu a vody vs spodní...

Zapojení třífázového asynchronního elektromotoru pro pohon ventilátoru chladiče spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 232386

Dátum: 01.01.1987

Autor: Šimon Josef

MPK: F01P 5/02

Značky: spalovacího, zapojení, elektromotorů, motorů, ventilátoru, chladiče, pohon, asynchronního, třífázového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení třífázového asynchronního elektromotoru pro pohon ventilátoru chladiče spalovacího motoru osobních automobilů používající třífázového alternátoru jako zdroje elektrického proudu. Třífázový asynchronní elektromotor s kotvou nakrátko je připojen na střídavý proud třífázového alternátoru před usměrňovacími diodami, čímž se sníží jejich zatížení a zvýší se účinnost celé soustavy.

Zařízení pro odstraňování pevného sublimátu z chlazených ploch chladiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 228330

Dátum: 15.09.1986

Autori: Novák Emil, Hubená Jarmila, Štěpánek Arnošt, Vejvoda Josef

Značky: zařízení, pevného, chlazených, chladiče, sublimátu, ploch, odstraňování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší odnímání pevné fáze, která kondenzuje na povrchu chlazených stěn, z těchto. Tohoto odnímání se dosahuje vibrací chlazených stěn. Pro chladicí zařízení menších rozměrů je obzvláště výhodné provést chlazené stěny z pružné chladicí spirály, např., z polyvinylchloridu, která je upevněna na vlnovec, pomocí něhož se přenášejí na pružnou chladicí spirálu kmity, jimiž se pevná zkondenzovaná fáze setřásá. Vynález lze použít pro všechny...

Tepelně a elektricky vodivý spoj, zejména pro polovodičové součástky a chladiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 221077

Dátum: 15.01.1986

Autori: Zůna Jaroslav, Reichel Pavel, Pellant Michal

Značky: vodivý, chladiče, tepelně, elektricky, zejména, spoj, součástky, polovodičové

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je tepelně a elektricky vodivý spoj, zejména pro polovodičové součástky a chladiče, který je tvořen slitinou obsahující 41 až 48 % vizmutu, 20 až 26 % olova, 5 až 11 % cínu, 2 až 8 % kadmia a 16 až 22 % india.

Způsob řízení roštového chladiče cementářského slínku a zařízení pro jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 227244

Dátum: 15.11.1985

Autori: Čižmář Luděk, Rusek Jiří, Rebec Milan

Značky: řízení, cementářského, slínku, způsob, chladiče, zařízení, provádění, roštového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu řízení roštového chladiče cementářského slínku a zařízení pro jeho provádění. Účelem vynálezu je zlepšit energetickou bilanci provozu chladiče a odstranit nežádoucí provozní stavy, zejména vysokou prašnost při dodržení určité teploty výstupního slínku. Tohoto účelu je podle vynálezu dosaženo tím, že množství vzduchu do jednotlivých komor chladiče a množství odtahovaného odpadního vzduchu chladiče se nastavuje podle...

Pružné uložení chladiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 219056

Dátum: 15.07.1985

Autor: Pohl Zdeněk

Značky: chladiče, uložení, pružné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pružného uložení chladiče chladicí kapaliny motoru k podvozku motocyklu. Řeší problém přenášení vibrací na chladič, u chladičů uložených na vidlici problém dlouhých spojovacích trubek namáhaných při pohybu řídítek. Podstatou uložení chladiče dle vynálezu je to, že dolní příchyty pružných tlumicích vložek jsou pevně spojeny s bočním nosníkem chladiče a horní příchyty jsou upevněny k ochrannému rámu spojenému odnímatelně s rámem...

Tepelně a elektricky vodivý spoj, zejména pro polovodičové součástky a chladiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 215862

Dátum: 01.10.1984

Autori: Vaněk Oldřich, Harman Rudolf, Laňka Jiří, Kempný Milan, Zůna Jaroslav, Plíva Jiří, Pellant Michal

Značky: vodivý, součástky, tepelně, chladiče, polovodičové, zejména, spoj, elektricky

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je tepelně a elektricky vodivý spoj, zejména pro polovodičové součástky a chladiče nacházející se při provozní teplotě polovodičové součástky v kapalném skupenství, který je tvořen slitinou obsahující 46 až 52 % vizmutu, 15 až 21 % olova, 9 až 15 % cínu a 18 až 24 % india.