Patenty so značkou «čerpání»

Zařízení k čerpání horké vody v tlakově závislé předávací stanici tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 268880

Dátum: 11.04.1990

Autori: Žídek Miroslav, Doležal Jaromír, Rejha Bohumil

MPK: F24D 3/02

Značky: tepla, čerpání, předávací, horké, stanici, tlakově, závislé, zařízení

Text:

...obvykle regulaci otáček. Při použití zařízení je výkon nákladných regulovaných pohonů podstatné menší. ~Obr. 1 obsahuje základní zapojení s jednou dvojicí mechanicky spřažených objemových čerpadel a na obr. 2 jsou dvě dvojice čerpadel, zapojené v sérii.Na obr. 1 je nakresleno zařízení s jednou dvojici mechanicky spřažených objemových čerpadel 1 a 5. čerpadlo 1 je zapojeno do primárního potrubí l ve vstupu horké vody do předávací stanice g...

Zařízení k čerpání vody v předávacích stanicích tepla s regulací směšováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 266879

Dátum: 12.01.1990

Autori: Bláha Jaroslav, Berková Zdena, Rejha Bohumil

MPK: F24D 3/04

Značky: stanicích, čerpání, předávacích, směšováním, zařízení, tepla, regulaci

Text:

...regulačního ventilu 12 a ze zpětné klapky 13.Cerpadlo 1 je umístěno v přívodním horko CS 266 879 B 1 2vodním potrubí 3 za trojcestným regulačním ventilem 7 a má obtok 8, přípojený ke třetí cestč ventilu 7. Čcrpadlo 2 je vc zkralu 4 mczi přívodním potrubím 3 a zpětným potrubím 5. Mezi připojením obtoku 8 ke zkmtu 4 n směšovacím ücrpaitllcní 2 je zpčlnĺn klílpkil 13.První rotor čerpadla 1 je mechanicky spojcn s prvním rotorem čerpadla 2 a...

Zařízení k čerpání vody v předávacích stanicích tepla s regulací směšováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 266832

Dátum: 12.01.1990

Autori: Rejha Bohumil, Bláha Jaroslav, Berková Zdena

MPK: F24D 3/04

Značky: čerpání, směšováním, regulaci, předávacích, zařízení, stanicích, tepla

Text:

...zařízení se skládá ze dvou mechanicky spřažených objemových čerpadel l, g,z regulačních ventilů 1, § a ze zpětné klapky lg (viz obr. 2).čerpadlo l je umístěno v přívodním horkcvodním potrubí 1 za regulačním ventilem 1. Čerpadlo g je ve zkratu 1 mezi přívodním potrubím 3 a zpětným potrubím §. čerpadlo 3 má obtok li s regulačním ventilem Ä. Mezi směšovacím bodem lg a připojením obtoku li je zpětná klapkaPrvní rotor čerpadla l je mechanicky...

Zařízení na míchání a čerpání kapalin a suspenzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263604

Dátum: 11.04.1989

Autori: Čáp Miroslav, Votípka František, Šolc Jindřich

MPK: B01F 11/00

Značky: zařízení, míchaní, suspenzí, čerpání, kapalin

Text:

...osy trubky a dooílíse cirkulaoe potřebné pro míohání. zařízení pro čerpaní a míohání je pružně ucbyceno nasamostatném závěsu nebo na víku nebo horním okraji nádoby. Zařízení podle vynálezu umožňuje zahájit míchání i když nasávací otvor je zesypán pevnou fází.Tímto způsobem dochází k promíchávání obsahu nádrže, případně k čerpaní tekutiny.Tento způsob dopravy tekutin je málo náročný na potřebu energie a hodí se všude tam,kde není požadováno...

Jímka k čerpání odpadní vody v čistírnách s primární sedimentací

Načítavanie...

Číslo patentu: 254837

Dátum: 15.02.1988

Autori: Pater Jindřich, Glombíček Jan, Miklenda Jiří

MPK: C02F 3/12

Značky: odpadní, jímka, primární, čerpání, čistírnách, sedimentaci

Text:

...plovoucí nečistoty, které mohou být do odměrné~ ho prostoru také přepouštěny a umožňuje odsazení vody a zahuštění suspenze, což vede k úspoře skladovacího prostoru, přičemž tohoto odměrného prostoru lze rovněž využít k přechodnému uložení nežádoucích látek, které se do čistícího procesu dostaly a mají být odčerpány a odvezeny fekálním vozem. Rovněž výhodou je 1 to, že při přeplnění odměrného prostoru nedojde k znečištění pozemku čistírny.Na...

