Patenty so značkou «cesty»

Viacúčelové vozidlo na obnovenie bezpečného a zjazdného stavu cesty po automobilových nehodách prostredníctvom vyčistenia povrchu vozovky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14286

Dátum: 08.09.2010

Autor: Cacciotti Angelo

MPK: B08B 3/02, B08B 3/08

Značky: bezpečného, vyčistenia, zjazdného, povrchu, viacúčelové, nehodách, stavu, vozovky, vozidlo, prostredníctvom, cesty, obnovenie, automobilových

Text:

...nahlásenie ukončenia činností zásahu auloženic technických afotograñckých dokumentov týkajúcich sa nehody- oznámenie aktuálnej geografickej pozície vozidla operačnému stredisku, ktorú je možné vizuálne znázomiť na každom termínáli alebo na hlavnej obrazovke,a priebežné aktualizovanie prevádzkovej situácie V špecifickej národnej oblastia je vybavené nasledovnými dodatočnými funkciami- poskytnutie dohľadu a kontroly alebo diaľkového riadenia...

Spôsob výroby betónových dlažbových dosiek na ulice, cesty alebo diaľnice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13527

Dátum: 27.07.2006

Autor: Covarrubias Torres Juan Pablo

MPK: E01C 11/04

Značky: dosiek, výroby, spôsob, dlažbových, ulice, diaľnice, cesty, betonových

Text:

...kotiev v pozdĺžnych spojoch časť b s kotvami v pozdĺžnych spojoch). Ak dosky umožňujú kolísanie, konzoly sú kratšie a praskliny sa znížia.Obrázok 13 zobrazuje schematické sily s pripojením dosky na základňu. Kratšie dosky majú menšie zdvihové zaťaženia, takže pripojenieje účinnejšie.Obrázok 14 zobrazuje rozmery ťažkého nákladného vozidla, ktoré sa používajú pri výpočtovej metodike aktuálneho vynálezu.Obrázok 15 zobrazuje maximálne povolene...

Zariadenie na stavbu cesty alebo podobnej konštrukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15227

Dátum: 12.10.2005

Autori: Grabmann Gerhard, Eberl Edmund

MPK: E01C 19/28, E01C 19/15, E01C 23/082...

Značky: podobnej, stavbu, konštrukcie, zariadenie, cesty

Text:

...nastaviť zariadením na nastavenie pracovného uhla a. Pri použití viac než jednej zhrňovacej radlice je obzvlášť výhodné, keď je možné zhrňovacie radlice nastavovať nezávisle jednu na druhej. Môžu tak napríklad byť vytvorené rôzne široké polovice cesty.Tvar protilu cesty, predovšetkým výška stredu medzi vyjazdenými koľajami je regulovaná zariadením na zmenu pracovnej výšky zadnej časti zhrňovacej radlice. Tak je napríklad možné nastaviť, či...

Spôsob identifikácie úseku cesty podliehajúceho prechodovému poplatku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1882

Dátum: 09.09.2003

Autor: Hartinger Horst

MPK: G07B 15/00, G01C 21/00

Značky: prechodovému, spôsob, poplatku, cesty, úseků, identifikácie, podliehajúceho

Text:

...zisťujú polohové dáta vozidla a porovnávajú s polohami virtuálnych mýtnych miest. Tieto polohové dáta sa môžu na výpočet mýtnych poplatkov poslať do centrálneho miestana vonkajšej strane vozidla, pričom výpočet poplatkov sa môžeuskutočňovať aj v mýtnom zariadení vozidla a zistené poplatky sa pošlú do centrálneho miesta, kde sa poton 1 môžu odčítať 2 účtu. Nevýhodou tohto spôsobu predovšetkým je, že poloha vozidla sa musi zisťovat neustále a...

Postup na určovanie optimálnej prenosovej cesty v dátovej sieti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 498

Dátum: 02.06.2003

Autori: Bernhard Wolfgang, Schönleitner Arnold, Schedlberger Robert, Edtmair Joachim

MPK: H04L 12/56, G08C 17/00, H04L 12/28...

Značky: postup, optimálnej, prenosovej, určovanie, sietí, cesty, dátovej

Text:

...existujúcim účastníkom siete môžu byt pri použitítakéhoto účastníka siete ušetrené.V AT-B 408-048 je ďalej popísaný postup podľa druhu pre určenie prenosových ciest v rádiovej sieti, ktorý taktiež obsahuje práve vysvetlených účastníkov siete. Tento prebieha tak, že tí účastníci siete, ktorí vykazujú funkciu vysielania vysielajú testovací signál obsahujúci ich identifikáciu. Tento testovací signál je prijímaný inými účastníkmi siete, ktorí sú...

