Patenty so značkou «chinolinu»

3-substituované deriváty chinolínu alebo chinoxalínu a ich použitie ako inhibítory fosfatidylinozitol 3-kinzázy PI3K

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16196

Dátum: 24.03.2008

Autori: Hao Xiaolin, Seganish Jennifer, Reichelt Andreas, Cushing Timothy, Chen Yi, Zhang Dawei, He Xiao, Rzasa Robert, Shin Youngsook

MPK: A61K 31/4709, A61K 31/506, C07D 401/12...

Značky: deriváty, 3-substituované, chinoxalínu, použitie, chinolinu, 3-kinzázy, inhibitory, fosfatidylinozitol

Text:

...9424330-5 (1997) , a V medzinárodnej publikácii W 0 97/466880009 V každom z PI 3 Ku, 3 a ô podtypov, P 85 podjednotka pôsobí na lokalizáciu PI 3 kinázy na plazmatickej membráne interakciou jeho SH 2 domény s fosforylovaným zvyškom tyrozínu (prítomný V príslušnom poradí) v cieľových proteínoch (Rarneh et al., Cell, 83282130 (1995. Bolo identifikovaných päť izoforiem P 85 (p 85 ot, p 853, pSSy, p 55 a a pSOa) kódovaných tromi gćnmi. Alternatívne...

Antibakteriálne deriváty chinolínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9762

Dátum: 04.12.2007

Autori: Guillemont Jérome Emile Georges, Andries Koenraad Jozef Lodewijk Marcel, Koul Anil

MPK: A61P 31/04, A61K 31/496, C07D 215/14...

Značky: antibakteriálně, deriváty, chinolinu

Text:

...epidémie ľB pod kontrolou je problém latentnej TB. Napriek desaťročizun trvania programov na potláčaitie tuberkulózy (TB) sú asi 2 miliardy ľudí mikazenć M. tuberculosis, aj ked asymptoiríaticky. U asi 10 týchto osôb je riziko, že sa uruch pUČdS ich života rozvinie aktívna TB. Globálna epidémia TB je živená infekcioupacientov s HIV TB a nárastom kmeňov TB odolných voči viacerým liekom (MDR-TB). Reaktivácia latentnej TB je pre vývoj...

Antibakteriálne deriváty chinolínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7540

Dátum: 04.12.2007

Autori: Guillemont Jérome Emile Georges, Koul Anil, Andries Koenraad Jozef Lodewijk Marcel, Motte Magali Madeleine Simone

MPK: A61P 31/00, C07D 215/00, A61K 31/465...

Značky: antibakteriálně, chinolinu, deriváty

Text:

...sú V súčasnosti dvomi najúčinnejšími anti-TB liečivami. Teda, pokiaľ sa kdekoľvekvyššie alebo nižšie použije termín odolný voči liečivu zahrnuje odolnosť voči viacerým0007 Ďalším faktorom pri kontrole epidémie TB je problém latentnej TB. Napriek desaťročiam kontrolných programov tuberkulózy (TB) sú asi 2 bilióny ľudí nakazených M. tuberkulózou, teda bez príznakov. Asi 10 týchto jednotlivcov je V priebehu svojho života ohrozených vývojom...

Deriváty chinolínu a ich farmaceutické prípravky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13033

Dátum: 02.07.2007

Autori: Reber Jean-louis, Monnier Stéphanie, Lohse Olivier

MPK: A61K 31/4704, C07D 215/26, A61P 11/00...

Značky: deriváty, chinolinu, přípravky, farmaceutické

Text:

...zlúčeniny vzorca I pri príprave liečiva na liečbuzápalových alebo obštrukčných chorôb dýchacích ciest.V štvrtom aspekte tento vynález poskytuje proces na prípravu zlúčeniny vzorca I zahŕňajúcireakciu voľnej bázy s príslušnou kyselinou.Proces podľa predkladaného vynálezu teda zahŕňa(i) pri príprave zlúčenín vzorca I, kde A je acetát, reakciu voľnej bázy s kyselinou octovou alebo(ii) pri príprave zlúčenín vzorca I, kde A je xínafoát,...

Deriváty chinolínu ako antibakteriálne činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13150

Dátum: 31.07.2006

Autori: Andries Koenraad Jozef Lodewijk Marcel, Pasquier Elisabeth Thérése Jeanne, Guillemont Jérome Emile Georges, Koul Anil

MPK: C07D 413/06, A61K 31/4709, A61P 31/04...

