Patenty so značkou «chinolínkarboxylovej»

Kryštalická modifikácia A kyseliny 8-kyano-1-cyklopropyl-7-(1S, 6S-2,8-diazabicyklo-[4.3.0]nonan-8-yl)-6-fluór-1,4-dihydro-4-oxo-3- chinolínkarboxylovej, spôsob prípravy a jej použitie vo farmaceutických prípravkoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 285540

Dátum: 19.02.2007

Autori: Himmler Thomas, Hallenbach Werner, Rast Hubert

MPK: C07D 471/00, A61P 31/00, A61K 31/4709...

Značky: chinolínkarboxylovej, kyseliny, krystalická, použitie, farmaceutických, přípravy, modifikácia, 6s-2,8-diazabicyklo-[4.3.0]nonan-8-yl)-6-fluór-1,4-dihydro-4-oxo-3, prípravkoch, 8-kyano-1-cyklopropyl-7-(1s, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná presne definovaná kryštalická modifikácia A kyseliny 8-kyano-1-cyklopropyl-7-(1S,6S-2,8-diazabicyklo-[4.3.0]nonan-8-yl)-6- fluór-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolínkarboxylovej vzorca (I), spôsob jej prípravy a jej použitie vo farmaceutických prostriedkoch s antibakteriálnymi účinkami. Uvedenou kryštalickou modifikáciou je možné odlíšiť od ostatných kryštalických modifikácií kyseliny...

7-(4-substituovaný-3-cyklopropylaminometyl-1-pyrolidinyl)ový derivát chinolínkarboxylovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14918

Dátum: 08.09.2004

Autori: Asahina Yoshikazu, Takei Masaya

MPK: A61P 31/04, A61K 31/4709, C07D 401/04...

Značky: kyseliny, 7-(4-substituovaný-3-cyklopropylaminometyl-1-pyrolidinyl)ový, derivát, chinolínkarboxylovej

Text:

...PRSP a VRE.0008 Predmetný vynález teda zahrňuje1) Derivát kyseliny chinolónkarboxylovej reprezentovaný nasledujúcim všeobecným vzorcom (l)kde R 1 je alkylová skupina obsahujúca 1 až 6 atómov uhlíka, ktorá môže byť prípadne substituovaná 1 alebo 2 alebo viac atómami halogénu, cykloalkylová skupina obsahujúca 3 až 6 atómov uhlíka, ktorá môže byť prípadne substituovaná 1 alebo 2 alebo viac atómami halogénu, alebo arylová alebo heteroarylová...

Deriváty anhydridu kyseliny chinolínkarboxylovej a kyseliny boritej a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278618

Dátum: 05.11.1997

Autori: Balogh Mária, Kereszturi Géza, Horváth Ágnes, Ritli Péter, Mármarosi Née Kellner Katalin, Pajor Anikó, Vasvári Lelle, Sipos Judit, Hermecz István

MPK: C07D 215/56, C07F 5/02

Značky: chinolínkarboxylovej, boritej, deriváty, výroby, kyseliny, anhydridu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty anhydridu kyseliny chinolínkarboxylovej a kyseliny boritej všeobecného vzorca (I), kde R znamená skupinu cyklopropylovú, R1 a R2, ktoré môžu mať významy totožné alebo rôzne, znamenajú halogén, alifatickú acyloxyskupinu s dvoma až šiestimi atómami uhlíka, prípadne substituovanú halogénom, alebo aromatickú acyloxyskupinu so siedmimi až jedenástimi atómami uhlíka, R3 znamená chlór a R4 znamená vodík, možno pripraviť z...