Patenty so značkou «čerpanie»

Premiestniteľná stanica na čerpanie tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14021

Dátum: 16.12.2005

Autor: Zerdik Miroslav

MPK: B67D 7/78

Značky: čerpanie, premiestnitelná, tekutin, stanica

Text:

...jednotlivých blokov nemusia byť vždy umiestnené na rovnakej stene. Jednotlivé prvky blokov hydrauliky a plnenia môžu byť tiež usporiadané priamo na jednej alebo viacerých bočných stenách skrine. Osadenie blokov závisí od druhu tekutiny.Blok hydrauliky g obsahuje všetky zariadenia na manipuláciu s látkou uskladnenou v nádrži § a zaisťuje riadené a merané plnenie a výdaj látky. Výdajné zariadenie dovoľuje tak rýchlo výdaj pre nákladné...

Zariadenie na kontrolované čerpanie paliva v teréne

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4334

Dátum: 01.12.2005

Autor: Formánek Ivan

MPK: G01F 9/00, G01F 1/00

Značky: teréne, paliva, zariadenie, čerpanie, kontrolované

Text:

...k nádrži. Toto umožní dobrú stabilitu celého zariadenia a ochranu jeho najcitlivejšej časti.V inom výhodnom uskutočnení je zariadenie opatrené krytom uloženým na čape v okách privarených k nádrži. Takto možno cele zariadenie zabezpečiť proti poškodeniu,prípadne nežiadúcej manipulácii s meracím zariadením.Prehľad obrázkov na výkresochTechnicke riešenie ďalej priblížime pomocou výkresov,na ktorých obrázok predstavuje schematický pohľad na...

Hydraulické zariadenie na čerpanie roztaveného kovu a/alebo riadenie prietoku roztaveného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 218

Dátum: 18.12.2002

Autor: Baumgartner Heinrich Georg

MPK: B22D 18/04, B22D 17/30, B22D 17/20...

Značky: riadenie, čerpanie, roztaveného, zariadenie, prietoku, hydraulické

Text:

...je umiestnený tesniaci prvok 24 na vytvorenie tesnenia sValcová časť 20 je vybavená vonkajším plášťom 25, ktorý je V podstate kališkovitého tvam a je zhotovený z keramického materiálu uvedený plášť je naplnený izolačným tmelom 26, takým ako je napríklad tmel komerčne známy pod obchodným názvom INSURAL, a jepripevnený ku kotúčovitej časti 19 prostredníctvom priečnych zarážok 27.Plášť 11 zahmuje prvú časť 28, ktorá normálne obsahuje kov 15 a je...

Čerpadlo na čerpanie paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1660

Dátum: 30.09.2002

Autori: Struthers Kevin, Webb Michael

MPK: B67D 5/01, F04D 13/06, F04B 39/06...

Značky: čerpadlo, čerpanie, paliva

Text:

...elektrického prúdu. Puzdro z nehrdzavejúcej ocele znižuje účinnosť motora ponorného čerpadla, pretože zadržuje teplo anarúša funkciu magnetického motora.0023 US Patent č. 3,454,697 opisuje príklad elektrického palivového čerpadla na inštaláciu V skladovacej nádrži Cerpadlo je prispôsobené na fungovanie vpalivovej autocisteme a je ponorené vpalive. Cerpadlo sa ovláda riadiacim okruhom, ktorý sa nachádza mimo skriňu čerpadla.0024 Predložený...

Zariadenie na automatizované vákuové čerpanie vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2937

Dátum: 06.08.2001

Autori: Šimčík Jozef, Černák Dušan, Varga Miloš

MPK: F04B 49/00, F04B 23/02

Značky: automatizované, čerpanie, vákuové, zariadenie

Text:

...potrubie 72, ktoré je prepojené na Výtokové potrubie 73. Vývevová rúrka 31 je prepojená na potrubie 7. Výtokové potrubie 7 § je vyústené zjednej strany do odtokovej nádrže Q s vodou 51. Výtokové potrubie 73 je čiastočne ponorené do vody 51 v odtokovej nádrži §. Do troch studní § s vodou 51, ktoré sú vyhĺbené do rovnakej hĺbky, je čiastočne ponorené sacie potrubie 71, ktorým je gravitačným spôsobom nasávaná voda 51. Voda 51 nepretržite...

