Patenty so značkou «chladením»

Brzdový disk s axiálnym a radiálnym chladením, vybavený krytom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19435

Dátum: 11.07.2011

Autori: Gebauer Marek, Lorencuk Zbynek

MPK: F16D 65/847, F16D 65/12

Značky: krytom, axiálnym, radiálnym, brzdový, vybavený, chladením

Text:

...tvoriacich lopatky, medzi ktorými môže prechádzaťchladiaci vzduch, t. j. v priestore medzi lopatkamí. Vyššie uvedená konštrukcia má3 významnú nevýhodu v tom, že umožňuje iba priamočiare prúdenie chladiaceho vzduchu V radiálnom smere od osi otáčania brzdového disku, čo má za následok nízku účinnosťchladenia s potrebou prívodu veľkého množstva chladiaceho vzduchu.0008 Vyššie uvedené nevýhody sú V značnej miere odstránené navrhovaným...

Leštiaci prístroj s chladením pomocou stlačeného vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9527

Dátum: 29.06.2009

Autori: Neyrolles Yves, Rogy Alain

MPK: B24B 23/02

Značky: stlačeného, prístroj, vzduchu, chladením, pomocou, leštiaci

Text:

...vývod vzduchu s okrajovou oblasťou plášťa.0009 Otvory vo vnútornej stene sú výhodne navzájom zarovno asú rovnomerne rozmiestnené v kruhu. Taká zostava umožňuje rovnomernérozdelovanie prívodu vzduchu v plášti.0010 Spomínané dve steny sú výhodne vzájomne prepojené na úrovnisvojich voľných okrajov pomocou dierovanej kruhovej steny.0011 Kruhová stena výhodne obsahuje množstvo dier rovnomerne rozmiestených po jej dĺžke. Diery vtejto...

Plazmový oblúkový rezací horák s optimalizovaným chladením vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9667

Dátum: 07.08.2008

Autori: Yang Yong, Cook David Jonathan

MPK: H05H 1/34

Značky: chladením, oblúkový, horák, plazmový, optimalizovaným, řezací, vodou

Text:

...rozšíri a/alebo rozbieha vplyvom menšieho zovretia tvarom dýzy, s výslednými chybamiv kvalite rezu ako sú zväčšené kolísanie uhla, široký rez a0005 Všeobecne, rýchlosť erózie v ústí dýzy je ovplyvnená účinnosťou chladenia V ústí dýzy. Účinné chladenie V tomto mieste môže pomôcť udržiavať pomerne nízku teplotu, ktorá vedie k nižšej rýchlosti erózie. Pre vodou chladené dýzy použité vo vysokoprúdových plazmových horákoch, chladenie môže...

Klimatizačné zariadenie typu s voľným chladením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6712

Dátum: 22.01.2007

Autor: Lazzarato Moreno

MPK: F24F 1/02

Značky: chladením, volným, zariadenie, klimatizačné

Text:

...Ďalším predmetom predloženého vynálezu je poskytnúť klimatizačné zariadenie, ktoréje nie menej kompaktné než známe typy zariadenia.(0016) Ďalším predmetom predloženého vynálezu je poskytnúť klimatizačné zariadenie svoľným chladením, ktoré môže byť vyrobené lacno pomocou známych systémov(0017) Tento cieľ atieto aďalšie predmety, ktoré budú jasnejšie opísane nižšie, sa dosiahliklimatizačným zariadením s voľným chladením podľa vynálezu,...

Veterná elektráreň s chladením generátora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12792

Dátum: 23.09.2005

Autor: Wobben Aloys

MPK: F03D 9/00, F03D 11/00, H02K 7/18...

Značky: chladením, elektráren, veterná, generátora

Text:

...uskutočnenia vynálezu navrhnuté, abyvnútri gondoly boli vo vzájomných odstupoch usporiadané viaceré ventilátory.0012 Obzvlášť výhodne je vnútri gondoly plánovaná plošina, s ventilátormi usporiadanýmipod plošinou a s výstupmi vzduchu pre nasávaný vzduch nad plošinou. Tým sa dosiahne, abybola plošina použitá na vedenie prúdu vzduchu. Súčasne pod plošinou rezultuje druh pokojového priestoru, v ktorom sa nasávaný vzduch môže ustáliť. Pritom...

Teleso vrtáka s vymeniteľnými reznými platničkami a s vnútorným chladením

Načítavanie...

Číslo patentu: 284422

Dátum: 07.03.2005

Autor: Halúz Tibor

MPK: B23B 51/00, B23B 27/00

Značky: platničkami, těleso, vyměnitelnými, chladením, vnútorným, řeznými, vrtáka

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka telesa vrtáka s vymeniteľnými reznými platničkami a s vnútorným chladením. Na telese (8) vrtáka sa nachádzajú tri tvarovo zhodné rovné drážky (9), ktorých pozdĺžne osi zvierajú medzi sebou 120 ° uhol a ktoré sú zároveň rovnobežné s pozdĺžnou osou vrtáka, pri ktorých jednotlivo na čele (5) vrtáka sa nachádza najmenej jeden vonkajší radiálny otvor (1), jeden stredný radiálny otvor (2) a jeden vnútorný radiálny otvor (3), pričom k...

Spôsob povliekania povrchu termickým nástrekom s chladením a expanzná dýza na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282340

Dátum: 26.11.2001

Autori: Schmidtke Wolfgang, Heinrich Peter

MPK: C23C 4/12

Značky: termickým, nástrekom, dýza, povliekania, spôsobu, chladením, vykonávanie, expanzná, povrchu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe sa na povrch vybavený povlakom vrhá nástrekový lúč pozostávajúci z horúceho transportného plynu a roztavených častíc látky a v susedstve nástrekového lúča sa vykonáva chladenie chladiacim lúčom pozostávajúcim z podstatnej časti z oxidu uhličitého a obsahujúcim zmes studeného plynu a snehových častíc. Oxid uhličitý, prítomný v chladiacom lúči, sa získava z plynného oxidu uhličitého s tlakom aspoň 4,5 MPa, a to tak, že sa plynný oxid...

