Patenty so značkou «charakteristikou»

Materiál s CTP charakteristikou pre stredne- a vysoko-teplotné aplikácie, samoregulačné štruktúry s jeho obsahom a spôsob jeho výroby.

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9344

Dátum: 04.07.2008

Autori: Fermin Christian, Paul Bert Philippe, Lagréve Christian

MPK: C08L 67/02, H01C 7/02

Značky: materiál, stredne, struktury, obsahom, vysoko-teplotné, samoregulačné, výroby, aplikácie, charakteristikou, spôsob

Text:

...kábli obsahujúcom najmenej dva elektrické vodiče, okolo ktorých je vytlačovanýmateriál podľa vynálezu. Je výhodné, ak sú vodiče rovnobežne a umiestené pozdlžne v kábli pozdlž oboch okrajov kábla. vodiče sú udržiavané v danej polohe tým, že pri extrúzii sa okolo nich vytláča páska z materiálu uvedeného V tomto vynáleze. Okolo pásky je potom vytláčane lôžko z izolačného materiálu ako ohňovzdorný polypropylén alebo...

Aktívny lístok s dynamickou charakteristikou, ako je vzhľad, s rôznymi možnosťami overovania platnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6927

Dátum: 28.09.2004

Autori: Lahteenmaki Mia, Saarinen Petteri, Yan Zheng

MPK: H04K 1/00, G07B 15/00

Značky: charakteristikou, platnosti, lístok, aktívny, vzhľad, možnosťami, overovania, rôznymi, dynamickou

Text:

...funkcia aktívneho lístka ukazuje infonnácie na lístku a iné informácie pomocou videa, zvuku, animácie,alebo niektorej ich kombinácie. Aktívny lístok je dynamický, pričom obsahuje algoritmus na zmenusvojho vzhľadu, ked nastane určitá udalosť (napriklad keď nastane čas exspirácie, ked sa lístok použil, atď.). Okrem toho do aktívneho lístka možno taktiež vysielať nové riadiace dáta, aby sa ďalej ovládal budúci vzhľad lístka.0017 Túto...

Spôsob určenia polohy pomocou rádiového signálu s rotačnou vysielacou charakteristikou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1999

Dátum: 02.01.2003

Autori: Wales Stephen William, Meiling Axel, Schmidt Malte, Krause Jörn, Purat Marcus

MPK: G01S 5/08, G01S 1/00

Značky: spôsob, pomocou, určenia, charakteristikou, signálu, rotačnou, vysielacou, polohy, radiového

Text:

...aspoň vhodnými zariadeniami na rádiovú navigáciu.Podľa predloženého vynálezu je navrhnuté, že najprv sa mobilnému objektu oznámi súvislosť medzi J orientáciou vysielacej charakteristiky a referenčných udalosti. Táto informácia sa môže mobilnému objektu v najjednoduhšom prípade oznámiť jedenkrát alebo aj pravidelne vo väčších časových odstupoch - referenčnou stanicou alebo inými vhodnými zariadeniami - a potom uložiť v dátovej pamäti...

Batériou napájaný elektromer s prepojiteľnou meracou charakteristikou

Načítavanie...

Číslo patentu: 282401

Dátum: 17.12.2001

Autor: Blumbach Rainer

MPK: G01R 27/00, G01R 17/08, G01R 17/02...

Značky: prepojiteľnou, charakteristikou, meracou, elektroměr, batériou, napájaný

Zhrnutie / Anotácia:

Elektromer pozostáva z odporového mostíka s meracím odporom (2), referenčným odporom (3) a ďalšími dvoma odpormi (4, 5). V sérii k tomuto odporovému mostíku je pripojený kondenzátor (6). Merací bod (12) a referenčný bod (13) sú pripojené cez Smittov spúšťový obvod (7, 8) na derivačný vstup, respektíve na synchronizačný vstup derivačného bistabilného klopného obvodu (9). K odporovému mostíku je ďalej pripojený snímač (1), ku ktorému je pripojený...

Plášťový axiálny elektromagnet s bariérovou charakteristikou

Načítavanie...

Číslo patentu: 241551

Dátum: 15.09.1987

Autori: Monier Jean-claude, Acher Jacques, Brittain David Robert, Sach George Sidney

MPK: H01F 7/16

Značky: bariérovou, elektromagnet, charakteristikou, plastový, axiálný

Text:

...vnútornou plochou plášťa 1 a vonkajšími plochami predného veka 2, zadného veka 3 s vytvorenou teleskopickou častou 31 a dištančn-ou spo-jkou 4 je umiestnená budiaca Cievka 19 oddelená od kovových častí magnetického obvodu izolačnou vrst vou 20. Budiaci elektrický -prúd do cievkyelektromagnetu je privádzaný prostrednictvom privodných svoriek lll. Zložené valcové jadro elektromagnetu pozostáva z puzdra B s vytvorenou dutinou 11 puzdra valcového...