Membránové čerpadlo, zejména pro čerpání abrasivních důlních kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246940

Dátum: 15.10.1987

Autori: Straka Jaromír, Krajíeek Vlastimil, Maloušek Antonan, Vrba Jan, Zdeněk Dalibor

MPK: F04B 43/08, E21F 16/00

Značky: kalů, čerpání, zejména, abrasivních, čerpadlo, membránové, důlních

Text:

...na vnějším obvodu opatřeno přívodním prstencem spojeným s vnitřním prostorem válcového tělesa otvory pro přívod pulsujícího tlakového média z pulsátoru.Na přiloženém výkresu je znázorněno V řezu příkladné provedení membránového čerpadla I podle vynálezu včetně pohonu.Membránové čerpadlo, zejména pro čerpání abrazívních dülních kalů sestává z váloového tělesa l, spojeného přírubou lg, prostřednictvím mezikusu 33, 5 příruhou ll komory se saoím...

Zapojení pro řízení čerpadel při čerpání s požadovanou konstantní vydatností

Načítavanie...

Číslo patentu: 246911

Dátum: 15.10.1987

Autor: Koeica Josef

MPK: G05D 7/06, F04B 49/00

Značky: požadovanou, čerpání, konstantní, zapojení, řízení, čerpadel, vydatnosti

Text:

...cyklickým, a to tak, že se požadovaná konstantní vteřinová vydatnost převádí na delší časový úsek a jemu odpovídající množství. Vychází se ze skutečnosti, že vydatnost 1,0 l/s znamená rovněž při zachování poměru litrů a sekund V delším časovém úseku vyčerpat 200 litrů za 200 sekund nebo 500 litrů za 500 sekund.Vezměme nyní za základ tento poslední údaj spolu s prakticky ověřenou skutečností, že máme vždy pro čerpaní na konstantní...

Zařízení k čerpání a vytváření průtoku kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252311

Dátum: 13.08.1987

Autori: Vespalcová Milena, Vespalec Radim

MPK: F04B 19/24

Značky: vytváření, zařízení, kapalin, čerpání, průtoku

Text:

...prvek 3 odvodním potrubím 1. Přepínací prvek 1 je rovněž připojen k zásobníku 2 čerpané kapaliny g. Teplota zahřívané kapaliny g je měřena teploměrným čidlem ž. Údaj teploměrného čidla á je veden do řídící jednotky 1, která ovláda cirkulační obvod 2, zajištující ohřev. chlazení a cirkulaci teplosměnnéhomédia u. Teplosměnné médium u je do druhé nádoby JL přiváděno vstupním potrubím u a bdváděno výstupním potrubím 33.Pro neplnění nádoby 1...

Zařízení k přeměně sluneční energie na mechanickou práci, zejména na čerpání kapaliny, zvláště vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 243619

Dátum: 15.05.1987

Autor: Bartoo Bohumil

MPK: F03G 7/04

Značky: sluneční, přeměně, mechanickou, kapaliny, prací, zvláště, čerpání, zařízení, zejména, energie

Text:

...3, přičemž každý vozík § je dále pevně spojen s príslušnou pistnicí lg pracovního válce ll naplněného pracovním médiem a pevně uspořádaného na jednomz konců nosníku 3. Pod horním bodem zdvihu 3 ramene nosníku 1 jsou uspořádány odtokové žlaby lg pro odtok kapaliny Q.V případě znázorněném na obr. 1, kdy jeden z pracovních válců ll je ponořen v kapalině Q například ve vodě, která má během dne po většinu roku menší teplotu než vzduch, naplní se...

Zapojení pro regulaci čerpání

Načítavanie...

Číslo patentu: 249047

Dátum: 12.03.1987

Autori: Dynda Vladimír, Novotný Karel

MPK: G05D 16/20, F04C 25/02, F04D 27/00...

Značky: regulaci, čerpání, zapojení

Text:

...i při rozsahu regulace otáček l 20 se nemění mezní vakuum. Je tak dosahováno především širokého regulačního rozsahu. Další výhody spočívají ve snížené energetické spotřebě,ve snížených vibracích a hladině hlučnosti a V prodloužené životnosti vývěvý. Lze programově elektronicky řídit čerpací rychlosti, napřo pro evakuaci pracovní komory nebo px) stále promývání vývěvy, nebo může být umožněna regulace tlaku v pracovní komorena konstantní...