Zariadenie na plynulé alebo poloplynulé liatie kovov s priamym chladením

Načítavanie...

Číslo patentu: 282256

Dátum: 29.10.2001

Autori: Venas Karl, Hanaset Sverre, Steen Idar Kjetil, Heggset Bjarne, Saether Torstein

MPK: B22D 11/04, B22D 11/07

Značky: zariadenie, chladením, priamym, plynule, kovov, poloplynulé, liatie

Zhrnutie / Anotácia:

Odlievacie zariadenie na plynulé alebo poloplynulé liatie kovov s chladením vodou, najmä na liatie predvalkov alebo ingotov z hliníka, ktoré pozostáva z dutiny formy (4), ktorá má hore otvorený vstupný otvor (2), vnútri lícujúcu priechodnú a tepelne izolujúcu previsnutú časť, tzv. horúcu hlavu (8) a výstupný otvor so zvisle posuvným nosným zariadením (5) a zariadením (10) na prívod vody na chladenie taveného kovu. Stena dutiny formy je celkom...

Protiprúdový výmenník tepla s nepriamym chladením

Načítavanie...

Číslo patentu: 243800

Dátum: 15.01.1988

Autori: Málek Lubomír, Nechvátal Jioí

MPK: F28D 15/02

Značky: výmenník, tepla, nepriamym, chladením, protiprúdový

Text:

...podľa vynálezu sa dosiahne podstatné zniženie zastaveného objemu výmenníka oproti doposial známym usporiadaním pri zachovaní prednosti výmenníka, vyhotoveného z tepelných trubíc, ďalej využitím steny skrine ako nosnej konštrukcie sa taktiež znížia materiálové náklady na vytvorenie vzduchovodov. Protiprúdový výmenník podla vynálezu je konštrukčne jednoduchý, nenáročný na obsluhu, údržbu a taktiež jeho zhotovenie a zabezpečenie je málo nákladné...

Nádoba trojfázového transformátora s kvapalinovým chladením

Načítavanie...

Číslo patentu: 215271

Dátum: 01.08.1985

Autori: Kováčik Vladimír, Vasilev Ljudmil

Značky: chladením, trojfázového, transformátora, kvapalinovým, nádoba

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru silnoprúdovej elektrotechniky a rieši nádobu trojfázového transformátora s kvapalinovým chladením, ktorá je určená predovšetkým pre priestorové vyhotovené aktívne časti transformátorov. Nádoba pozostáva zo spodného dielu hranolovitého tvaru a vrchného dielu zvonového tvaru navzájom spojených prírubami. Príruba vrchného dielu nádoby, má na jednej svojej strane vytvorenú rozšírenú časť, na ktorú dosadá príruba spodného...

Zvárací horák pre oblúkové zváranie s intenzívnym chladením kontaktnej špičky

Načítavanie...

Číslo patentu: 215482

Dátum: 01.01.1985

Autori: Sudil Jaroslav, Kubina Peter, Vavrovič Ján

Značky: špičky, zvárací, kontaktnej, zváranie, intenzívnym, chladením, horák, oblúkové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zváracieho horáka pre oblúkové zváranie s intenzívnym chladením kontaktnej špičky, pozostávajúceho z telesa horáka, držiaka kontaktnej špičky, kontaktnej špičky, tesniacich elementov a prívodu energií. Účelom vynálezu je umožniť zvárať a navárať oblúkovým zváraním bez prerušenia zváracieho procesu z dôvodu prehriatia kontaktnej špičky a celého horáka, odstrániť zasekávanie zváracieho drôtu v kontaktnej špičke a umožniť zvárať...

Nádoba trojfázového transformátora s kvapalinovým chladením

Načítavanie...

Číslo patentu: 216875

Dátum: 31.10.1984

Autori: Vasilev Ljudmil, Kováčik Vladimír, Mackovič Jozef

Značky: nádoba, transformátora, trojfázového, chladením, kvapalinovým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru silnoprúdovej elektrotechniky a týka sa konštrukčného vyhotovenia nádoby, určenej pre trojfázové transformátory, pri ktorých magnetický obvod pozostáva z ovinutých prstencov z pásov transformátorového plechu okolo strán obdĺžnikového vinutia. Nádoba je vytvorená spodným dielom hranolovitého tvaru a horným dielom zvonového tvaru, ktoré sú navzájom spojené prírubami a na hornom diele nádoby sú usporiadané chladiace...

Odstredivá spojka s chladením

Načítavanie...

Číslo patentu: 213987

Dátum: 01.06.1984

Autor: Bartoš Ján

Značky: odstredivá, spojka, chladením

Zhrnutie / Anotácia:

Odstredivá spojka s chladením, ktorá je chladená prúdom vzduchu tvoreným hnacím kotúčom vyznačená tým, že hnací kotúč /17/ je opatrený ventilátorovými lopatkami /19/, ventilátorovým plášťom /20/ a čapmi /31, 32/ s čeľusťovými ramenami /13, 23/ a spojkovými čeľusťami /12, 25/, pričom voľné konce čeľusťových ramien /13, 23/ sú spojené tlmiacim valcom /28/ s pružinou /27/ a škrtiacim ventilom /29/, hnaný bubon /10/ je s hnacím kotúčom /17/ spojený...