Patenty so značkou «chladiaca»

Chladiaca kokila na odlievanie lejacích materiálov z ľahkých kovov a použitie takej kokily a lejacieho materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6365

Dátum: 27.01.2006

Autori: Smetan Herbert, Trümper Jürgen

MPK: B22D 21/00, B22C 9/06

Značky: materiálů, lejacieho, použitie, lejacích, kokily, materiálov, odlievanie, kokila, ľahkých, takej, kovov, chladiaca

Text:

...a/alebo niklom, nastaviť jeho tepelnú rozťažnosť tak, aby z neho vyrobené chladiace kokily vykazovali pri nasadení do zliavárenskej fonny, najmä pieskovej zliavárenskej formy, optimálne vlastnosti z hľaediska požadovaných vlastností odliatku. To nebolo možne predvídať, pretože v známom stave techniky stáli vždy vo vzťahu k očakávanej funkčnosti vpopredi základné mechanické a štrukturálne vlastnosti známeho liatinového materiálu. Naproti tomu...

Chladiaca doska

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6966

Dátum: 24.05.2005

Autori: Dratner Christof, Keiser Franz, Hintemann Reinhard, Böert Frank, Wobker Hans-günter

MPK: F27D 1/12, F27D 9/00, C21B 7/00...

Značky: doska, chladiaca

Text:

...dosku v smere do vnútrajšku pece. Pridržiavacie rúrky a pridržiavacie kotúče sú s výhodouÚlohou vynálezu - na základe tohto stavu techniky - je vytvoriť chladiacu dosku z medi alebo zliatiny medi pre Šachtove pece, pri ktorej sa dosiahne vyššia trvalá pevnosťspojenia medzi chladiacou doskou a pripojovacími rúrkamilepším zachytávaním a prenášaním pnutí vznikajúcich pripoužití. Táto úloha je vyriešená znakmi uvedenými V nároku...

Chladiaca zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8558

Dátum: 28.02.2005

Autori: Powell Richard, Poole John Edward

MPK: C09K 5/04

Značky: chladiaca

Text:

...rôznym aplikáciám chladenia je dobre známa a komerčne sa dodáva široká škála produktov,napríklad R 407 C, R 410 A a R 410 B. Hoci tieto sa vybrali kvôli špecifickým aplikáciám v kombinácii s kyslík obsahujúcimi syntetickými lubríkantami, jednoducho pridanie 2 alebo 3 uhľovodikových zložiek do týchto produktov nedosiahne výhodné produkty pre použitie s uhľovodíkovými Iubrikantami Po prvé, uhľovodikové zložky prispievajú k celkovým...

Chladiaca sústava pre vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13914

Dátum: 10.02.2005

Autori: Esau Dierk, Werner Gerald

MPK: F01P 11/08, F01P 7/16

Značky: vozidlo, chladiaca, sústava

Text:

...slúži nachladenie prevodového oleja, pretože obzvlášť hydraulické jednotky, ventily a spojky potom môžu splňovať napred zadané doby reakcie, keď prevodový olej vykazuje svoju optimálnu prevádzková teplotu. S výhodou je možné v tomto prevádzkovom stave oddeľovať chladič vysokoteplotného okruhu od vysokoteplotného okruhu, takže chladiaci prostriedok vysokoteplotného okruhu, ktorý ešte nedosiahol svoju prevádzkovú teplotu, nie je ešte...

Chladiaca doska roštu chladiča

Načítavanie...

Číslo patentu: 282194

Dátum: 08.10.2001

Autori: Pospíšil Jaroslav, Macůrek Ivan, Klusák Karel

MPK: F25D 1/00, F27D 15/02, F28C 3/10...

Značky: chladiaca, roštů, doska, chladiča

Zhrnutie / Anotácia:

Chladiaca doska roštu chladiča na chladenie, najmä cementárskeho slinku vzduchom je vytvorená tak, že na hornej ploche (2) a čelnej ploche (3) chladiacej dosky (1) sú aspoň dva rady pozdĺžnych otvorov (4) na uloženie priebežných chladiacich výstupkov (5) súbežných v smere pohybu materiálu na roštovej ploche. Šírka chladiacich výstupkov (5) nad chladiacou plochou je väčšia ako šírka pozdĺžnych otvorov (4). Medzi spodnou plochou výstupkov (5) a...

Multikomponentná mrazuvzdorná chladiaca a teplonosná kvapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: 282138

Dátum: 21.09.2001

Autori: Kálmán Tibor, Kardos Péter, Kerti József, Kerti Józsefné

MPK: C09K 5/00

Značky: multikomponentná, mrazuvzdorná, chladiaca, kvapalina, teplonosná

Zhrnutie / Anotácia:

Multikomponentná mrazuvzdorná chladiaca a teplonosná kvapalina obsahujúca 3 až 6 dielov hmotn. vody, 0,5 až 1,5 dielov hmotn. močoviny, najviac 1,5 dielov hmotn. glykolu, 1 až 2 diely hmotn. mravenčanu draselného a 1 až 2 diely hmotn. octanu draselného ako hlavné zložky, ďalej obsahuje ako zložky zabraňujúce erózii a korózii 4 až 6 % hmotn. glycerínu, 0,8 až 0,9 % hmotn. alkalického benzoanu, 0,08 až 0,12 % hmotn. alkalického polymetafosfátu a...