Stavebnicový stožiar, najmä na rýchle vybudovanie provizórnej prenosovej cesty elektrickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3379

Dátum: 03.12.2002

Autor: Malatinský Tomáš

MPK: E04H 12/08, H02G 7/20, H02G 7/05...

Značky: elektrickej, najmä, stavebnicový, vybudovanie, cesty, stožiar, rychle, energie, prenosovej, provizórnej

Text:

...je možné mať vopred vyrobené na sklade, pričom montáž ademontáž sa vykonáva priamo na mieste, kde je potrebné vytvoriť náhradnú prenosnú trasu elektrickej energie.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom znázorňuje obr. 1 jedno driekový stožiar so symetrickými nosnými ramenami vytvorenými ztyčových izolátorov. Obr. 2 jedno driekový stožiar s asymetrickým usporiadaním ramien s izolátormi....

Sposob určenia najspolahlivejšej prenosovej cesty medzi dvojicou uzlov v telekomunikačnej sieti

Načítavanie...

Číslo patentu: 260160

Dátum: 15.12.1998

Autor: Trstenský Dušan

MPK: H04B 17/00

Značky: medzi, najspolahlivejšej, prenosovej, uzlov, dvojicou, spôsob, cesty, sietí, určenia, telekomunikačnej

Text:

...množiny kontaktov.Spôsob určenia najspoľahlivejšej prenosovej cesty medzi dvojicou uzlov v telekomunikačnej sieti podľa vynálezu je jednoduchší, rýchlejší a zapojenie sa skladá z jednoduchých a lacných súčiastok odporov a zapínacích kontaktovj.Na obrázku je uvedené zapojenie znázorňujúce telekomunikačnü sieť. Vetvy telekomunikačnej siete sú zariadenia prenosovej techniky vedenia, zosilňovače a podobnej. Uzly telekomunikačnej siete sú...

Zapojení paralelní datové cesty se skupinovým přenosem dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 265108

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kubín Pavel, Loutocký Dušan, Sladký Milan, Golan Petr, Kvasilová Helena

MPK: G06F 13/00

Značky: přenosem, zapojení, skupinovým, cesty, datové, paralelní

Text:

...dekoděru 1 délky přenosu a na základě dekodace adresy hlavní paměti přivedené na skupinu vstupu § 39 tohoto dekoděru A délky přenosu je z výstupu dekoděru É délkypřenosu přiveden na vstup gg řadiče 3 fází signál povolení žádosti. Tímto signálem řadič g fází zahájí činnost a generuje na výstupu gg požadavek žádosti, jímž je vyvolán styks hlavní pamětí, kterým jsou z hlavní paměti přivedena po výstupním vedení łgg hlavní paměti data. Protože je...

Zapojení taktovací cesty v opakovači

Načítavanie...

Číslo patentu: 259436

Dátum: 17.10.1988

Autori: Vojta Ludomír, Petrášek Josef

MPK: H04B 14/04

Značky: taktovací, opakovači, cesty, zapojení

Text:

...svorky 1, 1. Stejnosměrné předpětí na obou vstupech prvního hradla H 1 je voleno tak, aby signál na výstupu prvního hradla. H 1 měl tvar kladných impulsů o šířce Ti, kde platí T/2 §T 1 T, 4kde T je interval jednoho impulsního místa. U systémů s PCM prvního řádu je T 4 B 8 ns. Tímto impulsním sledem je buzen rezonanční laděný obvod tvorený prvním a druhým kondenzátorem C 1 .a C 2 a indukčností L. Druhý kondenzátor C 2 je jediný...

Kluzný nátěr na skluzové cesty pro roztavenou sklovinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257952

Dátum: 15.07.1988

Autori: Zlesák Ivan, Láník Igor, Vácha Jaroslav, Bělík Vladimír, Šimko Peter, Havelka Otakar

MPK: C03B 40/02

Značky: sklovinu, roztavenou, kluzný, skluzové, nátěr, cesty

Text:

...ve sklárně.K bližšímu objasnění podstaty vynálezu, bez jskéhokoliv omezování v daném rozsahu,jsou uvedeny příklady možného provedení kluzného nátěru.Do B 5 hmotnostních dílů nízkomolekulární epoxidové pryskyřice charakterizované çpoxidovým ekvivalentem 0,41 na 100 g pryskyřice a epoxidovým hmotnostním ekvivalentem 225, obsahující zvláčňovadlo typu dioktylftalát v množství 12 hmotnostních dílů vmícháno 21 hmotnostních dílů práškového...