Zařízení pro čítání impulsů s odmocninovou charakteristikou a vratným čítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240378

Dátum: 15.08.1987

Autori: Janeeek Pavel, Štepita Matej, Šanda Jaroslav, Soudek Josef, Havel Miroslav

MPK: H03K 23/62

Značky: čítačem, odmocninovou, impulsů, vratným, charakteristikou, zařízení, čítání

Text:

...obvodů, obvodu předběžné redukce 3, řidicího logického obvodu 4 a obvodu dodatkové redukce 5. Klopné obvody uvnitř první skupiny 1 jsou zapojeny do lineärního čítacího řetězce čítajícího dolů ,a musí být vybaveny nastavovacími vstupy. Klopné obvody druhé skupiny 2 jsou zapojeny do bežného llneárniho čítacího řetězce čítajícího nahoru. Vstup obvodu předběžné redukce 3 tvoří vstup zařízení, výstup tohoto obvodu je za pojen na vstup první...

Zařízení pro čítání impulsů s odmocninovou charakteristikou

Načítavanie...

Číslo patentu: 240377

Dátum: 15.08.1987

Autori: Eermák Miloslav, Slanec Jaroslav, Malioák Stanislav, Kulda Václav, Musil Dobroslav

MPK: H03K 23/00

Značky: čítání, odmocninovou, zařízení, impulsů, charakteristikou

Text:

...přípojeném výkresu je znázorněno principiáiní schéma zařízení, sestávajícího z první 1 a druhé 2 skupiny klopných obvodů, obvodu předběžnê redukce 3, komparátoru 4 a obvodu dodatkové redukce 5. Klopné obvody uvnitř skupin 1 a 2 jsou spojeny do lineárnich čítacích řetězců. Vstup obvodu předběžné redukce 3 tvoří vstup zařízení, výstup tohoto obvodu je zapojen na vstup první skupiny 1 klopných obvodů. Výstupy klopných obvodů první skupiny...

Ozvučnice s kardioidní charakteristikou

Načítavanie...

Číslo patentu: 244103

Dátum: 15.07.1987

Autori: Veverka Miroslav, Motáeek Tomáš, Dobrovolný Jan

MPK: H04R 9/06

Značky: kardioidní, charakteristikou, ozvučnice

Text:

...průměr 2 a akuatickou impedancl g,blokovanou v přenosovém pásmu hmotou g.K zadní stěně membrány dynamického reproduktoru 1 přiláhá první dutina | e ekuetickou kapacitou 94. Do vnějšího akustického pole istí první akustický tärblnový eyetőm i chorskterizovaný prvním akuaticląfm odporom g, e první akustíckou hnotou 1,. Hloubka ozvučnlce .je označenia písmenem g. Na obr. 2 ,je uvedená charakteristika.závislosti akuetickiho knltočtu olvudnlco z...

Pružina s premennou charakteristikou sila – zdvih

Načítavanie...

Číslo patentu: 237848

Dátum: 15.03.1987

Autori: Ochodnický Vladimír Fyzik, Baráni Vladimír, Mancovič Milan

MPK: F16F 6/00

Značky: pružina, premennou, zdvih, charakteristikou

Zhrnutie / Anotácia:

Pružina s premennou charakteristikou sila - zdvih vytvorená z axiálneho proporcionálneho elektromagnetu, na ktorom je zabudovaný snímač polohy jadra tohto elektromagnetu a z elektronického prevodníka. Elektronický prevodník vytvára činné spojenie snímača polohy jadra elektromagnetu a elektromagnetu tak, že vstupujúcemu signálu od snímača polohy je priraďovaný výstupný elektrický prúd, ktorý je zavádzaný do cievky elektromagnetu. Charakter...

Pružinový záves s konštantnou charakteristikou

Načítavanie...

Číslo patentu: 234248

Dátum: 01.03.1987

Autori: Szegvári Viliam, Prandorfy Milan

MPK: B66C 1/00

Značky: charakteristikou, pružinový, závěs, konštantnou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oblasti výroby energetických, chemických, alebo potravinárskych zariadení. Rieši pohyblivé zavesenie, resp. podopretie rozmerných bremien, ktoré sa vplyvom vonkajších síl, napr. dilatáciou,posúvajú vo zvislom smere, pričom toto posunutie nesmie vplývať na veľkosť zaťaženia závesu alebo podpery. Podstata vynálezu je technické riešenie kulisového mechanizmu, pri ktorom vodorovné zložky polovičného bremena sú pri každom posunutí...