Zariadenie na čerpanie kvapalných médií, najmä pod tlakom, prípadne na čerpanie a/alebo stláčanie plynných alebo kvapalných médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 279460

Dátum: 04.11.1998

Autor: Frank Raimund

MPK: F01C 1/344

Značky: stláčanie, kvapalných, tlakom, médií, najmä, plynných, zariadenie, případně, čerpanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie má stator (5, 105) so vstupom a výstupom, v ktorom je excentricky proti statoru (5, 105) usporiadaný aspoň jeden otočne uložený rotor (4, 104), v ktorom je usporiadaná aspoň jedna posuvná lopatka (2, 102), posuvná v radiálnom smere, ktorá sa pohybuje utesnene po vnútornej stene statora (5, 105) a je vedená pozdĺž vodiacich dráh (1a, 1b, 101a, 101b), usporiadaných na vnútornej strane nadstavca (8), na ktorých sa odvaľujú valčeky (2a,...

Potrubná konštrukcia na vytvorenie kotvy a/alebo na čerpanie kvapaliny v hornine

Načítavanie...

Číslo patentu: 278449

Dátum: 15.09.1991

Autori: Fazekas János, Horváth Férenc, Gádori Vilmos, Hegyi Zoltán, Kerényi Béla, Kralik Gyula, Orbán Tibor

MPK: E21B 17/08, E21B 17/02, E02D 5/80...

Značky: vytvorenie, čerpanie, kvapaliny, hornině, potrubná, kotvy, konštrukcia

Zhrnutie / Anotácia:

Potrubná konštrukcia je tvorená prvým článkom (I) pozostávajúcim z rúry (2) so stenou deformovateľnou tlakom kvapaliny a vybavenou pozdĺžnou slučkou (1). Prvý koniec rúry (2) je uzavretý uzáverovým prvkom a k druhému koncu rúry (2) je pripevnený spojovací prvok na prívod kvapaliny, ktorý je tvorený spojovacím svorníkom (20) s prvým priechodným vývrtom (6) ústiacim do rúry (2) a s vonkajším závitom (5) na pripevnenie prídavného zariadenia, ktoré...

Zariadenie na čerpanie a prevzdušňovanie vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 258743

Dátum: 16.09.1988

Autor: Žajdlík Miroslav

MPK: C02F 3/14

Značky: čerpanie, zariadenie, prevzdušňovanie

Text:

...ventilátor namiesto zložitejšieho kompresora. Značnou výhodou zariadenia podľa vynálezu je aj dobré premiešanie zmesí plynových bnblín v čerpanej kvapaline. Zariadenie podľa vynálezu je konštrukčne velmi jednoduché, funkčne spoľahlivé a výhodné aj pri zmenách prietokových množstiev plynu a čerpanej kva 4paliny. Zariadenie podľa vynálezu sa může výhodne využiť aj na čerpanie podzemnej vody a jej súčasné prevzdušñ-ovanie bublinami...

Zariadenie na optické čerpanie laserových tyčí aktivovaných iontami neodymu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244972

Dátum: 15.11.1987

Autori: Gapšis Algis Adolfo, Bansevieus Ramutis-petras Juozo

MPK: H01S 4/00, H01S 3/09, H01S 3/139...

Značky: optické, aktivovaných, neodymu, iontami, laserových, tyčí, čerpanie, zariadenie

Text:

...čerpaciehou svetla celkom odiiltrovaný alebo je odfiltrovaný nedostatočne.Laserová tyč z yttritohliniteho granátu aktivovaného iontami neodymu, ktorá má priemer 5 mm a dĺžku 70 mm, je umiestnená rovnobežne s kryptonovou výbojkou s rozmermi výbojkovej dráhy odpovedajúcimi rozmerom tyče vo valcovo-m pozlátenom reflektore s priemerom 50 mm a dĺžkou 75 milimetrov. Laserová tyč je pritom uložená v trubici o hrúbke steny 1,5 mm z...

Zariadenie pre tavenie, ohrev a čerpanie látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 240540

Dátum: 15.08.1987

Autor: Göhler Peter

MPK: B01J 19/00

Značky: ohrev, zariadenie, tavenie, látok, čerpanie

Text:

...za sebou, tiež kombinovane. Na zaklade údajov kontrolného manometra je možné odhadnúť .teplotu prichádzajúcej pary. Spotrebu pary je možné určiť na základe množstva kondenzátu. Tvar zariadenia podporuje cirkuláciu taveniny a skracuje čas potrebný na roztavenie obsahu obalu, pričom aj posledné časti tuhej látky sa lahko topia.Transport látky po jej. roztaveni .je možné zabezpečiť čerpadlem, vákuomsamospádom alebo ich kombináciou....

