Patenty so značkou «chemickú»

Prípravok na chemickú modifikáciu starého papiera

Načítavanie...

Číslo patentu: 288084

Dátum: 09.05.2013

Autori: Vizárová Katarína, Katuščák Svetozár, Kazíková Jana, Považanec František, Kirschnerová Soňa

MPK: C07D 211/98, D21H 25/02

Značky: chemickú, modifikáciu, papiera, prípravok, starého

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa prípravok, ktorý pozostáva z 4-amino-2,2,6,6-tetrametylpiperidínu v množstve 0,5 % hmotn. do 3 % hmotn., deacidifikačného činidla v množstve do 30 % hmotn. a zvyšok do 100 % hmotn. tvorí rozpúšťadlo. Prípravok môže byť vo forme roztoku a/alebo suspenzie, pričom vo forme suspenzie je tvorený aj detergentom v množstve 1 až 2 % hmotn.

Prípravok na chemickú modifikáciu starého papiera

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5429

Dátum: 07.04.2010

Autori: Vizárová Katarína, Považanec František, Kazíková Jana, Kirschnerová Soňa, Katuščák Svetozár

MPK: D21H 17/00

Značky: chemickú, starého, modifikáciu, papiera, prípravok

Text:

...z hľadiska zmeny molekulovej hmotnosti celulózových reťazcov a tiež mechanických vlastností.2,2,6,ó-tetrametylpiperidínové deriváty sú známe pre ich antioxídačné vlastnosti. Tieto veľmi účinne premieňajú radikálové častice na neutrálne molekuly, čím spôsobujú inhibíciu autooxidačnej degradácie polymérov. Čiastočne zdegradovaná celulóza obsahuje hydroperoxidové skupiny. Pomocou predmetného prípravku obsahujúceho 4-substituované deriváty...

Zapojenie systému zariadení na udržanie statického tlaku a chemickú úpravu vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4518

Dátum: 07.07.2006

Autor: Daniš Miroslav

MPK: C02F 1/42, E03B 1/00

Značky: tlaku, udržanie, chemickú, úpravu, zapojenie, systému, statického, zariadení

Text:

...potrubie je cez najmenej jeden úpravňový obtok prepojené na najmenej jedno výstupné úpravňové potrubie s impulzným Vodomerom, ktoré je cez najmenej jeden doplňovací solenoidný ventil s elektromagnetickým doplňovacím ventilom a cez najmenej jedno zásobné potrubie prepojené na najmenej jednu zásobnú vodnú nádrž.Je výhodné, že najmenej jedno výstupné úpravňové potrubie je cez najmenej jeden doplňovací obtok prepojené na najmenej jedno zásobné...

Náterové agens pre chemickú konverziu a povrchovo ošetrený kov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14963

Dátum: 23.12.2003

Autori: Shimakura Toshiaki, Matsukawa Masahiko, Makino Kazuhiro

MPK: C23C 22/34

Značky: agens, konverziu, povrchovo, ošetrený, chemickú, nátěrové

Text:

...techniky. Obvykle sú u takého agens,obsahujúceho zirkón, učinené kroky na zlepšenie adhézie pomocou spojenia s dalšími zložkami, ako sú treba fosfátové ióny. Napokon pokiaľ sú použité v spojení s fosfátovými iónami, vyvstane opäť problém s eutrofizáciou, pozri vyššie. Navyše neexistuje žiadna štúdia pre využitie ošetrenia za použitia ošetrenia povrchového agens ako vopred uplatnenej metódy poťahovania/náteru. Ďalej je tu...

Zariadenie z plastu na chemickú úpravu technologických vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1287

Dátum: 06.11.1996

Autori: Kasala Oto, Boledovič Stanislav

MPK: C02F 5/00

Značky: plastů, technologických, zariadenie, úpravu, chemickú

Text:

...tlakomerom a otvorí sa vstupný trojcestný ventil tak,aby voda pritekala do hornej časti plastového valca. Pritekajúca voda vytesňuje roztok regeneračnej látky z plastového valca. Rýchlosť vytesňovania sa reguluje ventilom umiestneným na spodnej časti prívodového potrubia pod tryskovým dnom spodnej časti plastového valca. Po vytesnení regeneračného roztoku sa ventil umiestnený na spodnej časti prívodového potrubia pod tryskovým dnom spodnej...