Značky: antibakteriálně, činidla, chinolinu, deriváty

Text:

...Het alebo Het-alkylová skupina R 4 je vodík, alkylová skupina alebo benzylová skupinadva susedné zvyšky R 5 spoločne môžu tvoriť spolu s fenylovým kruhom, na ktorý sú pripojené, nañylovú skupinur je celé číslo, ktoré sa rovná l, 2, 3, 4 alebo 5 a R 6 je vodík, alkylová skupina, Ar alebo HetR 7 je vodík alebo alkylová skupinaR 7 a R 8 spolu tvoria zvyšok -CHCH-NZ je CH alebo C(O)alkylová skupina je priamy alebo rozvetvený nasýtený...

Deriváty chinolínu ako antibakteriálne činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12809

Dátum: 26.06.2006

Autori: Backx Leo, Motte Magali, Johnson Pharmaceutical Research And Development A Division Of Janssen-cilag Campus, Dorange Ismet, Guillemont Jérôme, Lançois David, Meerpoel Lieven, Koul Anil, Andries Koenraad

MPK: C07D 215/22, A61P 31/04, A61K 31/47...

Značky: činidla, deriváty, antibakteriálně, chinolinu

Text:

...R 5 navzájom nezávisle predstavujú vodík, alkylovú skupinu alebo benzylovú skupinuR 4 a R 5 spolu s N, ku ktorému sa viažu, môžu tvoriť zvyšok zvolený zo súboru, ktorý tvorípyrolidinylová skupina, 2-pyrolinylová skupina, 3-pyrolinylová skupina, pyrolylová skupina, imidazolidinylová skupina, pyrazolidinylová skupina, 2-imidazolinylová skupina, Z-pyrazolinylová skupina, imidazolylová skupina, pyrazolylová skupina,triazolylová skupina,...

5-substituované deriváty chinolínu a izochinolínu, spôsob ich prípravy a ich použitie ako protizápalové látky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6293

Dátum: 11.11.2005

Autori: Rehwinkel Hartmut, Dinter Christian, Jaroch Stefan, Hübner Jan, Petrov Orlin, Schäcke Heike, Skuballa Werner, Schneider Matthias, Schmees Norbert

MPK: C07C 69/00, A61P 29/00, A61K 31/47...

Značky: spôsob, izochinolínu, chinolinu, deriváty, látky, 5-substituované, protizápalové, použitie, přípravy

Text:

...kde R 1 a R 2nezávisle od seba sú predovšetkým vodík, CM-alkyl, halogén alebo hydroxy.Zvlášť preferované sú zlúčeniny vzorca IIa a IIb, kde R 1 a R 2 nezávisle od seba sú vodík, metyl, chlór alebo hydroxy. Zvláštnym aspektom predloženého vynálezu sú zlúčeniny všeobecného vzorca Ila.Výraz lokálny zahŕňa každú možnú aplikáciu zlúčenín podľa vynálezu, ktorá umožňujepriamu penetráciu účinnej zlúčeniny do miesta účinku.Zlúčeniny všeobecného...

Enantioselektívna príprava derivátov chinolínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7015

Dátum: 21.06.2005

Autori: Lohse Olivier, Vogel Caspar

MPK: C07D 251/00, C07D 215/00

Značky: enantioselektívna, chinolinu, príprava, derivátov

Text:

...avšak môže byť substituovaný, napríklad jedným alebo viacerými, napríklad dvoma alebo troma, zvyškami,napríklad zvolenými z množiny halogén, Cl-Cm-alkyl, halogén-Cl-Clo-alkyl, Cz-Clg-alkenyl,Cl-Clo-alkoxyskupina, hydroxyskupina, -CHO, Cl-Cmsubstituovaná oxyskupína, C 2-C 10 alkanoyl-oxyskupina, fenyl, fenoxyskupina, halogén-substituovaná fenoxyskupina,aminoskupina, Cl-Cw-alkylaminoskupina, di(C 1-Clo-alkybaminoskupina,...

Spôsob výroby derivátov chinolínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284016

Dátum: 08.07.2004

Autori: Guilmard Daniel, Bonnet Alain, Bouchet Raphaël, Mazurie Alain

MPK: C07D 405/06, C07F 9/60, C07D 215/14...

