Patenty so značkou «chinolónkarboxylovej»

Deriváty kyseliny chinolónkarboxylovej a naftyridónkarboxylovej, spôsob ich výroby, liečivá tieto látky obsahujúce a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285223

Dátum: 14.08.2006

Autori: Bremm Klaus-dieter, Metzger Karl Georg, Philipps Thomas, Schenke Thomas, Grohe Klaus, Krebs Andreas, Endermann Rainer, Haller Ingo, Petersen Uwe

MPK: C07D 498/00, C07D 471/00

Značky: spôsob, chinolónkarboxylovej, obsahujúce, kyseliny, liečivá, látky, použitie, výroby, naftyridónkarboxylovej, tieto, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú deriváty kyseliny chinolónkarboxylovej a naftyridónkarboxylovej všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty význam uvedený v popisnej časti, spôsob ich výroby, liečivá tieto látky obsahujúce a ich použitie na výrobu antibakteriálnych činidiel.

Enantiomérne čisté deriváty kyseliny chinolónkarboxylovej a naftyridónkarboxylovej, spôsob ich výroby, liečivá tieto látky obsahujúce a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285155

Dátum: 19.06.2006

Autori: Bremm Klaus-dieter, Schenke Thomas, Grohe Klaus, Petersen Uwe, Metzger Karl Georg, Haller Ingo, Endermann Rainer, Philipps Thomas, Krebs Andreas

MPK: C07D 498/00, C07D 471/00

Značky: chinolónkarboxylovej, tieto, kyseliny, enantiomérne, čisté, naftyridónkarboxylovej, deriváty, použitie, obsahujúce, spôsob, liečivá, látky, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka enantiomérne čistých derivátov kyseliny chinolónkarboxylovej a naftyridónkarboxylovej všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty význam uvedený v opisnej časti, spôsobu ich výroby, liečiv tieto látky obsahujúcich a ich použitia na výrobu antibakteriálnych činidiel a prísad do krmív.

Deriváty kyseliny chinolónkarboxylovej a naftyridónkarboxylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 282971

Dátum: 09.12.2002

Autori: Philipps Thomas, Metzger Karl Georg, Haller Ingo, Krebs Andreas, Grohe Klaus, Petersen Uwe, Bremm Klaus-dieter, Endermann Rainer, Schenke Thomas

MPK: C07D 471/04, C07D 498/04, A61K 31/33...

Značky: naftyridónkarboxylovej, deriváty, chinolónkarboxylovej, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opisované deriváty kyseliny chinolónkarboxylovej a naftyridónkarboxylovej všeobecného vzorca (I). Spôsob ich výroby, antibakteriálne prostriedky a prídavky do krmív obsahujúce uvedené látky a medziprodukty na výrobu týchto zlúčenín.

Deriváty kyseliny chinolónkarboxylovej, spôsob ich výroby, medziprodukt na ich výrobu, ich použitie a farmaceutický prostriedok tieto látky obsahujúci

Načítavanie...

Číslo patentu: 279221

Dátum: 05.08.1998

Autori: Zeiler Hans-joachim, Grohe Klaus, Himmler Thomas, Metzger Karl Georg, Krebs Andreas, Bremm Klaus-dieter, Schenke Thomas, Petersen Uwe, Endermann Rainer

MPK: A61K 31/47, C07D 215/56, C07D 401/04...

Značky: kyseliny, výroby, spôsob, chinolónkarboxylovej, látky, tieto, obsahujúci, prostriedok, použitie, výrobu, deriváty, medziprodukt, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty kyseliny chinolónkarboxylovej všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty význam uvedený v opise, ich farmaceuticky použiteľné hydráty a adičné soli s kyselinami, ako i soli s alkalickými kovmi, kovmi alkalických zemín, striebrom a guanidínom. Uvedené zlúčeniny majú silné antibakteriálne účinky. Spôsob výroby uvedených zlúčenín, antibakteriálne prostriedky a prísady do krmív obsahujúce tieto zlúčeniny.

Deriváty kyseliny chinolónkarboxylovej a naftyridónkarboxylovej, spôsob ich výroby, liečivá tieto látky obsahujúce a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280877

Dátum: 05.06.1996

Autori: Bremm Klaus-dieter, Endermann Rainer, Schenke Thomas, Petersen Uwe

MPK: C07D 209/44, A61K 31/33, C07D 209/02...

Značky: spôsob, obsahujúce, výroby, naftyridónkarboxylovej, použitie, tieto, kyseliny, chinolónkarboxylovej, látky, deriváty, liečivá

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka derivátov kyseliny chinolónkarboxylovej a naftyridónkarboxylovej, ktoré sú v polohe 7 substituované dvojnásobne nenasýteným bicyklickým amínovým zvyškom, všeobecného vzorca T - Q, v ktorom majú substituenty významy uvedené v opisnej časti a ich solí. Ďalej sa týka spôsobu výroby týchto látok, antibakteriálnych činidiel tieto látky obsahujúcich a ich použitia.