Patenty so značkou «chemokínového»

Použitie CC chemokínového mutanta, farmaceutický prostriedok s obsahom chemokínového mutanta, skrátený a mutovaný humánny RANTES a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 287523

Dátum: 13.12.2010

Autori: Proudfoot Amanda, Wells Timothy, Kosco-vilbois Marie

MPK: A61P 25/00, C07K 14/52, A61K 38/19...

Značky: farmaceutický, prostriedok, chemokínového, mutovaný, mutanta, výroby, použitie, skrátený, rantes, spôsob, humánny, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie CC chemokínového mutanta, ktorý obsahuje aspoň dve mutácie v katiónovom mieste 40's slučky a ktorý má v porovnaní so štandardným typom molekuly zníženú GAG-väzbovú aktivitu, na prípravu farmaceutického prostriedku na liečenie sklerózy multiplex a/alebo iných demyelinačných ochorení, pričom CC chemokín je vybraný zo skupiny obsahujúcej RANTES, MIP-1alfa, MIP-1beta, MIP-3, MIP-4, HCC1, I309, I35612 a MCP-2. Ďalej je opísaný...

N-((1R,2S,5R)-5-(terc-butylamino)-2-((S)-3-(7-terc-butylpyrazolo[1,5- A][1,3,5]triazin-4-ylamino)-2-oxopyrolidin-1-yl)cyklohexyl)acetamid, duálny modulátor aktivity chemokínového receptora, kryštalické formy a spôsoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15825

Dátum: 12.10.2010

Autori: Cherney Robert, Carter Percy, Li Jun, Rosso Victor

MPK: A61K 31/53, C07D 487/04, A61P 37/00...

Značky: aktivity, a][1,3,5]triazin-4-ylamino)-2-oxopyrolidin-1-yl)cyklohexyl)acetamid, krystalické, duálny, n-((1r,2s,5r)-5-(terc-butylamino)-2-((s)-3-(7-terc-butylpyrazolo[1,5, modulátor, spôsoby, receptora, formy, chemokínového

Text:

...degranulácii a podpore bunkovej migrácie. Existuje aspoň desať ľudských chemokínových receptorov, ktoréviažu alebo zodpovedajú na CC chemokíny s nasledujúcimicharakteristickými znakmi (prehľad pozri Zlotnik et al.,Immunity, 12121 (2000 CCR-1 (alebo CKR-1 alebo CC-CKR-1) MIP-la, MCP-3, MCP-4, RANTES (Ben-Barruch et al., Cell, 72415-425 (1993), a Luster, New Eng. J. Med., 338436-4450004 Bolo ukázané, že popri cicavčich chemokínových...

3-Aminocyklopentánkarboxamidy ako modulátory chemokínového receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14409

Dátum: 20.11.2009

Autori: Hughes Robert Owen, Trujillo John Isidro, Huang Wei, Rogier Donald Joseph, Turner Steve Ronald, Devraj Rajesh Venkateswaran

MPK: A61P 29/02, A61K 31/407, A61P 35/00...

Značky: receptora, chemokínového, 3-aminocyklopentánkarboxamidy, modulátory

Text:

...002 Walebo RZ a R 3 spolu s atómom uhlíka, ku ktorému sú viazané, tvoria 3- až 7 člennú spirocyklylovú skupinualebo R a R 5 spolu s atómom uhlíka, ku ktorému sú viazané, tvoria 4- až 7 člennú spirocyklylovú skupinualebo R 3 a R spolu s C atómami, ku ktorým sú viazané, tvoria prikondenzovanú 3- až 7-člennú cykloalkyiovú skupinu alebo 3- až 7-člennú heterocykioalkylovú skupinuR je (C 1-C 5)aIkyI, (C 1-C 5)haIogénaIkyI, (C 1-C 5)hydroxya|kyI,...

Piperidinylový derivát ako modulátor aktivity chemokínového receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16058

Dátum: 25.06.2009

Autor: Santella Joseph

MPK: A61K 31/451, A61P 19/02, C07D 211/52...

