Patenty so značkou «chirurgicky»

Pružný chirurgicky implantovateľný prostriedok, vyrobený z potiahnutého silikónu, na spojenie kostí článkov prstov, metakarpálnych článkov alebo rredpriehlavkových článkov pri chirurgickej artroplastike

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18738

Dátum: 22.05.2012

Autor: Sambusseti Antonio

MPK: A61F 2/42, A61F 2/30

Značky: kosti, prstov, artroplastike, vyrobený, článkov, silikónu, implantovateľný, chirurgickej, pružný, prostriedok, rredpriehlavkových, metakarpálnych, spojenie, chirurgicky, potiahnutého

Text:

...ohybnosť a elasticita, a preto aj jeho účinnost ako kĺbu.0027 Ďalej, v prípade prostriedkov na spájanie článkov prstov, kostí metakarpálnych článkov alebo kostí predpriehlavkových článkov, kde rozmery prostriedku a dutiny, do ktorých sa uvedené prostriedky majú vložiť,sú malé, je extrémne dôležité mat potiahnutia s minimálnou možnou hrúbkou.0028 Ďalšie charakteristiky tohto vynálezu sa jasnejšie vynoria z nasledujúceho podrobného...

Chirurgický operačný stôl

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16983

Dátum: 15.11.2011

Autor: Nurminen Ari

MPK: A61G 13/12

Značky: chirurgicky, operačný, stôl

Text:

...uskutočňovania chirurgíckého zákroku, pričom tieto úseky zahŕňajú chrbtovú podperu, ktorá zahŕňa základný chrbtový úsek, z neho vyčnievajúci stredný chrbtový úsek a dva ramenné úseky usporiadané na obidvoch stranách stredného chrbtového úseku a uvoľniteľne upevnené na základnom chrbtovom úseku prostredníctvom upevňovacích prvkov. Podľa vynálezu upevňovacie prvky zahŕňajú prvé a druhéo ramenný úsek má prvé upevňovacie prvky, ktoré zahŕňajú...

Chirurgický inštrument na rozoberteľné spojenie rukoväte s chirurgickým nástrojom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13546

Dátum: 16.12.2010

Autor: Ries Wolfgang

MPK: A61C 1/14, A61B 17/16

Značky: rozoberteľné, chirurgickým, spojenie, nástrojom, inštrument, rukoväte, chirurgicky

Text:

...chirurgický inštrument na spojenie chírurgického nástroja v úvode určeného druhu, ktorý je pri jednoduchej konštrukcii a cenovo priaznivej výrobe(0011) Na riešenie uvedenej úlohy upravuje vynález chirurgický inštruments charakteristickými znakmi nároku 1.(0012) Vo zvlášť výhodnom uskutočnení je pritom upravené, že chirurgický nástroj má dutú valcovú rúrku a vo vnútri sa nachádzajúcu pracovnú časť s driekom a s hlavou nástroja, pričom...

Chirurgický systém a kazeta s ultrazvukovým snímačom prúdenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5867

Dátum: 15.08.2007

Autori: Gao Shawn, Drost Cornelius, Shkarlet Yuri, Nazarifar Nader

MPK: A61M 1/00

Značky: snímačom, systém, ultrazvukovým, prúdenia, chirurgicky, kazeta

Text:

...ktoré je vytvorené ako časť kazety alebo konzoly a ktoré nevyžaduje žiadny gél.0003 Jedno známe zariadenie opísané v US patente Č. 6,901,812 (Moscaritolo, a kol.) používa vnútornú stenu meraného prúdového kanála ako akustický reflektor. Aby však toto zariadenie fungovalo, vyžaduje veľmi presné obrobenie vnútornej steny. Takéto presné obrobenie je ťažké a nákladné, hlavne vo veľmi malých a spletitých tekutinových kanáloch, používaných V...

Chirurgický systém obsahujúci kazetu s akustickou väzbou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6485

Dátum: 13.03.2007

Autori: Nazarifar Nader, Williams David, Hopkins Mark, Chun Jeffrey

MPK: A61M 1/36, G01F 1/66

Značky: systém, kazetu, obsahujúci, vazbou, akustickou, chirurgicky

Text:

...spojovací prvok pre ultrazvukové zariadenie. Ako je opísané v tejto patentovej prihláške, problémom s nezávisle vytvorenými elastomérovými akustickými spojkami je zaistenie tesného kontaktu medzi ultrazvukovým vysielačom a elastomérom tak, aby na rozhraníneboli prítomné žiadne vzduchové hniezda. Riešením opísanýmV tejto patentovej prihláške je elastomér, ktorý je extrémnemäkký a pružný a akusticky transparentný. Tieto vlastnosti umožňujú...

Chirurgický staplér s podporou koncového efektora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5832

Dátum: 10.10.2006

Autori: Ortiz Mark, Stokes Michael

MPK: A61B 17/068

Značky: chirurgicky, podporou, koncového, staplér, efektora

Text:

...postupy využívajú malých otvorov alebo prístupových portov, je hrúbka alebo vonkajší priemer koncového efektora nevyhnutne obmedzená. Dokonca aj pri použitiu veľmi pevných materiálov pre kovadlinku (napríklad ocele alebo titánu) je odchýlenie kovadlinky spustenieZ týchto dôvodov existuje potreba zlepšených nástrojov naPredkladaný vynález všeobecne poskytuje nástroje na podporu kovadlinky na chirurgickom stapleri a/alebo rezaći...

