Patenty so značkou «chinazolinónové»

5-Substituované chinazolinónové deriváty ako protinádorové látky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12257

Dátum: 25.09.2007

Autori: Man Hon-wah, Muller George

MPK: C07D 401/04, A61K 31/45, A61K 31/517...

Značky: chinazolinónové, látky, deriváty, 5-substituované, protinádorově

Text:

...ochorení. Taylor a kol., Nature 2972307 (1982) Folkman a kol., Science 221719 (1983) a U.S. Pat. č 5 001 116 a 4 994 443.0011 Ešte stále tu existuje signiñkantná potreba bezpečných a účinných spôsobov liečby, prevencie a riadenia rakoviny a iných chorôb a ochorení vrátane ochorení, ktoré sú odolné voči štandardným Iiečbam, akými sú operácie, radiačná terapia a hormonálna terapia, zatiaľčo sa zníži alebo sa zabráni toxicite a/alebo vedľajším...

5-substituované chinazolinónové deriváty ako protirakovinové látky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20784

Dátum: 25.09.2007

Autori: Man Hon-wah, Muller George

MPK: C07D 401/04, A61K 31/517, A61P 35/00...

Značky: deriváty, protirakovinové, látky, chinazolinónové, 5-substituované

Text:

...Ešte stále tu existuje signiñkantná potreba bezpečných a účinných spôsobov liečby, prevencie a riadenia rakoviny ainých chorôb astavcv, vrátane ochorení, ktoré sú odolné voči štandardným liečbam, akými sú chirurgické zákroky, radiačná terapia, chemoterapia a hormonálna terapia, zatial čo sa zníži alebo sa zabráni toxícite a/alebo vedIajšlm účinkom spojeným s bežnými terapiami.0012 Predkladaný vynález sa týka zlúčeniny alebo jej...

Chinazolinónové deriváty ako vanaloidné antagonisty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2881

Dátum: 08.06.2005

Autori: Dziadulewicz, Ritchie, Brain, Culshaw, Hart Terance

MPK: A61K 31/505, A61P 29/00, A61P 11/00...

Značky: deriváty, antagonisty, chinazolinónové, vanaloidné

Text:

...adičnej soli s kyselinou, ako0004 V druhom aspekte sa predložený vynález týka nových chjnazolinónových zlúčenínkaždý R 2, nezávisle, je atóm halogénu, Cl-Cgalkylová skupina, atómom halogénu substituovaná Cl-Cgalkylová skupina, hydroxyCl-Cgalkylová skupina, kyanoskupina alebo skupina -C(O)~R 2 a, kde R 2, je Cj-Cóalkylová skupina4 kde R 4, je Cl-Cgalkylová skupina alebo atómom halogénu substituovaná Cj-Cgalkylová skupina alebo skupinaH...

Chinazolinónové zlúčeniny ako protirakovinové činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11242

Dátum: 24.11.2004

Autori: Constantine Ryan, Wang Weibo, Lagniton Liana, Desai Manoj

MPK: A61K 31/505, A61P 35/00, C07D 239/90...

Značky: zlúčeniny, chinazolinónové, činidla, protirakovinové

Text:

...Chem. 274 15005 - 15013,1999). Potenciálne substráty Aurora príbuzných kináz sú obzvlášť zaujímavé pre vývoj liekov proti rakovine. Napríklad u pacientov s rakovinou hrubého čreva sú Aurora 1 a 2 kinázy nadmerne exprimované na proteínovej a RNA úrovni a gény sú amplifikovaně.0006 Ukázalo sa, že prvý bunkovo permeabilný malomolekulárnyinhibítor KSP monastrol zastaví bunky s monopolárnymivretienkami bez ovplyvnenia polymerizácie...