Stabilizátor so schodovitou zaťažovacou charakteristikou

Načítavanie...

Číslo patentu: 235765

Dátum: 01.12.1986

Autor: Opálek Tibor

MPK: H02M 7/02, H02M 3/02

Značky: stabilizátor, zaťažovacou, charakteristikou, schodovitou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru elektroniky a rieši zapojenie stabilizátora napätia so schodovitou zaťažovacou charakteristikou. Jeho podstata je v tom, že napäťový zdroj je pripojený na stabilizátor, ktorý je spojený cez snímací obvod so záťažou, ďalej s indikátorom a prúdovo riadeným odporom, ku ktorému je pripojený paralelný stabilizátor. Vynález je znázornený na obr. 1.

Pružný člen s proměnnou charakteristikou

Načítavanie...

Číslo patentu: 221570

Dátum: 15.02.1986

Autor: Seibt Valtr

Značky: člen, charakteristikou, pružný, proměnnou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pružného členu s proměnnou charakteristikou, tvořeného tažnou pružinou a s ní souose uloženou tlačnou pružinou. Podstata vynálezu spočívá v tom, že tažná pružina je uložena v koncovkách, z nichž jedna koncovka je opatřena vybráním, do kterého je zasunut jeden konec tlačné pružiny, zatímco její druhý konec je opřen o doraz upevněný na háčku, který je suvně uložen v průchozím otvoru v koncovce s vybráním.

Akční člen s nelineární charakteristikou

Načítavanie...

Číslo patentu: 221416

Dátum: 15.02.1986

Autor: Sojka Jiří

Značky: charakteristikou, nelineární, člen, akční

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je návrh kontinuálně stavitelného členu s danou pracovní charakteristikou, pracujícího s dostatečnou rychlostí odezvy na řídicí signál. Tohoto účelu je dosaženo tím, že sestává z alespoň tří vzájemně paralelně spojených dvoustavových akčních prvků a stejného počtu porovnávacích prvků, přičemž ovládací části akčních prvků jsou připojeny na výstupy příslušných porovnávacích prvků, na jejichž první vstupy je připojen zdroj řídicího...

Zapojenie polovodičového snímača teploty s dostaviteľnou prevodovou charakteristikou teplota – napätie

Načítavanie...

Číslo patentu: 220852

Dátum: 15.02.1986

Autori: Gáborík Anton, Púpava Martin

Značky: teploty, napätie, snímača, prevodovou, teplota, zapojenie, polovodičového, charakteristikou, dostaviteľnou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zapojenia polovodičového snímača teploty s dostaviteľnou prevodovou charakteristikou teplota-napätie, ktoré rieši možnosť vzájomného stotožnenia prevodových charakteristík s chybou rádu 0,1 % pre ľubovolný počet samostatných polovodičových snímačov teploty, pričom vo funkcii teplotných čidiel sa využívajú bežné tranzistory, alebo diódy. Zapojenie polovodičového snímača teploty s dostaviteľnou prevodovou charakteristikou...

Monolytický fluidný planárny snímač vzdialenosti s charakteristikou trojpolového relé s necitlivosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 227630

Dátum: 01.09.1985

Autor: Georgiev Ivan

Značky: planárny, necitlivosťou, relé, vzdialenosti, trojpolového, fluidný, charakteristikou, monolytický, snímač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru automatizačnej techniky a robotiky a rieši základnú úlohu merania relatívnej vzdialenosti medzi referenčnou rovinou merania funkčne spojenou so súradnicovým systémom a okamžitou rovinou merania, určenou rovinou vyústenia napájacích dýz fluidného planárneho reflexného snímača vzdialenosti, ako aj obvodové úlohy, ako polohovanie technologických hlavic priemyselných robotov a manipulátorov, kde vytvárajú spätnoväzobný prvok...

Hydraulický tlumič s nelineární charakteristikou

Načítavanie...

Číslo patentu: 221735

Dátum: 15.05.1985

Autori: Čutka Miloslav, Pachovsky Karel

Značky: hydraulický, charakteristikou, nelineární, tlumič

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konstrukci hydraulického tlumiče otáčivého pohybu s nelineární charakteristikou, jehož odpor proti pohybu se mění v závislosti na úhlu pootočení hřídele z výchozí polohy. Tlumič má zhotoveny drážky s proměnlivým profilem buď v tělese 1, nebo hřídeli 2 nebo v kotouči 6, případně ve všech dílech současně či v kombinacích. V počáteční fázi otvírání klade kapalina, jíž je tlumič zaplněn, minimální odpor otáčení hřídele 2, neboť tato...