Značky: derivátov, výroby, chinolinu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby derivátov chinolínu všeobecného vzorca (IV), pri ktorom sa na kyselinu 1(2H)-chinolínkarboxylovú všeobecného vzorca (I), v ktorom skupiny alk1, alk2 a alk3 sú rovnaké alebo odlišné a predstavujú alkylový zvyšok obsahujúci do 8 atómov uhlíka, n predstavuje celé číslo od 0 do 8, R1 a R2 predstavujú O-alkylový zvyšok obsahujúci do 8 atómov uhlíka alebo tvoria spolu s atómom uhlíka, ku ktorému sú viazané cyklický acetal,...

Deriváty chinolínu a ich použitie ako mykobakteriálne inhibítory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7404

Dátum: 18.07.2003

Autori: Odds Frank Christopher, Venet Marc Gaston, Decrane Laurence, Vernier Daniel, Van Gestel Jozef Frans Elisabetha, Csoka Imre Christian Francis, Andries Koenraad Jozef, Guillemont Jérôme

MPK: A61K 31/47, A61P 31/00, C07D 215/00...

Značky: chinolinu, mykobakteriálne, deriváty, inhibitory, použitie

Text:

...tak aj frekvenciu podávania0005 Epidémiu TB komplikuje zvýšený výskyt kmeňov rezistentných voči viacerým liekom (multi-drug- resistant strains) alebo MDR-TB. Celosvetovo sa až štyri percentá prípadov považujú za MDR-TB ~ tie rezistentné voči najúčinnejším liekom zo štandardu štyroch liekov, izoniazidu a rifampínu. MDR-TB je smrteľná keď je neliečená a nemôže byť adekvátne liečená štandardnou terapiou, takže liečba vyžaduje až 2 roky liekov...

Postup výroby derivátov chinolínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1573

Dátum: 14.05.2003

Autor: Jansson Karl

MPK: C07D 215/00

Značky: postup, chinolinu, derivátov, výroby

Text:

...ilustratívny príklad. Degradačným produktom (zlúčenina F) je dekarboxylovaná kyselina chinolín-3-karboxylová (zlúčenina E). Zlúčenina E vzniká reakciou derivátu chinolin-3-karboxamidu s vodou. Nemožno zabrànit tomu, aby V reakčnej zmesi nebolo prítomné malé množstvo vody. Malé množstvo vody je vždy prítomné V počiatočnom materiále a v rozpúšťadle,voda sa do reakčnej zmesi môže dostať tiež v priebehu reakcie. Pri používaní, napriklad...

Deriváty chinolínu a izochinolínu, spôsob ich prípravy a ich použitie ako protizápalové činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2080

Dátum: 29.03.2003

Autori: Schmees Norbert, Rehwinkel Hartmut, Jaroch Stefan, Schottelius Arndt, Schäcke Heike, Lehmann Manfred, Berger Markus, Skuballa Werner, Krolikiewicz Konrad

MPK: C07D 215/00, A61P 29/00, A61K 31/47...

Značky: činidla, chinolinu, přípravy, spôsob, použitie, deriváty, izochinolínu, protizápalové

Text:

...-O- (CO) - (C 1-C 5)alkylová skupina, ako aj ich racemátov alebo jednotlivých možných stereoizomérov a ak je to potrebné, ich fyziologicky prijateľných solí.0007 Arylová skupina zahŕňa fenyl a naftyl. Výhodný je fenyl. 0008 Substituovaný aryl, benzylová alebo fenetylová skupina obsahuje na kruhu 1-3 substituenty, výhodné sú 2 substituenty pripojené k väzbe s retazcom.0009 Nasledujúce vzory substitúcie na kruhu A sú osobitým predmetom...

Deriváty chinolínu a ich použitie pri glaukóme a myopii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6286

Dátum: 06.03.2003

Autori: Pombo Villar Esteban, Gull Peter

MPK: C07D 401/00, A61P 27/00, A61K 31/473...

Značky: chinolinu, použitie, glaukóme, deriváty, myopii

Text:

...farmaceutickú kompozíciu obsahujúcu zlúčeninu podľa predloženého vynálezu v spojení snajmenej jedným farmaceuticky prijateľným riedidlom alebo nosičom. Tieto kompozície sa môžu formulovať bežným spôsobom. Jednotkovédávkovacie formy obsahujú napríklad asi 0,25 až asi 50 mg zlúčeniny podľa predloženéhoZlúčeniny podľa predloženého vynálezu sa môžu podávať akoukoľvek bežnou cestou, napríklad parenterálne, napríklad vo forme injekčných roztokov...