Dopravní trať s unášenými bočnicemi s možností snímání materiálu v kterémkoliv místě dopravní cesty

Načítavanie...

Číslo patentu: 246462

Dátum: 15.12.1987

Autori: Winkler Petr, Váoa Josef

MPK: B65G 15/46

Značky: místě, snímání, unášenými, materiálů, možností, kterémkoliv, trať, cesty, dopravní, bočnicemi

Text:

...ukldy material musí překonat výškový rozdíl. Základním nedostatkom všech těchto .doupranvníkü je tedy nemožnost snímáni -přeptravovanělro materiálu ve kterémkoliv místě dopravní cesty.Výše uvedené nedostatky odstraňuje dopravní trat ,podle vyunálezu, jejíž ,podstata spočíva v tom, že přepravovaný materiál je možno sejmout -v libovolném místě dopravní cesty, kterou tvoří řemenice, kladky a unášecí .prostředek opatřený na sv-é horní straně...

Zapojení taktovací cesty v opakovači optoelektronického přenosového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 233860

Dátum: 01.04.1987

Autori: Zigmund Josef, Konopáč Vladimír

MPK: H03K 3/00

Značky: taktovací, systému, optoelektronického, zapojení, přenosového, opakovači, cesty

Zhrnutie / Anotácia:

Na výstupu druhého hradla se z původního vstupního signálu v kódu typu 1B2B, obsahujícího impulsy s různou dobou trvání, vytvoří posloupnost úzkých stejných impulsů. Těmi je synchronizován generátor impulsů, který vytváří impulsy se střídou 1 : 1 s kmitočtem rovným dvojnásobku taktovacího kmitočtu. Tyto impulsy se přivádějí do děliče kmitočtu, který je synchronizován posloupností úzkých impulsů. Na jeho výstupu jsou impulsy se střídou 1 : 1 s...

Zapojení obvodu detekce porušení přenosové cesty při odměru pohonných hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 247514

Dátum: 15.01.1987

Autori: Švéda Miroslav, Pech Jaromír, Buráň Vojtěch

MPK: G01F 1/00

Značky: obvodů, zapojení, cesty, odměru, detekce, porušení, přenosové, pohonných

Text:

...porušení přenosové cesty při odměru pohonných hmot podle vynálezu je na obrázku vytvořena počítadlem L odměru kapaliny spojeným svým prvním vstupem přes první inkrementální snímač 3 průtoku kapaliny s prvním výstupem objemového měřiče 2 průtoku kapaliny a svým druhým vstupem přes druhý inkrementální snímač A prútoku kapaliny s druhým výstupem objemového měřiče Š průtoku kapaliny, Počítadlo 1 odměru kapaliny je přitom tvořeno výpočetní...

Povrchový koberec s nosnými účinky pro dočasné cesty

Načítavanie...

Číslo patentu: 229823

Dátum: 15.09.1986

Autori: Kocůrek Vladislav, Zbořil Pravoslav, Zajíček Jan, Málek Oldřich, Turinský Miroslav, Telecký Václav, Krejčí František

MPK: E01C 9/08

Značky: účinky, dočasné, koberec, povrchový, cesty, nosnými

Zhrnutie / Anotácia:

Povrchový koberec s nosnými účinky pro dočasné cesty sestávající z jednotlivých membránových sekcí ze syntetického plošného materiálu vyznačující se tím, že jednotlivé membránové sekce (1) jsou v pevném spojení s příčnými ztužujícími prvky (3), které v nezatíženém stavu spočívají volně na terénu (2).

Zapojení paralelní datové cesty

Načítavanie...

Číslo patentu: 217512

Dátum: 15.02.1985

Autori: Kubín Pavel, Loutocký Dušan

Značky: paralelní, cesty, zapojení, datové

Zhrnutie / Anotácia:

Oborem použití jsou elektronické číslicové počítače, vnější paměti, řídící jednotky magnetických diskových pamětí, univerzální kanály. Technickým problémem jsou obvody provádějící přenos dat s vysokou rychlostí přenosu paralelně k činnosti řídicího mikroprogramového řadiče. Předmětem vynálezu je sestava a vzájemné zapojení obvodů paralelní datové cesty, které umožňují realizovat připojení vnějších zařízení s vysokou rychlostí přenosu dat k...