Fluidíkový snímač vzdialenosti s charakteristikou trojpolohového relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 216885

Dátum: 31.10.1984

Autori: Kutiš Kamil, Šturcel Ján, Georgiev Ivan

Značky: vzdialenosti, trojpolohového, fluidíkový, relé, charakteristikou, snímač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru automatizačnej a meracej techniky. Rieši meranie relatívnej vzdialenosti medzi referenčnou rovinou a okamžitou rovinou merania. V podstate vynález tvori monolytický planárne integrovaný funkčný blok pozostávajúci z reflexného fluidíkového prvku na snímanie vzdialenosti a dvoch monostabilných fluidíkových prúdových prvkov a troch zrážacích odporov. Ďalšia oblasť použitia je meranie rozmerov súčiastok pri automaticky...

Bezkolektorový elektromotor se sériovou charakteristikou

Načítavanie...

Číslo patentu: 217626

Dátum: 15.09.1984

Autor: Řezníček Mojmír

Značky: charakteristikou, elektromotor, bezkolektorový, sériovou

Zhrnutie / Anotácia:

Bezkolektorový elektromotor se sériovou charakteristikou, vyznačený tím, že statorové sekce vinutí (1, 2, 3) jsou připojeny přes výkonové tyristory (6, 7, 8) ke svorkám napájecího napětí, kde v čele motoru (9) je pevně uchyceno jádro (10) primárního obvodu buzení opatřené vinutím primární cívky (11), proti kterému je na hřídeli kotvy (16) upevněno protilehlé jádro (12) opatřené vinutím sekundární cívky (13), ke kterému jsou přes polovodičový...

Bezkolektorový elektromotor s derivační charakteristikou

Načítavanie...

Číslo patentu: 217625

Dátum: 15.09.1984

Autor: Řezníček Mojmír

Značky: charakteristikou, derivační, bezkolektorový, elektromotor

Zhrnutie / Anotácia:

Bezkolektorový elektromotor s derivační charakteristikou, vyznačený tím, že statorové sekce vinutí (1, 2, 3) jsou připojeny přes výkonové tyristory (6, 7, 8) k svorkám napájecího napětí, kde v čele motoru (9) je pevně uchyceno jádro (10) primárního obvodu buzení, opatřené vinutím primární cívky (11), proti kterému je na hřídeli kotvy (16) upevněno protilehlé jádro (12), opatřené vinutím sekundární cívky (13), ke kterému jsou přes polovodičový...

Zapojení obvodů převodníku resolver-číslo se spojitou převodní charakteristikou

Načítavanie...

Číslo patentu: 223600

Dátum: 01.09.1984

Autori: Tůma Pavel, Čekal Stanislav

Značky: resolver-číslo, obvodů, zapojení, převodníku, spojitou, charakteristikou, převodní

Zhrnutie / Anotácia:

Referenční vstup 13 je připojen jednak na hodinový vstup prvého klopného obvodu 1 a jednak přes logický invertor 17 na hodinové vstupy druhého klopného obvodu 2, šestého klopného obvodu 6 a sedmého klopného obvodu 7. Na hodinový vstup čítače 8 je připojen výstup z hradla 9. Negovaný výstup čtvrtého klopného obvodu 4 je připojen na nulovací vstupy pátého klopného obvodu 5, prvního klopného obvodu 1 a druhého klopného obvodu 2. Výstup prvního...

Bezkolektorový elektromotor s kompaudní charakteristikou

Načítavanie...

Číslo patentu: 217270

Dátum: 15.07.1984

Autor: Řezníček Mojmír

Značky: charakteristikou, kompaudní, elektromotor, bezkolektorový

Zhrnutie / Anotácia:

Bezkolektorový elektromotor s kompaudní charakteristikou, vyznačený tím, že statorové sekce vinutí /1, 2, 3/ jsou připojeny přes výkonové tyristory /6, 7, 8/ ke svorkám napájecího napětí, kde v čele motoru /9/ je pevně uchyceno jádro /10/ primárního seriového dobuzování, opatřené vinutím primární cívky /11/ seriového dobuzování a kde v prostoru mezikruží v témže čele motoru /9/ je pevně uchyceno i jádro /41/ primárního obvodu derivačního...