Karboxamid chinolínu ako inhibítor faktora nekrotizujúceho nádor, inhibítor fosfodiesterázy-IV a farmaceutický prostriedok s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283162

Dátum: 21.01.2003

Autori: Montana John Gary, Lowe Christopher, Dyke Hazel Joan, Sabin Verity Margaret, Kendall Hannah Jayne

MPK: C07D 401/12, C07D 215/48, A61K 31/47...

Značky: prostriedok, faktora, farmaceutický, obsahom, nádor, nekrotizujúceho, fosfodiesterázy-iv, chinolinu, karboxamid, inhibitor

Zhrnutie / Anotácia:

Karboxamid chinolínu všeobecného vzorca (I), v ktorom jednotlivé substituenty majú význam uvedený v nárokoch 1, môže byť použitý na liečenie chorobných stavov, napríklad chorobných stavov spojených s proteínmi sprostredkujúcimi bunkovú aktivitu. Používajú sa najmä ako inhibítor faktora nekrotizujúceho nádor a inhibítor fosfodiesterázy IV. Je opísaný aj farmaceutický prostriedok, ktorý ako účinnú látku obsahuje karboxamid chinolínu.

Príprava bezvodného inhibítora CEPT na báze chinolínu pomocou kryštalizácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1365

Dátum: 22.08.2002

Autori: Rose Peter Robert, Orrill Susan Lee

MPK: C07D 215/00

Značky: inhibítora, pomocou, bezvodného, báze, príprava, chinolinu, kryštalizácie

Text:

...číslo WO 01/40190, ktorej opis je zahrnutý vtomto texte formou odkazu, opisuje bezvodý etylester kyseliny0009 Jedným aspektom tohto vynálezu sú spôsoby prípravy bezvodehozahŕňajú zmiešanie etylesteru kyseliny (2 R,4 S)-4-(3,S-bis-trlfluórmetyIbenzyI)metoxykarbonylaminol-Z-etyl-G-trifluórmetyl-3,4-díhydro-2 H-chinolín-1 karboxylovej srozpúšťadlom pri teplote, ktorá je dostatočná na rozpustenie uvedeného etylesteru kyseliny (2 R,4...

Způsob výroby derivátů chinolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257793

Dátum: 15.06.1988

Autori: Pallos László, Varga László, Berényi Edit, Ladányi László, Hartai Éva, Petöcz Lujza, Tömpe Péter, Kovács Ágnes

MPK: C07D 215/46

Značky: derivátů, chinolinu, výroby, způsob

Text:

...75, 541-555 19781, je možno k charakterizaci tohoto modifikačního efektu použít parametry odvozené z křívky závislosti mezi dávkou a přežitím .při radiací dále křivka přežití),například sklon exponenciálni části krivky přežití a vypočtená střední letální dávka Dnj, jakož i celkové extrapolační číslo (N).Multiplikativní radiosensitizace znamená schopnost dané sloučeniny zvyšovat sklon křivky přežití a tedy snižovat střední letální dávku...

Způsob výroby derivátů chinolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238624

Dátum: 15.05.1987

Autori: Pearce Robert James, Guildford Allen John, Le Count David James, Thornber Craig Willard, Blackburn Thomas Paul

MPK: C07D 215/36

Značky: způsob, výroby, chinolinu, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů chinolinu obecného vzorce I, ve kterém A znamená zbytek -(CH2)2-, který může být popřípadě substituován jednou nebo dvěma methylovými skupinami, R1 představuje fenylovou skupinu, popřípadě substituovanou atomem halogenu nebo hydroxyskupinou, methylovou skupinou, alkoxyskupinou s 1 až 3 atomy uhlíku, methylthioskupinou, trifluormethylovou skupinou nebo kyanoskupinou, R2 a R3, které mohou být stejné nebo rozdílné, znamenají...

Způsob oddělování složek, nerozpustných v chinolinu, ze smoly z černouhelného dehtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217970

Dátum: 15.01.1985

Autori: Collin Gerd, Stadelhofer Jürgen

Značky: smoly, složek, černouhelného, dehtu, nerozpustných, způsob, chinolinu, oddělování

Zhrnutie / Anotácia:

Je popsán způsob oddělování složek, ne rozpustných v chinolinu, ze smoly z černo uhelného dehtu působením organického rozpouštědla na smolu a oddělením nerozpustných složek, který spočívá v tom, že se na smolu z černouhelného dehtu o teplotě měknutí podle Kraemera-Sarnowa vyšší než 60 °C působí při teplotě v rozmezí 200 až 270 °C směsí rozpouštědel, se začátkem teploty varu nad 80 °C, sestávající alespoň z jednoho rozpouštědla s parafinickými...