Hydrodynamické čerpadlo na čerpanie tekutých heterogenných zmesí s abrazívnymi a erozívnymi účinkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 248061

Dátum: 15.01.1987

Autori: Jindra Vladimír, Vavro Karol, Kolařík Stanislav

MPK: F04D 7/02

Značky: erozívnymi, zmesí, heterogenných, tekutých, čerpanie, hydrodynamické, abrazívnymi, účinkami, čerpadlo

Text:

...reze v náryse.Obr. 3 jiripojeliéhti druhého výkresur znáZüľňíłje princip čímosti čerpadla v konštrukčnom prevedení podľa vynálezu.Čerpadio, ako je znázornená na obr. 1 pozostáva z obežného kolesa 1, nasadeného na hriadel E, dalej zo skriňového telesa 4,konštrukčne prevedeného v rotačnom tvare,ktorého horná stena 3 zviera s osou hriadeia 2 ostrý uhol a a dolná stena 5 zviera s osou hrát-idem Z uhol (i, ktorý je v prípade prevedenia podľa...

Rotačné čerpadlo pre čerpanie najmä betónovej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 234885

Dátum: 15.01.1987

Autor: Matej Vladislav

MPK: F04B 15/02

Značky: zmesí, najmä, čerpanie, rotačné, čerpadlo, betónovej

Zhrnutie / Anotácia:

Rotačné čerpadlo pre čerpanie najmi betónovej zmesi v stavebníctve je určené pre čerpanie rotačným spôsobom pri podstatne znížených prevádzkových nákladoch a pri zachovaní optimálnych vlastností rotačného čerpania. Podstatou riešenia je konštrukcia rotačného čerpadla s vytvoreným žľabom v telese čerpadla pre otáčivé kladky uložené na ramenách spojených s poháňacou hriadeľou súčasne nesúcou bubon uzatvárajúci žľab telesa čerpadla, pričom...

Zapojenie na automatické čerpanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 231603

Dátum: 01.05.1986

Autor: Lošák Dušan

MPK: G05D 9/12

Značky: automatické, čerpanie, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie na automatické čerpanie týka sa odboru regulačnej techniky. Účelom vynálezu je maximálne zjednodušenie, zvýšenie spoľahlivosti, zniženie nákladov, prácnosti, materiálu, hmotnosti, spotreby elektrickej energie, poruchovosti, údržby a bezpečnosti práce. Podstata vynálezu spočíva v priamom pripojeni dvoch relé k elektródam čidla z ktorých druhé relé ovláda relé a prvé relé uzatvára i otvára obvod cievky stýkača.

Zariadenie na čerpanie preplynených vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 219555

Dátum: 30.09.1985

Autor: Šmida Ladislav

Značky: preplynených, zariadenie, čerpanie

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je zariadenie na čerpanie preplynených vôd určené predovšetkým pre banské a stavebné organizácie: Rieši problematiku čerpania preplynených vôd, ktoré sa doteraz vykonáva štandardnými čerpadlami, pričom účinnosť čerpania je nízka a tieto zaznamenávajú poruchovosť. Ponorné čerpadlá nie je možné použiť pri čerpaní vody spojené s potrubím, nakoľko sú osadené priamo nasávacím košom. Zariadenie pozostáva z vývevy a čerpadla, pričom...

Zariadenie pre tavenie, ohrev a čerpanie látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 215449

Dátum: 01.01.1985

Autor: Fančovič Karol

Značky: ohrev, tavenie, látok, čerpanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru strojných zariadení pre chemickú technológiu. Rieši zariadenie pre tavenie, ohrev a čerpanie látok, ktoré pozostáva z prívodu pary, vonkajšej trubky a vnútornej trubky súoso orientovaných, uzavretých dnom s vrchlíkom, pričom odvod pary alebo kondenzátu tvorí výtlačná trubka vedená odo dna po vnútornej strane vonkajšej trubky opatrená škrtiacou clonkou. Vnútorná trubka je na svojom hornom konci opatrená trojcestným...

Zariadenie pre čerpanie sedimentov z vodných nádrží

Načítavanie...

Číslo patentu: 218071

Dátum: 15.06.1984

Autori: Chalabala František, Bezák Jaroslav, Pál Barnabáš

Značky: vodných, sedimentov, zariadenie, nádrží, čerpanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre čerpanie sedimentov z vodných nádrží najmä obdĺžnikového tvaru s využitím pohyblivého mosta preloženého medzi brehmi vyznačujúce sa tým, že pozostáva z rovného plávajúceho mosta (10) uloženého po celej svojej dĺžke na pontónoch (11) a svojimi koncami opretého medzi pozdĺžnymi bočnými vedeniami (20) prostredníctvom vertikálnych operných valcov (12), ďalej z ťažného ústrojenstva (30) so samonavíjacími pohonmi (31) umiestnenými na...