Chirurgický výplachový systém so zníženým prietokovým odporom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3734

Dátum: 30.03.2006

Autori: Oliveira Mel, Liao Grace, Brody George

MPK: A61F 9/007, A61M 1/00

Značky: výplachový, systém, chirurgicky, zníženým, prietokovým, odporom

Text:

...kryštálmi poháňaného ultrazvukového rohu, čím sa emulguje zvolené tkanivo in situ. Dutý otvor reznej špičky je spojený s otvorom v rohu, ktorý je striedavo v spojení s odsávacím vedením z násadca ku konzole. Zdroj podtlaku alebo vákua V konzole vyťahuje alebo odsáva emulgované tkanivo z oka cez otvorený koniec reznej špičky, otvory reznej špičky a rohu a odsávacie vedenie a do zberného zariadenia. Odsávanie emulgovaného tkaniva je...

Chirurgický svorkovací nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3773

Dátum: 30.09.2004

Autor: Bilotti Federico

MPK: A61B 17/068

Značky: svorkovací, nástroj, chirurgicky

Text:

...chýba tu dostatočný priestor pre správne veľké asilné podporné rameno na konci nákovky.Roy bolo možné prekonať túto prekážku, bolo navrhnutéprístupu k priestoru medzi nákovkoú a zásobníkom, ale ktorýsa posúva po zovretí tkaniva medzi zásobník a nákovku, abylo na správne nastavenie zásobníka k nákovke. Takýzadržiavací čap je uvedený V patente WO 20041 lO 285, ktorý nepatrí do doterajšieho stavu techniky v zmysle Článku 54(2) EPC. Zadržiavací...

Chirurgický závesný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 468

Dátum: 25.02.2003

Autori: Brahler Manfred, Steger Klaus, Hlebovy James

MPK: E04B 9/00, F16M 11/02, F21S 8/00...

Značky: systém, závěsný, chirurgicky

Text:

...naPredložený Wnález poskytuje zlepšený chirurgický závesný aparát, ktorýprekonáva vyššie uvedené a iné obmedzenia.Podľa jedného aspektu vynálezu sa poskytuje závesný systém na zaveseniejedného alebo viacerých operačných svietidiel, monitorov, pracovných svietidiel, kamier a iných lekárskych prístrojov zo stropnej konštrukcie v nastavitelnej výške. Závesný systém zahŕňa závesnú rúrku konštruovanú na jedno alebo viacero operačných svietidiel,...

Chirurgický nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 271071

Dátum: 14.08.1990

Autori: Kondrajev Igor, Soročenko Oleg

MPK: A61B 17/36

Značky: nástroj, chirurgicky

Obal pro chirurgický šicí materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 253853

Dátum: 17.12.1987

Autori: Buřič Lubomír, Zouharová Alžběta, Kolářová Jitka, Fialová Vlasta, Maryška Stanislav, Čaderský Ivan

MPK: A61B 17/04

Značky: šicí, materiál, chirurgicky

Text:

...po celém svém obvodě spojeny svarem a vnější díl obalu je vytvořen rovněž ze dvou listů. z nichž jeden, představujíoí vrchní plochu obalu, je vytvořen z transparentní fólie, sestávající z vysokotlakého pzlyetylénu nebo z vrstvy vysokotlakého polyetylénu a vrstvy polyamidu, a druhý představujío spodní plochu obalu, je vytvořen z netransparentní vrstvené fólie, sestávající 2 hliníkovť nebo polyetylénové fólie opatřené na jedné své straně...

Bipolární biaktivní chirurgický nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 251684

Dátum: 16.07.1987

Autor: Soročenko Oleg

MPK: A61B 17/32

Značky: nástroj, bipolární, chirurgicky, biaktivní

Text:

...7 aunxu 6.C nomombm 6 nnonnpHoro őnaxrnsnoro xnpypruqecxoro uncrpyuenra nponanoxw anek rpoxoarynnumąl COCYHOB.Mcnonbaoaaune HHCTpYMeHTa HOSBOHHET npoBonHTb oxonqawenbnyw 0 CTuHOBKY KpoaoTeqennn na cocyoa cpenero H őonbmoľo nanerpoa, pacnonoxeHHmX B Tonme napeuxnmu neqenu H Haxonnmnxcn 5 cocrosnuu Tpaxuun nocne nx nepeceqennn, TEM cau yneubmaewcn Koarynnuuonnoe nospemeane oxpymammnx cocyn rxaaeň, oôecneqnaaewca ôecxponuoe Bmnenenne...

Operační chirurgický hák

Načítavanie...

Číslo patentu: 230518

Dátum: 15.05.1986

Autor: Záťura František

MPK: A61B 17/00

Značky: operační, chirurgicky

Zhrnutie / Anotácia:

Operační chirurgický hák sestávající z rukojeti a dříku s háčkem, vyznačený tím, že zploštělá rukojeť (1) s opěrnými výstupky (2) je v podálné ose opatřena otvorem (3) pro točné regulovatelné uložení kratší části dříku (4), přičemž delší část dříku (5) přechází v oblouk, ležící v prostoru vymezeném úhlem 90 až 180°, a je ukončena konvexně tvarovaným dříkem (6) s háčkem (7) otočeným k rukojeti.

Chirurgicky implantovatelná protéza prstního kloubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220447

Dátum: 15.04.1985

Autori: Bařinka Ladislav, Zouharová Alžběta, Provazníková Dana, Černý Pavel, Maryška Stanislav

Značky: chirurgicky, kloubu, prstního, implantovatelná, protéza

Zhrnutie / Anotácia:

Protéza sestává z prostřední kloubové části, jejíž šířka je větší než její tloušťka, a ze dvou kuželovitých dříků opatřených na svém povrchu záchytnými drážkami. Na celé šířce spodní strany prostřední kloubové části je vytvořeno příčné vybrání, ohraničené dvěma šikmými bočními stěnami, které jednak přecházejí v tělo fixačních dříků a jednak v napřímené poloze protézy střechovitě šikmo směřují ke klenbovitě zaoblené a pružně ohebné horní stěně,...