Značky: chemokínového, piperidinylový, aktivity, modulátor, derivát, receptora

Text:

...chemokínový makrofágový zápalový proteín-l (MIP-la) a jeho receptor CC chemokínový receptor 1 (CCR-1) hrá kľúčovú úlohu pri priťahovaní leukocytov k miestam zápalu a pri následnom aktivovaní týchto buniek. Keď sa chemokín MIP-la viaže na CCR 1, vyvoláva rýchle zvýšenie intracelulárnej koncentrácie vápnika, zvýšenú expresiu celulárnych adhéznych molekúl,degranuláciu buniek a podporu migrácie leukocytov.0006 Navyše, experimentálne bola...

Modulátory aktivity chemokínového receptora, kryštalické formy a spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9929

Dátum: 26.07.2007

Autori: Carter Percy, Randazzo Michael, Mudryk Boguslaw, Zhao Rulin, Duncia John, Yang Michael, Xiao Zili

MPK: C07D 207/273, A61K 31/4025, C07D 403/12...

Značky: formy, modulátory, spôsob, krystalické, receptora, chemokínového, aktivity

Text:

...receptorov cicavčie cytomegalovírusy, herpesvírusy a poxvírusy vykazujú v infikovaných bunkách expresiu proteínov s väzbovými vlastnosťami chemokínových receptorov (Wells and Schwartz, Curr. Opin. Biotech. 1997, 8, 741-748). Ľudské chemokíny CC, ako je RANTES a MCP-3 spôsobujú rýchlu mobilizáciu vápnika prostredníctvom týchto vírusom kódovaných receptorov. Expresia receptorov môže byť permisívna V prípade infekcie, pričom umožňuje...

Cyklické deriváty ako modulátory aktivity chemokínového receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7776

Dátum: 26.07.2007

Autori: Ko Soo, Xiao Zili, Cherney Robert, Srivastava Anurag, Hynes John, Carter Percy, Yang Michael

MPK: A61K 31/00, C07D 403/00, C07D 401/00...

Značky: modulátory, aktivity, chemokínového, deriváty, receptora, cyklické

Text:

...V infikovaných bunkách proteíny s vàzobnými vlastnosťami chemokínových receptorov(prehľad Viď Wells a Schwartz, Curr. Opin. Biotech. 1997, 8, 741748). Ľudské CC chemokíny, ako RANTES a MCP-3, môžu vyvolať rýchle uvoľňovanie vápnika prostredníctvom týchto vírusmi kódovaných receptorov. Expresiu receptorov môže narušiť normálnu kontrolu imunitného systému a obrannú reakciu proti infekcii a tým umožniť prienik infekcie. Okrem toho môžu ľudské...

Antagonisty chemokinového receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7205

Dátum: 10.02.2005

Autori: Miltz Wolfgang, Pfenninger Emil, Wuethrich Hans Juerg, Hersperger Rene, Janser Philipp

MPK: C07D 401/00, A61K 31/40, C07D 405/00...

Značky: chemokínového, antagonisty, receptora

Text:

...aminokarbonyl, mono alebo di-Cj-Cyalkylaminokarbonyl, amíno, karboxy, CC yalkoxy, Cg-Clgcykloalkyl, C 3-C 1 gheterocykloalkyl, Cl-Cyalkylkarbonyl, Cj-C 7 alkoxykarbonyl, nitryl, aryl.Aby sme sa vyhli pochybnostiam, výrazy uvedene ďalej je treba chápať tak, že majúnasledujúci význam v celom predloženom opise a nárokochVýraz nižší, ked odkazuje na organické skupiny alebo zlúčeniny znamená zlúčeninu alebo skupinu, ktorá môže byť...

Piperidínové deriváty ako modulátory činnosti chemokínového receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 654

Dátum: 01.07.2002

Autori: Perry Matthew, Springthorpe Brian, Evans Richard

MPK: A61P 11/00, A61K 31/445, A61P 31/00...

Značky: činnosti, modulátory, piperidínové, receptora, chemokínového, deriváty

Text:

...hladkého svalu, čo má za následek zníženie vaskulárnej permeability, exudáciu a edém. Antagonisty tiež vyvolávajú blokovanie účinku histamínu na Hl receptory na nocicepčné nervové vlákna c-typu, čo má za následok zníženie svrbenia a kýchania.0008 O vírusových infekciiách je známe, že spôsobujú zápal pľúc. Experimentálne sa ukázalo, že bežné prechladnutie zvyšujemukóznu produkciu eotaxinu v dýchacích cestách. Nakvapkanieeotaxínu do nosa...