Dekontaminačný roztok na chemickú dekontamináciu vysokolegovaných ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 277909

Dátum: 11.07.1995

Autor: Majerský Dušan

MPK: C25F 1/00

Značky: chemickú, dekontamináciu, vysokolegovaných, dekontaminačný, roztok, oceli

Zhrnutie / Anotácia:

Roztok pozostáva z 0,08 až 0,6 hmotnostných percent kyseliny šťaveľovej, 0,04 až 0,8 hmotnostných percent kyseliny citrónovej, 0,08 až 1,5 hmotnostných percent kyseliny etyléndiamíntetraoctovej a/alebo jej sodných, či draselných, či amónnych solí a zvyšného obsahu vody do 100 hmotnostných percent, pričom hodnota jeho pH sa rovná 3 až 5,5.

Dekontaminačný roztok na chemickú a fyzikálno-chemickú dekontamináciu povrchov kovových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267173

Dátum: 12.02.1990

Autor: Majerský Dušan

MPK: G21F 9/00

Značky: povrchov, dekontaminačný, roztok, materiálov, fyzikálno-chemickú, dekontamináciu, kovových, chemickú

Text:

...podľa požiadavieka podmienok pri chemickej dekontaminácii, chemickej dekontaminácii so súčasným pôsobením ultrazvuku alebo chemickej dekontaminácie v kombinácii 5 mechanickým dočištovanim povrchov.Nový, väčší účinok sa dosahuje schopnosťou dekontaminačného roztoku podľa vynálezu kvantitatívne prevádzať do roztoku korôzne produkty železa tvoriace kontaminované korôzne vrstvy na rôznych materiáloch. Táto schopnost roztoku je daná optimálnym...

Spôsob prípravy a konzervácie vzorky malých pokusných zvierat pre chemickú analýzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262619

Dátum: 14.03.1989

Autori: Baranovský Ivan, Gažo Mikuláš, Baranovská Magda

MPK: A01N 1/00

Značky: analýzu, přípravy, konzervácie, vzorky, chemickú, pokusných, zvierat, malých, spôsob

Text:

...a sterilizuje na rotačnom autokláve po dobu 1 až 2 hodín pri 110 až 130 °C. Po vychladnutí sa obsah konzervy zhomogenizuje na mixeri, potom vysuší 18 až 3 D hodín pri 55 až 80 °C a nakoniec sa rozomelie na trieštivom mlynčeku.Hlavné výhodypostupu podľa vynálezu sú v tom, že zabezpečujú exaktnost analýzy, pretože výsledkom postupu je homogenný prášok, ktorý svojimi analytickými charakteristikami zodpovedá priemernemu zloženiu celého zvieraťa....

Spôsob rozkladu silikátových skiel pre chemickú analýzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238340

Dátum: 01.10.1987

Autor: Hamlík Ladislav

MPK: G01N 33/38

Značky: skiel, silikátových, rozkladu, spôsob, analýzu, chemickú

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka sposobu rozkladu silíkátových skiel pre chemickú analýzu fluoridom amónnym na fluorkompexy rozpustné vo vode alebo v zriedenej anorganickej kyseline. Pri rozklade sa vzorka silikátového skla nechá reagovať s 5 až 10 násobným množstvom fluoridu amónného vo vzduchotesnom uzavretom priestore pre zahrievanie po dobu 0,5 až 4 hodiny, načo sa postupne ochladzuje.

Zmesi pre chemickú injektáž pôd, hornín a iných pórovitých prostredí

Načítavanie...

Číslo patentu: 227715

Dátum: 15.05.1986

Autor: Jambor Jaromír

Značky: prostředí, chemickú, zmesí, hornín, injektáž, pôd, pórovitých, iných

Zhrnutie / Anotácia:

Zmesi pre chemickú injektáž sú určené pre spevnenie p(d, hornín a iných pórovitých prostredí v stavebníctve. Podstata zmesí spočíva v tom, že sú tvorené roztokom 100 hmotnostných dielov vodného skla a 4 až 9 hmotnostných dielov hydrogénuhličitanu sodného alebo hydrogénuhličitanu draselného alebo hydrogénuhličitanu amónneho, 10 až 50 hmotnostnými dielmi vysokodisperzného uhličitanu vápenatého alebo vysokodisperzného uhličitanu...