Koncentrát na prípravu chladiacej kvapaliny a chladiaca kvapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2834

Dátum: 09.04.2001

Autori: Fančovič Karol, Michvocík Miroslav

MPK: C07C 31/20, C08L 83/04

Značky: chladiacej, přípravu, kvapaliny, kvapalina, chladiaca, koncentrát

Text:

...a AO 254 454, vktorých použité zmesí obsahujú metakremičitan sodný. Stabilizačná sústava týchto vynálezov sa od prihlasovaného riešenia líši najmä tým, že obsahuje dusitan sodný, ktorý nie je vhodný z hľadiska možného zdravotného rizika a neobsahuje stabilizátor metakremićitanu sodného.Predmetom technického riešenia je koncentrát na výrobu chladiacej kvapaliny a chladiaca kvapalina, pripravená zmiešaním koncentrátu s vodou tak, aby vznikol...

Ekologicky nezávadná chladiaca a mazacia kvapalina pre obrábacie stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: U 731

Dátum: 08.02.1995

Autori: Dokoupil Jaroslav, Zajíček Miloslav

MPK: C11D 1/722, C11D 7/44, C11D 1/42...

Značky: stroje, obrábacie, nezávadná, chladiaca, mazacia, kvapalina, ekologicky

Text:

...neionogénnych tenzidov a 5 až 15 dielov alkanolamínov.Je výhodné ak rastlinným olejom je ricínový olej, neionogénnym tenzidom je acylpolyglykoléter so 6 mólmi etylénoxidu a alkolamínom je trietanolamín.Chladiaca a mazacia kvapalína po zmiešaní s vodou vytvára vhodnú chladiacu a mazaciu emulziu pre obrábacie stroje.Výhodou tejto chladiacej a mazacej emulzie je to, že všetky použité prostriedky sú biologicky degradovateľné, emulzia má...

Chladiaca prilba

Načítavanie...

Číslo patentu: 257804

Dátum: 15.06.1988

Autor: Hospodár Július

MPK: A61F 7/00

Značky: přilba, chladiaca

Text:

...ani možnost vytečenia chladiaceho média.Uvedené nedostatky sú odstránené chladiacou prilbou s rozvodom upraveného vzduchu dovnútornej časti prilby, ktorej podstata spočíva v tom, že prilba je vo svojej hornej častina vonkajšej strane vybavená koncovkou a rozvodnicou s dvoma až šiestimi vývodmi. Na tieto vývody sú pripojené rozvodné trubičky, vyusťujúce do vedľajších rozvodníc, pravidelne rozmiestnených po vonkajšom obvode prilby. Prilba je...

Sposob prípravy chladiacej vody na chladenie reakčnej časti výroby pentaerytritolu a paroprúda chladiaca stanica na uskutočňovanie tohto sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257472

Dátum: 16.05.1988

Autor: Stavrovský Ivan

MPK: F25B 1/08

Značky: chladiaca, chladenie, spôsobu, uskutočňovanie, chladiacej, výroby, přípravy, pentaerytritolu, spôsob, stanica, tohto, částí, reakčnej, paroprúda

Text:

...chladiacej vody podľa vynálezu je zníženie citlivosti činnosti paroprúdej chladiacej stanice na výkyvy tlaku pary v parovodoch. Výsledkom je stabilnejšia prevádzka, čo umožní zvýšiť fond pracovnej doby výrobne pentaerytritolu.Ďalšou výhodou je zamedzenie strát formaldehydu a acetaldehydu a dalších surovín v dôsledku zníženia poruchovosti chladiacej stanice, a tým aj chladiaceho systému kaskádyreaktorov. V konečnom dôsledku to znamená...

Chladiaca kapalina pre trieskové obrábanie a brúsenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 249853

Dátum: 15.04.1987

Autori: Magdalik Jozef, Podhradský Milan

MPK: C09K 15/30, C23F 11/16

Značky: obrábanie, trieskové, brúsenie, chladiaca, kapalina

Text:

...výrobkov z medi.Uvedené nedostatky chladiacich kvapalín je možné odstrániť .pre ich znečistenie čpavkom a pre použitie ina chladenie výrobkov z medi a jej zliatin doplnením o max. 5 0/) obj. zmesi vo vhodnom pomere dirnerkaptobenztiazolu Z-MBT a jeho soli, napr. zinočnatej.Po teoretickom spracovaní možných reakcií a hlavne po dlhodobom praktickom overení bol-o vskonštatované, že tento doplňovač chladiacich kvapalín zaisťuje dlhodobú...

Chladiaca skriňa

Načítavanie...

Číslo patentu: 233977

Dátum: 01.12.1986

Autor: Lehuta Viliam

MPK: F25D 15/00

Značky: chladiaca, skriňa

Zhrnutie / Anotácia:

Chladiaca skriňa pozostáva z chladiaceho priestoru, obklopeného izolačným plášťom a vybaveného výparníkom. Riešeným problémom je lepšie využitie chladiacej schopnosti atmosferického vzduchu v zimnom, resp. prechodnom období, čo sa dosahuje tým, že vnútorné prídavné chladiace kanály 4, 5, 10 sú napojené na vonkajší atmosferický výmeník 9, 14.

Chladiaca skriňa

Načítavanie...

Číslo patentu: 225856

Dátum: 15.10.1985

Autor: Lehuta Viliam

Značky: skriňa, chladiaca

Zhrnutie / Anotácia:

Chladiaca skriňa pozostávajúca z aspoň jedného chladiaceho priestoru vybaveného výparníkom a obklopeného izolačným plášťom, vyznačujúca sa tým, že do chladiaceho priestoru (1) je zavedená aj sústava (4) vzduchových chladiacich kanálov opatrených vstupným otvorom (5) a výstupným otvorom (6) pre vstupný vzduchovod (11) a výstupný vzduchovod (12) atmosferického vzduchu.