Rotační plynový stroj pro čerpání tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 233051

Dátum: 01.01.1987

Autor: Karásek Josef

MPK: F02B 53/02

Značky: tepla, rotační, stroj, čerpání, plynový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší čerpání tepla z jedné na jinou tepelnou úroveň. Týká se rotačního stroje křídlového nebo mnohapístového, vytvářecího proměnný kanál měnících se obíhajících komor v rozsahu dvou cyklů synusoidy a napojeného na tři výměníky vysokoteplotní, středoteplotní a nízkoteplotní, pracujícího zhruba v Carnotově cyklu. Stroj vytváří šesticyklový tepelný oběh osmičkového průběhu a čerpá teplo z nízké na střední tepelnou úroveň vlivem přívodu...

Čerpadlo k čerpání suspenze vláknin

Načítavanie...

Číslo patentu: 223822

Dátum: 15.04.1986

Autori: Niskanen Toivo, Tuomaala Jorma, Gullichsen Johan, Sundman Frey

Značky: čerpání, vláknin, čerpadlo, suspenze

Zhrnutie / Anotácia:

Odstředivé čerpadlo k čerpání hustých suspenzí vláknin, zejména pro papírenský průmysl. V sacím hrdle před předním okrajem lopatek oběžného kola působí na vlákninu smykové síly, které přerušují vazby mezi vlákny, a tím ztekucují suspenzi. K vytváření těchto pulsujících sil má sací hrdlo nekruhový průřez a je v něm uložen nekruhový rotor.

Způsob čerpání, odplyňování a aktivace snímacích elektronek

Načítavanie...

Číslo patentu: 220441

Dátum: 15.04.1985

Autori: Barborka Josef, Ohanka Bohumil, Ladman Rudolf

Značky: odplyňování, elektronek, čerpání, aktivace, způsob, snímacích

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čerpání a odplyňování a aktivace snímacích elektronek, zejména vidikonového typu s nejrůznějšími typy targetů, vyznačený tím, že elektronka se umístí při čerpání, odplyňování a aktivaci termokatody ve vertikální poloze s targetem směřujícím proti gravitaci země a tepelný zdroj se umístí nad targetem na opačné straně elektronky.

Zařízení pro čerpání plynných kapalin nebo suspenzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 216686

Dátum: 15.12.1984

Autor: Niskanen Toivo

Značky: plynných, zařízení, suspenzí, kapalin, čerpání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro čerpání kapalin obsahujících plyny s pomocí odstředivého čerpadla, kde kapalina, přitékající ke vstupu čerpadla, je rozdělována v oběžném kole do dvou proudů. Část kapaliny, obsahující nejvíce plynů, je nucena protékat obtokovým otvorem v zadní opěrné desce oběžného kola, přičemž tento otvor je obklopen prstencem soustředným s otočným hřídelem a spojeným se zadní opěrnou deskou oběžného kola. Uvnitř prstence se...

Zařízení pro čerpání kapalin, zejména vody k rostlinám

Načítavanie...

Číslo patentu: 225540

Dátum: 01.12.1984

Autor: Dvořák Jiří

Značky: čerpání, kapalin, zejména, rostlinám, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro čerpání kapalin zejména vody k rostlinám, využívající solární energie usměrňované na ohřívací komoru vyplněnou plynem vyznačené tím žena rámu (1), kyvně uloženém na čepu (2) je protilehle upraven jednak první pracovní prostor (5), jednak druhý pracovní prostor (6) každý opatřený pohyblivým členem (7) a nad ním upravenou expanzní komorou (8,8'), propojenou s příslušnou ohřívací komorou (10,11) spojovacím kanálem (9, 9), kteréžto...

Prostředek k regulaci čerpání živin rostlinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 215872

Dátum: 15.07.1984

Autori: Černý Jiří, Vrba Vladimír, Němcová Ludmila, Bulena Vladimír, Hála Vladimír, Konrádová Miluše

Značky: regulaci, rostlinami, prostředek, živin, čerpání

Zhrnutie / Anotácia:

Použití ořechového mořidla na dřevo, připravené varem oxyhumolitu s alkalickým louhem, jako prostředku k regulaci čerpání živin rostlinami.